Uitstel van executie: nog eens twee jaar met geld spelen

Almelo verkeert al tijden in financieel in zwaar weer en deze ellende was ook Gedeputeerde Staten van Overijssel niet ontgaan. Almelo stond op de nominatie om onder verscherpt toezicht te komen, een zware vorm van curatele zeg maar, maar sinds gisteren niet meer. Het college wist de dans te ontspringen, mede door enkele financiële meevallers die zich recent aandienden, beslist niet omdat ‘ze’ het zo goed hebben gedaan de laatste tijd. In het gemeentehuis ging de champagnefles afgelopen woensdagavond dan ook wijd open, of speelde dat zich misschien in een zekere, zwaar gesubsidieerde bar aan het Schouwburgplein af?

AlmeloBabies-2a

Er is sprake van enige coulance met Almelo (maar ook met andere steden) omdat Almelo volgens de provincie veel geld heeft moeten afschrijven op braakliggende grond, waardoor de algemene reserve volledig moest worden aangesproken. Ook het stijgende beroep op sociale bijstand speelt de gemeente parten. Dit klinkt allemaal heel aannemelijk, maar nergens wordt ook maar met één woord gerept over het financiële wanbeleid van de afgelopen jaren, evenmin over toekomstige dure plannen. Is het dan misschien slechts uitstel van executie? Het antwoord is ja. Als de stad haar huidige megalomane plannen niet naar beneden bijstelt zal het verscherpt toezicht er hoe dan ook komen.

Geen verscherpt toezicht (in feite een brevet van onvermogen) voor de feestvierende bestuurders. Wel jammer dat de gemiddelde burger nu de verliezende partij is, want die zag het strenge toezicht wel zitten: hand op de knip en geen verhoging van de OZB met 15%. Het mag niet zo zijn dat de belastingbetaler opdraait voor de aaneenschakeling van fouten van onkundige peuters als stadsbestuurders. Dan maar even geen nieuw stadhuis, dan nog maar even door met de huidige binnenstad. Laten we een pas op de plaats maken en even wachten op betere tijden.

Posted by Redactie

4 comments

Lijst Kamphuis Almelo

Helderziende,
Die fusie gaat nog wel 20 of 30 jaar duren. Ze gaan beginnen met de hele kleintjes die zelfstandig bepaalde kennis of kunde niet in huis hebben. Maar uiteraard blijft het nieuwe stadhuis de grootste onzin die Almelo kent. De provincie laat het weer liggen, ze moeten wel, anders krijgen ze straks het verwijt dat ze Almelo al veel eerder onder verscherpt toezicht hadden moeten plaatsen, tijdens die grondaankopen bijvoorbeeld. Ik vind het jammer dat de provincie mijn verzoek om verscherpt toezicht terzijde heeft geschoven. Diverse raadsleden zeiden me dat ik mezelf hiermee een brevet van onvermogen geef. Ik draai het liever om, ik moest wel, want als eenmansfractie heb je al het onvermogen dat je de spilzucht van de coalitiefracties niet kunt stoppen.

Waarom ben ik absoluut niet verbaasd over de “coulante” houding van de provincie? Ach mensen, het zijn allemaal ambtenaren, en die houden elkaar de hand boven het hoofd.
Er zal in ons Armelo niéts veranderen, neem dat van mij aan. Gelukkig vergaat de wereld morgen!

Ik ben het volledig met je eens Sjoerd ! Juist in deze recessie moet je durven aanpakken en niet laten doormodderen door een stel ongekozen, zichzelf benoemde, megalomane, wethouders. Binnen een paar jaar gaat Almelo immers fuseren met Wierden en Rijssen om aan de 100.000 inwonersnorm te voldoen en dan heb je 58 miljoen voor dat overbodige gemeentepaleis in de sloot gegooid. Het blijft overigens een zeer merkwaardige zaak waarom het College van B & W dit 2e gemeentehuis, type Twin Towers….deze deal heeft doorgedrukt met de bouwer…….?

Deze Gemeente heeft een pyrrusoverwinning gehaald.
Een pyrrusoverwinning is een overwinning die zoveel inspanning kost dat ze dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets een overwinning kan lijken, terwijl het eigenlijk een verlies is; een “valse” overwinning.
Waarschijnlijk moet de provincie Overijssel ook eens doorgelicht worden? (Misschien moet er ook een brief gestuurd worden naar hun meerderen!) Want al die goedkeuringen door hen in het verleden en heden lijken precies op allerlei katachtige sprongen van een kat in het nauw. De provincie lijkt net als Almelo liever geen slecht nieuws naar hun meerderen willen geven en slecht nieuws zolang mogelijk onder de pet proberen te houden…net zoals men dat in Almelo ook meermaals poogde te doen! Zo te merken wil ook deze Provincie geen vuile was buiten hangen en niet negatief in het nieuws komen. Zo gaat dat namelijk in de politiek. En u als inwoner van NL MOET daar elke jaar weer meer betalen voor dat VOORTDURENDE algehele overheidsfalen. Want als de overheid zich aan alle beloftes houd gehouden en al die door de overheid opgelegde “oplossingen” werkelijk oplossingen zouden zijn geweest…dan waren er in NL véél minder problemen geweest. Helaas blijkt het tegendeel waar: de overheid maakt met dat voortdurende wanbeleid en zogenaamde “oplossingen” meer problemen erbij dan dat ze ooit kunnen oplossen. Een gemiste kans voor deze provincie om nu METEEN orde op zaken te brengen.

Geef een reactie