Wanbeleid verdient geen nieuw stadhuis

                                                                                          (door Tony Cassese)
De zogenaamde lokale ‘volksvertegenwoordiging’ van Almelo, die wij Gemeenteraad noemen, neemt vanavond het besluit om een nieuw stadhuis te bouwen. De oorzaak is dat de gemeenteraad volledig door het veel slimmere college is ingepakt. Dit college heeft misschien wel eens gehoord van dualisme (een aantal jaren geleden landelijk ingevoerd), maar in Almelo heeft dat geen enkele betekenis. De bevolking of de gemeenteraad kan wikken wat ze wil, vanuit de ivoren toren wordt gewoon beschikt. Dit is de Almelo Aanpak en zo gaat het al jaren.

Waarom een nieuw stadhuis? Er bestaan zinnige argumenten voor waarvan de belangrijkste is dat het huidige stadhuis zo goed als uitgewoond is. Tot zover de geldige reden. Waarom geen nieuw stadhuis? Daar is iedere tegenstander het wel over eens: omdat er geen geld is. Zijn er alternatieven? Ja, het huidige stadhuis kan volgens berekeningen met minder geld worden opgeknap,t net zoals dat gedaan is met het politiebureau aan Het Baken en het voormalige belastingkantoor aan de Raveslootsingel. Toch worden door het college allerlei drogredenen uit de kast gehaald om zijn zin toch door te drukken. Aan de haren erbij gesleept worden onder andere: asbest, brandveiligheid, lekkage enz. Dat (lokale) overheden krimpen wordt uiteraard volledig genegeerd.

De realisatie van een nieuw stadhuis is een obsessie geworden van een handjevol bestuurders.

Inmiddels is een loopgravenoorlog ontstaan tussen aan de ene kant de oppositiepartijen en de bevolking (polls wijzen uit dat meer dan tachtig procent van de bevolking tegen een nieuw stadhuis is) en het gemeentebestuur. Het idee voor een nieuw stadhuis wordt niet gedragen door het gros van de Almelose bevolking, want Almelo is straatarm. De stad staat aan de rand van de afgrond als gevolg van jarenlang wanbeleid en mismanagement dat tot op heden nog gewoon wordt doorgezet. De rekening daarvan wordt met een lachend gezicht bij de burger neergelegd. Denk alleen maar aan de absurde OZB-verhoging van 15% in drie jaar. Volgens de burger verdient dit graaiende stadsbestuur geen nieuw stadhuis.

Helaas is in deze stad geen dialoog mogelijk tussen bevolking en stadsbestuur. Daarvan zijn in het recente verleden vele voorbeelden te noemen.Hete sterkste in dat opzicht is wel de kwestie Dolle Pret: toen verantwoordelijk wethouder Andela werd geconfronteerd met de VARA-ombudsman en Henny ter Avest van Dolle Pret zei de wethouder doodleuk “Mevrouw ter Avest en ik zijn uitgepraat”, en dat voor de nationale televisie. Leuk visitekaartje waarmee het stadsbestuur zijn ware gezicht weer eens liet zien. Met het college is dus geen dialoog mogelijk, maar het stelt zich keihard op. Keine Wiederrede!

Tot slot moeten we tot de trieste conclusie komen dat de lokale overheid zich tegen de eigen bevolking heeft gekeerd omdat deze kritisch is over de wijze waarop het gemeenschapsgeld wordt besteed. Door de weerstand tegen een nieuw stadhuis is het een obsessie en persoonlijk prestige geworden, een gevecht van winnen of verliezen. Het college wil absoluut winnen en we weten allemaal wie er altijd aan het langste eind trekt.

Posted by Redactie

2 comments

Ik wil hierbij duidelijk aangeven dat ex-wethouder Theo Schouten in zijn uitleg over zijn eerder gedane uitspraak wat betreft uitstellen van dwangsommen tegen Aylin/Dolle Pret…in zijn uitleg erna een GROTE LEUGENAAR is. Niets meer en niets minder.
Er waren namelijk veel getuigen die na zijn uitspraak luid applaus gaven. Meer getuigen dan raadsleden en B&W samen !!! Degenen die zo’n LEUGENAAR in bescherming nemen/namen (en geloven) doen namelijk aan deze misstand mee…en zijn dus MEDEDADERS!
Daarom MOET er van ELKE raadsvergadering/politiek beraad opnames gemaakt worden en moet het tevens genotuleerd worden !!!!! (Voor als weer de microfoon “vergeten wordt” aan te zetten…of er andere technische mankementen zijn !) Het gesproken woord valt namelijk niet meer te vertrouwen zonder extra bewijs erbij !!! Dat is inmiddels wel gebleken !

Over Dolle Pret gesproken: als een wethouder in een informatieve raadsvergadering zegt dat de dwangsommen uitgesteld worden totdat de raad een beslissing heeft genomen over Horeca op bedrijventerreinen, en hij daar luid applaus krijgt (terwijl er niet geapplaudisseerd mocht worden…en er valt (na een beroepstermijn van 6 weken) een paar dagen erna ineens toch die dwangsommen in de brievenbus…dan ga je je afvragen wat er niet klopt. Dus beluister je de opnames van die vergadering. Als dan blijkt dat op het moment dat die wethouder het zegt “de microfoon ineens niet aan stond” en hij bij navraag de boel BIJ ELKAAR LIEGT met zijn ontkenning…en de meeste raadsleden dat ineens geloven…dan klopt daar ook helemaal niets van. Dan houden de coalitiepartijen hun mond om hun coalitiewethouders te dekken !!! Ook weer zo’n ONEERLIJKE DUBIEUZE gang van zaken…die NOOIT vergeten zal worden zolang de zaak daar niet is opgelost. Zo’n bestuurlijke blunder zou men moeten bestraffen door die dwangsommen IN TE TREKKEN. Helaas: eerlijkheid en recht door zee denken is blijkbaar bij het merendeel in de gemeenteraad EN bij B & W TOTAAL NIET MEER AANWEZIG !!! Laat staan dat daar nog enig eerlijk recht geschapen gevoel in die lichamen van die personen zit. Dat blijkt afwezig en dat merk je ook in hun weerstand tegen de oppositie en aan hun handelen TEGEN de inwoners! Dat was in het vorige college ook al zo, en na een motie van treurnis en een motie van wantrouwen blijft men zo doorgaan als ervoor…het vorige college dekkend !
Het is een SCHANDE dat men de misstanden in stand houdt en zelfs raadsleden + inwoners besodemietert worden en gekleineerd worden !!! En dat eerlijk werken hier in dat gemene…ehhh…gemeentehuis een droom zal blijven!!! Wanneer komt er in Almelo GERECHTIGHEID ???? Tot nu toe blijft het uit.

Geef een reactie