Herman Nijhuis (VVD Almelo) wederom de fout in

In de laatste Almelose gemeenteraadsvergadering van 1 oktober jongstleden voltrok zich een opvallend incident. VVD-brulboei en professionele huilebalk Herman Nijhuis riep op enig moment dat er teveel mensen in Almelo worden opgenomen die een verblijfstatus hebben, met een mooi woord de zogenaamde statushouders. Het zou volgens hem ‘dweilen met de kraan open’ zijn. Dit schoot het zelfstandig raadslid Israa Abdullatif in het verkeerde keelgat. Zelf afkomstig uit Irak, vond ze deze woordkeuze ongepast wanneer het gaat om mensen.

Nijhuis-VVD-ezel-2

Nijhuis nam dit weer uiterst persoonlijk op (zoals we van hem gewend zijn, de jankerd) en verweet Abdullatif een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal.  Deze hooghartige en persoonlijke aanval werd door een groot deel van de andere partijen gelijk afgestraft. Abdullatif kreeg in de eerste plaats bijval van Jan Hammink die zei “met stomheid te zijn geslagen” wat betreft de uitlating van Nijhuis richting het raadslid. Ook Veenstra (ChristenUnie) en Cornelissen (SP) en Buitenweg (Groen Links)  lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit. Een dergelijke op de persoon gedane aanval is ‘not done’, vonden de heren. Nijhuis was vervolgens te laf om een normaal excuus richting Abdullatif aan te bieden, hooguit “betreurde” hij “de uitspraken die je in de raad beter niet kunt doen”. Kennelijk vindt Nijhuis dat je dergelijke dingen buiten de raad wél kunt roepen. Het toont maar weer eens aan hoe een coalitiepartij wordt gerund en geleid door een stelletje uit de klei getrokken als heren vermomde betweters, die niet gespeend zijn van enig fatsoen, laat staan tact.

Posted by Redactie