Almelo kampioen in bouwen op drijfzand

Drijfzand-IISPA-92dpi

Nu het volgende financiële debacle genaamd IISPA (Internationaal Indoor Sportcentrum Almelo) zich aandient is Almelo genomineerd voor de felbegeerde ‘Hoe bouwen we op drijfzand’-bokaal, een prijs die het Almelose stadsbestuur dubbel en dwars heeft verdiend. Op bijgaande foto zien we het sportcomplex langzaam wegzakken, tezamen met leden van het voortdurend miskleunende en op verkeerde zaken bezuinigende college van B&W. Waar andere bestuurders direct de laan uit worden gestuurd is het college in Almelo op de een of andere manier niet weg te krijgen en overleeft het elke keer opnieuw zelfs de grootste fout. En omdat ze er telkens zo gemakkelijk mee wegkomen is de volgende fout een overtreffende trap van de vorige. Dit is de Almelo Aanpak, voortgevloeid uit een aaneenschakeling van ‘leermomenten’.

Posted by Redactie

14 comments

Bij het IIspa vocht in de vloer ? ,dat krijg je toch altijd als je bouwt op drijfzand !!

Beste mensen! Allemaal fraaie bijdragen hoor, in het Nederlands en in het Duits. Met genoegen lees ik dit allemaal. Maar waarover gaat het nog?
Ik weet het: het is een voor de lezer langzamerhand erg vervelend stokpaardje van me. Maar de kern van de zaak (voor Musaxgi: “des Pudels Kern…”) blijft toch gewoon het feit dat ons gemeentebestuur doorgaat met het enerzijds beknibbelen op kleine, maar zeer belangrijke zaken, en anderzijds achteloos zestig miljoen euro gaat uitgeven voor een nieuw ambtenarenpaleis. Dat geld moet worden geleend, en uiteraard ook, met rente, terugbetaald.
Dat niemand zich daarover heel erg kwaad maakt is voor mij een onbegrijpelijke zaak.
Het enige positieve van de zaak is voor mij, als oud-Rotterdammer, het gegeven dat genoemd paleis is ontworpen door een Rotterdamse architekt, en dat het gebouwd gaat worden door een consortium van een Twentse en een Rotterdamse aannemer. Aan de andere kant: voor de werkgelegenheid was het beter geweest als ontwerp en bouw helemaal in Twentse handen waren gebleven.
Voorlopig zitten we met de rommel. Parkeerterrein Haven NZ weg, herrie en overlast op het Fortezzaterrein, een raar kanaaltje tot bij Nielz. Kunnen we straks met een kano naar het terras daar. Leuk hoor; Almelo bruist.
Weten jullie wat ik ook erg vind? Dat ik heb meegekozen voor dit gemeentebestuur. Maar ja, je moet toch wát..?

Maas, dat zou je toch niet meer doen.

gr. jannie

@ Musaxgi.
Bedankt voor jouw medewerking
inzake de woordspeling.

Je hebt het over grootsprakerige retoriek.
Dat is absoluut niet waar.
Het is gewoon de harde waarheid.

Ik heb even opgezocht wat men verstaat
onder het woord retoriek. Ik lees:
manier van spreken waarbij je
veel mooie woorden zonder veel inhoud gebruikt.

Je suggereert dus dat ik min of meer
uit mijn nek zit te kletsen.

Ik kan je verzekeren dat de gekozen teksten
afkomstig zijn van mensen die op hoog niveau denken.
En wat ze schrijven is een waarheid
die op geen enkele wijze te verslaan is.
Van de waarheid kun je gewoon niet winnen.
Dat gaat echt niet lukken.

Het zal wel even schrikken zijn voor sommigen.
Geen CPN en PSP en PPR meer.
Het gehele parlement is opnieuw gerangschikt
en buitenparlementair stelt ook helemaal niets voor.
Dan vind ik het persoonlijk wel spitsvondig
om dan te denken dat je over de landsgrenzen
moet kijken om achter de waarheid te komen.

Het heeft mij inmiddels een voortschrijdend inzicht
gegeven en antwoord gegeven op veel belangrijke vragen
die ik had. Met de verkregen uitleg (gewoon
zelf gelezen online in artikelen) dacht ik:
Nu valt alles precies op zijn plek.

We zijn allemaal wereldburgers tegenwoordig.
De plaatselijke politiek wordt sterk bepaald
door de landelijke politiek.
De landelijke politiek wordt in belangrijke mate
beinvloed door de europese politiek.
Dat moeten we gewoon onder ogen zien
en daarop anticiperen.

Analist; O.K. Zal het niet weer doen.
Kwaliteit is een persoonlijk iets.
Maar een grootsprakige retoriek over de financiele crisis in Europa, en de strijd van de arbeidersklasse, daar schiet de Almelose burger wat mee op, daar worden ze kwalitatief beter van.
Deze Website gaat over Almelo anders , en niet over Europa anders, das Sie das wissen.
freundlichen gruse.

@ Musaxgi.
Ik zal het op prijs stellen
dat je mijn nickname niet verkracht.

Het verkrachten van mijn nickname
geeft wel de kwaliteit weer
van jouw reactie.

Bijzonder fraai getroffen met deze plaat van het IIspa, de Almelose burger wist dit eigenlijk al lang
het College heeft zich ten aanzien van financiele miskleunen en projecten ingegraven.
het woord is dan ook geen Analist, zoals een replyer zich noemt, maar___ Anaal list___ WANT ZE HEBBEN OVERAL SCHIJT AAN.
Als het een beetje meezit kan het zand, volgend jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen gelijktijdig met het College via de wezebeek worden weg gespoeld richting Overijsselse vecht naar Zwolle.

@ Maas. Tot uw dienst.

In Europa verergeren de spanningen tussen de 2 klassen in een snel tempo.
De heersende klasse zal niet rusten voordat ze de gevolgen van de internationale financiële crisis
volledig heeft afgewenteld op de arbeidersklasse, de sociale verworvenheden van de naoorlogse periode
heeft verpletterd en de lonen heeft verlaagd tot het niveau van China of India.

De bourgeoisie heeft geen ander antwoord op de crisis dan
het lanceren van steeds nieuwe aanvallen op de arbeidersklasse.
De EU en de regeringen van de afzonderlijke Europese landen
glijden met gesloten ogen in de ramp.

Alle maatregelen die zij sinds het uitbreken van de internationale financiële crisis 5 jaar geleden
hebben genomen – cadeaus van miljarden euro’s voor banken, bezuinigingsprogramma’s,
Euro reddingsfonds, fiscaal pact – hebben de crisis niet opgelost maar verergerd.

Europa zit in de diepste economische en sociale crisis
sinds de 1930 jaren. 68 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog
heeft het Europese kapitalisme geen van de fundamentele problemen opgelost.

Alle tegenstellingen breken weer open die het continent in de eerste helft
van de twintigste eeuw veranderde in revolutionaire klassenstrijd,
fascistische dictaturen en twee wereldoorlogen.

Armoede en werkloosheid hebben de vormen aangenomen van een epidemie,
democratische rechten worden aangetast en uitgehold, xenofobie en racisme
tonen hun lelijke koppen, het militarisme is in opkomst,
verschillende landen lopen het risico op een faillissement,
de gemeenschappelijke munt en de Europese Unie staan op instorten.

Analist: mooi hoor, maar kan het ook in het Nederlands, alsjeblieft?

@ LKA. Omtrent het instorten van de economie stelde ik het wellicht iets te extreem.
Daar zit ook niemand op te wachten volgens mij.
Daarnaast zeggen deskundigen dat het kapitalisme altijd weer een uitweg zal
weten te vinden, als ze daartoe de kans krijgen.

In Europa verschärfen sich die Spannungen zwischen den Klassen in raschem Tempo.
Die herrschende Klasse gibt keine Ruhe, bis sie alle Folgen der internationalen Finanzkrise
auf die Arbeiterklasse abgewälzt, die sozialen Errungenschaften der Nachkriegsperiode zerschlagen
und die Löhne auf das Niveau von China oder Indien gesenkt hat.

Die Bourgeoisie hat keine Antwort auf die Krise,
außer immer neuen Angriffen auf die Arbeiterklasse.
Die EU und die Regierungen der einzelnen europäischen Länder schlittern
mit geschlossenen Augen in die Katastrophe hinein.
Alle Maßnahmen, die sie seit Ausbruch der internationalen Finanzkrise vor 5 Jahren
ergriffen haben – Milliardengeschenke für die Banken, Sparprogramme,
Euro-Rettungsfonds, Fiskalpakt –, haben die Krise nicht gelöst, sondern verschärft.

Lijst Kamphuis Almelo

Analist,
Of het instort is maar de vraag, ik denk eerder dat ze gewoon de rijkdom verdelen om een financieel gelijkwaardig continent te maken, zoals Amerika, want dan moet een mars in Portugal natuurlijk ongeveer net zo duur zijn als in NL. Als het instort zijn we de pineut, maar misschien hebben ze wat geleerd van de vorige keer en loopt het allemaal los, al wordt alles helaas duurder.

Het gehele kapitalisme wereldwijd drijft op drijfzand.
Er is geen weg meer terug.

Als je mensen vraagt naar de crisis, dan zijn er nog steeds
types die denken dat het over enkele jaren weer veel beter
zal gaan. Daarbij denken ze dan aan 1974 en 1983.
In 2008 kwam echter de genadeklap.

Zelfs de minister van Financien Dijsselbloem zegt niet te begrijpen
dat zoveel mensen de ernst van de situatie nog niet inzien.
Hij: Ze denken dat het wel weer goedkomt met een inhaalgroei.
Maar dat is niet zo.

De Raad van State zegt dat we het woord crisis niet meer moeten gebruiken
omdat het nooit weer wordt zoals vroeger.

Ze zeiden na 2008:
Deze crisis gaat een jaar duren.
Deze crisis gaat 2 jaren duren.
Deze crisis gaat 5 jaren duren,
Deze crisis gaat 10 jaren duren.
Deze crisis gaat heel lang duren.
Dan zeggen ze:
We moeten het woord crisis niet meer gebruiken.

Het is geen crisis meer maar de totale ineenstorting
van het kapitalistische systeem.
Ze hebben nog niet het lef om DAT te zeggen.

Europa steckt in der tiefsten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise
seit den 1930er Jahren. 68 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat
der europäische Kapitalismus keines seiner grundlegenden Probleme gelöst.

Alle Widersprüche, die den Kontinent in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts
in revolutionäre Klassenkämpfe, faschistische Diktaturen und zwei Weltkriege trieben,
brechen wieder auf.

Armut und Arbeitslosigkeit nehmen epidemische Formen an,
demokratische Rechte erodieren, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
zeigen ihre hässliche Fratze, der Militarismus ist auf dem Vormarsch,
mehreren Ländern droht der Staatsbankrott,
die gemeinsame Währung und die Europäische Union stehen vor dem Kollaps.

@Maas
Mirjam Pool met een mooi boekje, dat het allemaal goed is……

En het alleridiootste is, dat de bouw van het 60 miljoen kostende ambtenarenpaleis blijkbaar toch doorgaat…
Wie legt dit eens haarfijn uit aan de belastingbetaler?

Geef een reactie