Crisissfeer rond nieuw stadion Heracles

Tweede ring op stadion Heracles?

Het is al lang heel stil rond de bouw van een nieuw stadion voor Heracles. De club staat op een teleurstellende 14e plaats en de tribunes worden volgens sommige berichten bij lange na niet gevuld. Op internet wordt dan ook druk gespeculeerd of het plan voor een nieuw stadion überhaupt wel door kan gaan. Het onafhankelijk raadslid Israa Abdullatif meldt op Twitter dat er afgelopen vrijdag crisisberaad heeft plaatsgevonden tussen het college en Heracles. Men wilde geen enkele mededeling doen. Deze stilte is dan ook weinig bemoedigend. Volgens Israa gaan er nu diverse scenario’s over tafel en geeft men elkaar over en weer de schuld.

Israa

 

Israa voorspelt voor dit moment dat er helemaal geen nieuw stadion komt, maar (slechts) een tweede ring op het huidige stadion zoals velen in het verleden al voorstelden. Misschien is dit wel de realiteit die iedereen onder ogen moet zien. Meer zit er voorlopig niet in. Zowel het college als Heracles moeten  wat dat betreft de burger duidelijkheid geven of het stadion er nu wel of niet komt. Het ziet er naar uit dat naast het nieuwe en het oude stadhuis en de op zijn gat liggende binnenstad, het stadion weer een heet hangijzer wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar zullen de draaikontpartijen weer hun slag proberen te slaan of een draai maken.

UPDATE 22/10/2013 

In een reactie op de berichtgeving benadrukt Heracles dat alles koek en ei is met de gemeente (tuurlijk), maar dat men geen mededelingen wil doen over de inhoud van het rapport waarin de effecten van grootschalige detailhandel in een nieuw te bouwen stadion voor de rest van de stad zijn beschreven. Die inhoud kan nooit positief zijn anders werd het rapport wel met iedereen gedeeld, dus komt het nu neer op ‘achterkamertjespolitiek’ ten koste van de ongeruste supporter. Heracles gaat nu in gesprek met de Provincie, die ook nog de nodige relevante bezwaren tegen nieuwbouw heeft.

schets