Politiek bevestigt: geen nieuw stadion Heracles

Officieel weten we nog van niets, maar D66-raadslid Huub Isendoorn laat via Twitter weten dat volgens zijn informatie er een tweede ring komt op het huidige stadion van Heracles. Dit betekent het einde van een nieuw stadion waarop de fans hadden gehoopt.

Dit is echter wel goed nieuws voor de binnenstadondernemers die de lokale VVD volledig in de kou lieten staan toen deze zich achter een nieuw stadion schaarde maar ook instemde met de komst van meer detailhandel. De binnenstad heeft zich daar altijd tegen verzet. Ook de nieuwe detailhandelsvisie, die er op aandringen van de VVD zonodig moest komen, heeft Heracles beslist geen goed gedaan. VVD-wethouder Van Woudenbergh wilde koste wat kost zijn zin doordrukken om een vestiging van Albert Heijn op de hoek van de Violierstraat en Bornsestraat toe te staan, echter stond dat haaks op het vigerende bestemmingsplan. Als oplossing bedacht hij dat er dan maar een herziening van het bestemmingsplan moest komen aan de hand van een nieuwe detailhandelsvisie. Dit pakt nu dus totaal verkeerd uit voor sommige partijen.

Men wist natuurlijk allang dat detailhandel een nieuw stadion niet rendabel zou maken. Het is duidelijk dat Heracles en het college bestaande uit PvdA, VVD en CDA niet in staat zijn gebleken om de handen ineen te slaan.  Zoals wij al eerder meldden is de onderlinge verstandhouding inmiddels totaal verziekt.

Ook iets om in uw achterhoofd te houden als u volgend jaar uw stem uitbrengt.

Stadion Heracles

 

 

 

Posted by Redactie