VVD grote verliezer Heraclesdebat

Gisteren heeft de gemeenteraad van Almelo beslist dat in het nieuw te bouwen stadion van Heracles detailhandel wordt toegestaan.

Alleen het CDA liet zich niet vermurwen en hield vast aan het standpunt dat de stad een integrale detailhandelsvisie nodig heeft. Dat is ook wat de lokale VVD steeds heeft verkondigd, maar deze partij heeft definitief haar ziel en de binnenstad verkocht aan Jan Smit en consorten.

Toen het om Almelo Nouveau ging , vond de VVD bij monde van wethouder van Woudenbergh, dat eerst een detailhandelvisie gemaakt moest worden. Want dergelijke ontwikkelingen in de periferie zouden de binnenstadondernemers wel eens kunnen schaden. Echter als het om Heracles gaat, spelen dergelijke argumenten kennelijk geen rol meer en heeft de VVD het definitief failliet van de binnenstad op haar geweten.

Almelo-100dpi

Hoe slap men hier opereerde blijkt uit het feit dat de VVD binnenskamers eigenlijk tegen de stadionplannen is, maar men zich had voorgenomen om met de meerderheid mee te stemmen. Die meerderheid creëerde men zelf door samen met D66 en PvdA via een amendement detailhandel in het nieuwe stadion mogelijk te maken.

Een merkwaardige actie omdat de VVD bij de Heracles-achterban totaal heeft afgedaan en electoraal gewin niet te verwachten is.

Of het stadion er daadwerkelijk komt, valt overigens nog te bezien gelet op de randvoorwaarden. Smit kennende komt hij ongetwijfeld nog een keer langs de raad met een aanvullend eisenpakket. Want wie A zegt, moet ook B zeggen.

Het toont maar weer eens aan dat de gemeenteraadsleden geen enkele visie en al helemaal geen hart voor de binnenstadondernemers hebben. De enige uitzondering overigens, is VVD-lid Israa Abdullatif, die voor de zoveelste keer heeft bewezen dat ze een rechte rug heeft en niet meeging met de rest van haar fractie.

NASCHRIFT: naar aanleiding van een opmerking via Twitter van VVD-raadslid Jemy Pauwels nog een aanvullende opmerking t.a.v. de nieuwe detailhandelsvisie. De nieuwe detailhandelsvisie was er niet gekomen als bewoners van Violierstraat en Bornsestraat niet in opstand waren gekomen tegen het plan om een Albert Heijn te vestigen op de hoek van de Violierstraat – Bornsestraat. Op die locatie lag en ligt nog steeds een woonbestemming, hetgeen ook zwart op wit werd aangetoond door de bewoners. Er bestond al een detailhandelsvisie en daar mankeerde niets aan, totdat dit een bedreiging werd voor het één-tweetje tussen VVD en Albert Heijn. Toen was de bestaande detailhandelsvisie opeens ‘verouderd’ en werd alles in het werk gesteld om een nieuwe detailhandelsvisie te creëren ten gunste van de Appie-plannen. Dat daarbij de plannen van Heracles danig in gevaar kwamen, werd even vergeten.

 

Posted by Redactie

14 comments

@repelsteel: ik weet niet waar je op duidt, ik heb in het verleden een boek gemaakt over de families die moesten wijken voor het XL businesspark (2008) en over het verdiepte spoor (2009), waar de gemeente – maar niet als enige partij – opdracht toe heeft gegeven. Waar je de onzin vandaan haalt dat ik dankzij mijn vriendjes bij de gemeente mijn zakken vul, is mij een raadsel.
En die repelsteel kleppert er nog even achteraan. Ik heb helemaal geen fotoboek voor de gemeente gemaakt, wat een nonsens kramen jullie toch uit. Ik heb wel een fotoboekje over Heraclessupporters gemaakt, en geheel uit eigen zak betaald en uitgegeven.
Tjonge jonge, informeer je eens goed voordat je mij een beetje gaat zitten beschimpen. En geef je naam eens gewoon op.

Volgens mij is er straks in 2014 maar één grote verliezer van dit debat en dat is het CDA. We zullen straks de vele Almeloërs die Heracles een warm hart toedragen nog “een stemadviesje” geven dan dat zullen ze merken bij het CDA.

Op donderdag 27 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen leden van het bestuur en de gemeente Almelo. Het gesprek was geïnitieerd door wethouder Van Marle om kennis te maken met het nieuwe bestuur en bij te praten over de stand van zaken betreffende de accommodatie op ’t Maatveld.
Aanwezig namens het bestuur van Uitsmijters ’55 waren: Olga Patty, Paul Sommer en Hans Bakkum. Aanwezig van gemeente Almelo: Wethouder J. van Marle, Mevrouw D. Oegema-de Groot, projectleider toekomstvisie buitensportaccommodaties, De heer H. Nieuwmeijer, beheer accommodaties, Mevrouw H. Letteboer, beleidsmedewerker samenlevingsaccommodaties.
Uiteraard was voor ons vooral de situatie rond ’t Maatveld belangrijk, aangezien de gemeente af wil van ’t Maatveld als sportaccommodatie. Wethouder Van Marle deelde mede dat dit nog steeds het geval is, maar dat er ook geen ruimte en geen geld is voor een nieuwe honkbal accommodatie in Almelo. Dit komt bij ons hard aan. Dit betekent het einde van 58 jaar honk- en softbal in Almelo.
Dat de Uitsmijters ’55 uiteindelijk een keer moet vertrekken van ’t Maatveld is voor ons niet nieuw, aangezien dit thema al speelt sinds de jaren 80. En we willen als club ook dichter bij de stad. Dit trekt meer leden zoals we dat ook hebben gezien bij clubs in de regio. In 1980 memoreerde Wethouder Stuivenberg in zijn toespraak tijdens de receptie ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum, dat Uitsmijters was “ingetekend” in het nog aan te leggen sportveldencomplex in Almelo’s nieuwste woonwijk. “Goed doordrammen en dan lukt het wel” zei hij. We hebben goed doorgedramd, maar geen nieuw veld en we zitten er nog steeds.
Er werd ons tijdens dit gesprek vervolgens gevraagd om na te denken over een samenwerking, geen fusie, met b.v. Giants in Hengelo en hoe de gemeente Almelo dit dan zou kunnen faciliteren. Ook dit is volgens ons niet haalbaar en zal ook de teloorgang van de club zijn. Maar we gaan dit en eventuele andere alternatieven wel uitzoeken, zodat we alle feiten op een rijtje hebben en voor een volgende bespreking beslagen ten ijs komen.
Wordt vervolgd.

Er is vaker met een bestemmingplan gerommeld zodat men daar politiek gewin mee kon maken. Nadien heeft men dat weer veranderd maar het nadeel en de schade daardoor was al geschiedt. Helaas draait men dat (het financiële nadeel) dan niet terug en laat de ander dus met de brokken zitten. Ja…ik bedoel hier Dolle Pret mee. De plaatselijke bevolking zal het nooit vergeten zolang er geen fatsoenlijk recht is geschiedt. Het politieke gewin heeft blijkbaar voorrang en gaat zo te merken tegen het algemeen belang, fatsoenlijkheid en eerlijkheid in.

even een reactie op het naschrift,
Natuurlijk vergeten ze altijd wel iets bij de gemeente,eerst links dan rechts dan gas en dan stoppen,binnenkort zal er wel weer treurig nieuws ergens in Almelo na boven komen , want deze gemeente is echt bezig om deze stad kapot te maken,allerlei projecten mislukken ,daar zijn de burgers de dupe van ,straks is er ook weer op sportgebied iets mis en ben dan benieuwd welke partij er op gaat staan, we houden het nog even geheim want er moet eerst nog top overleg plaatsvinden voordat heel Almelo te weten komt dat het echt te gek voor woorden is,word vervolgd

Lijst Kamphuis Almelo

LKA heeft voor verruiming van de detailhandel gestemd, want we van mening zijn dat een gemeente niet alles moet vastleggen. In principe mag van LKA op iedere straathoek een winkel worden begonnen. Met meer keuze en lagere huren cq kosten, zal een ondernemer eerder wat opstarten.
Als deze verruiming van de detailhandel werkt, en daar gaat LKA vanuit, dan zullen inwoners van Almelo juist eerder in eigen stad blijven voor inkopen, ook in het centrum, alhoewel daar het betaald parkeren moet worden afgeschaft. Nijverdal toont aan dat betaald parkeren een werende werking heeft.
M.a.w. als er in Almelo meer te doen is, hebben mensen minder de neiging naar omliggende steden te gaan.

Je zal toch een kind hebben die in de politiek is gegaan, heb je mooi gefaald als ouder/opvoeder.

Klopt Repelsteel, maar het is eigenlijk nog veel erger. Is het niet dezelfde Vondeling die recentelijk een fotoboek voor Heracles/gemeente maakte? Dus meneer is zelf partijdig. Wat een loser.

@ Albert Vondeling: Kneuterig? Ik vind het veel erger dat je jouw zakken al jarenlang met gemeenschapsgeld vult dankzij vriendjes die jij binnen het gemeentelijk apparaat hebt. De feiten in het artikel kloppen, ze hadden misschien wat subtieler kunnen worden geformuleerd, maar dat is bijzaak. Dus gauw je pro-gemeente-klep houden omdat je jouw broodheer niet in de hand wilt bijten. Jij staat overduidelijk aan de verkeerde kant,

Dit is de doodsteek voor de Almelose binnenstad, uitgedeeld door de hr. Smit, die werkelijk over lijken gaat, met de gemeenteraad aan het handje. Sterkte binnenstadwinkeliers!!!

Albert Vondeling

Vreemd verslag. Rare aanname dat wat grootschalige detailhandel in de periferie de doodssteek is voor de binnenstad, zoiets deed Tubantia tijdje geleden ook al met een poll. Heel erg vooringenomen, gaat totaal niet in op de kansen – niet alleen voor Heracles, maar ook voor Almelo. En wat over de VVD wordt gezegd, lijkt me onjuist of in elk geval heel onvolledig. Pauwels voerde zelfs aan dat de conclusies/adviezen van bureau Droogstoppel heel generiek waren: die laten ze, met geringe variaties, los op elke gemiddelde stad. VVD grote verliezer? Onzin, ze hadden een helder verhaal. Dat er wat binnenstadsondernemers piepen, oke, maar ze moeten zich geen beschermde diersoort wanen. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waardoor binnensteden het moeilijk hebben, de leegloop is al jaren aan de gang, die wordt nu niet vernseld door Heracles stadion. Hoewel hun voorzitter in brabbelig taaltje wilde doen voorkomen dat ze heel veel doen, ontbreekt het aan echte creativiteit en visie. Nee, zo kneuterig en partijdig, dat had ik van deze site niet verwacht.

Aangezien het Dagblad TCTubantia zware censuur toepast als het gaat om normale, fatsoenlijke meningen, probeer ik het hier maar eens te uiten.
We hebben constateren dat pressie uitoefenen op en intimidatie van Gemeenteraad en individuele raadsleden in Almelo werkt. Die Smit roept z’n ‘supporters’ op en ze beginnen zich vervolgens te misdragen. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de huidige beslissingen van de gemeenteraad deels door angst zijn ingegeven. Dus wat is nu de boodschap? Maak een boel trammelant en je krijgt alles voor elkaar bij deze slappe hap!

Slecht eenzijdig artikel. Bagger site

De druiven zijn zuur en de waarheid is hard he? Het is niet verplicht deze site te bezoeken en er zit een aan- en uit-knop op je apparaatje.

Geef een reactie