Erepenning voor wethouder PvdA Mieke Kuik #Almelo

UPDATE 3:

Inmiddels reageert Kamphuis, de luis in de pels van het Almelose college, zelf via email. Ook meldt hij dat van een aanklacht (nog red.) geen sprake is.Terecht maakt hij de opmerking dat dergelijk nieuws over toekenning van zo’n prestigieuze erepenning pas ná de verkiezingen naar buiten mag worden gebracht, dit om te voorkomen dat de zittende garde mogelijk kiezers verliest. Het toont nog maar weer eens haarfijn de verachtelijke bestuurscultuur aan die in Almelo ook anno 2014 blijkbaar nog steeds heerst. Hieronder het verhaal van Gerwin Kamphuis:

Hallo Dames,
Niets aan de hand, Stapel gaf een samenvatting en meldde dat ie het ronduit onfatsoenlijk vond. Enkelen steunden dat, de rest zei er niets van, burgemeester en loco-gemeentesecretaris zeiden ook niets. Stapel verzocht om absolute radiostilte en ik kreeg ook geen gelegenheid wat te zeggen. Dat heb ik wel gedaan tegen Albert van Omroep Almelo, die wilde me erover interviewen. Gezegd dat de kiezers gewoon voor de verkiezingen moeten weten dat Kuik de erepenning krijgt. Zoals ze het nu doen proberen ze dat te verbergen. Wel de oude raad laten stemmen (want de nieuwe kon wel eens in meerderheid tegen Kuik zijn) en vervolgens over de verkiezingen heen tillen om nog meer verlies voor de PvdA te voorkomen. En nog de opmerking dat een dergelijk heugelijk nieuws niet voor Kuik en Almelo achtergehouden kan worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Lijst Kamphuis Almelo

Gerwin Kamphuis

 

www.lkalmelo.nl

 

UPDATE 2:

Inmiddels is bekend geworden dat burgemeester Jon Hermans-Vloedbelt namens de gemeente aangifte gaat doen tegen Gerwin Kamphuis vanwege het schenden van de geheimhoudingsplicht. Regels zijn regels, uiteraard, echter is het te hopen dat er nu ook eindelijk eens iemand opstaat die aangifte doet tegen stadsbestuurders die jarenlang wanbeleid hebben gepleegd hetgeen de belastingbetalende burger miljoenen en nog eens miljoenen heeft gekost. Steel als burger in dit land één euro en u wordt volledig gesloopt. Bestuurders komen overal mee weg. Wat klopt hier niet?

update 1

Kamphuis wordt om 18.45 uur op het stadhuis verwacht over de schending van de geheimhouding rond het toekennen van de erepenning aan wethouder Kuik. Wordt vervolgd.

                                                                            Gerwin Kamphuis (LKA) klapt uit de school 

Gerwin Kamphuis (LKA) meldt op Twitter dat tijdens het geheime gedeelte van de raadsvergadering van gisteren in meerderheid  is besloten om de erepenning (in goud?) van de gemeente Almelo toe te kennen aan vertrekkend PvdA-wethouder Mieke Kuik. Kamphuis bedacht zich geen moment en maakte dit nieuws gelijk wereldkundig. De erepenning wordt uitsluitend in bijzondere gevallen toegekend, als blijk van erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet-ingezetenen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Bij dat laatste stelt Kamphuis duidelijk vraagtekens en noemt hij het schandalig dat iemand als Kuik die verantwoordelijk is voor de problemen rond Soweco en het failliete begeleidingsbureau Realwork op deze wijze wordt beloond. Deze mening wordt kennelijk gedeeld door de lokale SP-fractie aldus Kamphuis. Of voor Kamphuis consequenties zijn verbonden  door op deze wijze uit de school te klappen, is niet bekend. De erepenning wordt half april uitgereikt.

Kamphuis