Vanaf de AA-kade

Verhalen uit de Aastad

VVD-Stoffer & Blik-terugroepactie

De VVD Almelo is halsoverkop gestart met een stoffer&blik-terugroepactie. Naar nu pas blijkt, kan de VVD-sticker op de stoffer gemakkelijk losraken hetgeen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Vandaar dat de VVD alle, op de twee verkiezingsmarkten van de afgelopen week uitgedeelde stoffers en blikken terugroept. U kunt de door u bemachtigde stoffer&blik-set inleveren bij  uw dichtstbijzijnde VVD- coryfee. Tot zover de berichtgeving. Terug naar Hilversum.

VVD  Almelo

Posted by Redactie in Even wat anders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, Vanaf de AA-kade, 2 comments

Regelrechte coup binnen PvdA Almelo

Vandaag berichtten de nieuwswebsites De Geleraaf en Almelo Nieuws dat binnen de lokale PvdA de pleuris en ellende is uitgebroken gelijk aan ruzies binnen ooit LPF en dergelijke, want macht en het geriefelijke pluche met zo goed als gratis geld doen rare dingen met mensen. Het lijkt wel een catfight. Maar liefst drie bestuursleden, waaronder voorzitter Willem Loupatty, hebben zichzelf op het laatste moment naar voren geschoven voor de komende gemeenteraadverkiezingen.  Dit kan niet anders gezien worden dan een duidelijke coup door het bestuur, want hoe gek moet je als partij zijn om je eigen bestuur naar voren te schuiven zonder daarvoor eerst de kandidaatstellingscommissie te raadplegen?

CatfightPvdA-Almelo

Midden in de catfight, van links naar rechts: Luc Schuur, Willem Loupatty en Marjolein Wessels.

Voor goochelneef Luc Schuur moet dit dubbel slikken zijn, want hij is niet in staat gebleken om de PvdA-fractie  tot een eenheid te smeden.  Dat zagen we al bij het vertrek van PvdA-icoon van het eerste uur Jan Hammink, die de partij straks bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen een behoorlijke aderlating zal toebrengen. Nu ook het bestuur zich tegen Schuur en de andere fractieleden keert zijn de rapen helemaal gaar. Schuur wordt in eigen gelederen duidelijk niet gezien als de onbetwiste leider, ondanks al z’n wollige retoriek,  zoveel is duidelijk. Hij heeft de situatie totaal niet onder controle. Hij kon de situatie slechts nog (tijdelijk) redden door de vertrouwenskwestie te stellen. Komende donderdag komt de kandidaatsstellingscommissie bijeen. Deze soap wordt absoluut vervolgd, hoewel de genoemde websites er melding van maken dat de boel min of meer al is gesust. Dat voor iedereen die in sprookjes gelooft en denkt dat rook ook ontstaat indien er in het geheel geen vlammen zijn. Jaja, of op z’n Almelo’s gezegd: Joajoa!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Politiek en Polikliek, Vanaf de AA-kade, 6 comments

“De wens van de burger”

(ingezonden)
Je kunt de huidige gemeenteraadsleden wel een stel minkukels noemen, feit is dat we ze zelf gekozen hebben. Overigens werp ik het verre van mij om ze zo te benoemen; het zijn net als on allen eerzame burgers die het beste met de stad Almelo voorhebben. Maar dan moeten ze bij hun besluiten niet voorbijgaan aan de wens van de burgers, door wie ze zijn gekozen. Met betrekking tot Almelo Nouveau zijn de leden NIET gekozen door de directie van het Theaterhotel, de MKB, Horeca Nederland of de Woonboulevard maar mede WEL door de bewoners van ondermeer het Kollenveld, Nieuwland  1en2 en de toekomstige bewoners van plan Weggeler.

De VVD bij monde van dhr. Nijhuis verleent lippendienst aan bovengenoemde organisaties door voor te stellen een wijkwinkelcentrum te proppen op de hoek Bornsestraat-Violierstraat. Wanneer hij zelf eens uit het stadhuis komt en gaat observeren hoe onmogelijk deze hoek is, zou hij zo’n voorstel nooit gedaan hebben. Mogelijk heeft hij er op dit moment al spijt van, dat zou hem sieren. Het is en blijft een abominabel slecht en bovendien gevaarlijk punt; volledig ongeschikt!

Daarom appeleer ik op het normale burgerverstand van de gemeenreraadsleden om het groene licht te geven voor de bouw van Almelo Nouveau; een ware aanwinst voor de stad, zonder kosten voor de gemeente. Zo niet dan dreigt de gemeente Almelo wederom een claim, welke wel eens de toegang zou kunnen zijn van Almelo tot een artikel 12 gemeente, met alle ellende van dien. Dat verdient de stad niet en verdienen de burgers niet; het uiteindelijke woord is aan de gemeenteraad!

Henk de Jong, Almelo.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Vanaf de AA-kade, 7 comments

Miljoenenclaim voor gemeente bij afschieten Almelo Nouveau

Van Daniel Spikker, projectontwikkelaar bij Prosyn, ontving Almelo Anders een exclusief document omtrent het plan Almelo Nouveau. Dit document bevat alle relevante details van het project waar het college om onduidelijke en uiterst mistige wijze tegen is. Er zijn tussen de ontwikkelaar en de gemeente duidelijke afspraken gemaakt. Geen Almelo Nouveau? Dan kan Almelo schadeclaims tot 10.000.000 euro’s tegemoet zien. Ondanks de vele, jarenlange ervaringen van de gemeente met rechtszaken tegen burgers en ondernemers, biedt dan zelfs de inzet van de beste advocaat geen soelaas meer.

De gemeente gaat volledig in tegen heldere conclusies van diverse onafhankelijke onderzoeken, die juist alleen maar voordelen van het plan laten zien. Onduidelijk is wat de werkelijke reden is van de weerstand tegen Nouveau. Het argument dat het vastzit op het al dan niet vestigen van een supermarkt of winkelcentrum is regelrecht stupide te noemen.

In de stukken is te lezen dat het complete project op alle mogelijke manieren is onderzocht en financieel is afgedekt. Wat ook duidelijk wordt is dat het een enorme werkgelegenheid voor de stad met zich meebrengt. Alle argumenten van tegenstemmers, als zou Nouveau ten koste gaan van ontwikkelingen en of ondernemers in de binnenstad, kunnen bovendien rechtstreeks naar het rijk der fabelen worden verwezen. Overigens blijkt uit de stukken tevens dat MKB-voorman Van der Elst een uiterst dubieuze rol in de kwestie speelt. Deze lijkt buiten de gemeenteraad om achter de schermen overleg met het college te hebben gepleegd over Nouveau. En was het niet deze Van der Elst -overigens heel dikke maatjes en woordvoerder van het Theaterhotel- die de antilobby tegen Nouveau aanvoerde? Hoezo belangenverstrengeling en vriendjespolitiek? Niets aan de hand mensen, gewoon doorlopen.

Er is sprake van tegenwerking van de vrije markt, zo is te lezen in het document. Dat uitgerekend de lokale VVD bij monde van fractievoorzitter Herman Nijhuis zich in het radioprogramma Rumoer en Tubantia mordicus tegen Nouveau keerde, is opvallend te noemen. Ondanks z’n kleurspoeling is aan Nijhuis te merken dat de VVD Almelo overduidelijk aan het vergrijzen is en dat het beter is het  dat de oude grijze duivengarde het stokje overdraagt aan de jongere, vooruitstrevende VVD-garde die Almelo wél een stap verder wil ontwikkelen.

Volgens het document is de bouw van de nieuwe wijk ‘t Weggeler zonder Almelo Nouveau niet mogelijk. Ook een zorginstelling voor ouderen in ’t Weggeler , onderdeel van ‘Het Meulenbelt’; zal geen doorgang kunnen vinden. Dit terwijl ouderenzorg in de nabijheid van een woonwijk met daarbij een hoog voorzieningenniveau, erg gewenst is. Daarnaast willen bewoners van de nieuwe wijk en huidige omliggende wijken Nouveau. Ze zijn de DDR-mentaliteit en betutteling door de lokale overheid, die ze wel even gaat vertellen waar ze boodschappen mogen doen, helemaal zat. Een legitieme en geloofwaardige reden om Nouveau tegen te houden is er bovendien niet.

Des te stuitender is het te moeten constateren dat de lokale bestuurders de bevolking wederom een rad voor ogen probeert te draaien en belangrijke informatie over Almelo Nouveau achterhoudt. Transparantie is dus nog altijd ver te zoeken in ons stadje langs het riviertje de Loolee. Sommigen denken nu dan ook dat er meer achter zit, een dubbele agenda, vriendjes- en achterkamertjespolitiek. Mocht Nouveau niet doorgaan, dan zal de rekening hoe dan ook op het bordje van de belastingbetalende burger worden gelegd. Want de gemeente kan dan rekenen op een forse strop van € 10.000.000,00. Zie het onderstaande overzicht van de ontwikkelaar Spikker.

Klik hier: stukken Almelo NOUVEAU

Dat het tijd wordt dat de arrogante houding van het college eens aan de kaak wordt gesteld voordat ze zich helemaal God voelen blijkt wel uit het volgende artikel. De boel begint steeds meer op een ‘polikliek’ steekspel te lijken en achterkamertjespolitiek lijkt inmiddels tot kunst verheven in deze stad aan de democratische afgrond. “U doet uw best maar. U krijgt toch geen raadsmeerderheid voor Almelo Nouveau”, blijkt wethouder Van Woudenberg volgens het artikel al in een vroeg stadium te hebben gezegd. Klikt u maar:

http://lkalmelo.nl/2011/03/subsidie-theaterhotel/

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Politiek en Polikliek, Vanaf de AA-kade, 25 comments