Kamphuis doet aangifte tegen de gemeente Almelo

 

Afgelopen maandag deed burgemeester Jon Hermans aangifte tegen de gemeenteraad vanwege het lekken van informatie uit de ‘geheime’ raadsvergadering die ging over het nieuwe stadhuis. Naar verluidt is de Rijksrecherche druk met het bevragen van de raadsleden. Gezegd wordt dan men het lekken beter kan opbiechten want als men er later achterkomt, is men de sigaar.

Gemeenteraadslid Kamphuis moet hebben gedacht: wat de gemeente kan, kan ik ook.  Kamphuis meldt dat hij inzake de Poortaffaire aangifte gaat doen tegen de gemeente. Volgens Kamphuis zou de gemeente valsheid in geschrifte hebben gepleegd.  Stukken op basis waarvan de Poort is gelegaliseerd zouden getekend zijn door mensen die zich hebben voorgedaan als gemeentesecretaris of burgemeester.

Naar eigen zeggen is sprake van een unicum. Nooit eerder deed een raadslid aangifte tegen de eigen gemeente. Of dit een verstandige zet van Kamphuis is, zal moeten blijken. Voor de achteloze burger ontstaat het beeld dat de lokale politiek (zowel college als raad) tot een bedenkelijk niveau is afgedaald. Lees hier voor de toelichting van Kamphuis.

GerwinKamphuis

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 3 comments

College B&W gijzelt gemeenteraad van Almelo. Stad onbestuurbaar.

 

Huub

Gisterenavond vond achter gesloten deuren de tweede ‘geheime’ raadsvergadering over de bouw van een nieuw stadhuis plaats. De burger begrijpt allang niet meer waarom over zo’n majeur onderwerp in achterkamertjes vergaderd moet worden.

Volgens Gerwin Kamphuis sprak de burgemeester dreigende taal over de vervolging van iedereen die informatie uit de raad lekt. Dat zou vorige week zijn gebeurd toen Almelo Anders meldde dat gesproken werd over uitstel van de bouw en de mogelijkheid om de gemeente in het belastingkantoor onder te brengen.

Volgens de burgemeester zouden raadsleden zich blootstellen aan een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Kamphuis beticht het college van een dubbele moraal. Volgens hem is er in de poort-affaire valsheid in geschrifte gepleegd maar is hiervan geen aangifte gedaan. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Dat Kamphuis deze informatie ‘lekt’ laat zien dat hij voor de duvel niet bang is en in alle openheid zijn werk wil doen. Het is van de zotte dat het middel van de besloten raadsvergadering zo vaak wordt ingezet. Hoe kan de burger de heren en dames politici nog vertrouwen?

Vorige week verliet het raadslid Bert Hummels (LA) ook al uit protest de eerste ‘geheime’ raadsvergadering. Hij vroeg zich af of vergaderen in beslotenheid een correct onderdeel is van de raadsvergadercyclus. Het antwoord ligt besloten in de vraag.

Ook Rob Snijder, voorzitter van Partij Vrij Almelo, liet in een brief aan het college weten dat het raadslid Harry de Olde voortaan geen geheime vergaderingen meer zal bijwonen omdat hij  dan zijn controlerende taak als volksvertegenwoordiger niet kan uitvoeren. Daarom ontbrak hij gisteren.

In Almelo gaat het allang niet meer om de inhoud. Met de verkiezingen voor de boeg is de stad  onbestuurbaar geworden.

Posted by admin in AlmeloAnders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 5 comments

Fred Gerritsen: “college B&W in Almelo is een zinkend schip”

Met Fred Gerritsen en Huub Isendoorn van D66 Almelo sprak Almelo Anders over de bouw van een nieuw stadhuis (“er is geen nieuw stadhuis nodig omdat we een stadhuis hebben”), de uitgelekte ‘geheime’ raadsvergadering over dit onderwerp en de aangifte van de burgemeester.

Het bouwen van een nieuw stadhuis is volgens Huub Isendoorn geen oplossing voor het Fortezza-debacle: “of je nu wel of niet een stadhuis bouwt, nog steeds is de Fortezza-grond overgewaardeerd in de boeken”. 

D66 Almelo wil duidelijke keuzes maken zoals investeren in de binnenstad en detailhandel toestaan in het nieuwe Heracles-stadion.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen pleit Fred Gerritsen voor een brede coalitie  “als we deze periode bekijken zijn 90 % van de besluiten met de hakken over de sloot genomen. En ze (red: het college) houden elkaar krampachtig vast op een zinkend schip. En dat is voor de toekomst voor deze stad de dood in de pot en funest”. 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 2 comments

BREAKING: Burgemeester doet aangifte na lek geheime raadsvergadering

De redactie van AlmeloAnders bereikte vanavond het bericht dat burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld aangifte heeft gedaan van het bekendmaken van informatie aan de pers over een geheime raadsvergadering door een onbekend persoon. Een en ander zou betekenen dat op zeer korte termijn in Almelo een onderzoek zal worden gestart door de rijksrecherche waarbij duidelijk moet worden welk gemeenteraadslid uit de school is geklapt. De informatie waar het om gaat heeft ongetwijfeld te maken met het niet doorgaan van de bouw van een nieuw stadhuis. In plaats van nieuwbouw zou, naar verluidt, gedacht worden aan het huren van de vrijkomende kantoren van de Belastingdienst, vlakbij het NS-station.

Het niet doorgaan van de bouw van het nieuwe stadhuis is een grote nederlaag voor de lokale coalitie van CDA – PvdA – en VVD, die tot noch toe hemel en aarde hebben bewogen om een kostbaar nieuw stadhuis door te laten gaan, ondanks enorme weerstand van oppositie en niet in de laatste plaats van de Almelose bevolking.

De laatste keer dat in Almelo een dergelijk onderzoek werd gedaan door de rijksrecherche dateert uit de jaren tachtig. Destijds ging dat om het uitlekken van de naam van de nieuwe burgemeester van Almelo, de heer Van Roekel. Kwade tongen beweerden toen dat het raadslid Joop Schepers was, die z’n mond voorbij had gepraat. Dat is echter nooit aangetoond waardoor de zaak uiteindelijk met een sisser afliep.

De aangifte illustreert hoe het college de mond van het volk wil snoeren. Gaat het bestuur ook aangifte doen tegen de eigen wethouder Andela die in strijd met de afgesproken geheimhouding zijn mond voorbij praatte over de cogasgelden? Alsof dat nog niet genoeg is: ook klapte Andela voorbarig uit de school omtrent de extra 100 banen, die bij de gemeente verdwijnen. Wie heeft er nu boter op het hoofd?

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 7 comments

Gijs Stork: burger heeft laatste woord over stadhuis

In een interview met Almelo Anders gaat raadsnestor Gijs Stork (ALA) in op het verdwijnen van AOV, de commotie rond het declaratiegedrag van PvdA-raadslid Jan Hammink en de bouw van een nieuw stadhuis. Volgens Stork is ALA er voor iedereen en niet alleen voor de ouderen in de samenleving. Stork roept alle fractievoorzitters en wethouder Van Marle op om over de kwestie Hammink te praten. Gelet op het verzet tegen de komst van het nieuwe stadhuis (inmiddels hebben 1657 mensen de petitie ‘Geen nieuw stadhuis getekend’) zou de burger de beslissende stem moeten krijgen. Dat kan bij de komende raadsverkiezingen wanneer Stork zich wederom verkiesbaar zal stellen als lijsttrekker voor ALA.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 4 comments

Commotie om vergoeding grondoverdracht Wendelgoor

Vandaag publiceert AlmeloAnders het tweede deel van het anonieme briefje dat via Lijst Kamphuis in handen van deze website is gekomen. Dat doen we nu pas omdat eerst nog onderzocht moest worden of de beweringen, die door de klokkenluidende ambtenaar in het tweede deel worden gedaan, ook kloppen. Dat blijkt inderdaad het geval.

Anonieme tip-Deel2

Dit betekent dat raadslid Jan Hammink (PvdA) recent € 5.000 euro van de gemeente heeft ontvangen voor de overdracht van de 3 hectare grond van het voormalige zwembad Het Wendelgoor bij Wierden. Hammink was tot voor kort nog bestuurslid van een slapende stichting die het eigendom van de grond in handen had. Uiteindelijk was Hammink als enige overgebleven en werd hij onbewust enig eigenaar.

De Stichting Het Wendelgoor kampte vroeger met een tonnen grote schuld,  die door de gemeente werd overgenomen in ruil voor het eigendom van het complex. Hoewel in feite was afgesproken dat de gemeente niet behoefde te betalen voor de overdracht van het complex, ontving Hammink privé € 5.000. Volgens critici is dit des te merkwaardiger omdat Hammink in het Almelo’s Weekblad was opgeroepen om de overdracht voor een symbolisch bedrag van € 1 te laten plaatsvinden.

Jan-HamminkJan Hammink (PvdA Almelo)

Telefonisch meldt Hammink dat het allemaal commotie om niets is en dat hij het volste recht heeft op dat bedrag aangezien hij volgens eigen zeggen voor de overdracht veel werkzaamheden aan het complex heeft verricht en de nodige onkosten heeft moeten maken. Ook meldt hij dat alles vooraf juridisch grondig is bekeken,  onderzocht en beoordeeld en dat er beslist niets onoirbaars heeft plaatsgehad. Kortom het gaat om een storm in een glas water. De PvdA-coryfee heeft overigens een enorme achterban en staat te boek als een gewaardeerd en integer politicus.

Wel rijst de vraag of de werkzaamheden waar Hammink het over heeft in opdracht van de gemeente werden uitgevoerd. Feit is dat hij van de gemeente geld kreeg om een politiek probleem van het zwembad op te lossen.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 17 comments

Interview met Gerwin Kamphuis (LKA)

In een exclusief interview op AlmeloAnders gaat Gerwin Kamphuis (LKA) in op de recente politieke gebeurtenissen in Almelo. Waarom hij liever zou samenwerken met de VVD, over lekkende ambtenaren, de poortaffaire, de angstcultuur in het gemeentehuis, een nieuw stadion voor Heracles en de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 2 comments

LKA: valsheid in geschrifte bij Poortaffaire

Ingezonden:

Ik kreeg zojuist stukken van een juridische woordenwisseling onder ogen, waaruit blijkt dat er wel degelijk valsheid in geschrifte heeft plaatsgevonden inzake de Poortaffaire. Diverse belangrijke documenten tonen aan dat we in Almelo wel 4 burgemeesters hebben en 5 gemeentesecretarissen. Dat wordt afgedaan als mandaten of ”in opdracht”, maar jurisprudentie wijst uit dat dit niet kan en mag.

De overtredingen van het wetboek van Strafrecht door bestuurders en ambtenaren lijkt hiermee aangetoond.

http://www.lkalmelo.nl

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 1 comment

Almelose ambtelijke klokkenluiders druppelen binnen

Dat er iets totaal niet in de haak is qua (werk)sfeer in Pyongyang aan het Stadhuisplein 1 moge duidelijk zijn nu een tweede ambtelijke klokkenluider van zich doet spreken. Eén van de raadsleden heeft vorige week een anoniem briefje in zijn postvak gevonden waarin wordt gesproken over de ‘Poortaffaire’. De schrijver/schrijfster, zonder twijfel een ambtenaar, bevestigt wat al door diverse partijen werd beweerd: de klokkenluidende ambtenaar is vanwege zijn weerstand tegen onrecht en het opkomen voor de burger (Stegehuis red.) zijn baan kwijtgeraakt. Leest u zelf hieronder het briefje dat wij in handen kregen.

Anonieme tip 004Overigens is het originele briefje nog een stuk langer, want er wordt nog een ernstige zaak besproken. Indien de feiten die in dat tweede stuk worden genoemd kloppen -dit wordt momenteel nog nader onderzocht- zullen wij het volledige briefje publiceren en komt er nog veel meer stront aan de knikker.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Kritisch Almelo, 3 comments

Nieuwste stunt: stadion Heracles in centrum Almelo?

Terwijl de gemeenteraad pas heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet en met het bestemmingsplan stadhuis Fortezzaterrein, werkt Heracles nog steeds aan eigen alternatieve plannen voor het stadion. Er wordt in het onderstaande bericht gesproken over diverse varianten waarnaar onderzoek wordt gedaan. Hierin valt één bijzonder opmerkelijk plan op en wel een plan voor een stadion… let op, hier komt ie: … IN DE BINNENSTAD! Dit wordt werkelijk als serieus beschouwd. Ook ontwikkelaar Urban Interest, die de halve binnenstad in handen en het college in z’n binnenzak heeft werkt aan een stadionplan. Urban Interest heeft hiervan al schetsen laten maken. Het Laatste idee is om het stadhuis in het stadion onder te brengen en van het Fortezzaterrein een parkeergarage te maken! Maar dit roept meteen grote vragen op. Als dit echt serieuze plannen zijn, waarom dan nog geld naar de eerste fase binnenstadsplan? Waarom wordt het stadhuis er dan al doorgedrukt? Wie bedondert er nu wie? Dit illustreert iets wat wij allang wisten: de gemeenteraad heeft überhaupt niets meer in de melk te brokkelen. Het is een groot schimmenspel. Wat zijn nu de plannen? Welke status hebben deze? En vooral: wat kost dit allemaal wel niet? Al dat geld dat inmiddels al is gegaan naar plannen maken en onderhandelen… wat voor zinnigs had daar mee gedaan kunnen worden, waar de stad echt iets aan heeft? Klik hieronder op het emailbericht om het duidelijker te kunnen lezen.
HeraclesNaschrift redactie: is het al 1 april? Nee toch? Wie ook maar een beetje over gezond verstand beschikt, die zal op de klompjes aan kunnen voelen dat het plan voor een voetbalstadion in het centrum niet alleen belachelijk, maar ook nog eens volledig geschift is. Stelt u zich voor: horden dronken voetbalfanaten die plunderend en slopend door de binnenstad trekken. Heei… wacht ff. Zou dat dan de beoogde binnenstadsvernieling kunnen zijn?  Voetbalclub en stadsbestuur moeten eens ophouden met die geldverslindende zeepbellen en zeperds. Nieuw stadhuis? Nieuw stadion? We moeten het nog zien.

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 19 comments