Interview met Luc Schuur en Marjolein Wessels (Pvda Almelo)

Vandaag publiceren wij een video-interview met Luc Schuur en Marjolein Wessels, de respectievelijke fractie- en vicefractievoorzitter van de PvdA Almelo. Gesproken wordt over het vertrek van Jan Hammink uit de fractie, het nieuwe stadhuis, de binnenstad en Heracles Almelo.

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 19 comments

Oorzaak uitstel stadionbeslissing ligt bij VVD

De acties als het bekogelen van raadsleden met muntgeld en het besmeuren van de woning van een van hen van, naar verluidt gepleegd door Heracles-aanhang,mag als een zeer dikke fail gekenmerkt worden. De eieren hadden namelijk helemaal naar de andere kant van de stad gemoeten, aangezien daar de bedenker van een nieuwe detailhandelsvisie woont. En juist het (onnodig) opnieuw formuleren van een detailhandelsvisie is de oorzaak van alle vertraging in besluitvorming rond de winkeldiscussie van het Heraclesstadion. Indien de eiergooiers de politiek beter hadden gevolgd, hadden ze dit kunnen weten. Niet handig en een flink schoolvoorbeeld van eigen glazen ingooien. Helemaal erg is het dat een praeses van een betaald voetbalorganisatie zelf het slechte voorbeeld geeft en min of meer oproept tot acties, die heel gemakkelijk uit de hand kunnen lopen en een chaos of erger kunnen veroorzaken.

AppieHeijn

Het was nooit het idee van raadslid Stork om een nieuwe detailhandelsvisie te laten opstellen. Dat initiatief kwam van de plaatselijke wethouder van lintjes doorknippen Van Woudenbergh. Het begon allemaal ten tijde van de raadsdebatten over Almelo Nouveau, een project waarvan Van Woudenbergh fervent tegenstander is omdat het naar horen zeggen nu eenmaal ten koste van vriendjes zou gaan. Tegelijkertijd deed de VVD’er de belofte aan Albert Heijn dat de grootgrutter een nieuwe supermarkt op de hoek van de Violierstraat en Bornsestraat mocht bouwen. Maar hier vergaloppeerde de grootgrondbezitter zich faliekant. Het idee voor een supermarkt op die plaats werd bepaald niet gedragen door omwonenden. Die kwamen dan ook meteen in actie en toonden zelfs een gemeentelijk document waarin zwart op wit staat dat er op de bewuste plek een woonbestemming ligt. Ai, nu had de wethouder toch een probleem van niet geringe omvang.

Hiermee geconfronteerd tijdens een raadsvergadering zei de wethouder tot ieders verrassing ijskoud (en u kunt daarvan de raadsuitzending nog op de gemeentelijke website terugvinden red.) dat het bewuste document een vergissing was. Hij veegde het letterlijk van tafel. De omwonenden hielden en houden echter halsstarrig vol en hebben aangegeven zelfs tot aan het hoogste rechtsorgaan in Nederland te zullen doorvechten. Om korte metten met het gezeur van bewoners te maken bedacht de wethouder het volgende gewiekste idee: laten we de huidige detailhandelsvisie herzien zodat we de bestemming van het perceel kunnen wijzigen in een winkelbestemming en daarmee de bewoners buiten spel zetten. Omdat de wethouder hierin flinke steun van de poliklieke coalitie (met name PvdA) kreeg werd het voorstel aangenomen. Ziedaar de werkelijke oorzaak van de continue vertraging in de besluitvorming over wel of geen winkels in het stadion. Met andere woorden: voetbalfans, jullie hebben de verkeerde gepakt en de coalitie heeft de schuld heel geniepig bij een ander gelegd. Hou dit voor de komende gemeenteraadsverkiezingen daarom goed in uw achterhoofd!

Tony Cassese.

naschrift:

In reactie op het artikel laat VVD-raadslid Jemy Pauwels weten dat het artikel vol ‘onjuiste gedachtenkronkels’ staat.

 

Jemy

 

Het blijkt echter dat de VVD bij de behandeling van de begroting 2013 nog pleitte voor het allereerst opstellen van een compleet nieuwe gemeentelijke detailhandelsvisie. Detailhandel bij Heracles mag niet ten koste gaan van het centrum. Men is nooit van plan geweest om eerst Heracles te behandelen.

 

detailhandel

UPDATE – UPDATE – UPDATE – UPDATE:

En klikt u HIER om nog iets heel leuks van uw lokale VVD, die met beide klauwen in uw zakken zit om daar ook de laatste centen uit te halen omdat ze zonodig ineens vóór een nieuw stadhuis zijn omgewaaid. Maar ze voelen duidelijk al nattigheid, want ze dekken zich duidelijk in (zie de met geel gemarkeerde zin) en verschuilen zich inmiddels achter het college. Daar staat eigenlijk het volgende: we hebben voor een nieuw stadhuis gekozen op basis van hetgeen het college van B&W aan cijfers heeft aangeleverd. Sinds wanneer is een college daar deskundig in? Wij van WC-Eend en de slager (neem dat letterlijk) die z’n eigen vlees keurt. Zo lusten we nog wel een gehaktbal. Want wat gebeurt er straks als het helemaal fout loopt met dat zogenaamde ‘sobere stadhuis’ als die sobere 58 miljoen wordt overschreden? Dan wijst deze club van stropdassendragers met de vinger naar inmiddels vertrokken wethouders. Wij haben het niet gewusst! En vervolgens valt er niemand meer ter verantwoording te roepen.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 6 comments

BREAKING: Daders eier-aanslag raadslid Stork gepakt!

De daders van de laffe eier-aanslag op het Almelose raadslid Gijs Stork (ALA) zijn gepakt. Dit gebeurde na een wilde achtervolging door de Bolkshoek. Eén van de daders vloog daarbij uit de bocht, werd door de achtervolgers overreden en heeft het niet overleefd. Zijn kompaan kwam er met een gebroken pootje vanaf.

ZwartwittePaashaasHet huis van Stork werd gisteravond na de raadsvergadering met eieren bestookt door vermoedelijk aanhangers van voetbalclub Heracles Almelo. De club is verbolgen over het feit dat een beslissing over het wel of niet toestaan van winkels in het nieuwe stadion opnieuw is uitgesteld. Dit uitstel werd door diverse partijen gesteund, echter werd de zwartepiet naar Stork doorgeschoven. Deze wil eerst de detailhandelsvisie afwachten, die meer duidelijkheid moet verschaffen over het wel of niet toestaan van winkels buiten het stadscentrum. Zodoende verlieten Heracles-aanhangers boos de raadszaal en even later kon de raadsnestor emmers met struif van de ramen van z’n woning schrapen.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Nieuwtjes, 2 comments

Raadslid Jan Hammink hekelt bestuurscultuur Almelo

PvdA-raadslid Jan Hammink is gisteren, 25 maart, uit de fractie van de PvdA gestapt. Aanleiding was niet alleen het conflict met zijn partij over een betaling als ‘vereffenaar’ van het Wendelgoor-complex, maar meer nog de in de Almelose politiek heersende bestuurscultuur.

Jan-Hammink

Deze bestuurscultuur trof Hammink behalve in zijn eigen partij, ook in het college aan. Volgens Hammink worden de belangen van de burger hierdoor al decennialang niet gediend. De PvdA-er levert zijn raadszetel dan ook niet in, maar zal onafhankelijk als ‘Lijst Jan Hammink’ verder gaan. De onrust binnen de Partij van de Arbeid Almelo gaat veel verder dan uitsluitend de affaire ‘Wendelgoor’. Het is een teken aan de wand dat Jan Hammink bij de vorige verkiezingen door zijn partij op een onverkiesbare plaats was gezet, maar dan had diezelfde partij niet met de waard gerekend. Hammink kan namelijk rekenen op een enorme achterban en juist door deze achterban lukte het hem om met voorkeursstemmen alsnog in de raad te komen. Het enfant terrible van de rooie sjalen-brigade zat er toch maar mooi en dat betekende in feite een afgang voor de knarsetandende partijtop met Farizeeërs als de godzijdank onlangs opgerotte B. Kozijn en partijgriezel Jaap Stapel. Nu Hammink vertrekt zal de PvdA Almelo een aardige veer moeten laten bij de volgende verkiezingen. Het zal ze nog opbreken want splijtzwam Hammink heeft een zeer trouwe achterban. Dat wordt minimaal een wethouder inleveren, maar liever nog: op naar de oppositiebanken. Enfin, lees hieronder de verklaring die Hammink afgelopen avond in de raadszaal heeft afgelegd:

Voorzitter,

Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen dat ik niet langer deel wil uitmaken van de fractie van de PvdA in deze raad. Dit is geen impulsief besluit. Er zijn meer redenen die zich in de loop der jaren ontwikkeld hebben. Het heeft met name te maken met een bestuurscultuur van deze gemeente, die al decennia lang heerst en ook door mijn PvdA-fractie steeds maar niet doorbroken wordt. 

Er waren vele momenten waarop ik de juiste aansluiting trachtte te vinden bij kwesties die spelen in de stad. Regelmatig heb ik hierbij moeten ervaren dat ik geen steun kreeg van mijn fractie. Mede hierdoor kregen deze kwesties veelal niet de aandacht waar ze volgens de burgers, die wij vertegenwoordigen, recht op hadden. Ik noem voorbeelden als de affaire Nieuwstraat, de Poortaffaire, de besluitvorming met betrekking tot de wil om per se een nieuw stadhuis te bouwen. Actueel is de situatie rondom de afhandeling van Het Wendelgoor. Afgezet tegen de voltallige raad heb ik vanuit mijn eigen fractie onevenredig veel kritiek ervaren. Wat hierbij speciaal steekt, is dat de kritiek geuit werd zonder dat eerst bij mij geïnformeerd werd naar de feiten in deze zaak. 

Er heerst al decennialang een bestuurscultuur waarbij fracties, die samen het college vormen, consequent in een kleine kring elkaar afdekken in besluitvorming. Ik constateer een gesloten besluitcultuur die zich afspeelt in de kringen rond collegeleden en hun fractieleiders. Door deze cultuur, die wel gekenschetst wordt als bestuurlijk autisme, leiden ideeën van anderen, die soms gebaseerd zijn op buitengewoon goede argumenten, niet tot bijstelling van de besluitvorming. 

Normaal is het zo, dat als men tussentijds afscheid neemt van een fractie, men de vrijkomende raadszetel ter beschikking stelt aan de partij. Dat vind ik gewoonlijk ook  vanzelfsprekend. Mijn positie is echter afwijkend. Ik ben in de raad gekozen door voorkeursstemmen terwijl ik op een onverkiesbare plaats stond op de kieslijst van de PvdA. Veelal hebben kiezers, die normaal niet op de PvdA stemmen, bij de laatste verkiezingen bewust voor mij gekozen en mij daarmee juridisch voldoende positie gegeven voor een complete raadszetel. Ik kan en wil deze kiezers niet in de steek laten. Ik zal dus mijn zetel behouden en als onafhankelijk raadslid mijn werk continueren. Ik wil een oprechte volksvertegenwoordiger zijn.
Wil ik daarbij alleen opereren in deze raad? Beslist niet. Ik wil mij de resterende tijd in deze raadsperiode goed oriënteren op samenwerking met anderen in deze raad. Ik heb de afgelopen weken hiertoe de nodige gesprekken gevoerd met mensen zowel binnen als buiten de coalitie. 

Het gaat mij vooral om besluitvorming in het belang van de stad. Dat kan met het huidige college, maar ik wil dit objectief kritisch bezien. Ik wil echt vrijheid om mijn eigen mening goed te kunnen verwoorden in overleg met anderen. Ik wil niet meer opereren vanuit een strak gecontroleerd regiem. Niet meer een enorme druk voelen als ik eens fundamenteel afwijk van een standpunt van een fractie die deel uitmaakt van de coalitie. 

Met wie ik ga samenwerken de komende periode hangt af van meningsvormingen die overeenstemmen. Die weg zoek ik: bij alle partijen. De inbreng van argumenten is voor mij doorslaggevend. Niet de grootte van de fractie. 

Vooralsnog begin ik als Lijst Jan Hammink.

Dank u wel

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 5 comments

VVD Almelo huurt stadhuispromotor in

In een tijd dat als gevolg van bezuinigingen het ene na het andere overheidsgebouw leegkomt, gaan coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA aanstaande dinsdag doodleuk instemmen met de bouw van een nieuw stadhuis in Almelo. Nieuwbouw zou volgens de ‘eigen berekeningen’ van het college (ja, ja) goedkoper zijn dan een verhuizing naar het belastingkantoor. Say what!? Het belastingkantoor staat er al!

Maar niemand in de gemeenteraad die het een  goed idee vindt om dit nog eens onafhankelijk te laten onderzoeken.

Dat het college er de afgelopen jaren niet in is geslaagd  invulling van het oude stadhuis te vinden, gaf al te denken. Maar toch moet het ervan komen. Rara, hoe kan dat? Zoals Fred Gerritsen (D66) al in ons interview zei: de collegepartijen houden elkaar krampachtig vast op een zinkend schip. Men wil nog iets realiseren al is het maar een gemeentehuis waar niemand op zit te wachten.

En hoezo financieel orde op zaken?

Almelo heeft straks 2 (!) stadhuizen waarvan het ene besmet is met het Fortezza-virus en het andere leeg staat. Dat wordt nog leuk bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

PvdA en CDA waren al altijd al voor een nieuw stadhuis. Dat ook de VVD omwille van het pluche hiermee instemt, bevreemdt een groot deel van de achterban. De VVD-leiding ziet de bui al hangen. Omdat men dit zelf niet meer kan uitleggen heeft de VVD Almelo nu communicatiestrateeg spindoctor Danny de Vries ingehuurd om met gelikte PowerPoint-presentaties het gepeupel ervan te overtuigen dat een nieuw stadhuis het beste voor Almelo is.

Fijn dat Almeloos geld ten goede komt aan een bouwbedrijf in Enschede.

Ondertussen tracht beoogd VVD-lijsttrekker Johan Andela de gemoederen te bedaren met de woorden: “Als het stadhuis er eenmaal staat, zullen de mensen het wel mooi vinden”. Hoe dom denkt de VVD dat Almeloërs zijn?

Danny

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 5 comments

Maquettefoto’s stadstadion lekken uit

Van een ons totaal onbekende man in regenjas ontvingen wij bijgaande foto’s van de maquette van een stadion in de Almelose binnenstad. De foto’s zouden in het Almelose stadhuis zijn gemaakt. Dit betekent dat er serieus mensen bezig zijn geweest met dit plan, dat bij de eerste geruchten al enorme verbijstering en weerstand onder de bevolking opwekte. Er zijn maar weinigen, behalve voetbalsupporters, die een voetbalstadion in het stadscentrum zien zitten. De projectontwikkelaar, Urban Interest, vindt het echter helemaal te wauw en da’s ook geen wonder aangezien hij nu eenmaal de baas in deze stad is. Het college danst naar zijn pijpen, doet braaf opzitten en pootjesgeven zoals dat al decennia in deze stad het geval is. En heb nou geen gezonde realistische kritiek op welk stadionplan dan ook, want dan trapt u op heeeeeel lange zwartwitte tenen.

Stadstadion-1

Overigens meldt onze bron dat de eigenlijke maquette inmiddels al op diverse punten is aangepast. Echter wilden we u de interessante plaatjes, waarop te zien is hoe een stadion een hele binnenstad kan opslokken, niet onthouden. Wat ook niet in de maquette is opgenomen: die foeilelijke lichtmasten.

Maquette-binnenstadstadion-1

En hieronder nog een paar leuke impressies van het fantastische plan waarvoor zelfs een rijksmonument aan de Wierdensestraat (ooit bekend als het ‘Officiershuis’) zou moeten wijken.

Maquette-binnenstadstadion-2

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 10 comments

Kamphuis doet aangifte tegen de gemeente Almelo

 

Afgelopen maandag deed burgemeester Jon Hermans aangifte tegen de gemeenteraad vanwege het lekken van informatie uit de ‘geheime’ raadsvergadering die ging over het nieuwe stadhuis. Naar verluidt is de Rijksrecherche druk met het bevragen van de raadsleden. Gezegd wordt dan men het lekken beter kan opbiechten want als men er later achterkomt, is men de sigaar.

Gemeenteraadslid Kamphuis moet hebben gedacht: wat de gemeente kan, kan ik ook.  Kamphuis meldt dat hij inzake de Poortaffaire aangifte gaat doen tegen de gemeente. Volgens Kamphuis zou de gemeente valsheid in geschrifte hebben gepleegd.  Stukken op basis waarvan de Poort is gelegaliseerd zouden getekend zijn door mensen die zich hebben voorgedaan als gemeentesecretaris of burgemeester.

Naar eigen zeggen is sprake van een unicum. Nooit eerder deed een raadslid aangifte tegen de eigen gemeente. Of dit een verstandige zet van Kamphuis is, zal moeten blijken. Voor de achteloze burger ontstaat het beeld dat de lokale politiek (zowel college als raad) tot een bedenkelijk niveau is afgedaald. Lees hier voor de toelichting van Kamphuis.

GerwinKamphuis

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 3 comments

College B&W gijzelt gemeenteraad van Almelo. Stad onbestuurbaar.

 

Huub

Gisterenavond vond achter gesloten deuren de tweede ‘geheime’ raadsvergadering over de bouw van een nieuw stadhuis plaats. De burger begrijpt allang niet meer waarom over zo’n majeur onderwerp in achterkamertjes vergaderd moet worden.

Volgens Gerwin Kamphuis sprak de burgemeester dreigende taal over de vervolging van iedereen die informatie uit de raad lekt. Dat zou vorige week zijn gebeurd toen Almelo Anders meldde dat gesproken werd over uitstel van de bouw en de mogelijkheid om de gemeente in het belastingkantoor onder te brengen.

Volgens de burgemeester zouden raadsleden zich blootstellen aan een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Kamphuis beticht het college van een dubbele moraal. Volgens hem is er in de poort-affaire valsheid in geschrifte gepleegd maar is hiervan geen aangifte gedaan. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Dat Kamphuis deze informatie ‘lekt’ laat zien dat hij voor de duvel niet bang is en in alle openheid zijn werk wil doen. Het is van de zotte dat het middel van de besloten raadsvergadering zo vaak wordt ingezet. Hoe kan de burger de heren en dames politici nog vertrouwen?

Vorige week verliet het raadslid Bert Hummels (LA) ook al uit protest de eerste ‘geheime’ raadsvergadering. Hij vroeg zich af of vergaderen in beslotenheid een correct onderdeel is van de raadsvergadercyclus. Het antwoord ligt besloten in de vraag.

Ook Rob Snijder, voorzitter van Partij Vrij Almelo, liet in een brief aan het college weten dat het raadslid Harry de Olde voortaan geen geheime vergaderingen meer zal bijwonen omdat hij  dan zijn controlerende taak als volksvertegenwoordiger niet kan uitvoeren. Daarom ontbrak hij gisteren.

In Almelo gaat het allang niet meer om de inhoud. Met de verkiezingen voor de boeg is de stad  onbestuurbaar geworden.

Posted by admin in AlmeloAnders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 5 comments

Fred Gerritsen: “college B&W in Almelo is een zinkend schip”

Met Fred Gerritsen en Huub Isendoorn van D66 Almelo sprak Almelo Anders over de bouw van een nieuw stadhuis (“er is geen nieuw stadhuis nodig omdat we een stadhuis hebben”), de uitgelekte ‘geheime’ raadsvergadering over dit onderwerp en de aangifte van de burgemeester.

Het bouwen van een nieuw stadhuis is volgens Huub Isendoorn geen oplossing voor het Fortezza-debacle: “of je nu wel of niet een stadhuis bouwt, nog steeds is de Fortezza-grond overgewaardeerd in de boeken”. 

D66 Almelo wil duidelijke keuzes maken zoals investeren in de binnenstad en detailhandel toestaan in het nieuwe Heracles-stadion.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen pleit Fred Gerritsen voor een brede coalitie  “als we deze periode bekijken zijn 90 % van de besluiten met de hakken over de sloot genomen. En ze (red: het college) houden elkaar krampachtig vast op een zinkend schip. En dat is voor de toekomst voor deze stad de dood in de pot en funest”. 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 2 comments

BREAKING: Burgemeester doet aangifte na lek geheime raadsvergadering

De redactie van AlmeloAnders bereikte vanavond het bericht dat burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld aangifte heeft gedaan van het bekendmaken van informatie aan de pers over een geheime raadsvergadering door een onbekend persoon. Een en ander zou betekenen dat op zeer korte termijn in Almelo een onderzoek zal worden gestart door de rijksrecherche waarbij duidelijk moet worden welk gemeenteraadslid uit de school is geklapt. De informatie waar het om gaat heeft ongetwijfeld te maken met het niet doorgaan van de bouw van een nieuw stadhuis. In plaats van nieuwbouw zou, naar verluidt, gedacht worden aan het huren van de vrijkomende kantoren van de Belastingdienst, vlakbij het NS-station.

Het niet doorgaan van de bouw van het nieuwe stadhuis is een grote nederlaag voor de lokale coalitie van CDA – PvdA – en VVD, die tot noch toe hemel en aarde hebben bewogen om een kostbaar nieuw stadhuis door te laten gaan, ondanks enorme weerstand van oppositie en niet in de laatste plaats van de Almelose bevolking.

De laatste keer dat in Almelo een dergelijk onderzoek werd gedaan door de rijksrecherche dateert uit de jaren tachtig. Destijds ging dat om het uitlekken van de naam van de nieuwe burgemeester van Almelo, de heer Van Roekel. Kwade tongen beweerden toen dat het raadslid Joop Schepers was, die z’n mond voorbij had gepraat. Dat is echter nooit aangetoond waardoor de zaak uiteindelijk met een sisser afliep.

De aangifte illustreert hoe het college de mond van het volk wil snoeren. Gaat het bestuur ook aangifte doen tegen de eigen wethouder Andela die in strijd met de afgesproken geheimhouding zijn mond voorbij praatte over de cogasgelden? Alsof dat nog niet genoeg is: ook klapte Andela voorbarig uit de school omtrent de extra 100 banen, die bij de gemeente verdwijnen. Wie heeft er nu boter op het hoofd?

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 7 comments