Nieuwjaars-kuieroavond in De Schouw

De Historische Kring Stad en Ambt Almelo opent op woensdag 13 januari het nieuwe jaar met haar traditionele ” Kuieroavond” in de Schouw aan het Kerkplein. Verwacht mag worden dat net als vorig jaar Thomasvaer en Pieternel weer aanwezig zullen zijn voor een terugblik op het afgelopen jaar.
Er zullen korte historische films vertoond worden die ongetwijfeld aanleiding geven tot de nodige kuieractiviteiten, de traditionele ” kniepertjes” zullen niet ontbreken en een originele twentse uitsmijter zal voor de nodige hilariteit zorgen.
Aanvang 20.00 uur. Toegang leden gratis, andere belangstellenden EUR 2.50. Parkeren bij het Kolkje.
Posted by Redactie in Nieuwtjes, 0 comments

Knal ze d’r uit!

 

De redactie van AlmeloAnders wenst u een heel prettige en vooral veilige jaarwisseling. We kijken inmiddels reikhalzend uit naar de naderende gemeenteraadsverkiezingen, die ongetwijfeld zeer spannend zullen worden. Een aantal gezichten keert niet terug in de raad (al zullen ze achter de schermen aan de touwtjes blijven trekken), vandaar deze laatste groet. Knal ze ’t oude jaar uit!

TéCé.

Klik hieronder om het vuurwerk te starten:
 

Sequence of fireworks explosion sound bite

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 12 comments

Hoofdlijnen verkiezingsprogramma Leefbaar Almelo

Samen leven

maatschappelijke integratie en participatie in een leefbaar almelo begint met wederzijds begrip, geduld, waardering en verdraagzaamheid. 

Mensen voor elkaar

voor een leefbaar almelo hebben we elkaar allemaal nodig, niemand uitgezonderd en allemaal gelijkwaardig voor opleiding, werk, hobby en relatie. 

Omgeving

eigen verantwoordelijkheid voor je milieu en omgeving helpt ons allemaal aan een leefbaar almelo met veel rust en ruimte en tegelijkertijd vol levendigheid. 

Wonen

prettig en betaalbaar wonen met rust en ruimte maar ook activiteit moet voor iedereen binnen bereik  zijn voor een leefbaar almelo. 

Werken

het is beter gelukkig te zijn met wat je doet dan iets te moeten doen om gelukkig te kunnen zijn; waardeer de inzet van iedereen, betaald en onbetaald en besef dat het leven zinvol is in een leefbaar almelo. 

Veilige gemeente

maak mensen meer bewust van het belang van wederzijdse acceptatie en tolerantie om samen te werken aan een veilige wereld te beginnen bij een leefbaar almelo. 

Burger, bestuur en bedrijfsvoering

besef dat je er als overheid voor en door de mensen bent en blijf werken aan een goede service voor iedereen; geef de mensen waar ze recht op hebben en maak ze meer bewust van hun plichten voor een leefbaar almelo

Dont worry too much, be happy enough!
Be sure you enjoy life and love to the max!
Love and greetings!

Bert Hümmels

Posted by Redactie in Politiek en Polikliek, 0 comments

Prima vermaak tijdens ‘Almelo in Dickensachtige sferen’

Dat de binnenstad van Almelo zich uitermate goed leent voor een Dickensachtig evenement, dat is afgelopen weekeinde onomstotelijk bewezen. We hoeven daar niet meer voor naar Deventer. Bovendien: het spektakel daar trekt zoveel bezoekers dat het leuke er door de massaliteit wel af is. Almelo zou dat thema voor zichzelf moeten uitbouwen. De binnenstad stond in elk geval bol van de kerstsfeer en er waren tientallen leuke evenementen voor jong en oud te bezoeken. Om er een Almelose draai aan te geven had het evenement een aardig artistiek element in de vorm van straattheater en fraaie exposities van lokale kunstenaars. 

Onze stad heeft twee heel leuke straatjes waar de kerstsfeer prima was geregeld: de Molenstraat en de zo goed als nog helemaal authentieke Doelenstraat. De geur van knappend hout in de diverse vuurkorven, de sneeuw, de gezellige winkeltjes… het was een gezellige boel. Uiteraard was er ook in de rest van de binnenstad van alles te doen en heerste er een goede sfeer. Zelfs zonder het traditionele, maar inmiddels uitgekauwde Winter-Wonderland. Een reuzenrad is daar niet eens bij nodig. 

Bij de ijsbaan tegenover Het Sportpark waren diverse groepjes teleurgestelde jongeren met de schaatsen over hun schouders verschenen. Ze dachten een baantje te trekken op de verse ijsvloer. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis: de poorten van de ijsbaan bleven ijskoud dicht. Mede door de sneeuwval was het ijs nog niet van goede kwaliteit. 

Zie hieronder een videoimpressie van de sfeer in de binnenstad:

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 1 comment

Partij Vrij Almelo zoekt kandidaten gemeenteraad

(ingezonden)

Bent u, als echte Almeloër, begaan met onze stad en wilt u helpen verandering te brengen ?
PVA, Partij Vrij Almelo, zoekt bewoners met hart voor de stad, die verkiesbaar willen zijn
voor de gemeenteraad en op de kandidatenlijst van de PVA willen. Politieke ervaring is geen
vereiste
, onze lijsttrekker H. de Olde, heeft dit voldoende om een gemotiveerde club aan te sturen.
Wij zoeken kandidaten onder de bewoners van Almelo, van stratenmaker tot bakker.

PVA logo

Staat u achter onze plannen, www.vrijalmelo.nl, en wilt u meewerken aan een eerlijke politiek?
dan verzoeken wij u te reageren op bestuur@vrijalmelo.nl

Posted by Redactie in Politiek en Polikliek, 7 comments

En nu is ie goed!

Kerstboom Almelo 2009

Links: hoe het was. Rechts: hoe het is.

Aan de discussie omtrent de vreselijk opgetuigde kerstboom in de stadsvijver bij ‘De Pijp’ is helemaal een eind gekomen. Ondanks dat het om een armetierig exemplaar gaat (een gegeven paard…), staat de kerstboom er ’s avonds weer prachtig bij. Dat met die blauwe verlichting is gewoon een ontzettend goed idee. Het is echt Almelo’s blauw, want dat is nu eenmaal de kleur van de stad. Helemaal niks mis mee.

Het optuigen van een dergelijke boom is geen gemakkelijke taak. Dus neem het de eerste versierder niet al te kwalijk. Aan de tweede poging moet, na alle kritiek, welhaast een vrouwelijke hand te pas zijn gekomen want de verlichting is nu keurig aangebracht. En eerlijk is eerlijk: een compliment is op z’n plaats. Dat Almelo’s blauw moeten we erin houden. AlmeloAnders wenst u prettige feestdagen!

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 2 comments

Gijs Stork (A.L.A.): “Schaf hondenbelasting af”

Gijs Stork - Honden

Tweemaal Gijs Stork 

Bij de behandeling van bezuinigingsvoorstelling tijdens de laatste raadsvergadering afgelopen week, kwam Gijs Stork van het Almelo’s Lokaal Alternatief met een heel apart voorstel.

Stork, een man die nogal goed met de cijfertjes is, opperde dat het afschaffen van de hondenbelasting een goede bezuinigingsmaatregel zou zijn. Hij vroeg zich af hoeveel ambtenaren als controleurs voor de hondenbelasting bij de gemeente Almelo werken en vooral wat die jaarlijks kosten. 

De hondenbelasting levert Almelo jaarlijks 40.000 euro op. Volgens Stork kom je bij een optelsom van de salarissen van die ambtenaren op een veel hoger bedrag uit. Die ambtenaren zouden dan wel kunnen worden wegbezuinigd… Dat minder in dit geval duidelijk meer is, wordt hiermee door Stork glashelder aangetoond.

Naschrift redactie: Gerrit van Woudenbergh van de VVD meldt dat Gijs Stork het hondenbelastingidee van zijn partij heeft nageaapt. Op 1 december jongstleden heeft Henk Sijgers het plan al namens zijn partij naar voren gebracht.

Posted by Redactie in Politiek en Polikliek, 9 comments

Einde chaotische fietsenzee station in zicht

Als het aan de gemeente ligt komt er een einde aan de fietsenchaos bij het station. Dankzij een provinciale subsidie van maar liefst 4 miljoen euro kan de gemeente komend jaar aan de slag met het Project Stationsomgeving. Het hele gebied rondom het station zal worden aangepakt en er komt bovendien een P&R-terrein inclusief parkeergarages. Verkeerswethouder Anthon Sjoers en gedeputeerde Job Klaasen van de Provincie Overijssel tekenden hiervoor deze het contract. 

Fietsenstalling Station AlmeloDe fietsenchaos rond het station is velen al decennia een doorn in het oog. De oorzaak was altijd een gebrek aan deugdelijke en vooral gratis fietsenstallingen, die elke stad normaal gesproken heeft. De Almelose treinreiziger kwam er echter maar bekaaid vanaf. De stallingscapaciteit was al die jaren gewoonweg ruim onvoldoende. De gemeente heeft dat jaren in de lap laten hangen, hoewel er regelmatig ‘verbouwd’ werd. Extra wrang voor de reiziger was dat de gemeente de vaak onbedoeld slordig gestalde tweewielers regelmatig opruimde. De eigenaars konden hun rechtmatig bezit uitsluitend tegen betaling terugkrijgen. Dat was / is dus dikwijls flink kassa. 

In de nieuwe situatie worden de stallingen aan beiden zijden van het spoor aanzienlijk verbeterd. Er komt betere en meer stallingsruimte. Dat geldt ook voor de toegangen er naartoe. Op basis van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Fiets’, waarbij fietsenstallingen in het land waar nodig worden uitgebreid, verbeterd en vernieuwd op initiatief van ProRail, is voor Almelo een tekort aan onbewaakte  fietsenstallingen gesignaleerd. Om fietsers nu en in de toekomst op te kunnen vangen is een uitbreiding van de huidige capaciteit noodzakelijk. 

De onbewaakte fietsenstallingen aan de westzijde van het spoor zullen worden uitgebreid.  
De bestaande noodfietsenstalling wordt vervangen door een fietsenstalling van hoge kwaliteit (ProRail standaard). De fietsenstallingen aan de oostzijde van het spoor zullen (grotendeels) worden ondergebracht in een gebouwde voorziening, aangezien de ruimte voor uitbreiding van de huidige stallingen op maaiveld ontbreekt. Deze voorziening zal dichter bij de ingang van stationstunnel en stationshal komen te liggen dan thans voor een groot deel van de onbewaakte stallingen het geval is. De loopafstand voor de fietsers wordt daarmee aanzienlijk bekort. 

De werkzaamheden voor het Project Stationsomgeving start naar alle verwachtingen begin 2011 jaar en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. De oplevering is uiterlijk in april 2012. Zie hieronder ook het filmpje over de huidige situatie:

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 1 comment

Een foto van de week

Jon Hermans-Vloedbeld

Als er al een foto van de week is, dan is het deze. Gemaakt door Marinus Blaak van De Geleraaf. We zien onze nieuwe burgemeester bij haar installatie. De fotograaf heeft een uniek moment op meesterlijke wijze vast weten te leggen, want de foto spreekt meer dan duizend woorden. We zien trots, emotie, warmte, blijdschap, moed en gedrevenheid. Verpakt in één enkele foto. Jon Hermans-Vloedbeld als reddende engel? Zo’n burgemeester wil toch elke stad?

TéCé.

Posted by Redactie in Politiek en Polikliek, 1 comment

Positie Bert Kozijn (PvdA) wankel?

(uit een bron binnen de PvdA)

 Volgens een bron binnen de Partij van de Arbeid Almelo is rondom de wethouder-stoelendans onlangs het volgende gebeurd:

De huidige fractievoorzitter van de PvdA, Bert Kozijn, dacht dat als hij wethouder wilde worden, hij zich niet kandidaat kon stellen voor het fractieleiderschap. De huidige wethouder Mieke Kuik daarentegen opteerde zowel voor het wethouderschap als het fractieleiderschap. Kozijn was hiervan echter niet op de hoogte. 

Dit zou betekenen dat in de top van de Pvda dus niet wordt gecommuniceerd. Zodoende moest de strijd om de tweede wethouderspositie tussen Kozijn en Schouten door de leden worden beslecht. Zoals bekend won Schouten hetgeen opvallend is omdat men zijn kansen als buitenstaander niet erg hoog inschatte. Dit illustreert dat Kozijns positie binnen de PvdA uiterst wankel is.

Posted by Redactie in Politiek en Polikliek, 3 comments