Het CDA fileert

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het ellenbogenwerk en voordringen is al begonnen, om nog maar te zwijgen over de mooie beloftes, die de verschillende partijen de burger weer doen. Het CDA presteert het zelfs om het fileermes alvast in haar eigen top te zetten. Slachtoffer is oudgediende en ervaren Lily Altena-Cominotto, die zelf toch een wat hogere positie in gedachten had dan de familiekliek binnen het CDA. Daar behoort zij niet toe, dus werd ze schaamteloos gepasseerd. Echter dat pikte Lily niet. Ze zit deze raadsperiode nog even uit, maar keert daarna niet terug. In de politiek kun je blijkbaar niemand vertrouwen, zelfs je eigen partijleden niet. Duidelijk een geval van Polikliek!

Almelo Anders Logo6

Posted by Redactie in Politiek en Polikliek, 3 comments

Het gat in de stad

(ingezonden door ‘Het Geweten van Almelo’)

In de Grotestraat tegenover ijssalon Talamini ziet u een gapend gat in de stad. Dit is het zogenaamd ‘gezellige’ binnenplaatsje met enkele bankjes waar mensen ook zogenaamd kunnen ‘genieten’ van de doorkijk naar ’t Kolkje. Achter tralies weliswaar! Het binnenplaatsje heeft daardoor meer weg van een luchtplaats voor gevangenen.

Doorkijk Grotestraat-1

Het is werkelijk schandalig hoe het gemeentebestuur denkt om te gaan met de inrichting van de binnenstad. Misschien is het een idee om ook aan de voorzijde een tralies te plaatsen en de verantwoordelijke bestuurders op het gezellige binnenplaatjse een dagje te kijk te zetten. Mensen houden van aapjes kijken.

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, 3 comments

Brede steun voor hondenpoepplan: vervuiler moet poep zelf opruimen

(door Tony Cassese)

ALMELO – Zoals verwacht heeft het anti-hondenpoepplan van de gemeente brede steun gekregen van de voltallige gemeenteraad. Het onderwerp hondenpoep liep overigens als een bruine draad door de flink ingekorte raadsvergadering van gisteravond (dinsdag 17 november) en een deel van de fracties had er z’n eigen visie en aanvullingen op. De conclusie was in elk geval dat de vervuiler z’n eigen rommel op straffe van een fikse boete moet opruimen. 

Opgevoede hondDe vervuiler moet z’n rommel zelf opruimen. Deze welopgevoede hond doet dat dan ook braaf.

Belangrijk aspect van het aan te nemen amendement, de wijziging van de al bestaande hondenpoepverordening, gold niet-aangelijnde honden in het buitengebied. Met name veehouders in dat gebied worden steeds vaker geconfronteerd met doodgeboren kalveren als gevolg van de zogenaamde neospora-bacterie. Deze bacterie bevindt zich in hondenpoep. Indien honden hun behoefte in weilanden doen waar ook vee graast, is besmetting een feit. Hier rijst natuurlijk wel de prangende vraag waar de honden van de agrariërs zélf hun behoefte doen. Met andere woorden: zijn de ‘boerenhonden’ misschien zelf ook debet aan het verspreiden van de ziekte? Of zouden die hun eigen toiletje op het erf hebben?Hondentoilet

 Groen Links deed het voorstel om het grote delen van het buitengebied beter af te rasteren zodat honden geen kans meer zien om in de weilanden te komen. Wethouder Schouten vond dit echter een te kostbare zaak. Als ‘alternatief’ wordt het aangelijnd uitlaten van een hond ook in het buitengebied een verplichting. Het niet opruimen van hondenpoep wordt strafbaar gesteld. De ChristenUnie ziet dit als een unieke kans voor jongeren binnen het Halt-Project. In plaats van een ‘normale’ taakstraf zouden die voortaan maar poep moeten gaan scheppen op plaatsen waar dit overlast veroorzaakt.

 De controle en handhaving van de hondenpoepverordening kost nauwelijks iets extra’s. Dit wordt namelijk de nieuwe extra taak van het al bestaande korps Stadswachten, die om de taken duidelijk gescheiden te houden de ‘Keutelbrigade Almelo’ gaat heten. Bij hun nieuwe takenpakket behoort daarom ook een nieuw tenue  en een driedimensionaal logo. Vanwege de eervolle taak van de Stadswachten is speciaal een kunstenaar aan het werk gezet, die het passende logo heeft ontworpen, uitgevoerd in 24-karaats goud doublé. Het bestaat uit een fraai gedraaide gouden drol. Bij zowel het heren- en het damestenue bevindt het broche-achtige sieraad zich voorop de pet respectievelijk op cap of muts. Op die manier zijn de heren en dames duidelijk en al van veraf herkenbaar. En zegt u nou zelf, het staat ze goed die gouden drol op hun kop.

Keutelbrigade Almelo1aLinks het speciale tenue en rechts toont een superblije en trotse stadswacht Gerda het hoofddeksel met het speciale logo.  

Op de vraag in welke pot de te innen boetes verdwijnen meldde Schouten dat deze in de Algemene Middelen terecht zullen komen. Ze zullen niet, zoals een raadslid opperde, specifiek voor blaffende doeleinden zoals poepbakken en plastic zakjes worden aangewend. Uiteraard zullen die zakjes straks weer overal in de diverse hele wijk te vinden zijn, want de jeugd blijkt het maar wat leuk te vinden deze uit de houders te trekken. De buurt zal het ongetwijfeld wel opruimen net als Schouten verwacht dat ‘hondenloze’ passenten ook spontaan een poepzakje zullen pakken om rondslingerende poep van derden op te ruimen.

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 2 comments

Monorail Sjoers krijgt mogelijk concurrentie van trambaan nieuwe burgemeester

De nieuwe burgemeester van Almelo was in haar vorige functie als burgemeester van Ridderkerk een fanatiek pleitbezorger van de aanleg van een trambaan in die stad. Dit om de verkeersdoorstroming in haar gemeente te bevorderen. Welnu, het is niet denkbeeldig dat de monorail van Anthon Sjoers het zal afleggen tegen de trambaan van Hermans-Vloedbeld, want Almelo zou zomaar eens een tram kunnen krijgen.

 Trambaan-1b

De trambaan zou heel goed hetzelfde traject kunnen volgen als die van de beoogde monorail van Sjoers: tussen het centrum en het Windmolenbroek. Een en ander zou gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, zij het dat hier en daar wat wegen en onderdoorgangen dienen te worden aangepast. Zo zal ter hoogte van het viaduct in de Wierdesestraat het fietspad aan de linkerzijde komen te vervallen om plaats te maken voor tramrails. Dit betekent dat het fietspad aan de andere zijde tweerichtingsverkeer wordt.

De scheidende wethouder Anthon Sjoers zou nadat zijn pensionering en wachtgeldregeling is ingegaan wellicht hobby-conducteur kunnen worden.

Conducteur-Sjoers Meer hierover binnenkort op deze website.

TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, 4 comments

Goeiendag Almelo!

AlmeloAnders is een kritische nieuws-, berichten- en discussiesite over de stad Almelo en haar inwoners. AlmeloAnders wil een aanvulling zijn op het huidige, te vaak door politieke mollen beïnvloede lokale media-aanbod en daarom ook het ándere nieuws brengen. Dit gebeurt veelal serieus, maar vaak ook met een knipoog naar de werkelijkheid. AlmeloAnders associeert zich met geen enkele politieke partij, maar deelt soms wel een pluim uit voor positieve politiek of een satirische draai om de oren in geval van minder positieve zaken. Dit alles onder het motto: niemand is heilig. Zoete broodjes bakken met politici is er dan ook niet bij. AlmeloAnders is er voor de gewone burger, die behoefte heeft aan een medium dat de lokale overheid kritisch volgt, op de hielen zit en misstanden aan de kaak stelt, waar anderen dat volledig nalaten. Zo hoort dat in Almelo!

Om op de hoogte te blijven volgt u AlmeloAnders op Twitter via @TCAlmeloAnders en @almeloanders
en natuurlijk het youtube-kanaal met filmpjes en fratsen:  www.youtube.com/almeloanders

Posted by Redactie in AlmeloAnders, 54 comments

Schamele opkomst bij dodenwake rode beuk

'Dodenwake' bij de restanten van de 150 jaar oude rode beuk.

Wie heeft afgelopen zondagmiddag tussen twee en drie uur de moeite genomen om afscheid van de rode beuk in de binnenstad te nemen en het ‘condoleanceregister’ daar te tekenen? Bijna niemand, gek he? Slechts een handjevol mensen was er.
Is het omdat er geen interesse in deze ‘historische’ gebeurtenis is? Of… is de burger de strijd tegen de gemeente onderhand moe omdat het gemeentebestuur gewoon de langste adem heeft? Wie het weet mag het zeggen. In elk geval zat er achter dit stille protest op de zondagmiddag veel meer dan menigeen denkt. De mening van het handjevol mensen dat was komen opdagen loog er in elk geval niet om. Volgens hen was de ‘moord’ op de aloude, monumentale beuk een regelrechte aanval op de democratie. Hoe dan ook, de gemeente heeft heel duidelijk laten zien wie er de baas
is in deze stad en dat is beslist niet de burger. Deze actie hadden ze wellicht beter niet in maart kunnen ondernemen.

Zembla, De Wereld Draait Door,… wat heeft het de stad allemaal gebracht?
Het aanzien van Almelo is geschaad. Verder is de gemeente zich tien keer beter gaan indekken, op de afdeling Voorliegen en Oplichting zijn de waakhonden extra alert (“Ik wil dat de camera nu uitgaat”) kortom de gelederen zijn gesloten. Het is nu helemáál onmogelijk om iets tegen de gemeente te beginnen. Bezint eer ge begint, want u wordt straatarm. Het lijkt er in elk geval niet op dat er veel is veranderd. Een bloemenkoopman is het volgende gevecht en aan het Landweer heeft een ambtenaar een voorkeursbehandeling gekregen terwijl een andere bewoner niets voor elkaar kreeg. Dat lezen we allemaal in de krant. Erop reageren is niet verstandig, of u moet elk zinnetje, elke bewering of kritiek vooraf laten gaan door: ‘Ik denk’, ‘Mijn mening is’, ‘Volgens mij’ en ‘Ik heb gehoord dat’… U maakt uzelf monddood als u zichzelf niet indekt. Criticasters worden aangepakt, kijk maar naar een zekere ‘Gewoon Almelo’, die naar het schijnt zowat dagelijks via de Tubantia-website kritiek levert op het
gemeentelijk handelen en wandelen. Klaarblijkelijk schroomt de krant niet om privégegevens van deze man aan de gemeente te verstrekken. Niet vreemd dus dat mensen steeds vaker voor een anonieme reactie kiezen. Dus Almeloërs, ik zou maar oppassen met uw kritiek. U kunt zomaar worden aangeklaagd en wel met medewerking van dagblad Tubantia, die hierdoor ook niet meer te vertrouwen is.

Eén van de belangstellenden bij de beuk vertelde me: “Sommigen zullen misschien lachen om de weinige mensen die op deze trieste mistige zondagmiddag bij de restanten van de eens zo majestueuze beuk bij elkaar zijn gekomen. Ze zullen ongetwijfeld zeggen ‘kijk ze daar staan, die geitenwollensokken-figuren’. Echter wat menigeen vergeet is dat de kap van de beuk een bewijs is van de nihiliteit, de waardeloosheid van meningen en gevoelens van de doodgewone Almelose burger, die van z’n stad houdt. Tegelijkertijd is het ook een keihard bewijs van de arrogantie van het stadsbestuur, dat zich steeds vaker verschuilt achter vage,  te bekritiseren rapporten van door de gemeente betaalde onderzoeksbureaus.”

Toegegeven, je hoeft er beslist geen deskundige voor te zijn om te constateren dat de beuk er nog helemaal niet zo slecht aan toe was dan het volk werd voorgespiegeld. Dit doet me denken aan de dubbele rij eiken in de Egbert ten Catelaan. Die zouden een krappe tien jaar geleden ook doodziek zijn volgens de door de gemeente ingehuurde deskundige. De bewoners dachten er anders over en lieten op eigen kosten een contra-expertise uitvoeren en wat bleek… de eiken konden dankzij het toedienen van wat medicatie nog jaren mee en kijk… ze staan er nog steeds in volle glorie. Wat moeten we hier nu uit concluderen? In elk geval dat in Almelo absoluut iets verrot is. Het zijn echter niet de bomen. De rotting zit ‘m in de liefde en het respect van stadsbestuurders voor de levende en dode monumenten in deze stad. En daarvan zijn er nog maar zo bar weinig. Des te stuitender is het om te lezen dat PvdA-wethouder Bert Kuiper, nota bene zelf een geboren en getogen Almeloër, tegen stichting NAT die tegen bomenkap protesteerde, ijskoud zei: “Dan hadden ze maar bezwaar moeten maken”. Foei Bert. Dit is de gruwelijkst voorstelbare opstelling van een bestuurder, want het zou betekenen dat de burger continu op z’n hoede moet zijn ergo… de burger is voortaan altijd in gevecht met de lokale overheid, want niets is meer zeker. Zo kan morgen je uitzicht op een groene horizon zomaar ineens veranderd zijn in het uitzicht op een foeilelijk industrieterrein (Deldensestraat).

TéCé.

P.S. Voor wie een tastbare herinnering aan de aloude beuk wil hebben: rondom de afgezaagde stam liggen duizenden beukenoten. Misschien zijn er mensen, die er een aantal willen poten zodat de prachtige beuk wellicht nog nageslacht heeft. Een laatste post mortem-groet van de dode boom aan hen, die bomen koesteren.

Posted by Redactie in Column, 9 comments