AH

Collegebesluit AH Violierstraat / Bornsestraat: gemeenteraad in het kruis getast

 

Jan Veenstra van de ChristenUnie heeft grote moeite met het principebesluit van het college van B&W om de vestiging van een AH supermarkt op de hoek Violierstraat-Bornsestraat toe te staan. Het toont weer eens aan hoe de rollen in Almelo verdeeld zijn. Niet de gemeenteraad maar het college bepaalt. Het besluit is bovendien in strijd met de detailhandelsstructuurvisie die het verplaatsen van een al bestaande supermarkt niet toestaat. Veenstra wil ook weten waarom het college hiermee is doorgegaan terwijl de raad heeft ingestemd met de komst van Almelo Nouveau waar ook een supermarkt moet komen. Daarmee ondermijnt het college feitelijk de gemeenteraad, zo begrijpt AlmeloAnders uit de vragen die Veenstra aan het college stelt. Wij vroegen Veenstra om een mondelinge toelichting. Zie het filmpje:

 

 

Posted by admin in Kritisch Almelo, Mening, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 1 comment

Komst AH naar Violierstraat: ‘vies politiek machtsspelletje’.

Naar verluidt heeft het college van B&W ingestemd met de komst van de Albert Heijn naar de locatie Violierstraat/Bornsestraat. Hans Buitenweg (GroenLinks) wijst er in een reactie op Twitter  op dat het bestemmingsplan ter plaatse nog gewijzigd moet worden van woonbestemming in een bedrijfs- detailhandelbestemming. De gemeenteraad moet zich hierover dus nog buigen.  De komst van de AH stuit op ernstige bezwaren vanuit de buurt.  Nachtelijke geluidsoverlast en een parkeerchaos zullen het gevolg zijn. Of AH zich daadwerkelijk op de locatie zal vestigen valt te bezien. Niet uitgesloten is dat het college, door deze weg in de slaan, alsnog tracht om Almelo Nouveau – waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd – om zeep te helpen. Het is een publiek geheim dat Nouveau met name een doorn in het oog van wethouder Van Woudenbergh is. Deze heeft de komst van Nouveau bestreden met het argument dat dit ten koste zou gaan van de winkelactiviteiten in de binnenstad. In dit licht is het verwonderlijk dat Van Woudenbergh nu de komst van AH naar de Violierstraat / Bornsestraat toejuicht. Mensen uit het centrumgebied die nu winkelen bij de AH vestiging aan de Rosa Luxemburgstraat 1 zullen voortaan (ook) aan de Violierstraat/Bornsestraat terecht kunnen. En AH? De onderhandelingen om AH in Nouveau te vestigen zijn kennelijk op niets uitgelopen. Niet uitgesloten is dat AH het oog heeft laten vallen op de locatie Violierstraat/Bornsestraat om de ontwikkelaars van Nouveau verder onder druk te zetten om gunstiger voorwaarden te bedingen om alsnog daar te gaan huren. Over de hoofden van de omwonenden welteverstaan en de raadsleden die mogelijk weer eens een rad voor ogen wordt gedraaid.

Bekijk hieronder de interviews, die AlmeloAnders een aantal maanden geleden al met de bewoners rondom de beoogde supermarktlocatie maakte. Met diezelfde bewoners heeft de verantwoordelijke wethouder nog geen woord gewisseld, laat staan dat hij om hun mening heeft gevraagd of laten vragen. Middels AlmeloAnders geven de bewoners een duidelijk antwoord:


Posted by admin in Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 7 comments