AlmeloAnders

AlmeloAnders ook op Facebook

Met ingang van vandaag is AlmeloAnders ook op Facebook te vinden. Waarom? Gewoon omdat het kan? Heeft het nut? Geen flauw idee. Wat we erop plempen? Weten we nog niet, maar uw inzendingen zijn van harte welkom. Ciao ciao tot Facebook en veel pleizier ermede.

AlmeloAndersFacebook

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, 4 comments

Open brief aan burgemeester Jon Hermans.

Geachte Mevrouw Hermans,

Naar aanleiding van het krantenartikel in de TCT van woensdag 27 oktober 2010 deze brief. In het bewuste artikel wordt gemeld dat u uit hoofde van uw functie gaat ‘toezien op de verkiezingen in  Oekraïne’.

Erg nobel van u om toe te zien op het democratische gehalte van de verkiezingen aldaar. Toch bekruipt mij twijfel over uw inzet aldaar, het komt op mij over als een snoepreisje op staatskosten (onze belastingcenten!).

Waarom deze twijfel?
U slaagt er niet in binnen uw eigen gemeente Almelo te zorgen voor een democratisch verloop van de raadsvergaderingen. Evenmin slaagt u erin uw ambtenaren duidelijk en helder te instrueren dat men geacht wordt raadsleden , wethouders en ondernemenrs tijdig van alle relevante informatie te voorzien zodat men in raads- en collegevergaderingen of commisievergaderingen beslissingen kan nemen op grond van volledige rapportages.

Helaas ontbreekt het u ook aan daadkracht ten opzichte van uw college. De collegeleden zijn er nog altijd niet in geslaagd  de schijn van partijdigheid inzake bepaalde horecagelegenheden van zich af te werpen. Uw instructie in deze kan echter zo simpel en eenvoudig zijn: Geen contacten van collegeleden met ondernemers buiten het gemeentehuis! Dus geen feestjes bij ondernemers (in diens horecagelegenheid) meer, geen partijtjes meer voor ondernemers en collegeleden/raadsleden in een (te duur) betaalde Skybox in het Heracles-stadion enz.

Mijn betoog heeft één conclusie. Zolang U in uw gemeente geen orde op zaken kunt (of wilt) stellen heeft u niets te zoeken in andere gemeentes (binnen- of buitenland) om daar toe te zien op de correcte toepassing van de democratische regels.

Met vriendelijke groet,
Jannink

(ingezonden brief)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Mening, 3 comments

Exclusief: Bert Kuiper spreekt!

De columns die ex-wethouder Bert Kuiper wekelijks op zijn site uitspreekt zijn een regelrechte hit. Daar kijken telkens wel vijf mensen naar, zijn vrouw, de kinderen en de papegaai. Deze week spreekt Bert exclusief via Almelo Anders tot de Almelose bevolking. En niet zonder reden. Het sociale beleid van het nieuwe College zint Kuiper allerminst. PvdA-wethouders Mieke Kuik en Theo Schouten moeten het ontgelden. Saillant detail is dat Bert vrij snel wordt afgekapt door voormalig-fractievoorzitter Bert Kozijn. Enige zelfverheerlijking is Kuiper niet vreemd. Een subtiel geplaatst zelfportret maakt het plaatje helemaal af. Maar wij vergeven hem dat omdat hij zoveel voor de stad heeft betekend. Dat is zo vanzelfsprekend dat wij zo 1-2-3 niets kunnen opnoemen… Waar het om gaat, is dat een prominent PvdA-lid als Kuiper grote invloed heeft. Gaat Bert Kuiper binnenkort zijn lidmaatschap van de PvdA opzeggen? Gaat Bert Kuiper Ab Klink achterna? Wie zal het zeggen.. De interne strijd binnen de PvdA is losgebarsten. Zoveel is zeker. Donderdag rond de klok van acht is de wekelijkse column te zien en te beluisteren tijdens het programma Rumoer in leescafé De Meridiaan van de Almelose bibliotheek. Kuiper zal daar dan ook handtekeningen uitdelen aan al zijn fans.

Posted by admin in Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 7 comments

Exclusief op film: Van Woudenbergh over Fortezza!

Hier de letterlijke woorden van wethouder Gerrit van Woudenbergh over Fortezza.

Ondertussen kunnen onwetenden nog een luchtkasteel kopen (zolang de voorraad strekt):

Posted by Redactie in Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 0 comments

PvdA en CDA geven heroverweging stadhuis geen kans

(door Leon Verdraaijt)

Tijdens de informatieve raad van afgelopen dinsdag stonden er twee interessante onderwerpen op de agenda. In de eerste plaats het plan van TON om het Heracles-stadion te verplaatsen naar het XL Businesspark en om daar ook gelijk maar een shoppingmall uit de grond te stampen. Het idee lijkt interessant want er is daar momenteel ruimte genoeg. Probleem is alleen dat de grond niet voor deze doeleinden bestemd is en het bovendien zou indruisen tegen de gemaakte afspraken met diverse omliggende gemeenten. Kortom: wrong place, wrong time maar het was verder wel grappig, getuige ook de grote opkomst.

Nadien mocht de hierboven afgebeelde afgevaardigde van bureau Kleissen en Partners (foto)  in de raad uitleggen dat uit haar in opdracht van het nieuwe (PvdA, CDA, VVD) college uitgevoerde onderzoek toch bleek dat renovatie van het huidige stadhuis toch goedkoper uitviel dan nieuwbouw aan de markt.  17 miljoen maar liefst! Wie denkt dat de PvdA- raadslieden in juichen uitbarstten, kwam bedrogen uit. De signalen waren er al eerder en ook nu al werd duidelijk dat de PvdA en CDA een heroverweging geen echte kans geven. We wisten natuurlijk al dat nota bene PvdA-wethouder Kuik niet op miljoentje meer of minder kijkt, ook al kun je daarvoor heel veel sociale dingetjes doen… Nee, bij monde van PvdA- fractievoorzitter Luc Schuur werden er vraagtekens gezet bij de cijfermatige onderbouwing van het rapport. Ook Schuur vreest voor het mislopen van ‘maatschappelijke baten’ in het geval dat het nieuwe stadhuis er niet komt.

Met deze opmerking toonde schuur maar weer eens haarfijn aan dat Bert Kozijn, die onlangs iets soortgelijks in Tubantia beweerde, binnen de PvdA het nog steeds voor het zeggen heeft. Wij vragen ons af wat de PvdA (om in dominee Kozijns-termen te spreken) in hemelsnaam bezielt door de financiële voordelen zo weg te moffelen. Maar de PvdA niet alleen. Ook het CDA, in de persoon van Irene ten Seldam, liet zich bijzonder kritisch uit over het rapport. Ten Seldam suggereerde zelfs dat het rapport een onvoldoende beeld geeft om een goede afweging te maken. Voor VVD-wethouders Andela en Van Woudenbergh worden het lastige tijden. Kunnen zij het tij keren? Volgende week debatteert de raad.  De messen zijn wederom geslepen.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments