Beter Wonen

Kwetsbare jongeren gehuisvest tegenover coffeeshop

Het is in de media een beetje onderbelicht gebleven, maar komend voorjaar gaat in Almelo onder de naam ‘Kameraad’ een uniek project van start. In dit project, waarin wordt samengewerkt door de Gemeente Almelo, woningstichting Beter Wonen en Humanitas Onder Dak, wordt jongeren tussen de 18 en 25 jaar de mogelijkheid geboden om in een stabiele woonomgeving te werken aan zelfstandigheid. Humanitas zorgt voor begeleiding van de jongeren terwijl de gemeente en de Provincie Overijssel het project financieel ondersteunen.

Als huisvesting voor deze groep kwetsbare jongeren hebben de partijen gekozen voor het inmiddels leegstaande pand Bornerbroeksestraat 21 dat voorheen jarenlang als Turks koffiehuis in gebruik was. Een leuk optrekje, geen twijfel mogelijk. Echter zonder dat wij van de redactie ook maar één teug van een joint of ook maar een kruimeltje spacecake tot ons hebben genomen, liggen we hier al volledig in een lachkick. Het bewuste pand ligt namelijk pal tegenover coffeeshop ‘Jemig de Pemig Mozes Kriebel’ waardoor de vraag rijst of dat nu wel een gunstige factor is voor het creëren van de beoogde ‘stabiele woonomgeving’. Dit terwijl de anti-wietlobby overal in den lande te hoop loopt tegen coffeeshops in de buurt van scholen en dergelijke.

Maar ja, in Almelo wordt wel vaker niet nagedacht. Hoewel… Misschien is het ook wel een doordachte tactische zet. Zo’n groep jongeren in het gareel houden is natuurlijk niet makkelijk, maar met zo’n coffeeshop voor je deur hou je de kindertjes vast wel rustig. TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, 0 comments

Sloop flats Rombout Verhulstlaan onnodig

Op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 21 september 2010 staat de bestemmingswijziging van de Rombout Verhulstlaan. In een exclusief interview met Almelo Anders zegt raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) tegen te zullen stemmen. En niet zonder reden. Naar het zich laat aanzien worden op de locatie nog goede sociale flats gesloopt met de bedoeling om er te zijner tijd met name exclusieve zorgwoningen te bouwen. Sommige woningen worden gewoon nog bewoond. De bestemmingswijziging lag vanaf 7 juli jl. 6 weken ter inzage. De helft van Almelo was op vakantie dus wist van niets. Handig. Of de plannen worden verwezenlijkt, is de vraag.  Slopen in tijden van crisis is niet verstandig. Grote kans dat door de sloop weer voor jaren de zoveelste lege plek wordt gerealiseerd.  Hieronder het fragment. Het hele interview volgt.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Nieuwtjes, 6 comments

“Beter Wonen slechtste verhuurder 2010”

(ingezonden)

De sociale huursector verkeert in slecht weer. Mensen verhuizen minder en kopen al helemaal geen woning. Met Beter Wonen gaat het niet veel beter. Toch houdt Beter Wonen vast aan het huidige beleid dat er op neerkomt dat oud spul wordt verkocht of gesloopt wordt voor nieuwbouw. Wat dat laatste betreft gaat het vooral om de bouw van zorgappartementen, want ja met de vergrijzing is daar natuurlijk flink op te verdienen. En daar gaat het om bij Beter Wonen: de commercie. Ik vind dan ook dat het niet een stichting is, maar dat Beter Wonen verworden is tot een ordinaire commerciële instelling waar niets anders telt dan keiharde euro’s binnenharken.

Directeur Peter van der Hout van Beter Wonen neemt nog maar weer eens een duik in z’n centenbak van geheime grootte.

Ik noem verder als voorbeelden de woontoren De Buitenhof in de wijk Schelfhorst of het complex met luxeappartementen De Oosterhof in Wierden. Grote geldsmijterij. Nog zo’n fraai voorbeeld:  de Rombout Verhulstlaan waar goede flats moesten wijken voor aanstaande luxe  nieuwbouw. In deze barre economische tijd krijg ik sterk de indruk dat Beter Wonen haar kerntaak, namelijk het aan die mensen die ervoor in aanmerking komen beschikbaar stellen van betaalbare woonruimte, veronachtzaamt.  Om nog maar te zwijgen over het gehannes met de Kloosterhofflat (wel, niet, deels  slopen ja dan nee).

O ja, hoeveel verdient de directeur van deze woningstichting, Peter van der Hout, nu eigenlijk? Daarover kunnen we alleen maar speculeren. Het salaris van de directeur J. Kamst van Woningstichtingt Sint Joseph daarentegen haalde ik eenvoudig uit het openbare jaarverslag over 2009. Kamst heeft niets verbergen. Hij verdient jaarlijks € 141.000 euro en da’s ruim onder de Balkenende-norm van € 181.000. Beter Wonen evenwel geeft op dit punt geen enkele openheid van zaken.

Waarom is dit nu zo belangrijk? Als directeur heeft Van der Hout een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Als onder het nieuwe kabinet de huren worden verhoogd, gaat Van der Hout dan ook inleveren? Ik waag dat te betwijfelen. Wat mij betreft krijgt Beter Wonen dan ook het (voorlopige) predicaat ‘slechtste verhuurder 2010’.

Marco Smit, trendwatcher.

Naschrift redactie: Van Beter Wonen ontvingen wij bericht dat het salaris van dhr. Van der Hout is te vinden op pagina 96 van het jaarverslag over 2009, namelijk € 142.391,00. Dat is overigens meer dan Kamst van St. Joseph verdient, die echter al jaren voor deze club werkt. Het blijft een grote som geld voor het eerlijk verdelen van sociale woningen. Overigens zijn ‘onkostenvergoedingen’ (soms ter grootte van 6.000 euro’s, nog niet in genoemde bedragen meegerekend).

Update: Volgend schrijven ontving de redactie ook nog:

Namens Beter Wonen geven we hier ter volledigheid én juiste informatie een aanvullende reactie op het door u geplaatste artikel: Het klopt dat het salaris van directeur-bestuurder de heer P. van der Hout is te vinden op de website op pagina 96 van het jaarverslag over 2009, namelijk € 142,391,00. Dit betreft echter niet het vaste salaris, het is een bedrag inclusief pensioen van € 40.000. Het vaste salaris is vastgesteld op € 101,979 (ruim onder de normen van het landelijk beleid). Er zijn verder geen variabele beloningen.

Met vriendelijke groet,
Team Communicatie,
Irma Westerhof.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, 5 comments

Buurt op z’n kop door komst nieuwe kroeg in Grotestraat-Zuid

UPDATE: geen geruchten, maar waarheid; in de Grotestraat-Zuid, naast het Chinees restaurant en het Manchester-complex van woningstichting Beter Wonen, opent binnen afzienbare tijd een nieuwe kroeg. Hoewel aangekondigd in de gemeentelijke advertentie komt dit bericht voor veel omwonenden als een onaangename donderslag bij heldere hemel. Die zitten er namelijk niet op te wachten. Volgens onze informant wordt het echter geen doorsnee café, maar een etablissement speciaal voor ondernemers. Zou dat betekenen dat u er uitsluitend op vertoon van uw Kamer van Koophandel-inschrijving toegang krijgt? De vraag is of het pand al dan niet een horecabestemming heeft. De recente geschiedenis leert echter dat de gemeente haar hand niet omdraait voor een onmiddellijke bestemmingsplanwijziging op de vierkante meter nauwkeurig. Je achternaam dient dan echter wél met een T te beginnen. De letter O of A is pertinent uitgesloten van welke vergunning dan ook.

In elk geval schijnt de hele buurt inmiddels op z’n kop te staan. “Bouwen ze woningen in de de stad, gaat er een nieuwe kroeg open bijna naast je voordeur terwijl er nog twintig keer zoveel horecaruimte leeg staat. Een kroeg in onze buurt vinden wij niet passen”, aldus een omwonende. Een andere bewoner meldt: “We hebben vernomen dat de horecavergunning wordt aangevraagd door een zekere mevrouw Lenferink, die van de autohandel. D’r zal wel een parkeergarage bij komen hahaha, of een APK-station.”

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 13 comments