CDA Almelo

‘Evalueren’, het nieuwe toverwoord van de politiek

In een discussie op Twitter over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente onlangs, zei VVD’er Jemy Pauwels dat er na invoering van het nieuwe beleid na verloop van tijd een evaluatie zal volgen. In de tussentijd mag iedereen, die er niet voldoende aan heeft dat de grijze bak slechts één keer per maand wordt geleegd, met en in de rotzooi blijven zitten. Hoezo moet het beleid ineens weer geëvalueerd worden? Er is toch een proef geweest in het Windmolenbroek waar na analyse bleek dat het hele plan van geen kant deugt? Het lijkt wel een ziekte in het stadhuis te zijn, want opeens is ‘evalueren’ het nieuwe toverwoord van de politiek. Toegegeven, het is een keer iets anders dan ‘Leermomentjes’ en ‘De Almelo Aanpak’. Maar het hoort nog steeds thuis in de categorie ZZPP (Zeer Zwakke Politieke Prietpraat) oftewel: uitvluchtjes.

We ontdekken op De Geleraaf namelijk een lezersreactie waarin het eigenlijk van hetzelfde laken een pak is. Dit maal gaat het om de invoering van de blauwe parkeerzones in straten rond het centrum. Er is veel weerstand en diverse bewoners waren hier zelfs niet of onvoldoende van op de hoogte gesteld. Echter, zoals het in Almelo usance is, wordt het beleid toch gewoon ingevoerd, met alle praktische, persoonlijke en financiële gevolgen voor bewoners van dien. Een zekere mevrouw Marjon de Waard stuurde een brief naar wethouder Anja Timmer over deze kwestie en kreeg na een paar dagen een reactie van een medewerker van de wethouder (Timmer). Deze medewerker vertelde haar dat het beleid na een jaar geëvalueerd zal worden. Typisch… Alsof het is afgesproken.

Met andere woorden: in Almelo is het nu zover, dat men de mensen eerst laat verzuipen, ze vervolgens een jaar later opdregt en vervolgens concludeert dat betrokkenen zijn verzopen en dat het nieuwe beleid inderdaad niet zo geslaagd is. Dit is de nieuwe werkwijze van de gemeente Almelo. Uiteraard weten we allemaal waar het zoals altijd om weer om gaat: dat eeuwige geld. Altijd weer. Onder valse voorwendselen en drogredenen binnenharken van geld en het uitknijpen van de burger. Met dank aan jarenlang regentesk gedrag van: CDA, PvdA en niet te vergeten de VVD. U gaat toch ook stemmen op woensdag 19 maart? We zeggen: DOEN!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 23 comments

Politiek belazert burger met behulp van boekhoudkundige trucs

De Almelose vuilnisophaal-trammelant is nu bijna een week aan de gang en opeens komt daar de ware aap uit de mouw, oftewel het plan uit de andere la van wethouder Anderela. De website van Burgerbelangen Almelo (BBA) maakt er melding van dat de Almelose burger door de huidige politiek wordt bedonderd met behulp van doortrapte boekhoudkundige trucs, want afval is Big Business en de kip met het gouden ei voor lokale overheden. Dat de burger kaalgeplukt achterblijft, daar zitten de bestuurders niet mee.

Afvalstoffen

Deze trucs zijn van dezelfde orde als die werden gebruikt bij de stadhuisdiscussie, die eruit bestond wat duurder was; renovatie van het oude stadhuis of nieuwbouw. Klik op de link hieronder en oordeel zelf (met dank aan de BBA):

http://www.burgerbelangenalmelo.nl/nl/index.html#Het_volk_wordt_belazerd_met_plan_huishoudelijk_afval

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

Politiek bevestigt: geen nieuw stadion Heracles

Officieel weten we nog van niets, maar D66-raadslid Huub Isendoorn laat via Twitter weten dat volgens zijn informatie er een tweede ring komt op het huidige stadion van Heracles. Dit betekent het einde van een nieuw stadion waarop de fans hadden gehoopt.

Dit is echter wel goed nieuws voor de binnenstadondernemers die de lokale VVD volledig in de kou lieten staan toen deze zich achter een nieuw stadion schaarde maar ook instemde met de komst van meer detailhandel. De binnenstad heeft zich daar altijd tegen verzet. Ook de nieuwe detailhandelsvisie, die er op aandringen van de VVD zonodig moest komen, heeft Heracles beslist geen goed gedaan. VVD-wethouder Van Woudenbergh wilde koste wat kost zijn zin doordrukken om een vestiging van Albert Heijn op de hoek van de Violierstraat en Bornsestraat toe te staan, echter stond dat haaks op het vigerende bestemmingsplan. Als oplossing bedacht hij dat er dan maar een herziening van het bestemmingsplan moest komen aan de hand van een nieuwe detailhandelsvisie. Dit pakt nu dus totaal verkeerd uit voor sommige partijen.

Men wist natuurlijk allang dat detailhandel een nieuw stadion niet rendabel zou maken. Het is duidelijk dat Heracles en het college bestaande uit PvdA, VVD en CDA niet in staat zijn gebleken om de handen ineen te slaan.  Zoals wij al eerder meldden is de onderlinge verstandhouding inmiddels totaal verziekt.

Ook iets om in uw achterhoofd te houden als u volgend jaar uw stem uitbrengt.

Stadion Heracles

 

 

 

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Politiek en Polikliek, 51 comments

Openheid en Transparantie: wederom geheim overleg in stadhuis

Dat een deel van de lokale politiek een heel andere taal spreekt dan de doorsnee Almelose burger moge duidelijk zijn. Woorden als ‘openheid’, ‘transparantie’ en ‘verbetertraject’ hebben in Almelo een honderd procent tegengestelde betekenis. Meer dan lucht en speeksel is het niet. Nu de provincie onze arme stad danig op de korrel heeft en de burger eigenlijk verwacht dat het college daarover volledige openheid van zaken geeft, doet ze het tegenovergestelde. Voor de tweede keer hielden de fractievoorzitters van de partijen een geheime bijeenkomst in het stadhuis. Dit heeft AlmeloAnders uit ‘weluitgelekte’ bron vernomen.

20121213 Agenda seniorenoverleg 13 december 2012Een en al geheimzinnigheid in het stadhuis. Dat schept vertrouwen. De eerste geheime bijeenkomst liep zelfs bijna uit op een vechtpartij met een zo goed als ontplofte Herman Nijhuis tot gevolg. Wees gerust, die is later weer netjes in elkaar gezet. De afbeelding hierboven is overigens de originele brief zoals deze naar de fractievoorzitters is verstuurd. Wij ontvingen hem van de bekende ‘man in regenjas’. Lief he?

Het grote geheim waar het allemaal over ging was de formulering door de provincie van de Almelose situatie. Net als bij verschillende onderzoeken van onafhankelijke instituten bleek het college het ook nu weer niet eens met conclusies en bevindingen en zoals dat hier al jaren gaat: er wordt vol tegenin gegaan. In plaats van nederig je handjes dicht te knijpen bij welke oplossing de provincie dan ook maar te bieden heeft, gaan we hier een beetje arrogant zitten doen. Almelo komt onder preventief toezicht en da’s zeer ernstig. Preventief: wat betekent dat? Gedeputeerde staten maken vóór de aanvang van het begrotingsjaar aan de raad bekend of de gemeente onder preventief toezicht wordt gesteld. Voorafgaand aan het instellen van preventief toezicht houdt de toezichthouder bestuurlijk overleg. Gedeputeerde staten richten hun verzoek tot overleg aan de gemeenteraad. De raad kan aan het college opdracht geven dit overleg te voeren (Gemeentewet, artikel 160, eerste lid, onder b). Indien de raad zelf aan dit overleg wil deelnemen, ligt het voor de hand dat dit bestuurlijk overleg met een delegatie van de raad wordt gehouden. Aanwezigheid van de verantwoordelijk wethouder kan dan gewenst zijn. Indien een gemeente onder preventief toezicht wordt gesteld, dan betekent dat:

– de begroting goedkeuring van de toezichthouder behoeft; – zolang deze goedkeuring niet is verkregen, het gemeentelijk bestuur, behalve in gevallen van dringende spoed, geen verplichtingen mag aangaan zonder voorafgaande toestemming van de toezichthouder; Financieel toezichtskader 25 – begrotingswijzigingen eveneens goedkeuring behoeven

StadhuisAlmeloTenGrave-2a-100dpiHet nieuwe stadhuis, troetelkind van het Almelose college, zakt langzaam in de grond en krijgt een plek naast alle andere miskleunen. Het is druk op ‘Het Tranendael’, want op de achtergrond nadert alweer de volgende misser: Winkelcentrum Soeteman. 

Het laat zich raden waar het allemaal op uitdraait: Almelo moet flink op de rem trappen en de broekriem nog wat strakker aanhalen. Toezicht van de provincie betekent ook dat het stadsbestuur straks niet veel meer te vertellen heeft in de eigen stad. Over de inrichting had ze dat al niet, want hier zijn projectontwikkelaars uit alle hoeken van Nederland al jaren de baas en dan hebben we het niet alleen over Van der Looy. Nog maar enkele weken geleden voorspelden Irene ten Seldam van het CDA en Luc Schuur van de PvdA dat de eerste schop voor het nieuwe stadhuis zo snel mogelijk in de grond ging. Nou, we zijn het niet altijd met ze eens, maar op bijgaande foto ziet u dat ze volkomen gelijk hebben gehad. Dankzij de provincie, reddende engel van alle Almelose burgers, kon de schop inderdaad meteen de grond in. Dat nieuwe stadhuis komt er niet. Zodra het gat dicht is willen wij, en talloze Almeloërs met ons, de boel ook nog wel even aanstampen en dan ligt het er net zo mooi bij als al die andere kostbare miskleunen van het vorige en het huidige college. TéCé.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 2 comments