centrumplannen

Marktlieden zijn het na vijf keer verhuizen echt beu

Als het – volgens menigeen – megalomane binnenstadsplan ooit doorgaat, heeft dit desastreuze gevolgen voor de Almelose markt. Dat is wel zeker. Komende maandag hebben de marktkooplieden een gesprek met de gemeente omtrent de binnenstadsplannen, want de markt zal voor lange tijd op een andere plaats worden gehuisvest. En dat is niet voor het eerst. De markt is in de afgelopen decennia maar liefst vijf keer eerder verplaatst. Een rondgang langs diverse marktkooplui levert een interessant beeld op. Zie hiervoor het filmpje hieronder.

 

Sommigen noemen het  geldsmijterij. Anderen zijn allerminst tegen de komst van een nieuw stadhuis maar vrezen voor hun boterham.  Voor een enkeling is het de zoveelste verplaatsing in een lang marktleven. Het is het bekende verhaal van – goedbedoelde – torenhoge ambities die niet of nauwelijks worden gerealiseerd. Op de markt gaan dan ook de wildste verhalen de ronde. Het centrum zou voor 5 jaar, 10 jaar of zelfs 20 jaar op slot gaan.  De marktkooplui hebben allen het gevoel dat zij door de gemeente niet serieus worden genomen. Ter illustratie wijst men wijst subtiel op de enquête over het ontwerp van het stadhuis. Ondanks dat het volk in meerderheid een voorkeur had voor het ene ontwerp, koos het college voor het andere. De marktkooplui klagen over het gebrek aan overleg en begrip vanuit de gemeente. Kleine ondernemers worden straks de dupe van de ambities. Voor een nieuw college de schone taak om in de wirwar van plannen duidelijkheid te scheppen. Daar hebben de marktkooplui recht op.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 2 comments