coalitie

Lijst Kamphuis: college tornt aan vrijheid van meningsuiting

Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo (LKA) is verontwaardigd over de wijze waarop leden van de coalitie hem de mond proberen te snoeren. De goede naam en eer van Almelo schijnt in het geding te zijn en het college wil echter de schone schijn ophouden dat in deze stad helemaal niets aan de hand is. Gewoon doorlopen mensen. Nog steeds vergeet het college dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan in de stad  is. Wat nog veel erger is: de gemeenteraad weet dat zelf ook niet of… wil het gewoonweg niet weten. Kamphuis laat zich op geen enkele wijze betuttelen, intimideren of de mond snoeren en schreef een brief op hoge poten als reactie. Hieronder de inhoud van die brief:

Geachte voorzitter,

 Afgelopen zaterdag kreeg ik van u telefonisch het verzoek geen reacties meer te plaatsen op Tubantia, om zaken niet aan te wakkeren. In dit geval ging het om een reactie over de zogenaamde Aylintapes. In een reactie heb ik opgemerkt dat als er al geknipt en geplakt zou zijn, dit dan te horen zou zijn in de frequentie van het achtergrondgeluid. Ik weet niet wat ik hiermee aanwakker, weet enkel dat mijn reactie u een uitweg bood, want als nu gewoon wordt vastgesteld dat de achtergrondfrequentie hetzelfde is, is er toch niet geknipt en geplakt ? Ik snap niet dat hier geen gebruik van is gemaakt. Boos reageren op uitlatingen van Veenstra en dit soort verzoekjes om oppositiepartijen hun vrijheid van meningsuiting te ontnemen, wakkeren de zaak juist aan. Voor beide acties heb ik geen begrip.

 Het onderzoek naar de Aylintapes, uitgevoerd door 1 persoon van de coalitie, en de conclusie hiervan, zal uiteraard door de kiezers weer worden gezien als een schijnvertoning. LKA vindt het een onderzoek waardoor de geloofwaardigheid van de gemeenteraad, dus ook de geloofwaardigheid van LKA, weer eens op het spel wordt gezet. Uw verzoek geen reacties te plaatsen werd gebracht in het kader van de zogenaamde collegialiteit, maar ik zie de verschillende partijen in de raad nu eenmaal niet als collega’s. Ik heb meegedaan met de verkiezingen omdat ik de politiek in  Almelo al jaren verkeerd vind gaan. Met name partijen als CDA en PvdA en uit die richting komt nu het verzoek om geen reacties meer te plaatsen op Tubantia, juist door hen zal ik me nooit laten beinvloeden.

 In de raad is het ook vaak hetzelfde liedje, de voorzitters, de Presidiumleden (Met name personen uit de ”oude kliek”, zoals dat in de volksmond wordt genoemd) snoeren telkens mensen (met name van de oppositie) de mond of laten ze niet uitpraten. Ook maken ze de agenda’s zo vol, dat er te weinig tijd is om belangrijke zaken te bespreken. Als kritische raadsleden dan ook nog eens het verzoek krijgen om te zwijgen in de media, wordt het laatste stukje democratie eruit geperst.

 Als nieuwe oppositiepartij is het voor LKA van belang om in de media en eigen website standpunten en meningen te uiten. 1 ding weet ik zeker, de burgers van Almelo begrijpen en waarderen mijn woorden wel. Uiteraard zal ik dit blijven doen binnen de grenzen van het redelijke. Ik voer mijn politiek zoals ik wil en kan en ik veroordeel alle mondsnoeracties van de oude bestuurscultuur van CDA en PvdA. 

 Hoogachtend,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis 

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments

Rapport Informateur: een analyse

(door Leon Verdraaijt)

Informateur Bert Otten informeerde gisteren de Almelose gemeenteraad over zijn informatierondje. Zijn advies luidt dat eerst een zo breed mogelijk gedragen college bestaande uit VVD, PvdA en CDA zou moeten worden onderzocht. In de economisch lastige tijden die ons nog te wachten staan is Almelo gediend met een stabiel college.  Oneens ben ik het met Otten’s veronderstelling dat de genoemde combinatie recht doet aan de verkiezingsuitslag. De PvdA heeft echter zoveel zetels verloren dat het niet vanzelfsprekend is dat deze partij opnieuw gaat regeren.

Dat een combinatie van VVD, CDA en PvdA moeilijk te smeden zal zijn lijkt ook Otten te beseffen nu hij voorstelt om ‘externe begeleiders’ in te schakelen. Wie dat precies zijn, maakt hij echter geenszins duidelijk. Daarmee deelt hij reeds een brevet van onvermogen uit aan de fractievoorzitters van de bedoelde partijen. Misschien bedoelt Otten de inschakeling van hemzelf als externe begeleider? Of wellicht de in Dinkelland – zo bleek deze week: terecht – ontslagen oud-CDA burgemeester Willeme? Of misschien dat Menno Knip uit de mottenballen wordt gehaald? Wie zal het zeggen.

Interessant is dat uit het rapport van de informateur blijkt dat de PvdA aan het (bij)draaien is ter zake de binnenstadsplannen. De PvdA wil “afwegen in hoeverre delen van het plan Voskamp bij de ontwikkeling van de binnenstad betrokken kunnen worden”. Het megalomane stadhuis moet echter doorgang vinden. Hier staat de PvdA lijnrecht tegenover de VVD die het stadhuis wil ‘heroverwegen’. Voor het CDA is het stadhuis een ‘bespreekpunt’ dus hier zit duidelijk ruimte. Verder is de inbreng van Van Marle duidelijk als we in het rapport lezen dat Fortezza vraagt om schadebeperkende maatregelen. Dit zal de VVD ongetwijfeld als muziek in de oren klinken.

De enige mogelijkheid dat de PvdA en de VVD elkaar vinden is als één van beiden wat het stadhuis betreft inbindt. Hoe dan ook leidt dit tot gezichtsverlies van de inbindende partij. Het ligt niet in de verwachting dat de VVD dat zal zijn. Gelet op het zetelverlies moet de PvdA haar knopen tellen. Er is een meerderheid tegen het megalomane stadhuis. Of Kuik tot dit inzicht zal komen, is de vraag.

Een tussenoplossing is mogelijk als het stadhuis controversieel wordt verklaard en in de ijskast wordt gezet in afwachting van betere tijden. Het college zou zich dan eerst kunnen richten op het realiseren van andere binnenstadsplannen zoals het dichten van de gaten in de binnenstad. Daar kan een college CDA, VVD en PvdA iets bereiken.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, 14 comments