college Almelo

BREAKING. Rechtstreeks uit het achterkamertje:

College gaat poortonderzoek torpederen

Nadat eerder bekend werd dat een klokkenluidende ambtenaar per direct op non-actief werd gesteld is ons nu ter ore gekomen dat de Almelose coalitiepartijen hebben besloten dat er GEEN onderzoek naar de veelbesproken ‘Poortaffaire’ komt. Met andere woorden: het college zal er vierkant voor gaan liggen. Een en ander is afgelopen week keihard in één van de vele achterkamertjes van het fraaie Almelose stadhuis van de hand van architect Oud bekokstoofd. Klaarblijkelijk ligt de zaak nog vele malen gevoeliger dan werd gedacht.

Poortaffaire-Almelo

De openheid en transparantie waarmee het Almelose college dweept bestaat niet. Dat weet inmiddels iedereen. Echter, het aan alle kanten dichtgetimmerde coalitieblok begint hier en daar pijnlijke gaatjes te vertonen en uit die gaatjes lekt soms zeer interessante informatie. Zo ook bovenstaande informatie. Wij zijn blij met zulke lekken en garanderen dan ook absolute anonimiteit. In tegenstelling tot andere media, speelt AlmeloAnders nimmer of nooit informatie door naar het regime aan het Stadhuisplein!

Hoe de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA het gaan aanpakken is niet bekend, maar het lijkt erop dat er al besloten is voordat de gemeenteraad in kennis is gesteld. Die zou bovendien nog steeds moeten beslissen over de aanpak van een poortonderzoek, dat door de Rekenkamercommissie zou worden uitgevoerd. Ondertussen echter wordt het diepe gat al gegraven, het vloerkleed opgetild en de deksels van beerput en doofpot opgezocht, want dat onderzoek mag en zal er niet komen. Dit is de Almelose versie van democratie. Een betere benaming voor deze enge DDR-achtige bewegingen is echter ‘Demagogie’ of wellicht zelfs ‘Dictocratie’. De race is overduidelijk al gelopen, ondanks vele inspanningen van onder anderen raadslid G. Kamphuis van LKA. Op de vraag wat in vredesnaam het werkelijke motief voor het afserveren van het onderzoek is, kan het antwoord kort en krachtig zijn: de angst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 7 comments

BREAKING: klokkenluidende ambtenaar in Poortaffaire op non-actief

HNDB meldt dat de klokkenluidende ambtenaar in de poortaffaire door de gemeente op non-actief is gesteld. Ter herinnering: de poortaffaire gaat over de gang tussen het huis van antiekhandelaar Stegehuis aan Haven Noordzijde 21a en het pand van Kroeskop waarin Dock19 (eigendom van de zeer welgestelde Almelose koninklijke familie Van der Valk-Hammink) is gevestigd. Kroeskop sloot de gang af en eigende zich deze onrechtmatig toe. De gemeente keek toe en deed niets! De Overijsselse ombudsman deed op verzoek van Stegehuis onderzoek naar de afsluiting van de gang en de bewuste ambtenaar liet zich ontvallen dat Stegehuis er door de gemeente bij is gelapt. Op aandringen van LKA (Kamphuis) besloot de gemeenteraad onlangs tot een rekenkameronderzoek om de onderste steen boven te krijgen. Het heeft er nu alle schijn van dat de gemeente nog voordat de rekenkamercommissie aan het werk gaat, de ambtenaar het zwijgen wil opleggen. Overigens is het opeens ook niet meer zeker of dat hele rekenkameronderzoek er nog wel komt, vernamen wij van Lijst Kamphuis.

Poortaffaire-Almelo

Er wordt geopperd dat het een ‘ander soort’ onderzoek gaat worden. Het laat zich raden wat voor onderzoek en wat de uitkomsten zullen zijn. Maar eerst wordt de tactiek van de boel even op de lange termijn schuiven toegepast, zoals in deze transparante en goudeerlijke gemeente wel vaker gebeurt. Dwarsliggers worden bovendien uitgeschakeld (zie de affaire met de ontslagen archivaris). Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet, want hoe dan ook: barbertje zal uiteindelijk moeten hangen, al zal dat het vertrek van kopstukken betekenen. Genoeg is genoeg!

 

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 7 comments

Harry de OIde is Almelose politicus van het jaar

Almelo Anders kan terugkijken op een van haar meest succesvolle polls ooit. Wij vroegen u te stemmen op uw favoriete politicus in Almelo in het jaar 2012. U bracht maar liefst 239 unieke stemmen uit. Als een van de weinige nieuwssites kan er bij de polls van AlmeloAnders beslist niet dubbel worden gestemd. Elke stem is dus uniek en eenmalig.

DeOlde-2

Wij feliciteren Harry de Olde (Partij Vrij Almelo) met zijn uitverkiezing van politicus van het jaar 2012 in Almelo. Applaus voor deze man, die het beste voor heeft met burgers en dieren. Het was een afgetekende  overwinning aangezien hij zo goed als 50 % van de stemmen behaalde. Op een zeer verdiende tweede plaats eindigde VVD-dissidente Israa Abdullatif. Dit zal haar een steun in de rug zijn. Een rug die zij overigens als een van de weinigen recht hield toen het erom ging (Fortezza, stadhuis). Kortom een vrouw uit één stuk! Hulde voor Israa.

Voor Gerwin Kamphuis (LKA) zal het toch slikken zijn dat hij én achter De Olde én achter Israa eindigde. Maar een derde plaats is alleszins respectabel. Wij vermoeden dat De Olde eenvoudigweg een grotere achterban weet te mobiliseren. Als De Olde en Kamphuis weer de krachten bundelen zouden de gevestigde partijen worden weggevaagd!  Afgaand op de poll lijken de oudere politici als Stork en Isendoorn de burger toch te weinig aan te spreken. De laatste plaats van Hans Buitenweg is teleurstellend maar hij is wel de enige linkse politicus is die een nominatie haalde. 2013 zal de echte graadmeter worden: het laatste jaar voor de volgende lokale verkiezingen. De politici moeten nu namelijk alles uit de kast halen!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

Wraak van de coalitie: cordon sanitaire rond De Olde en Kamphuis

Er lijkt oorlog te zijn uitgebroken in het Almelose politieke wereldje. Op collega-site AlmeloNieuws.nl lazen wij namelijk een vileine column van vaste columnschrijver ‘Fijnslijper’ over een dreigend ‘cordon sanitaire’ voor de raadsleden Harry de Olde en Gerwin Kamphuis. Vooral vice-voorzitter van de gemeenteraad Jaap Stapel schijnt volgens de ‘Fijnslijper’ zeer verbolgen te zijn over de brief van het tweetal aan Gedeputeerde Staten van Overijssel met het verzoek om het Almelose college van B & W onder verscherpt toezicht te stellen. Nu dat hele feest van verscherpt toezicht niet doorgaat vierden de coalitiepartners feest en begon Stapel de messen te slijpen.

UncleJaapFesterAlmelo-1aKlik op de foto en zie wat er gebeurt.

Dat belooft wat, want deze Stapel wil bij de volgende verkiezingen ook nog eens wethouder worden. Ziet u het voor u? Deze griezelige pantoffelheld duldt dan helemáál geen tegenspraak meer. We moeten straks allemaal in zijn PvdA-gareel lopen. Dát zijn pas enge toestanden.

Lees het artikel op AlmeloNieuws hier zelf.

En voor wie écht geïnteresseerd is in deze anti-democratische Uncle Nitwit valt onder de volgende links allerlei moois te lezen:

http://www.emmen.sp.nl/nieuws/2006/11-07/index.shtml – Stapel onder curatele

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/meer-verlies-emco-dan-gedacht

http://www.youtube.com/watch?v=MaRqvf9BIOY

Jaap Stapel stapt op als directeur bij EMCO. (Vóór EMCO moest Stapel bovendien opstappen bij een Automotivebedrijf in Amsterdam en daarvoor bij Texas Instruments in Almelo).

http://www.bgemmen.nl/index.php/archief/documenten-archief/archief-2008/221-het-emco-rad-van-onfortuin-van-wethouder-jan-kuper

UPDATE: http://www.tubantia.nl/regio/almelo/raadslid-met-suggestieve-vragen-krijgt-kritiek-van-college-1.3581833

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 10 comments

Uitstel van executie: nog eens twee jaar met geld spelen

Almelo verkeert al tijden in financieel in zwaar weer en deze ellende was ook Gedeputeerde Staten van Overijssel niet ontgaan. Almelo stond op de nominatie om onder verscherpt toezicht te komen, een zware vorm van curatele zeg maar, maar sinds gisteren niet meer. Het college wist de dans te ontspringen, mede door enkele financiële meevallers die zich recent aandienden, beslist niet omdat ‘ze’ het zo goed hebben gedaan de laatste tijd. In het gemeentehuis ging de champagnefles afgelopen woensdagavond dan ook wijd open, of speelde dat zich misschien in een zekere, zwaar gesubsidieerde bar aan het Schouwburgplein af?

AlmeloBabies-2a

Er is sprake van enige coulance met Almelo (maar ook met andere steden) omdat Almelo volgens de provincie veel geld heeft moeten afschrijven op braakliggende grond, waardoor de algemene reserve volledig moest worden aangesproken. Ook het stijgende beroep op sociale bijstand speelt de gemeente parten. Dit klinkt allemaal heel aannemelijk, maar nergens wordt ook maar met één woord gerept over het financiële wanbeleid van de afgelopen jaren, evenmin over toekomstige dure plannen. Is het dan misschien slechts uitstel van executie? Het antwoord is ja. Als de stad haar huidige megalomane plannen niet naar beneden bijstelt zal het verscherpt toezicht er hoe dan ook komen.

Geen verscherpt toezicht (in feite een brevet van onvermogen) voor de feestvierende bestuurders. Wel jammer dat de gemiddelde burger nu de verliezende partij is, want die zag het strenge toezicht wel zitten: hand op de knip en geen verhoging van de OZB met 15%. Het mag niet zo zijn dat de belastingbetaler opdraait voor de aaneenschakeling van fouten van onkundige peuters als stadsbestuurders. Dan maar even geen nieuw stadhuis, dan nog maar even door met de huidige binnenstad. Laten we een pas op de plaats maken en even wachten op betere tijden.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 4 comments

Geheime brief naar provincie uitgelekt

AlmeloAnders heeft beslag weten te leggen op de brief, die is opgesteld tijdens het veelbesproken senioren-crisisberaad van afgelopen week. Niet alleen de brief, maar zelfs de agenda waren expliciet geheim. Geen van de betrokkenen mocht erover spreken, laat staan de informatie doorspelen naar de pers. Gelukkig heeft AlmeloAnders wél toegang tot bepaalde informatiebronnen, die voor anderen gesloten blijven. Dit uiteraard met behulp van infiltranten, eerlijke ambtenaren en overige louche rancuneuze types en klokkenluiders. Hieronder ziet u de brief die naar Gedeputeerde Staten is gestuurd. Deze laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

20121213 Agenda seniorenoverleg 13 december 2012

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Openheid en Transparantie: wederom geheim overleg in stadhuis

Dat een deel van de lokale politiek een heel andere taal spreekt dan de doorsnee Almelose burger moge duidelijk zijn. Woorden als ‘openheid’, ‘transparantie’ en ‘verbetertraject’ hebben in Almelo een honderd procent tegengestelde betekenis. Meer dan lucht en speeksel is het niet. Nu de provincie onze arme stad danig op de korrel heeft en de burger eigenlijk verwacht dat het college daarover volledige openheid van zaken geeft, doet ze het tegenovergestelde. Voor de tweede keer hielden de fractievoorzitters van de partijen een geheime bijeenkomst in het stadhuis. Dit heeft AlmeloAnders uit ‘weluitgelekte’ bron vernomen.

20121213 Agenda seniorenoverleg 13 december 2012Een en al geheimzinnigheid in het stadhuis. Dat schept vertrouwen. De eerste geheime bijeenkomst liep zelfs bijna uit op een vechtpartij met een zo goed als ontplofte Herman Nijhuis tot gevolg. Wees gerust, die is later weer netjes in elkaar gezet. De afbeelding hierboven is overigens de originele brief zoals deze naar de fractievoorzitters is verstuurd. Wij ontvingen hem van de bekende ‘man in regenjas’. Lief he?

Het grote geheim waar het allemaal over ging was de formulering door de provincie van de Almelose situatie. Net als bij verschillende onderzoeken van onafhankelijke instituten bleek het college het ook nu weer niet eens met conclusies en bevindingen en zoals dat hier al jaren gaat: er wordt vol tegenin gegaan. In plaats van nederig je handjes dicht te knijpen bij welke oplossing de provincie dan ook maar te bieden heeft, gaan we hier een beetje arrogant zitten doen. Almelo komt onder preventief toezicht en da’s zeer ernstig. Preventief: wat betekent dat? Gedeputeerde staten maken vóór de aanvang van het begrotingsjaar aan de raad bekend of de gemeente onder preventief toezicht wordt gesteld. Voorafgaand aan het instellen van preventief toezicht houdt de toezichthouder bestuurlijk overleg. Gedeputeerde staten richten hun verzoek tot overleg aan de gemeenteraad. De raad kan aan het college opdracht geven dit overleg te voeren (Gemeentewet, artikel 160, eerste lid, onder b). Indien de raad zelf aan dit overleg wil deelnemen, ligt het voor de hand dat dit bestuurlijk overleg met een delegatie van de raad wordt gehouden. Aanwezigheid van de verantwoordelijk wethouder kan dan gewenst zijn. Indien een gemeente onder preventief toezicht wordt gesteld, dan betekent dat:

– de begroting goedkeuring van de toezichthouder behoeft; – zolang deze goedkeuring niet is verkregen, het gemeentelijk bestuur, behalve in gevallen van dringende spoed, geen verplichtingen mag aangaan zonder voorafgaande toestemming van de toezichthouder; Financieel toezichtskader 25 – begrotingswijzigingen eveneens goedkeuring behoeven

StadhuisAlmeloTenGrave-2a-100dpiHet nieuwe stadhuis, troetelkind van het Almelose college, zakt langzaam in de grond en krijgt een plek naast alle andere miskleunen. Het is druk op ‘Het Tranendael’, want op de achtergrond nadert alweer de volgende misser: Winkelcentrum Soeteman. 

Het laat zich raden waar het allemaal op uitdraait: Almelo moet flink op de rem trappen en de broekriem nog wat strakker aanhalen. Toezicht van de provincie betekent ook dat het stadsbestuur straks niet veel meer te vertellen heeft in de eigen stad. Over de inrichting had ze dat al niet, want hier zijn projectontwikkelaars uit alle hoeken van Nederland al jaren de baas en dan hebben we het niet alleen over Van der Looy. Nog maar enkele weken geleden voorspelden Irene ten Seldam van het CDA en Luc Schuur van de PvdA dat de eerste schop voor het nieuwe stadhuis zo snel mogelijk in de grond ging. Nou, we zijn het niet altijd met ze eens, maar op bijgaande foto ziet u dat ze volkomen gelijk hebben gehad. Dankzij de provincie, reddende engel van alle Almelose burgers, kon de schop inderdaad meteen de grond in. Dat nieuwe stadhuis komt er niet. Zodra het gat dicht is willen wij, en talloze Almeloërs met ons, de boel ook nog wel even aanstampen en dan ligt het er net zo mooi bij als al die andere kostbare miskleunen van het vorige en het huidige college. TéCé.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 2 comments

Breaking: nieuw stadhuis gaat niet door, Almelo onder curatele

AlmeloAnders, maar ook anderen hadden het al voorspeld: de bouw van het nieuwe Almelose stadhuis gaat, voorlopig althans, NIET door! Terwijl in het stadhuis al een feestje werd gevierd en het glas werd geheven op de overwinning op de oppositie is de provincie de grote partypooper. Met andere woorden onder druk van de provincie moet de gemeente toch haar knopen nog maar eens tellen. Deze maand nog moet het college bij de provincie op het matje komen. De financiële toestand van de stad is zeer zorgwekkend en daar past een nieuw stadhuis van meer dan 60 miljoen gemeenschapsgeld al helemaal niet in. Almelo zal hoe dan ook een pas op de plaats moeten maken en tal van onzinnige, geldverslindende plannen niet in de koelkast, maar zelfs in de diepvries zetten. Kortom, Almelo staat inmiddels onder curatele.

De bevolking mag hopen dat er na de volgende verkiezingen een beter stadsbestuur komt, die de belangen van de burger beter behartigt  en dat er vooral ook een grote schoonmaak in de gemeenteeraad wordt gehouden. De bezem erdoor! AlmeloAnders pleit ook voor een gedegen opleiding voor aspirant raadsleden voordat ze op het pluche plaatsnemen, want door gebrek aan kennis en moed is het gemeenschapsgeld de afgelopen jaren op een onvoorstelbaar schandalige manier verkwanseld.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Nieuwtjes, 13 comments

Almelo in zorgwekkende toestand op pijnbank bij provincie

De financiële toestand van Almelo is naar verluidt zorgwekkend. Daar is de Provincie Overijssel bepaald niet blij mee, vandaar dat het stadsbestuur op 18 december bij de Provincie op het matje wordt geroepen. De Artikel 12-status is aanstaande. Volgens AlmeloAnders is de bouw van een nieuw stadhuis dan ook nog steeds geen gelopen race. Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo schreef het volgende:

Financiële situatie gemeente Almelo

Onlangs werd ik tijdens een raadsvergadering op de vingers getikt door wethouder Van Marle (CDA) omdat ik had gezegd dat Almelo onder toezicht staat van de Provincie Overijssel. De wethouder nam afstand van mijn woorden en zei dat dit beslist niet waar is. Omdat die signalen mij diverse keren ter ore kwamen via de Provincie heb ik dat toen verwerkt in mijn betoog.

Wij hebben vanmorgen contact opgenomen met de Provincie Overijssel en gevraagd hoe de situatie wat betreft Almelo nu werkelijk is. Daarbij werd ons medegedeeld dat deze situatie dermate zorgwekkend is dat er op dinsdag 18 december een vergadering wordt gehouden om de situatie in Almelo te bespreken. De uitslag van deze vergadering zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Met vriendelijke groet,

Harry de Olde

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 4 comments

Ontevreden burgers starten petitie tegen nieuw stadhuis

De Almeloër Marcel Ensink heeft op de website www.petities.nl  een oproep geplaatst voor Almeloërs om een petitie te ondertekenen tegen het besluit van de gemeenteraad om een nieuw stadhuis te bouwen. Inmiddels hebben al enkele honderden burgers de petitie medeondertekend en het eind is nog niet in zicht. Te zijner tijd zal de petitie aan de verantwoordelijken worden aangeboden.

 

Wie de petitie ook graag wil ondertekenen komt daar via de volgende link automatisch terecht (plak de link in uw browservenster):

http://petities.nl/petitie/nieuw-gemeentehuis-in-almelo-is-geldverspilling#tabs

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, 4 comments