college Almelo

Wanbeleid verdient geen nieuw stadhuis

Wanbeleid verdient geen nieuw stadhuis

                                                                                          (door Tony Cassese)
De zogenaamde lokale ‘volksvertegenwoordiging’ van Almelo, die wij Gemeenteraad noemen, neemt vanavond het besluit om een nieuw stadhuis te bouwen. De oorzaak is dat de gemeenteraad volledig door het veel slimmere college is ingepakt. Dit college heeft misschien wel eens gehoord van dualisme (een aantal jaren geleden landelijk ingevoerd), maar in Almelo heeft dat geen enkele betekenis. De bevolking of de gemeenteraad kan wikken wat ze wil, vanuit de ivoren toren wordt gewoon beschikt. Dit is de Almelo Aanpak en zo gaat het al jaren.

Waarom een nieuw stadhuis? Er bestaan zinnige argumenten voor waarvan de belangrijkste is dat het huidige stadhuis zo goed als uitgewoond is. Tot zover de geldige reden. Waarom geen nieuw stadhuis? Daar is iedere tegenstander het wel over eens: omdat er geen geld is. Zijn er alternatieven? Ja, het huidige stadhuis kan volgens berekeningen met minder geld worden opgeknap,t net zoals dat gedaan is met het politiebureau aan Het Baken en het voormalige belastingkantoor aan de Raveslootsingel. Toch worden door het college allerlei drogredenen uit de kast gehaald om zijn zin toch door te drukken. Aan de haren erbij gesleept worden onder andere: asbest, brandveiligheid, lekkage enz. Dat (lokale) overheden krimpen wordt uiteraard volledig genegeerd.

De realisatie van een nieuw stadhuis is een obsessie geworden van een handjevol bestuurders.

Inmiddels is een loopgravenoorlog ontstaan tussen aan de ene kant de oppositiepartijen en de bevolking (polls wijzen uit dat meer dan tachtig procent van de bevolking tegen een nieuw stadhuis is) en het gemeentebestuur. Het idee voor een nieuw stadhuis wordt niet gedragen door het gros van de Almelose bevolking, want Almelo is straatarm. De stad staat aan de rand van de afgrond als gevolg van jarenlang wanbeleid en mismanagement dat tot op heden nog gewoon wordt doorgezet. De rekening daarvan wordt met een lachend gezicht bij de burger neergelegd. Denk alleen maar aan de absurde OZB-verhoging van 15% in drie jaar. Volgens de burger verdient dit graaiende stadsbestuur geen nieuw stadhuis.

Helaas is in deze stad geen dialoog mogelijk tussen bevolking en stadsbestuur. Daarvan zijn in het recente verleden vele voorbeelden te noemen.Hete sterkste in dat opzicht is wel de kwestie Dolle Pret: toen verantwoordelijk wethouder Andela werd geconfronteerd met de VARA-ombudsman en Henny ter Avest van Dolle Pret zei de wethouder doodleuk “Mevrouw ter Avest en ik zijn uitgepraat”, en dat voor de nationale televisie. Leuk visitekaartje waarmee het stadsbestuur zijn ware gezicht weer eens liet zien. Met het college is dus geen dialoog mogelijk, maar het stelt zich keihard op. Keine Wiederrede!

Tot slot moeten we tot de trieste conclusie komen dat de lokale overheid zich tegen de eigen bevolking heeft gekeerd omdat deze kritisch is over de wijze waarop het gemeenschapsgeld wordt besteed. Door de weerstand tegen een nieuw stadhuis is het een obsessie en persoonlijk prestige geworden, een gevecht van winnen of verliezen. Het college wil absoluut winnen en we weten allemaal wie er altijd aan het langste eind trekt.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 2 comments

BREAKING: rapport Ombudsman in poortaffaire funest voor college?

AlmeloAnders heeft uit welingelichte bronnen vernomen dat de Nationale Ombudsman op korte termijn de resultaten van haar onderzoek naar de veelbesproken gemeenteljke beerput en doofpot getiteld ‘de Poortaffaire’ openbaar zal maken. Naar verluidt bevat het rapport -net als destijds het onderzoek door de Rekenkamercommissie naar het Fortezzadrama- weer een aantal schokkende feiten. Onze bron meldt dat er zelfs in zou staan dat de gemeente eigenhandig documenten heeft gecreëerd ná de omstreden deal met de eigenaars en gebruikers van het pand Dock 19 (de familie Hammink) , die volgens velen illegaal een openbare steeg aan de Haven-Noordzijde hebben geconfisqueerd. Zoals bekend bevindt deze steeg zich tussen Dock 19 en het pand van antiekhandelaar Stegehuis, die de hele zaak ook aanhangig heeft gemaakt. Zijn protesten werden echter nimmer gehoord en jaar na jaar categorisch naar de prullenbak verwezen. Indien de gemeente de zaak werkelijk heeft gemanipuleerd werpt dit uiteraard een geheel ander licht op de zaak. Het college zal zich dan voor de zoveelste keer moeten verantwoorden voor ernstige bestuurlijke fouten en misdragingen, die ditmaal niet zonder grote gevolgen zouden mogen blijven.

Later meer.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 7 comments

Massaontslag bij gemeente Almelo

Er dreigt een massaontslag bij de gemeente Almelo. De baan van de meeste ambtenaren staat flink op de tocht, nu de gemeente ambtenaren die privé internetten tijdens kantooruren gaat ontslaan. Er valt geen andere conclusie te trekken nadat eerder archivaris Bijers op onder andere die grond werd ontslagen. De gemeente is door deze precendentwerking nu verplicht om rechtvaardig te zijn en ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ toe te passen. Want meten met twee maten, nee, daarvan is in dit gemeentehuis uiteraard geen sprake. Ze krijgen allemaal de zak en een trap onder hun gat.

Kennelijk hebben leidinggevenden bij de gemeente, misschien zelfs ook het college, ook het emailverkeer van o.a. Beijers bekeken. Wettelijk gezien mag een werkgever dit helemaal niet in verband met de privacyrechten. Zelfs het emailverkeer van de raadsleden kan worden bekeken. Wellicht is het verstandig dat zij hier eens navraag en onderzoek naar doen. Vooral recalcitrante raadsleden, die een ‘bedreiging’ voor de gevestigde orde vormen, zullen zich nu eens achter het oor moeten krabben.

Navraag bij de lokale internetkranten leert dat alle internetverkeer automatisch wordt geregistreerd en dat ook meteen te zien is wie er op welk moment en vanaf welke plek inlogt op deze nieuwsmedia. Hiervan worden automatisch rapporten gecreëerd. Te zien is dat er dagelijks gedurende kantooruren massaal wordt ingelogd vanuit het gemeentehuis en vanaf het webadres www.almelo.nl . Uiteraard zijn ook de IP-adressen zichtbaar zodat zelfs kan worden nagegaan vanaf welke werkplek en op welk tijdstip de internetkrant is bezocht. Behalve Almelo Nieuws, De Geleraaf, HNDB beschikt ook AlmeloAnders ook over deze gegevens en wat blijkt: er wordt zo massaal ingelogd vanuit het stadhuis dat uiteindelijk bijna iedereen moet worden ontslagen. Er is slechts één uitzondering: er is één dyslectische, digibete ambtenaar, die geen pc heeft en nog met een typemachine werkt. Die mag straks in z’n eentje de hele stad besturen. TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 8 comments

Nieuwe bestemming Galloway-runderen

In haar schier oneindige wijsheid heeft het regime van B&W der Gemeente Almelo besloten tot een drastische bezuinigingsmaatregel, die een uitzonderlijk grote besparing oplevert. De lease-koeien langs het Lateraalkanaal, ook wel Galloways genoemd, moeten verdwijnen. Dat zet enorme zoden aan de dijk.

Het destijds uit bezuinigingsoverwegingen geïnitieerde Gallowayproject is nu plotsklaps een kostenpost, dat zo snel mogelijk weggewerkt moet worden. Ziedaar het gebrek aan kennis van het Almelose college. Ze hadden er destijds waarschijnlijk ook al hun hoofd niet bij, vandaar dat er nu door twee wethouders de grootste onzin wordt geroeptoeterd. Wethouder Johannes Andela van de VVD maakt het helemaal bont door publiekelijk te zeggen “Laten stoppen met die onzin”. Een duidelijk bewijs dat de beste man niet eens weet waar hij het over heeft. Waarschijnlijk werken op de eerste verdieping van het Almelose stadhuis uitsluitend herkauwers.

Waant oons bezuunig!

Zijn VVD-genoot, onze Wethouder van Openingshandelingen Gerrit van Woudenbergh, doet er nog een schepje bovenop door te zeggen dat de voorstanders dan maar geld moeten uittrekken om het Galloway-project te redden. Ook opperen beide heren dat de Galloways maar door gewone koeien moeten worden vervangen. Kortom, Almelo beschikt over bestuurders die bepaald niet worden gehinderd door enige kennis van zaken. Omdat het gebied aan de rand van de Schelfhorst specifiek ook als hondenuitlaatgebied is aangewezen, is het totaal ongeschikt voor gewone koeien. Die zouden binnen de kortste keren worden besmet met een gevaarlijke ziektekiem, die zich in hondenuitwerpselen bevindt. Koeien krijgen daardoor miskramen. Ook voor schapen is het terrein niet geschikt.

In de verwachting dat het college zoals gewoonlijk haar zinnen doorzet, is opoe Van Woudenbergh alvast op de proppen gekomen met een nieuwe bestemming voor de Galloways. Om de kosten voor duur veetransport te voorkomen is het haar plan om de dieren ter plekke uit hun lijden verlossen en het vlees aan de voedselbank te schenken. (Opoe Van W. op bijgaande foto met kleindochter).

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 2 comments

Voorjaarsnota is kip met gouden eieren

Op bijgaande foto zien we de heren en dames, die de stad Almelo besturen. Ze worden ook weleens het College van Burgemeester en Wethouders genoemd, maar niet zo heel vaak hoor. Meestal is het toch ‘Regime van B&W’ wat het meest wordt gehoord. Echter bij de presentatie van de Voorjaarsnota 2012 leek het alsof BenW van Almeo de kip met de gouden eieren hebben gevonden. Ze geloven er zelf in, dat is nog het ergst. Door hun roze bril heenkijkend blijkt Almelo haar huishoudboekje helemaal op orde te hebben. Hier en daar een lastenverzwaring in de nabije toekomst, niets om je als burger zorgen over te maken. Die mening was ook het niet al te grote PvdA-licht Luc Schuur toegedaan. Volgens hem heeft de stad alleen te maken met een paar lichtelijk tegenvallende resultaten van het gemeentelijk grondbedrijf.

Maar kijk nu nog eens goed naar die heren en dames op de foto. Die lachen helemaal niet echt. Dat zogenaamde glimlachen is geen glimlachen, maar meer de lach van een boer(in), die kiespijn heeft. De verkrampt gedemonstreerde lachende gezichten moeten een hevige angst verdoezelen, want wat er aan gaat komen, daar wordt niemand vrolijk van. Almelo is binnen een paar maanden echt failliet. We waren al technisch failliet, maar binnen afzienbare tijd ook praktisch. Dat is niet alleen de schuld van vorige colleges en al helemaal niet van de crisis. Echter de burger gaat hiervoor bloeden en wordt volledig kaalgeplukt. Het moet toch ergens vandaan komen, zolang het maar niet uit de zakken van collegeleden en hun getroetelde vriendjes hoeft te komen.

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 3 comments

Almelose burger gaat 15 procent meer OZB betalen

Dat het regime van Burgemeester en Wethouders van Almelo onderhand niet meer weet met welk gat ze het andere gat moet vullen, was ons al bekend. Maar dat ze nu helemaal zijn doorgedraaid en simultaan aan de Prozac zitten is nieuw. Met ad hoc-beleid en niet meer weten waar gegraaid en bezuinigd moet worden, gaat de burger de komende drie jaar flink bloeden. De gemeente is namelijk van plan de OZB in drie jaar met maar liefst 15% te verhogen. En dat bij steeds verder dalende huizenprijzen. De reden: de burger wil absoluut geen nieuw stadhuis omdat het geld daarvoor domweg ontbreekt. Daarom moet de burger gestraft worden en dus mag deze de nieuwe ambtenarentempel betalen. De OZB-verhoging wordt volgens de berichten ‘gecompenseerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing en het wijzigen van de heffingsmaatstaf voor rioolheffing van gebruikers naar eigenaren’. Waar zit hier de adder onder het gras? Als het allemaal ‘gecompenseerd’ wordt, dan hoef je die maatregel toch niet te nemen?

Denk nu niet dat de beslissing om de bouw van het stadhuis uit te stellen er één van vandaag op morgen is. Dit hadden ze allemaal al van tevoren bekonkeld. Laat dat duidelijk zijn. Blijft een raadsel hoe een verhoging van lasten een bezuiniging genoemd kan worden. De definitie van bezuinigen is toch echt het minder geld uitgeven aan zaken, die minder belangrijk zijn dan de noodzakelijke dingen. Er zijn voorbeelden genoeg te noemen, waaronder de luxe-hobby van de VVD, het Theaterhotel Almelo. Het erge is dat Nederland al meer dan 30 jaar aan het bezuinigen is, maar dat die bezuinigingen nooit terug worden gedraaid als het eenmaal beter met de economie gaat. In Almelo is dat al niet anders. Hoe gekker kan het nog worden in dit Almelose Circus Prozac? We houden ons hart vast.

De een loopt met molens, de ander met Prozac. Zoals bekend is Prozac een middel om zaken rooskleuriger te doen lijken dan ze daadwerkelijk zijn.
Hele volksstammen slikken die prut. 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 7 comments

Waterrijk wordt waterarm waterplasje

Nadat fiasco na fiasco zich opstapelde heeft het college Almelo een klein beetje het licht gezien in het omstreden woningbouwplan ‘Waterrijk’, dat gelijkgesteld kan worden met eenzelfde mislukt woningbouwplan nabij Groningen, het veelbesproken Blauwe Stad. Daar is niets tot nauwelijks iets van terecht gekomen en dat zal met Waterrijk ook niet anders zijn.

Leden van het College Almelo zwaaien nog even het geld -zeg maar kapitalen- na dat al aan Waterrijk is uitgegeven.

 

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 3 comments

Almelo verliest 20,3 miljoen euro

De gemeente Almelo sluit het boekjaar 2011 af met een verlies van ruim 20 miljoen euro. Het heeft een gapend gat in de stadsbegroting veroorzaakt. Indien iemand weet waar dit geld gebleven is, gelieve dit zo spoedig mogelijk te melden ten stadhuize aan het Stadhuisplein 1. Voor de eerlijke vinder ligt een riante beloning in het verschiet.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 8 comments

College Almelo heeft gat in eigen hand ontdekt

Het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch zou er jaloers op zijn, want op een stoffige zolder van een oude Almelose woning is een bijzonder werk van Peter (Pieter) Paul Rubens ontdekt. De voorstelling ‘Jan met het grote gat in Handen’ is een van de vroegste werken van de befaamde schilder en daardoor is het dan ook meteen ettelijke miljoenen waard. Miljoenen die de Almelose schatbewaarder en rekenmeester Jan van Marle (wethouder van financiën) zelf met gulle hand uitdeelt: Fortezza, nieuw stadhuis, IISPA, noem maar op, het kan niet op. Vandaar dat de stad Almelo zich in een steeds dieper wordende crisis bevindt.

Huub Isendoorn en Fred Gerritsen van D66 Almelo hebben zich de afgelopen tijd zeer kritisch opgesteld waar het gaat om de financiële handel en wandel van het Almelose college. Zij vinden een pas op de plaats meer dan nodig, echter verbazen zij zich over het gat in handen van de Almelose ‘minister van financiën’ Jan van Marle. In crisistijd zoveel geld willen uitgeven is wat hen betreft uit den boze en dat stellen Isendoorn en Gerritsen dan ook met regelmaat aan de kaak. Het lijkt echter tegen dovemansoren gericht, want op de een of andere manier moet dat nieuwe stadhuis, het Waterrijk en een bakken vol geld kostende nieuwe binnenstad er komen. Volgens D66 Almelo zijn er voor de Almelose bevolking inmiddels redenen genoeg om zich bij de volgende verkiezingen nog eens achter de oren te krabben en zich af te vragen: hebben wij de vorige keer wel het juiste stadsbestuur gekozen???

UPDATE: D66 blijkt overigens niet alleen maar te roeptoeteren, ze heeft ook oplossingen. Afgelopen week is in Almelo gesproken over invulling van het oude stadhuis door Trivium Meulenbelt. Die zou er een stuk of veertig ouderen in kunnen en willen huisvesten. Leuk idee, echter op drijfzand gebouwd en het komt wel heel toevallig ‘goed’ uit in de discussie. Isendoorn en Gerritsen echter dachten een stapje verder en stelden voor om het Fortezza-terrein aan Trivium Meulenbelt te verkopen zodat ze daar kunnen nieuwbouwen. Ze krijgt de gemeente het verloren geld terug en ziet Trivium Meulenbelt haar lang gekoesterde wens in vervulling gaan. D66 heeft hier een zeer goed punt dat niet zomaar van tafel kan worden geveegd, want het scheelt letterlijk miljoenen. Het kon bovendien het gat in de handen van Jan met het grote gat in Handen weleens doen dichtgroeien.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Wij stellen u het college B & W Almelo in 2014 voor

V.l.n.r. wethouder Kamphuis, wethouder Stork, burgemeester Gerrie ter Plekke, wethouder De Olde en wethouder Visser.

 Allereerst danken wij iedereen die een stem heeft uitgebracht op onze verkiezingspoll. 307 uitgebrachte stemmen is niet niets! De uitkomsten bevestigen het beeld dat wij al langer hadden: de regerende collegepartijen verliezen enorm ten gunste van de PVA, ALA-AOV en Lijst Kamphuis. Een ding is duidelijk: Almeloers vertrouwen de oude politiek niet meer en stemmen massaal op nieuwelingen.

De tweede plaats voor ALA-AOV is een grote opsteker voor partijleider Gijs Stork, die als een van de weinigen zijn rug rechthoudt in een raad vol types met knikkende knieën. Harry de Olde van PVA heeft een sterke achterban, die de dupe wordt van het zwalkende sociale beleid dat de gemeente voert. Zelfs als een niet bestaande partij als AlmeloAnders nog 21 stemmen weet te vergaren dan is er echt iets aan de hand in deze stad. D66 volgt met 19 stemmen hetgeen ongetwijfeld een teleurstelling moet zijn voor Fred Gerritsen. Hij heeft nog een kleine 1,5 jaar om aan geloofwaardigheid te winnen en het moet gezegd: bij de laatste belangrijke discussies legde hij het college het vuur na aan de schenen. Vooral in tweede -niet van een blaadje afgelezen- termijnen blinkt Gerritsen uit.

Dat de PvdA nog 18 stemmen weet te vergaren zal wel aan het Diederik Samsom-effect liggen echter zijn het de laatste stuiptrekkingen van een partij, die volgens haar eigen Jaap Stapel niet in mensen investeert. Wat gek dat mensen het woord ‘salonsocialisme’ in de mond nemen. De klappen vallen bij de VVD en het CDA, partijen die zwaar verliezen als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn. In plaats van het beloofde financieel orde op zaken te stellen, gaat men vrolijk verder met geld uitgeven aan Waterrijk een nieuw stadhuis een nieuwe binnenstad, zaken die de gewone Almeloers helemaal niet willen en de stad steeds dichter bij een Artikel 12-status brengen… Ook het op geen enkele wijze nakomen van vierkiezingsbeloften, vriendjes- en achterkamertjespolitiek en burgertje/ondernemertje pesten (Dolle Pret / bewoners hoek Violierstraat-Bornsestraat) zullen vooral de VVD, maar ook het CDA straks duur komen te staan. En terecht! De zittende oude machtsgeile garde -die straks toch de biezen en het wachtgeld pakt- maakt veel stuk voor hun jongere, wél integere opvolgers. Een soort verschroeide aarde-effect dus.

Wij namen alvast een voorproefje op de verkiezingen door een welwillend schaduwcollege voor 2014 samen te stellen. Tegen die tijd levert AlmeloAnders wel de nieuwe burgemeester: onze eigen verslaggeefster Gerrie ter Plekke. We moeten toch wat met die vergaarde stemmen, nietwaar?

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment