college

Collegevorming #Almelo: oude wijn in nieuwe zakken

Rescue Anja Timmer-3-100a

 

En het begon allemaal zo veelbelovend. De vernieuwing was eindelijk aanstaande. Alsof de Messias weer op aarde was verschenen. De door het CDA aangewezen informateur Bert Meulman (zelf een CDA’er) wilde in alle openbaarheid een nieuw college van B&W smeden en afrekenen met de oude politiek van de welbekende achterkamertjes. “Eindelijk”, verzuchtte de al jaren door een slecht stadsbestuur geplaagde kiezer.

Maar helaas. Volledig tegen de wens van de formateur veranderde nota bene het CDA de spelregels door, toen het erop aankwam en iedere partij een voorkeur voor de samenstelling van het college bekend moest maken, te verlangen dat dit per ‘gesloten enveloppe’ zou gebeuren. In één klap weg openbaarheid.

Gijs Stork probeerde namens het bij elkaar geraapte zooitje genaamd LAS (BBA, ALA, Jan Hammink) een coup te plegen door het CDA en de SP uit te nodigen voor collegebesprekingen. Deze coup mislukte jammerlijk omdat achter de schermen lijsttrekker Fred Gerritsen van D66, Anja Timmer van de gedecimeerde en grote verliezer PvdA weer in de genade ontving om samen met de SP en CDA te praten over coalitievorming.

Door deze onfrisse gang van zaken stapte Meulman gedesillusioneerd op. Daarmee werd het persoonlijke doemscenario voor Anja “ik heb het graag voor het zeggen” Timmer, namelijk dat zij zou moeten plaatsnemen op zo’n ordinaire, aftandse en versleten raadszetel, geheel verstoken van enige pluche, voorkomen. Bovendien hoeft Timmer niet meer de schijn op de houden dat zij in Almelo woont. En zo blijft in Almelo veel bij het oude. De uitkomst doet dan ook absoluut geen recht aan de verkiezingsuitslag. Met andere woorden: ze dronken een glas, ze praatten wat, deden een plas en alles bleef zoals het was. Oude wijn in nieuwe zakken. Zo doen we dat in Almelo. De oude politiek blijkt in deze stad schier onuitroeibaar en de kiezer…, die heeft weer eens een kat in de zak gekocht.

Posted by Redactie in Even wat anders, Mening, Politiek en Polikliek, 10 comments

College #Almelo aan gruzelementen

 

Almelo Verkiezingen

Zoals AlmeloAnders al voorspelde is de lokale VVD volledig ingestort. Alles wat mis kon gaan, ging mis: na 4 jaar geen resultaten, geen goede campagne, gebrek aan samenhorigheid en gebrek aan steun voor de lijsttrekker. Johan Andela kondigde al aan dat hij vertrekt. Logisch, want na een dergelijk desastreus verlies zou zijn terugkeer zeer ongeloofwaardig zijn. Slechte verliezer Jemy Pauwels (VVD) verwijt de burger gebrek aan inhoud en dat is toch op z’n zachtst gezegd minachting van de burger.

JEmy

Echter ook de PvdA liep ernstige averij op; men gaat ineens van 7 naar 4 zetels , een verlies van 3. Bij de vorige verkiezingen incasseerden ze ook al zo’n klap.

Pvdatweet

De ware aard van de PvdA komt naar boven met de tweet van voormalig raadslid Borgman die de Almeloërs  “suffige inwoners” noemt. Dan weet u dat ook weer.

Borgman

Het CDA behoudt 6 zetels. Aan Van Marle blijft weinig kleven. Winst was er voor BBA die hun strakke campagne beloond zagen met maar liefst in één klap 3 zetels. Ook winst voor D66 maar minder dan de 5 gedroomde zetels. Het werden er uiteindelijk 4. De restzetel ging naar ALA die op 3 zetels komt. Ugur Céte kraaide halverwege de avond de victorie toen hem 2 zetels in het vooruitzicht werden gesteld. Hij sprak alvast zijn steun uit voor het nieuwe college waarvan de samenstelling en het programma volstrekt onbekend zijn. Raar maar waar, maar meelopers en politieke windvanen hou je nu eenmaal altijd. Uiteindelijk bleef Cete op 1 zetel steken. Grote verliezer was de PVA van Harry de Olde. Hij had op zoveel meer gehoopt. Waar het precies is misgegaan, is volstrekt onduidelijk. De ChristenUnie is helemaal terug met 2 zetels. Een knappe prestatie. Jan Hammink (Almeloooooooo) keert ook terug. Waarom, is ons eveneens een raadsel, hoewel… we hebben het al vaker gezegd: Hammink heeft een grote, trouwe achterban. Last but not least wist Almelo Centraal een mooie zetel te bemachtigen. Gevraagd of de neergang van de VVD is te wijten aan het Israa-effect, antwoordde zij nuchter: “Dat hebben ze zelf bereikt”. En zo is het maar net. AlmeloAnders wenst alle winnaars geluk en veel succes de komende vier jaar. De verliezers mogen een pakje pleisters komen ophalen.

TweetIsraa

 

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Mening, Politiek en Polikliek, 10 comments

BREAKING: rapport Ombudsman in poortaffaire funest voor college?

AlmeloAnders heeft uit welingelichte bronnen vernomen dat de Nationale Ombudsman op korte termijn de resultaten van haar onderzoek naar de veelbesproken gemeenteljke beerput en doofpot getiteld ‘de Poortaffaire’ openbaar zal maken. Naar verluidt bevat het rapport -net als destijds het onderzoek door de Rekenkamercommissie naar het Fortezzadrama- weer een aantal schokkende feiten. Onze bron meldt dat er zelfs in zou staan dat de gemeente eigenhandig documenten heeft gecreëerd ná de omstreden deal met de eigenaars en gebruikers van het pand Dock 19 (de familie Hammink) , die volgens velen illegaal een openbare steeg aan de Haven-Noordzijde hebben geconfisqueerd. Zoals bekend bevindt deze steeg zich tussen Dock 19 en het pand van antiekhandelaar Stegehuis, die de hele zaak ook aanhangig heeft gemaakt. Zijn protesten werden echter nimmer gehoord en jaar na jaar categorisch naar de prullenbak verwezen. Indien de gemeente de zaak werkelijk heeft gemanipuleerd werpt dit uiteraard een geheel ander licht op de zaak. Het college zal zich dan voor de zoveelste keer moeten verantwoorden voor ernstige bestuurlijke fouten en misdragingen, die ditmaal niet zonder grote gevolgen zouden mogen blijven.

Later meer.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 7 comments

BREAKING – Provincie: ‘Het ziet er zeer slecht uit voor Almelo’

 Volgens Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo (PVA) neemt de Provincie Overijssel Almelo momenteel streng onder de loep. Naar verluidt ziet het er volgens de provincie ‘zeer slecht uit voor Almelo’. Dit kan niets anders betekenen dat de stad zich daadwerkelijk aan de vooravond van de Artikel 12-status bevindt. Er is niets wat dat nog kan tegenhouden. De Olde heeft hierover contact gehad met het provinciebestuur en de gesprekken waren voor De Olde voldoende aanleiding om niet akkoord te gaan met de begroting zoals die nu voorligt. In een brief aan het college schrijft De Olde het volgende: 

De Partij Vrij Almelo zal tegen de begroting zoals die er nu ligt stemmen omdat wij niet mede verantwoordelijk willen zijn voor een a.s. artikel 12 status. Almelo heeft een begroting van 284 miljoen hetgeen neerkomt bij 72.673 inwoners op 3907 euro per inwoner, per jaar. Dit is fors vergeleken met andere gemeenten zoals Urk, Nieuwegein en Bunschoten die slechts 1970 euro, 2600 euro en respectievelijk 2300 euro per jaar per inwoner uitgeven in 2012.

 Het college wil het Bestuurlijk Partnerschap via een strategische samenwerking met de Provincie Overijssel aanhalen. Volgens de Partij Vrij Almelo zijn dit loze woorden. Dit klemt des te meer vanwege de enorme hoeveelheid ongebruikte liggende gemeenschapsgelden (1,2 miljard) bij de Provincie waar de Partij Vrij Almelo steeds op doelde en daar diverse keren vragen over heeft gesteld en die steeds weer afgedaan werden als niet belangrijk. ondanks die enorme uitgaven van de gemeente Almelo blijft men in Almelo desaltemin ontevreden met een gemiddeld (onvoldoende) rapportcijfer van 5,5 tot 5,7 over de kwaliteit van het gemeentebestuur. uit onderzoek blijkt dat Almelo zeer slecht scoort: op plaats 335 van de 418 gemeenten in Overijssel.

De Partij Vrij Almelo heeft door deze slechte berichtgeving contact gezocht met de Provincie Overijssel, als toezichthouder van de gemeente Almelo. Wij  zouden het college graag willen verzoeken om financieel mee te werken en goedkeuring te willen geven aan een zogeheten ‘second opinion’ van Ernst & Young, een landelijk streng opererend register-accountant met veel financiële ervaring op het gebied van lokale overheden. ondanks de enorme hoeveelheid uitgaven per jaar per persoon blijven de inwoners van Almelo dikke onvoldoendes geven hetgeen er op duidt dat er continu verkeerde keuzes worden gemaakt en het College kennelijk nog steeds geen ‘feeling’ heeft met de wensen van de mensen !

Harry de Olde, Partij Vrij Almelo

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 19 comments

Lijst Kamphuis: college tornt aan vrijheid van meningsuiting

Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo (LKA) is verontwaardigd over de wijze waarop leden van de coalitie hem de mond proberen te snoeren. De goede naam en eer van Almelo schijnt in het geding te zijn en het college wil echter de schone schijn ophouden dat in deze stad helemaal niets aan de hand is. Gewoon doorlopen mensen. Nog steeds vergeet het college dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan in de stad  is. Wat nog veel erger is: de gemeenteraad weet dat zelf ook niet of… wil het gewoonweg niet weten. Kamphuis laat zich op geen enkele wijze betuttelen, intimideren of de mond snoeren en schreef een brief op hoge poten als reactie. Hieronder de inhoud van die brief:

Geachte voorzitter,

 Afgelopen zaterdag kreeg ik van u telefonisch het verzoek geen reacties meer te plaatsen op Tubantia, om zaken niet aan te wakkeren. In dit geval ging het om een reactie over de zogenaamde Aylintapes. In een reactie heb ik opgemerkt dat als er al geknipt en geplakt zou zijn, dit dan te horen zou zijn in de frequentie van het achtergrondgeluid. Ik weet niet wat ik hiermee aanwakker, weet enkel dat mijn reactie u een uitweg bood, want als nu gewoon wordt vastgesteld dat de achtergrondfrequentie hetzelfde is, is er toch niet geknipt en geplakt ? Ik snap niet dat hier geen gebruik van is gemaakt. Boos reageren op uitlatingen van Veenstra en dit soort verzoekjes om oppositiepartijen hun vrijheid van meningsuiting te ontnemen, wakkeren de zaak juist aan. Voor beide acties heb ik geen begrip.

 Het onderzoek naar de Aylintapes, uitgevoerd door 1 persoon van de coalitie, en de conclusie hiervan, zal uiteraard door de kiezers weer worden gezien als een schijnvertoning. LKA vindt het een onderzoek waardoor de geloofwaardigheid van de gemeenteraad, dus ook de geloofwaardigheid van LKA, weer eens op het spel wordt gezet. Uw verzoek geen reacties te plaatsen werd gebracht in het kader van de zogenaamde collegialiteit, maar ik zie de verschillende partijen in de raad nu eenmaal niet als collega’s. Ik heb meegedaan met de verkiezingen omdat ik de politiek in  Almelo al jaren verkeerd vind gaan. Met name partijen als CDA en PvdA en uit die richting komt nu het verzoek om geen reacties meer te plaatsen op Tubantia, juist door hen zal ik me nooit laten beinvloeden.

 In de raad is het ook vaak hetzelfde liedje, de voorzitters, de Presidiumleden (Met name personen uit de ”oude kliek”, zoals dat in de volksmond wordt genoemd) snoeren telkens mensen (met name van de oppositie) de mond of laten ze niet uitpraten. Ook maken ze de agenda’s zo vol, dat er te weinig tijd is om belangrijke zaken te bespreken. Als kritische raadsleden dan ook nog eens het verzoek krijgen om te zwijgen in de media, wordt het laatste stukje democratie eruit geperst.

 Als nieuwe oppositiepartij is het voor LKA van belang om in de media en eigen website standpunten en meningen te uiten. 1 ding weet ik zeker, de burgers van Almelo begrijpen en waarderen mijn woorden wel. Uiteraard zal ik dit blijven doen binnen de grenzen van het redelijke. Ik voer mijn politiek zoals ik wil en kan en ik veroordeel alle mondsnoeracties van de oude bestuurscultuur van CDA en PvdA. 

 Hoogachtend,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis 

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments

Gemeenteraad laat zich ringeloren door College

(ingezonden)

“Het college van B&W handelde ondemocratisch in de stadhuiskwestie”

Geachte redactie,

Met stijgende verbazing heb ik de poppenkast die zich de laatste tijd in de gemeenteraad afspeelde bekeken. Op één van de laatste raadsvergaderingen stond de stemming over het nieuwe stadhuis op de voormalige Praxis-locatie op het programma.

Partijen buitelden over elkaar heen. Het was een genante vertoning. En, zoals uw website ook al meldde, ontbrak elke financiële onderbouwing voor dit plan uit de hoge hoed.

Des te onbegrijpelijker is dat desondanks slechts een (kleine) meerderheid voor het plan stemde. Maar het kan natuurlijk zijn dat het stadhuisdossier sommige raadsleden inmiddels danig de keel uithangt.

Absurd is bovendien dat aanstaande dinsdag de raadslieden pas mogen stemmen over de Van der Looy deal. Ter herinnering: Van der Looy krijgt 2,4 miljoen toe voor het mislukte project “Fortezza”.

Zonder deze deal, geen stadhuis. Nu de raad al heeft ingestemd met de komst van een nieuw stadhuis op de locatie, is het stemmen over de Van der Looy deal een onbegrijpelijke farce.

Immers, de Raad is al akkoord met de komst van het stadhuis.

Elk besluit van de raad verdient een volledig open afweging. Hoe kan er sprake zijn van een open afweging van de Van der Looy-deal als al besloten is dat het stadhuis er komt?

De volgorde van de onderwerpen is dus precies verkeerd om. Het had moeten zijn: eerst de Van der Looy deal beoordelen op z’n merites en dan het stadhuis.

Op deze manier is de meest omstreden deal uit de Almelose geschiedenis verworden tot een hamerstuk.

Ik noem dat ondemocratisch!

Hieruit blijkt eens te meer dat onze volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad dus, zich compleet laat ringeloren door het College. Met andere woorden: de raad heeft in Almelo niets in te brengen en kan daarom net zo goed worden opgeheven.

Da’s tegelijk ook een interessante bezuinigingsmaatregel.

Rob van den Hoek

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 13 comments

Open brief aan burgemeester Jon Hermans.

Geachte Mevrouw Hermans,

Naar aanleiding van het krantenartikel in de TCT van woensdag 27 oktober 2010 deze brief. In het bewuste artikel wordt gemeld dat u uit hoofde van uw functie gaat ‘toezien op de verkiezingen in  Oekraïne’.

Erg nobel van u om toe te zien op het democratische gehalte van de verkiezingen aldaar. Toch bekruipt mij twijfel over uw inzet aldaar, het komt op mij over als een snoepreisje op staatskosten (onze belastingcenten!).

Waarom deze twijfel?
U slaagt er niet in binnen uw eigen gemeente Almelo te zorgen voor een democratisch verloop van de raadsvergaderingen. Evenmin slaagt u erin uw ambtenaren duidelijk en helder te instrueren dat men geacht wordt raadsleden , wethouders en ondernemenrs tijdig van alle relevante informatie te voorzien zodat men in raads- en collegevergaderingen of commisievergaderingen beslissingen kan nemen op grond van volledige rapportages.

Helaas ontbreekt het u ook aan daadkracht ten opzichte van uw college. De collegeleden zijn er nog altijd niet in geslaagd  de schijn van partijdigheid inzake bepaalde horecagelegenheden van zich af te werpen. Uw instructie in deze kan echter zo simpel en eenvoudig zijn: Geen contacten van collegeleden met ondernemers buiten het gemeentehuis! Dus geen feestjes bij ondernemers (in diens horecagelegenheid) meer, geen partijtjes meer voor ondernemers en collegeleden/raadsleden in een (te duur) betaalde Skybox in het Heracles-stadion enz.

Mijn betoog heeft één conclusie. Zolang U in uw gemeente geen orde op zaken kunt (of wilt) stellen heeft u niets te zoeken in andere gemeentes (binnen- of buitenland) om daar toe te zien op de correcte toepassing van de democratische regels.

Met vriendelijke groet,
Jannink

(ingezonden brief)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Mening, 3 comments

Almelo’s College ingezworen

Gisteravond werd in de burgerzaal van het stadhuis het nieuwe College ingezworen. Op initiatief van D66 werd er hoofdelijk (anoniem) gestemd, dit tot verrassing van de nieuwe wethoiuders. Desgevraagd gaf Huub Isendoorn als toelichting dat dit toch de meest democratische gang van zaken was. Voor de raadslieden was het dus eenvoudiger om kleur te bekennen. Elke benoeming stuitte op licht bezwaar vanuit de raad: variërend van 2 tot 7 tegenstemmers. Daar kwamen de wethouders zonder kleerscheuren vanaf. Op initiatief van fractievoorzitter Henk Slettenhaar van het CDA ondertekenden ook de collegepartijen het collegeprogramma. Curieus, aangezien deze fracties in de raad een vrije rol hebben. Zijn de kaarten nu al geschud? Hebben de collegefracties het resultaat al heilig verklaard? Het mocht de feestvreugde achteraf niet drukken. Saillant detail was dat de kamer van wethouder Van Woudenbergh nog vol relikwieën van ex-wethouder Sjoers stond: ingelijste promotiestukken over de monorail, het binnenstadsplan en Waterrijk. Tijd voor een lenteschoonmaak. Zie ook de filmpjes hieronder:

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 7 comments

Als Van der Looy zegt: “Spring!”, vraagt Almelo: “Hoe hoog?”

(door Leon Verdraaijt)

In een ontluisterende brief aan de nieuwe raadsleden informeert het demissionaire College (maar feitelijk de burgemeester) de raadslieden over het voorgenomen besluit 63 parkeerplaatsen van projectontwikkelaar Van der Looy te kopen, dit als voortvloeisel uit de afspraken die met hem zijn gemaakt over de bouw van Fortezza. Van der Looy wordt op ongekende wijze in de watten gelegd. Om rampzalig gezichtsverlies te voorkomen rennen de collegeleden stuk voor stuk gedienstig met kruiwagens vol gemeenschapsgeld richting de in het Limburgse Weert gevestigde projectontwikkelaar. Die strijkt vervolgens het ene na het andere miljoen op en hij heeft al zoveel geld met de lap grond binnengeharkt.

Het college verwijst in de brief uitdrukkelijk naar de contractuele verplichtingen die de gemeente op zich heeft genomen. V.d. Looy heeft de gemeente gevraagd om die afspraken na te komen en de subsidie aan hem uit te keren. O ja, over met het betalen van leges is V.d. Looy het ook niet eens dus daar kan de gemeenschap vermoedelijk naar fluiten. Dat laten we maar even zo. Want ‘zo doen we dat in Almelo’. Een schande!

Anthon Sjoers feliciteert Robert van der Looy met
het binnenharken van de Almelose miljoenen.

Met geen woord wordt in de brief gerept over de volstrekt gebruikelijke op Van der Looy rustende verplichting om de door hem gekochte grond ook daadwerkelijk te betalen! Parkeerplaatsen prima, maar wij stellen voor dat de gemeente deze verrekent met het aankoopbedrag van de grond. Ineens blijkt dat er voldoende appartementen zijn verkocht om met de bouw te kunnen beginnen. Heel toevallig valt dit samen met het loskomen van de provinciale subsidie. Het kan niet anders dan dat Van der Looy iedereen voor de gek heeft gehouden. Afgelopen januari  zei hij nog: “Ik wil niet onder stoelen of banken steken dat de economische problemen ons parten spelen. We zitten in een lastig parket. Maar wij niet alleen, het is wereldwijd.” Nu, een paar maanden later de subsidie loskomt bestaat het wereldwijde probleem kennelijk ineens niet meer. Halleluja!

Verontrustend is de opmerking in de brief dat het volgens het college noodzakelijk is om dit project er door te drukken, ondanks de nieuwe realiteit na de verkiezingen. Want anders is het project voor de ontwikkelaar niet meer rendabel te krijgen, zo staat letterlijk in de brief.

Uiterlijk voor 1 juli moet een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden. Kortom: de gemeente stelt zich in dienst van Van der Looy. Iets wat wij al van meet af aan riepen wordt nu ook door het college bevestigd: het financiële leed voor de stad is niet te overzien als het project niet doorgaat, zo schrijft het college: een schadeclaim van Van der Looy, afboeken van de grond, een andere invulling van het terrein. Voordat dat laatste is opvallend. De projectontwikkelaar mag dus doen met de grond wat hem goeddunkt. Hier zakt ons de broek werkelijk van af. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Hoe is het mogelijk dat de gemeente zich zo in de nesten heeft kunnen werken? Het College heeft de vooruitziende blik van een eendagsvlieg. Onze conclusie is dat het gemeentehuis vol prutsers zat en blijft zitten.

Lees hier en hier de ontluisterende brieven van het College omtrent het doordrukken van de toekomstige leegstand.

En ook de volgende link is mateloos interessant te noemen. Klik er maar eens op: http://www.jeejar.nl/Gemeenten/Almelo.htm

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 23 comments

Rapport Informateur: een analyse

(door Leon Verdraaijt)

Informateur Bert Otten informeerde gisteren de Almelose gemeenteraad over zijn informatierondje. Zijn advies luidt dat eerst een zo breed mogelijk gedragen college bestaande uit VVD, PvdA en CDA zou moeten worden onderzocht. In de economisch lastige tijden die ons nog te wachten staan is Almelo gediend met een stabiel college.  Oneens ben ik het met Otten’s veronderstelling dat de genoemde combinatie recht doet aan de verkiezingsuitslag. De PvdA heeft echter zoveel zetels verloren dat het niet vanzelfsprekend is dat deze partij opnieuw gaat regeren.

Dat een combinatie van VVD, CDA en PvdA moeilijk te smeden zal zijn lijkt ook Otten te beseffen nu hij voorstelt om ‘externe begeleiders’ in te schakelen. Wie dat precies zijn, maakt hij echter geenszins duidelijk. Daarmee deelt hij reeds een brevet van onvermogen uit aan de fractievoorzitters van de bedoelde partijen. Misschien bedoelt Otten de inschakeling van hemzelf als externe begeleider? Of wellicht de in Dinkelland – zo bleek deze week: terecht – ontslagen oud-CDA burgemeester Willeme? Of misschien dat Menno Knip uit de mottenballen wordt gehaald? Wie zal het zeggen.

Interessant is dat uit het rapport van de informateur blijkt dat de PvdA aan het (bij)draaien is ter zake de binnenstadsplannen. De PvdA wil “afwegen in hoeverre delen van het plan Voskamp bij de ontwikkeling van de binnenstad betrokken kunnen worden”. Het megalomane stadhuis moet echter doorgang vinden. Hier staat de PvdA lijnrecht tegenover de VVD die het stadhuis wil ‘heroverwegen’. Voor het CDA is het stadhuis een ‘bespreekpunt’ dus hier zit duidelijk ruimte. Verder is de inbreng van Van Marle duidelijk als we in het rapport lezen dat Fortezza vraagt om schadebeperkende maatregelen. Dit zal de VVD ongetwijfeld als muziek in de oren klinken.

De enige mogelijkheid dat de PvdA en de VVD elkaar vinden is als één van beiden wat het stadhuis betreft inbindt. Hoe dan ook leidt dit tot gezichtsverlies van de inbindende partij. Het ligt niet in de verwachting dat de VVD dat zal zijn. Gelet op het zetelverlies moet de PvdA haar knopen tellen. Er is een meerderheid tegen het megalomane stadhuis. Of Kuik tot dit inzicht zal komen, is de vraag.

Een tussenoplossing is mogelijk als het stadhuis controversieel wordt verklaard en in de ijskast wordt gezet in afwachting van betere tijden. Het college zou zich dan eerst kunnen richten op het realiseren van andere binnenstadsplannen zoals het dichten van de gaten in de binnenstad. Daar kan een college CDA, VVD en PvdA iets bereiken.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, 14 comments