corruptie

BREAKING. Rechtstreeks uit het achterkamertje:

College gaat poortonderzoek torpederen

Nadat eerder bekend werd dat een klokkenluidende ambtenaar per direct op non-actief werd gesteld is ons nu ter ore gekomen dat de Almelose coalitiepartijen hebben besloten dat er GEEN onderzoek naar de veelbesproken ‘Poortaffaire’ komt. Met andere woorden: het college zal er vierkant voor gaan liggen. Een en ander is afgelopen week keihard in één van de vele achterkamertjes van het fraaie Almelose stadhuis van de hand van architect Oud bekokstoofd. Klaarblijkelijk ligt de zaak nog vele malen gevoeliger dan werd gedacht.

Poortaffaire-Almelo

De openheid en transparantie waarmee het Almelose college dweept bestaat niet. Dat weet inmiddels iedereen. Echter, het aan alle kanten dichtgetimmerde coalitieblok begint hier en daar pijnlijke gaatjes te vertonen en uit die gaatjes lekt soms zeer interessante informatie. Zo ook bovenstaande informatie. Wij zijn blij met zulke lekken en garanderen dan ook absolute anonimiteit. In tegenstelling tot andere media, speelt AlmeloAnders nimmer of nooit informatie door naar het regime aan het Stadhuisplein!

Hoe de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA het gaan aanpakken is niet bekend, maar het lijkt erop dat er al besloten is voordat de gemeenteraad in kennis is gesteld. Die zou bovendien nog steeds moeten beslissen over de aanpak van een poortonderzoek, dat door de Rekenkamercommissie zou worden uitgevoerd. Ondertussen echter wordt het diepe gat al gegraven, het vloerkleed opgetild en de deksels van beerput en doofpot opgezocht, want dat onderzoek mag en zal er niet komen. Dit is de Almelose versie van democratie. Een betere benaming voor deze enge DDR-achtige bewegingen is echter ‘Demagogie’ of wellicht zelfs ‘Dictocratie’. De race is overduidelijk al gelopen, ondanks vele inspanningen van onder anderen raadslid G. Kamphuis van LKA. Op de vraag wat in vredesnaam het werkelijke motief voor het afserveren van het onderzoek is, kan het antwoord kort en krachtig zijn: de angst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 7 comments

BREAKING: gemeente Almelo handelde onzorgvuldig in Poortaffaire

 

Update:

GEMEENTE HANDELDE BIJ DE POORT-AFFAIRE ONZORGVULDIG, NIET TRANSPARANT EN WEKTE SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID

Zie hieronder het volledige rapport van de Overijsselse Ombudsman.

Poortaffaire Rapport Ombudsman

Op collega-website De Geleraaf lezen wij het volgende bericht over de geruchtmakende Poortaffaire. Voor de zoveelste keer komt het gemeentebestuur van Almelo, inclusief de gemeenteraad, er niet best af: gerommel, geritsel, geregel. Kortom zoals het schering en inslag is bij de gemeente Almelo waarvan het hoofd, burgemeester Jon Hermans-Vloedbelt, ‘transparantie’ en ‘De Almelo Aanpak’ zo hoog in het vaandel heeft staan. Die woorden blijken in deze stad dus totaal geen betekenis te hebben. Er wordt hier nog altijd een oorlog gevoerd tegen de burger. Zoals eerder gemeld: dit moet grote gevolgen hebben. Hieronder het bericht op www.geleraaf.nl

Ambtenaar Klokkenluider in Poortaffaire Almelo

Tijdens een hoorzitting op het gemeentehuis d.d. 25 juni 2012, met de ombudsman over de Poortenaffaire in Almelo, met vele aanwezigen (ombudsman, benadeelde, ambtenaren), heeft een ambtenaar flink de klok geluid in het voordeel van benadeelde Stegehuis Antiekhandel aan de Haven Noordzijde (Geen toegang meer tot eigen voordeur omdat gemeentelijke weg illegaal is afgesloten). De reden is dat de gemeente Almelo, met de notaris voorop, Stegehuis Antiekhandel, er willens en wetens in heeft geluisd.

-Volgens de ambtenaar speelden B&W, ambtenaren, notarissen en ondernemers onder één hoedje tegen benadeelde.

-Volgens de ambtenaar is de ‘’verjaring’’ van gemeentegrond inzake de Poortaffaire, vanaf 2005 tot heden volledig verzonnen in het voordeel van de buurman van benadeelde en diens huurder (Gemeentegrond wordt als opslagplek gebruikt).

-Volgens de ambtenaar kan van verjaring geen sprake zijn in de Poortaffaire, waarmee hij werkzaam was. Toen het verjaringspel begon kreeg de ambtenaar volgens eigen zeggen andere taken van de gemeente Almelo.

Een conclusie van deze feiten en verklaringen is dat de poortvergunning op basis van valse verklaringen is afgegeven en moet worden ingetrokken, dat grond van de gemeente op illegale wijze is overgedragen en dat moet worden teruggedraaid. De ambtenaar verklaart dat het hem bevreemd dat de gemeente Almelo niets heeft gedaan met zijn eerdere verklaringen in een gesprek met de gemeentesecretaris inzake de Poortaffaire en heeft dat ook per mail bevestigd. Een kopie van die mail zou aan de ombudsman beschikbaar worden gesteld. Het vorige en huidige B&W wist al jaren dat er iets niet klopte maar deden niets. Ook een groot deel van de gemeenteraad wist ervan en deed niets, op enkelingen na die telkens tegen een muur opliepen. Nadat LKA, Lijst Kamphuis Almelo deze zaak via de raad weer aan het rollen kreeg, zijn vele stappen vooruit gemaakt en hoop ik, Stegehuis, dat er eindelijk eens een oplossing komt in deze zaak.

Zie ook: http://lkalmelo.nl/2012/09/leidt-poortenaffaire-tot-een-explosie/
Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 12 comments

Breaking: gemeente belemmert rekenkamer bij onderzoek Fortezza!

 

Gerwin Kamphuis meldt op Twitter:

Rekenkamer constateert schijn (dus waar) van obstructie door de gemeente bij onderzoek naar #Fortezzadrama. Stapt het college op ? Kennelijk zijn er documenten achtergehouden, die wel aanwezig hadden moeten zijn voor de Rekenkamer. Nu meldt ook Tubantia dat er diverse zaken niet in de haak zijn bij de wijze waarop de gemeente rond het Fortezza-drama heeft geacteerd.

Het heeft er de schijn van dat de gemeente informatie heeft achtergehouden (en nog steeds achterhoudt) die essentieel is voor  het onderzoek van de Rekenkamercommissie.

FEIT: dik anderhalf jaar gelden publiceerde AlmeloAnders.nl op haar site het nu zo veelbesproken en omstreden contract met projectontwikkelaar Van der Looy. Het complete contract werd kritisch doorgelicht en AlmeloAnders.nl concludeerde destijds al dat er een ‘ontsnappingsclausule’ in het contract stond. Helaas werd dit niet serieus genomen door de lokale politiek (met name VVD), die vervolgens allerlei artikelen in het lokale dagblad liet opnemen waarin de verslaggeving op AlmeloAnders.nl als ‘canard’ (=onwaar / verzonnen) werd bestempeld. Het feit dat ze destijds op het artikel reageerden betekent meteen dat de heren en dames dus wel degelijk op de hoogte waren van alle clausules in het Fortezza-contract. Dat ze dat nu ontkennen is ze hoogst kwalijk te nemen. Almelo weet nu wel beter en het blijkt dat het lokale internetsufferdje dat AlmeloAnders heet het destijds al bij het rechte eind had. Typ ‘Fortezza’ of ‘Van der Looy’ in, in de zoekfunctie op onze site en u vindt alle artikelen omtrent het Fortezza-schandaal gemakkelijk terug.

 

“Wij wisten niets van het Fortezza-contract”

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Dit doen wij voor Almelo, Mening, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 6 comments

Rekenkamerrapport Fortezza-debâcle nekt college?

 

Voor het college van B&W Almelo breekt komende week het uur van de waarheid aan. Dan namelijk maakt de rekenkamercommissie haar rapport over het langslepende fiasco dat Fortezza heet officieel openbaar.

Ter herinnering: de gemeente verkwanselde aan Van der Looy het voormalige Praxisterrein voor een prestigieus bouwproject. Van der Looy betaalde hier niets voor. In plaats daarvan gaf Van der Looy de grond in onderpand aan de bank in ruil voor een lening om andere projecten te betalen.

In de wandelgangen van het stadhuis wordt inmiddels al gefluisterd dat het rapport ronduit vernietigend is en dat het dusdanig schokkende feiten bevat dat het wel eens de val van het complete college kan betekenen. In ieder geval stond wethouder Kuik “erbij en keek ernaar”.

Ondanks het feit dat de projectontwikkelaar zich telkens niet aan gemaakte afspraken hield, ging de gemeente gewoon met hem door. Zonder dat hij zelfs ook maar de leges voor aangekochte grond betaalde gaf de gemeente hem ijskoud 2,5 miljoen euro als uitkoopsom en zegde het college hem ook nog eens de bouw van 77 appartementen toe.

Er werd beslag gelegd op de bankrekening van Van der Looy maar deze had hij al leeggetrokken. Stelt u zich voor: het college laat beslag leggen op een rekening waarop welgeteld nul eurocent aan geld staat (!). Uiteindelijk draaide het uit op een rechtszaak die de gemeente ook nog eens verloor.

Van der Looy, die dit natuurlijk al lang van tevoren had zien aankomen (de gemeente heeft hem die gelegenheid ook uitgebreid gegund) lacht in z’n vuistje. Almelo heeft nog steeds het nakijken, met alle financiële gevolgen van dien. Om de financiële gaten te dichten werd maar bedacht om op de locatie een nieuw stadhuis te bouwen. Een onzalig plan, nu geen Almeloër op een nieuw stadhuis zit te wachten en er zelfs nog geen bestemming is voor het oude stadhuis.

Voor het gemak en de historie, hierbij enkele links naar het archief van AlmeloAnders:

http://www.almeloanders.nl/2010/projectontwikkelaar-heeft-almelo-in-een-wurggreep/

http://www.almeloanders.nl/2010/commotie-en-verdriet-na-publicatie-van-der-looy-contract/

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Mening, 11 comments

Theaterhotel moet subsidie terugbetalen!

Op 6 december vorig jaar berichtte Almelo Anders over de subsidiegelden die het Theaterhotel in haar zak heeft gestoken zonder dit geoormerkt geld daadwerkelijk (ten goede van het publiek) te besteden.

God mag weten waar het geld naar toe is gesluisd. Dock 19 en Solera  en de andere zaken misschien? Allemaal speeltjes van het Theaterhotel. Als dat zo is, dan is dit je reinste concurrentievervalsing!

Raadslid Kamphuis stelde daarop vragen aan het College van B&W. Dat kwam met het ongeloofwaardige antwoord dat het Theaterhotel de subsidie nog tot 2017 mag besteden. Dit staat echter haaks op de glasheldere investeringsbegroting waarmee de raad heeft ingestemd en die dus nageleefd moet worden. Van de punten in die begroting is zo goed als niets uitgevoerd.

Men ziet: het Theaterhotel wordt de hand boven het hoofd gehouden. Toen Tubantia het nieuws overnam, begon uitbater Han Hammink wild om zich heen te slaan: volgens hem was het je reinste ‘riooljournalistiek’. Alles kon weerlegd worden.

Nu, ruim een maand later, is het nog steeds muisstil. Ook aan de kant van de gemeente.

Ondertussen beginnen andere raadsleden zich nu ook te roeren. Zo meldt Jemy Pauwels (VVD) op Twitter dat er in de subsidieverordening van de gemeente Almelo interessante dingen staan.

En warempel:

Het Theaterhotel moet de administratie zo voeren dat hieruit te allen tijde duidelijk blijkt waar het geld is gebleven en of aan de verplichtingen is voldaan. Kom dus maar op met die administratie! B&W moeten controle uitoefenen! Dat is duidelijk niet gebeurd. De vraag rijst waarom niet. Bovendien kunnen B&W een subsidie intrekken als niet aan de gestelde regels wordt voldaan. Intrekking werkt ook nog eens terug tot het tijdstip waarop de subsidie is verleend. Dus de verordening schrijft in feite voor: terug met dat gemeenschapsgeld! Een rekenkamercommissie (liefst extern) zou hier in moeten duiken, die o.a. ook de boekhouding even naast de belastingaangiftes van de afgelopen jaren hoort te leggen.

 

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 4 comments

Update: poort-affaire krijgt een staartje

Het college van B&W is gewaarschuwd. Er is weer rumoer in de poort-affaire. Ter herinnering: De antiekhandelaar Stegehuis aan de Haven Noordzijde heeft een al jaren slepend conflict met zijn buurman Dock 19 (eigendom Theaterhotel). Op een in nevelen gehulde wijze kreeg Dock 19 van de gemeente het eigendom van de gang tussen beide panden in handen. Vroeger was dit een heus straatje dat aan de Almelose infrastructuur is onttrokken. Een maatschappelijk probleem dus.

De gemeente beroept zicht erop dat zij niet anders kon omdat sprake was van verjaring. Stegehuis echter heeft de gemeente verzocht om openheid van zaken te geven over een verklaring die de vorige eigenaar van het pand van Dock 19 heeft afgelegd. Mogelijk werpt dit document een nieuw licht op de zaak. Immers, als blijkt dat de verjaring niet rechtsgeldig is, deugt ook de eigendomsoverdracht aan Dock 19 niet.

De crux is nu dat de gemeente weigert om het document beschikbaar te stellen aan Stegehuis, dit uit privacyoverwegingen. Dit overtuigt echter niet omdat niet duidelijk wordt wiens privacy geschonden zou kunnen worden. Bovendien heeft de genoemde verklaring eind 2008/2009 voor de raadsleden ter inzage gelegen en is deze ook per mail aan hen verstuurd. Tot zover de ‘privacy’ dus.

Met andere woorden: de gemeente wekt de indruk dat er dus iets te verbergen valt. Ongetwijfeld wordt dit vervolgd. Wij roepen (oud)raadsleden op om nog eens in hun mailarchief op zoek te gaan of zij toevallig iets hebben gemist. Klik op de link voor het antwoord van het college van B&W.

2012 01 25 afl 1 bijlage 2

Posted by admin in Blunders en fratsen, Even wat anders, Politiek en Polikliek, 6 comments

Subsidies Theaterhotel niet besteed

In een reactie op de kritische vragen van Lijst Kamphuis naar de daadwerkelijke besteding van de verstrekte gemeentelijke subsidiegelden door het Theaterhotel (voor de laadlift, de toneelvloer, de orkestbak en dakbedekking) antwoordt het college dat uitstel van deze investeringen acceptabel is, mits de continuïteit van de theatervoorziening hierdoor niet in gevaar komt. Maar wat is er indertijd ook al weer afgesproken? Lees dit:

Slaan wij het contract erop na, dan blijkt dat tussen de gemeente en het Theaterhotel is afgesproken dat de investeringen conform de opgegeven begroting en tijdspad worden gedaan.

Uit dit overzicht blijkt dat de investeringen met gemeentelijk geld al lang en breed gepleegd hadden moeten zijn.  Als de gemeente ook nog, in strijd met de afspraken, beweert dat het Theaterhotel binnen de looptijd van de subsidieovereenkomst, te weten tot 2017, een zekere mate van vrijheid heeft om te bepalen wanneer investeringen gepleegd worden, is dit niet juist.

De bewering van het college dat het Theaterhotel minder winst maakt, doet niet ter zake. Het gaat immers om geoormerkt geld dat zeker niet bedoeld is om  de kas te spekken.

Conclusie: hoewel afgesproken, worden investeringen (ten behoeve van het publiek) eenvoudigweg niet gedaan en gaat maatschappelijk geld in rook op. Niet het publiek profiteert, maar het Theaterhotel, de onderneming.

Dat werd afgeweken van het tijdspad heeft het college, zoals zo vaak, onder de pet gehouden. Raadsleden zijn niet actief geïnformeerd. Niet besteed maatschappelijk geld moet terug naar de gemeenschap. Hier valt niet aan te ontkomen.

 

Posted by admin in Blunders en fratsen, Dit doen wij voor Almelo, Even wat anders, Nieuwtjes, 28 comments

College B&W Almelo behandelt raadslid respectloos

Vragen Lijst Kamphuis pas na 7 maanden beantwoord

 

Vanaf het moment dat in Almelo links en rechts bezuinigingen zijn aangekondigd en uitgevoerd en één van de wethouders ook letterlijk zei dat ‘geen van de gesubsidieerde instellingen aan bezuinigingen kan ontkomen’ zette Gerwin Kamphuis (LKA) een aantal vragen aan het college van B&W op papier. Normaliter behoort een raadslid daar binnen enkele weken antwoord op te krijgen. Kamphuis’ verbazing was dan ook groot toen bleek dat hij verstoken bleef van antwoorden. Dus stelde hij dezelfde vragen nog maar een aantal keren.

Nu, na zeven maanden (!) kreeg hij er eindelijk antwoord op. Veel is hij er echter niet mee opgeschoten want de zaak lijkt gekunsteld en niet al te geloofwaardig.

In totaal heeft Kamphuis het college van B&W op 29 september 2010 zeven vragen gesteld over de subsidiestroom die het Theaterhotel jaarlijks van de gemeente Almelo opstrijkt. Kamphuis informeerde naar de kosten en baten van het Theaterhotel, wilde opheldering over de bewering van uitbater Han Hammink dat het Theaterhotel failliet zou gaan als Almelo Nouveau er zou komen en hoe dit te rijmen valt met zijn plan om in Wierden een hotel te bouwen.

Zeven maanden heeft Kamphuis dus op beantwoording van zijn vragen moeten wachten. Een bedenkelijk record. Het college heeft niet eens het fatsoen om sorry te zeggen. Het toont weer eens aan dat gekozen volksvertegenwoordigers (en dus eigenlijk het Almelose volk) niet serieus worden genomen door diegenen, die op het pluche zitten.

Kijken we naar de reactie dan valt op dat het college het merendeel van de vragen gewoonweg niet beantwoordt. Slechts twee van de zeven vragen worden beantwoord. Opgemerkt wordt dat de subsidie maar liefst tot 2017 (!) wordt uitgekeerd. Een slordige € 3000.000,00 heeft het Theaterhotel  nog in het vooruitzicht. Het contract is Kamphuis niet verstrekt. De vraag is wat de gemeente ooit heeft bezield om dit contract af te sluiten. Ongetwijfeld ontbreekt in de afspraken een evaluatiemoment om te bezien of de subsidie nog wel nodig is bijvoorbeeld in economisch goede tijden. Want zo doen we dat in Almelo.

In plaats van duidelijkheid te geven stuurt het college Kamphuis het bos in met een overzicht ‘uit de losse pols’, zonder enige onderbouwing, waaruit kennelijk moet volgen dat door de subsidieverlening het Theaterhotel per saldo op de theateractiviteiten noch winst noch verlies maakt. Dat laatste is wel heel toevallig en het kan dan ook gezien worden als een zeer doorzichtige poging van het college om te doen alsof het Theaterhotel niet zonder de jaarlijkse subsidie kan bestaan. Dat is natuurlijk onzin. Buiten beschouwing blijven de commerciële horeca-inkomsten en de inkomsten van de congressen en natuurlijk het veelvuldige gemeentelijke gebruik van ruimtes in het Theaterhotel. Wordt daarvoor betaald? Dat laat het college in het midden. Uitsluitend wanneer de gemeente hiervan verslag doet kan pas goed worden beoordeeld of de subsidie aan het Theaterhotel (bijna zes ton per jaar) kan worden afgebouwd en kan het geld voor nuttiger doeleinden besteed worden. Kamphuis kan dus opnieuw in de pen klimmen. Dan hoort u over een half jaar wel wat de antwoorden zijn. 2 x doorklikken op de links om de documenten te bekijken.

vragen Kamphuis

Bijlage beantwoording vragen subsidie Theaterhotel

UPDATE: op www.geleraaf.nl is een interessant artikel te lezen over vragen, die Kamphuis heeft gesteld over de bouwleges die de eigenaars van het restaurant Dock 19 (naast de Almelose bibliotheek) hebben betaald. Geheel ‘toevallig’ gaat het hier om dezelfde eigenaars als die van het Theaterhotel Almelo. Wederom dus dezelfde lieden, die een voorkeursbehandeling lijken te krijgen. Rijst de vraag of hier nu wel of niet sprake is van een grootschalige vorm van schaamteloze vriendjespolitiek, want overal komt toch telkens dezelfde naam bij naar voren. Of het nu de problematiek rond de gang van Stegehuis of de weerstand tegen de komst van Almelo Nouveau en dergelijke gaat. Zijn er nog meer ondernemers in de stad of doet het stadsbestuur eigenlijk maar zaken met alleen maar één en dezelfde heilig verklaarde en tot in den eeuwigheid met gemeenschapsgeld gesubsidieerde ondernemer terwijl de rest de eigen broek moet ophouden? Oordeelt u zelf, ons is in elk geval niet alleen het licht uitgegaan, maar ook nog eens de broek tot onder de kuiten afgezakt.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 11 comments

Waarom Almelo Nouveau er moet komen

(ingezonden)

Almelo, de stad waar alleen geluld wordt en verder niets gebeurt. Een stad vol lege plekken. Nu is er eindelijk een kans om iets moois te bouwen. Om te laten zien dat er wèl wat gebeurt in Almelo, iets dat Almelo op de kaart zet: Almelo Nouveau! En het kost de burger niets. Betaald met louter particulier geld. Als de bouwer bouwt, dan zullen er ook afnemers zijn, want anders valt er geen geld te verdienen.

Almelo Nouveau biedt Almelo een unieke kans. Een kans om een lege plek op te vullen. Een kans om een bijzondere landmark met uitstraling te bouwen langs één van de belangrijkste toegangswegen naar de stad. En als er een hotel in komt, dan is dat een goed en vele malen beter bereikbaar alternatief voor het Theaterhotel. Die laatste probeert hier onderhand de monopolist uit te hangen en het gemeentebestuur met alle beschikbare middelen, stromannen en emmers gratis prutchampagne over te halen of onder druk te zetten. Ondertussen zich gedragend als een verwend kind dat al voetenstampend dreigt met de eigen sluiting. Het is schaamteloze, ordinaire broodnijd. Ook de voetbalclub begint zich al op dezelfde manier te gedragen, want ook die vreest concurrentie. Als die angst er nu al is, als ze nu al vrezen de tent niet vol te krijgen, dan staat dat stadionplan toch ook op wankele fundamenten? Almelo Nouveau heeft namelijk alles al ‘volgeboekt’ om het zo maar eens te zeggen.

Concurrentie is echter goed voor de burger. Almelo Nouveau kan de bewoners van de nieuwe wijk Het Weggeler, maar ook die van het aan de andere kant gelegen Kollenveld, verder hoogwaardige en gewenste diensten bieden. En vergeet niet de werkgelegenheid voor Almelo en de belastinginkomsten voor de gemeente. Iedereen wint!! Trekt Almelo Nouveau activiteiten uit het centrum weg? Dit noem ik werkelijke onzin en een non-argument. De geïnteresseerden in Nouveau hadden hun activiteiten ook niet echt in het centrum ondergebracht. Anders was dat al lang en breed gebeurd. Voor grote partijen heeft het centrum afgedaan. Die ontwikkeling is al jaren geleden ingezet met de komst van de woonboulevards en menig winkelier uit de binnenstad vertrok naar de woonboulevard. Want waar gaat het om: klanten willen goede bereikbaarheid en parkeren in de buurt… Dus gemeenteraad, toon eens daadkracht. Steun Almelo Nouveau, het is goed voor de stad en haar bewoners. Daarom staat er boven mijn brief ‘Waarom Almelo Nouveau er moet komen”

(Naam inzender bij redactie bekend)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, 6 comments

Breaking: gemeente daagt Van der Looy voor de rechter!

Uit handen van een man in regenjas ontvingen wij de integrale tekst van de brief van B&W aan de raadsleden over een procedure tegen Van der Looy. Wederom komt Van der Looy zijn afspraken niet na. Nu wordt de rechter ingeschakeld.


Raadsbrief ter informatie

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer Behandeld door Datum
541137 S. Volkerink 19 januari 2011

Onderwerp

Stand van zaken terugleveren grond hoek E. Gorterstraat / Haven Noordzijde

Geachte raadsleden,

Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2010 heeft u de (herziene) grondexploitatie vastgesteld voor complex 28 (Fortezza locatie). De bedoeling is om op deze locatie het nieuwe stadhuis van de gemeente Almelo te realiseren.

Aan de hand van het voorliggende raadsvoorstel hebben wij tijdens deze vergadering toegelicht dat het college overeenstemming heeft bereikt met de projectontwikkelaar, de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V. te Weert, over de teruglevering van de gronden van complex 28. De voorwaarden waaronder deze teruglevering zal plaatsvinden, zijn  vastgelegd in een brief van 28 oktober 2010.

Op grond van deze overeenkomst is de Ontwikkelingsmaatschappij verplicht om de desbetreffende gronden uiterlijk voor 1 januari 2011 aan de gemeente terug te leveren vrij van alle beslagen, hypotheken en overige verplichtingen, lasten en/of beperkingen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de beslagen die door Van Wijnen Eibergen B.V. zijn gelegd.

Bij brief van 15 december 2010 hebben wij de Ontwikkelingsmaatschappij in het kader van de gemaakte afspraken dringend verzocht om te bewerkstelligen dat de gronden voor 1 januari 2011 worden geleverd en de gemeente uiterlijk 20 december 2010 te berichten dat de beslagen van Van Wijnen zijn opgeheven, zodat de notariële akte van levering zonder verdere problemen kan worden gepasseerd.

Op 20 december 2010 heeft de Ontwikkelingsmaatschappij  ons schriftelijk laten weten dat zij verwacht de onderhandelingen met Van Wijnen over de opheffing van de beslagen niet voor 1 januari 2011 te kunnen afronden. De Ontwikkelingsmaatschappij heeft daartoe aangevoerd dat zij afhankelijk was van de medewerking van Van Wijnen.

Omdat dit voor ons onacceptabel was, hebben wij de stadsadvocaat ingeschakeld. Bij brief van 24 december 2010 heeft hij de Ontwikkelingsmaatschappij uitdrukkelijk gewezen op haar verplichtingen en haar gesommeerd deze na te komen. Gelet op de met de Ontwikkelingsmaatschappij gesloten overeenkomst mochten wij ervan uit gaan dat de gronden tijdig zouden worden teruggeleverd.

Eén van de directeuren van de Ontwikkelingsmaatschappij, de heer R.H.A.van der Looy, heeft ons laten weten dat hij nog geen overeenstemming met Van Wijnen heeft kunnen bereiken over de opheffing van de beslagen waardoor deze niet aan de gemeente kunnen worden geleverd zoals is overeengekomen. Om de gelegde beslagen er af te krijgen, heeft de Ontwikkelingsmaatschappij een ruimere termijn voor de onderhandelingen nodig, aldus de directeur.

Zoals u zult begrijpen, zijn wij zeer ontstemd over de thans ontstane situatie. Wij leggen ons hier zeker niet bij neer. Om de Ontwikkelingsmaatschappij ertoe te bewegen om de beslagen van Van Wijnen zo snel mogelijk eraf te krijgen, heeft het college daarom in samenspraak met de stadsadvocaat besloten om een kortgeding tegen de Ontwikkelingsmaatschappij te beginnen. Het kort geding zal op dinsdag 1 februari 2011 plaatsvinden.

Gezien het belang van deze zaak voor toekomstige ontwikkelingen in de stad hebben wij gemeend u in dit stadium te moeten informeren.

Onze stadsadvocaat heeft ons indringend geadviseerd om terughoudend met informatie over deze kwestie naar buiten te treden. Hiermee kunnen we voorkomen dat ons achteraf verweten wordt dat wij de onderhandelingen tussen twee externe partijen verstoord hebben.

Wij vragen uw begrip hiervoor en vragen u dezelfde terughoudendheid in acht te nemen.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen in deze zaak.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                           de burgemeester,

mr. G.A. de Haan                     J.H.M. Hermans-Vloedbeld

UPDATE: vanuit zekere ‘wandelgangen’ heeft AlmeloAnders vernomen dat het nog wel eens zo kon zijn dat de gemeente zichzelf een erg zwakke positie in het kort geding heeft toebedeeld, dit vooral door knullig handelen van een zekere ambtenaar, die al sinds jaar en dag betrokken is bij rampzalige prestigeprojecten als Fortezza. Het bewijs voor gemaakte afspraken zou namelijk hooguit een met de hand genoteerde notitie naar aanleiding van een telefoongesprek zijn geweest. Nou, het zal ons benieuwen of zo’n geel zelfklevend PostIt-briefje de eindstreep in de rechtszaal haalt. Wie weet er meer? redactie@almeloanders.nl

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 8 comments