Daniel Spikker

Miljoenenclaim voor gemeente bij afschieten Almelo Nouveau

Van Daniel Spikker, projectontwikkelaar bij Prosyn, ontving Almelo Anders een exclusief document omtrent het plan Almelo Nouveau. Dit document bevat alle relevante details van het project waar het college om onduidelijke en uiterst mistige wijze tegen is. Er zijn tussen de ontwikkelaar en de gemeente duidelijke afspraken gemaakt. Geen Almelo Nouveau? Dan kan Almelo schadeclaims tot 10.000.000 euro’s tegemoet zien. Ondanks de vele, jarenlange ervaringen van de gemeente met rechtszaken tegen burgers en ondernemers, biedt dan zelfs de inzet van de beste advocaat geen soelaas meer.

De gemeente gaat volledig in tegen heldere conclusies van diverse onafhankelijke onderzoeken, die juist alleen maar voordelen van het plan laten zien. Onduidelijk is wat de werkelijke reden is van de weerstand tegen Nouveau. Het argument dat het vastzit op het al dan niet vestigen van een supermarkt of winkelcentrum is regelrecht stupide te noemen.

In de stukken is te lezen dat het complete project op alle mogelijke manieren is onderzocht en financieel is afgedekt. Wat ook duidelijk wordt is dat het een enorme werkgelegenheid voor de stad met zich meebrengt. Alle argumenten van tegenstemmers, als zou Nouveau ten koste gaan van ontwikkelingen en of ondernemers in de binnenstad, kunnen bovendien rechtstreeks naar het rijk der fabelen worden verwezen. Overigens blijkt uit de stukken tevens dat MKB-voorman Van der Elst een uiterst dubieuze rol in de kwestie speelt. Deze lijkt buiten de gemeenteraad om achter de schermen overleg met het college te hebben gepleegd over Nouveau. En was het niet deze Van der Elst -overigens heel dikke maatjes en woordvoerder van het Theaterhotel- die de antilobby tegen Nouveau aanvoerde? Hoezo belangenverstrengeling en vriendjespolitiek? Niets aan de hand mensen, gewoon doorlopen.

Er is sprake van tegenwerking van de vrije markt, zo is te lezen in het document. Dat uitgerekend de lokale VVD bij monde van fractievoorzitter Herman Nijhuis zich in het radioprogramma Rumoer en Tubantia mordicus tegen Nouveau keerde, is opvallend te noemen. Ondanks z’n kleurspoeling is aan Nijhuis te merken dat de VVD Almelo overduidelijk aan het vergrijzen is en dat het beter is het  dat de oude grijze duivengarde het stokje overdraagt aan de jongere, vooruitstrevende VVD-garde die Almelo wél een stap verder wil ontwikkelen.

Volgens het document is de bouw van de nieuwe wijk ‘t Weggeler zonder Almelo Nouveau niet mogelijk. Ook een zorginstelling voor ouderen in ’t Weggeler , onderdeel van ‘Het Meulenbelt’; zal geen doorgang kunnen vinden. Dit terwijl ouderenzorg in de nabijheid van een woonwijk met daarbij een hoog voorzieningenniveau, erg gewenst is. Daarnaast willen bewoners van de nieuwe wijk en huidige omliggende wijken Nouveau. Ze zijn de DDR-mentaliteit en betutteling door de lokale overheid, die ze wel even gaat vertellen waar ze boodschappen mogen doen, helemaal zat. Een legitieme en geloofwaardige reden om Nouveau tegen te houden is er bovendien niet.

Des te stuitender is het te moeten constateren dat de lokale bestuurders de bevolking wederom een rad voor ogen probeert te draaien en belangrijke informatie over Almelo Nouveau achterhoudt. Transparantie is dus nog altijd ver te zoeken in ons stadje langs het riviertje de Loolee. Sommigen denken nu dan ook dat er meer achter zit, een dubbele agenda, vriendjes- en achterkamertjespolitiek. Mocht Nouveau niet doorgaan, dan zal de rekening hoe dan ook op het bordje van de belastingbetalende burger worden gelegd. Want de gemeente kan dan rekenen op een forse strop van € 10.000.000,00. Zie het onderstaande overzicht van de ontwikkelaar Spikker.

Klik hier: stukken Almelo NOUVEAU

Dat het tijd wordt dat de arrogante houding van het college eens aan de kaak wordt gesteld voordat ze zich helemaal God voelen blijkt wel uit het volgende artikel. De boel begint steeds meer op een ‘polikliek’ steekspel te lijken en achterkamertjespolitiek lijkt inmiddels tot kunst verheven in deze stad aan de democratische afgrond. “U doet uw best maar. U krijgt toch geen raadsmeerderheid voor Almelo Nouveau”, blijkt wethouder Van Woudenberg volgens het artikel al in een vroeg stadium te hebben gezegd. Klikt u maar:

http://lkalmelo.nl/2011/03/subsidie-theaterhotel/

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Politiek en Polikliek, Vanaf de AA-kade, 25 comments

Het vervolg van het spraakmakende interview over Almelo Nouveau

Zie update onderaan het artikel.

Op bijgaande tekening zien we Almelo Nouveau met daarachter de nieuw te bouwen wijk Weggeler.
De eerste werkzaamheden zijn al gestart.


Opmerkelijk: ontwikkelaars mochten gemeenteraad niet toespreken en uitleg geven

In het tweede deel van het interview legt ontwikkelaar Daniël Spikker uit dat de realisatie van Almelo Nouveau de gemeente geen cent kost. Sterker nog, Almelo Nouveau brengt gelijk geld in het laatje ten aanzien van substantiële werkgelegenheid, maar ook wat betreft de aankoop van de grond. Anders dan bij het mislukte Fortezza-project van ontwikkelaar Van der Looy wil Spikker de grond ook echt betalen. Kassa voor de gemeente dus. Spikker en de zijnen hadden heel graag hun verhaal willen doen tijdens die ene gemeenteraadsvergadering in januari van dit jaar waar de antilobby breeduit mocht uitleggen waarom het een vreselijk project was, maar dat werd hen geweigerd. Zo kreeg de raad als een judaskus uitsluitend het genante eenzijdige, totaal niet op feiten gebaseerde verhaal te horen van die schaamteloze antilobby. In die zin werd de raad dus klip en klaar belangrijke informatie onthouden om een evenwichtige mening te kunnen vormen.

Niet geheel onbelangrijk: de locatie voor Almelo Nouveau is perfect gekozen. Het hypermoderne gebouw zal een uitermate fraaie ‘landmark’ zijn bij de entree van de stad. Maar ook qua voorzieningen is de plek zeer welkom. Zo zal het Internationaal Indoor Sportcentrum IISPA grote behoefte hebben aan een hotelaccommodatie in de nabije omgeving. Neem daarbij eveneens de ruime parkeergelegenheid, die er zal worden gecreëerd. Dankzij een hotel buiten het centrum wordt de binnenstad minder belast door verkeer. Nouveau zou de ‘Nemo’ (het fraaie groene museumgebouw aan de rand van Amsterdam, vlakbij het Centraal Station) van Almelo kunnen zijn. Waarom zouden we de stad dit misgunnen?  -TéCé

UPDATE:

Gisteren voltrok zich weer een aardig schouwspel in de gemeenteraad. De VVD, bij monde van Herman Nijhuis, verklaarde Almelo in staat van faillissement. Toch bestaan er inmiddels 5 varianten hoe om te gaan met het stadhuis. Gek want tijdens een faillissement kan er helemaal geen geld meer worden uitgegeven. Alleen raadslid Kamphuis begrijpt dit, nu hij er weer op hamerde dat alle plannetjes in de ijskast moeten worden gezet. En passant bracht hij het project Almelo Nouveau nog onder de aandacht, het enige probleemloze project dat de gemeente nog geld in het laatje brengt. Het werd frappant genoeg niet door de rest van de raadsleden opgepikt…. Veelzeggend was natuurlijk wel dat Stork (ALA AOV) Nouveau ineens niet in één adem noemde met mislukte projecten als Fortezza, Leemslagen etc.. Het begint te dagen…

Zie ook de sites van onze vrienden: www.geleraaf.nlwww.almelonieuws.nl en www.hndb.nl Bij deze laatste staat bovendien nog een aantal pittige reacties, die de spijker op z’n kop slaan. Het College komt er niet onderuit. Er wordt hier nog steeds met diverse maten gemeten. Kortom het zaakje stinkt als een bunzing.

Posted by admin in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 13 comments