De Riet

Hee man…, welkom bij…

 

 

Update: de VVD fractie heeft over het hoe en waarom van de wietplantage enkele vragen gesteld aan het college van B&W.  Er gaat veel maatschappelijk geld naar openbare sportverenigingen als de SV Rietvogels. Het bestuur zal verantwoording moeten afleggen. Wat ons betreft: vertrekken en schoon schip maken. Hier geldt gewoonweg: gelijke monniken, gelijke kappen. Personen bij wie een wietplantage in zijn of haar huurwoning wordt aangetroffen worden ook hun huis uit gezet.

Momenteel wordt er nogal wat ophef gemaakt over de bij voetbalclub SV Rietvogels ontdekte wietkwekerij. Over en weer wordt er met vingers gewezen en beschuldigen mensen elkaar. Is het dan zo gek? Was Rietvogels-man van de eerste orde Bert Hümmels niet lange tijd ook betrokken bij het bestuur van coffeeshop Jemig de Pemig Mozes Kriebel aan de Bornerbroeksestraat? Het zou voor een noodlijdende (sport)vereniging eigenlijk best een handige manier zijn om wat bij te verdienen en zo de kosten te dekken. Kijk, en zoiets bedenkt Heracles nu niet. Die had die 15 miljoen gemakkelijk zelf kunnen verdienen. Misschien moet die club het oude stadion straks maar overdekken en er lekker plantjes gaan kweken.

Dus een wietplantage kan heel goed passen bij een sportvereniging. AlmeloAnders ontdekte op het internet een wetenschappelijk artikel waarin staat dat cannabisgebruik juist gunstig kan zijn voor de sporter.

Positieve effecten van cannabis voor de sporter

Daar staan echter enkele positieve effecten tegenover. Cannabis kan de wedstrijdspanning verminderen, de ervaren pijn onderdrukken en het zelfvertrouwen van de sporter vergroten. Ook zijn er aanwijzingen dat (geringe hoeveelheden) cannabis een sporter kunnen helpen in een ‘flow’ te komen. Dat is de fel begeerte toestand waarin alle handelingen ‘als vanzelf’ lijken te gebeuren; alles klopt en lukt, de sporter voelt geen vermoeidheid meer en stijgt boven zichzelf en zijn/haar tegenstanders uit. Menige topprestatie, menig wereldrecord is tot stand gekomen terwijl de sporter zich in zo’n flow bevond. Neurowetenschappers verklaren dit fenomeen overigens door te stellen dat op zo’n moment de bewuste processen in de hersenen enigszins worden onderdrukt, waardoor geautomatiseerde handelingen – alle vaardigheden die de sporter door noeste training heeft verworven – ruim baan krijgen.

Gebruik van cannabis buiten wedstrijdverband is niet verboden. Dat betekent echter niet dat de sporter er buiten de wedstrijden rustig op los kan blowen. De biologie van de mens blijkt weer eens een complicerende factor. THC, de werkzame stof in cannabis, is namelijk een vetachtige stof. Dat maakt dat een deel van het THC dat bij het gebruik van cannabis in het lichaam komt, zich ophoopt in vetweefsel. Iemand die regelmatig een blowtje neemt, zal daardoor een zekere hoeveelheid THC in zijn/haar lichaamsvet hebben.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, 2 comments

Interventieteam is er klaar voor

 

Zoals een inzender op deze site al schreef is het inzetten van een interventieteam in De Riet erg stigmatiserend. Er wordt wellicht voetstoots vanuit gegaan dat de Rietbewoners tot een lagere klasse behoren, voortdurend onder verborgen problemen leven en daardoor gecontroleerd en bijgestuurd moeten worden. De DDR is er niks bij.  Ook zo typisch dat een wijk als deze vol ligt met verkeersdrempels terwijl die in de ‘duurdere’ wijken nauwelijks te vinden zijn. Hoe lager de status, hoe meer en hoe hoger de drempels. Overigens wordt door de bedenker/bedenkster van het interventieteam volledig voorbij gegaan aan het privacy-beginsel. De verantwoordelijke wethouder denkt bijvoorbeeld dat mensen, die helaas op een uitkering zijn aangewezen, alle rechten -ook die van privacy- zijn verloren. Hier slaat ze de plank uiteraard falikant mis. Wat een woord ook: ‘interventieteam’, vrij vertaald een ‘bemoeiteam’. Het zal als een boemerang bij de PvdA terugkomen. Overigens zit bij de brief, die de bewoners van De Riet hebben ontvangen het venijn in de staart. In de laatste zin staat dat indien de mensen niet thuis zijn, het interventieteam terugkomt.  Het is goed voorstelbaar dat mensen zich geïntimideerd voelen door zo’n gemeentelijke opstelling. Dit is dus wederom een onderdeel van de veelgeprezen Almelo Aanpak van burgemeester Jon Hermans-Vloedbelt.  

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, 1 comment

Sovjetpraktijken in Almelo

 

(Ingezonden )

sovjetpraktijken in Almelo?

Wethouder Kuik heeft altijd de mond vol van het sociale inbreng van haar Pvda in het huidige college.  Mensen met een sociale achtergrond moet je helpen, aldus Kuik. De praktijk is anders. In een brief van de gemeente aan de bewoners van De Riet wordt de komst van zogenaamde ‘interventieteams’ aangekondigd. Onderzoek dus naar fraude. In plaats van mensen te helpen moeten zij betrapt worden.  Mooi woord ook: interventieteams. Agressief! Er moet ingegrepen worden in Almelo en het liefst bij mensen thuis. Wel zo fijn. Het interventieteam komt naar u toe deze zomer!  De wethouder gaat er van uit dat de bewoners van De Riet onbetrouwbare lui zijn die allemaal frauderen en dat er hard tegen moet worden opgetreden. Volgens Kuik zouden bewoners verplicht zijn mee te werken aan een overval van politie, belastingdienst en sociale recherche maar later moest Kuik deze woorden weer inslikken. Het is en blijft een domme actie. Het toont voor de zoveelste keer aan dat onze stad wordt bestuurd door incompetente  nitwits. Het is zeer stigmatiserend voor de bewoners van De Riet en getuigt van absolute willekeur. Oostbloktijden lijken in Almelo te herleven.

Update: Jan Veenstra van de ChristenUnie stelt voor het vragenuur van morgen de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Van wie is het initiatief van de interventieteams uitgegaan en wie is eindverantwoordelijk?
2. Berust de inzet op een collegebesluit?
3. Waarom is de raad niet vooraf geïnformeerd?
4. Waarom is gekozen voor een aanpak waarbij opsporing en hulpverlening zijn gecombineerd?
5. Wat is de wettelijke basis onder de inzet van de interventieteams ten behoeve van
hulpverlening?
6. Waarom is er naar alle inwoners van de Riet een brief gestuurd?
7. Welke conclusies trekt het college uit alle reacties, zowel van de inwoners uit de Riet als van
anderen?
8. Is het college bereid om de inzet van interventieteams te heroverwegen en daarbij de raad
te betrekken? Zo nee, waarom niet?


Posted by admin in Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 8 comments

Rietstation rijke bron voor fietsendieven

Er is al vaker over geschreven en nog veel vaker over geklaagd: fietsendiefstal is schering en inslag bij het NS-station De Riet aan de Anemoonstraat. Menige treinforens is zijn of haar ijzeren ros daar al kwijtgeraakt. Of die nu wel of niet op slot staat, de geoefende fietsendief krijgt bij het Rietstation alle gelegenheid en tijd om rustig z’n gang te gaan. Het is namelijk helemaal niet zo moeilijk om onopvallend een fiets te stelen. De stallingen vormen een prima barricade waarachter de dief zich kan verschuilen. Camerabewaking zou hier een oplossing kunnen bieden.

Exploitant Frans van Oorschot van het cafetaria ‘Frans van ’t Spoor’ dat sinds jaar en dag in het stationsgebouw is gehuisvest kan er niet over uit. “Ik heb de politie zo vaak gebeld op het moment dat er weer fietsendieven bezig waren. Ze hadden ze gemakkelijk in de kraag kunnen grijpen, maar wat zegt de politie dan: ‘We hebben er geen tijd voor’, aldus Frans, die poolshoogte komt nemen als we de opnames maken voor een nieuwe aflevering van ‘Ontdek je (lege) plekje in Almelo’. Laten we er maar een grapje van maken, hoewel het natuurlijk van de gekke is dat fietsendieven zo gemakkelijk hun slag kunnen slaan. Vaak gaat het nog om dezelfde daders ook. In Almelo liggen de prioriteiten echter elders. Bekeuringen uitdelen voor lullige overtredingen leveren tenminste iets op. Fietsendieven, daar heb je alleen maar werk mee. Het Rietstation vormt dan ook een rijke en onuitputtelijke inkomstenbron voor rijwieldieven.

Zie het filmpje hieronder.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 1 comment