dierenpolitie

Harry de Olde lanceert de dierenpolitie

(door Leon Verdraaijt)

In de informatieve raadsvergadering van afgelopen dinsdag pleitte Harry de Olde van de PVA voor de invoering van een dierenpolitie. Op initiatief van Harry kregen de raadsleden een lezing voorgeschoteld van Henk ten Napel, de voorzitter van de Stichting Zinloos geweld tegen dieren. Volgens hem is het slecht gesteld met het welzijn van de dieren. Ten Napel betoogde dat dierenbeulen ook tot geweldsdelicten tegen mensen in staat zijn.

De raadslieden reageerden lauwtjes op het betoog. Vragen als: hoe zit het met de bevoegdheden van de dierenpolitie?  Wat zijn de kosten? Kunnen bestaande toezichthouders de taken van de dierenpolitie niet uitvoeren?, bleken toch lastig te beantwoorden.

Ronduit tegenstrijdig in het betoog van Ten Napel was dat hij zich kritisch uitliet over de huidige praktijk die eruit bestaat dat de eigenaar opdraait voor de kosten van het – al dan niet terechte – vervoer en opslag van de door de landelijke dienst in beslag genomen dieren terwijl hij ditzelfde argument gebruikte om te betogen dat de gemeente bij de aanstelling van controleurs hieraan mooi zelf geld kan verdienen.

Bekijk het exclusieve interview met De Olde hieronder.

Verder was er nog goed nieuws te melden. De trendmonitor voor Almelo laat zien dat de werkeloosheid in Almelo daalt en dat de huizenprijzen langzaam uit het dal klimmen. De vooruitzichten zijn goed. Verder werd bekend dat er een onderzoek komt naar de woningbehoefte in Almelo. Niet gek gelet op de inmiddels volledig uitgeklede Marsroute. Slechts een zeer beperkt aantal woningen zal worden gebouwd.

Daarna volgde een wat tam debat over het coalitieakkoord. Het document is natuurlijk een compromisstuk waarin de coalitiepartijen zich tot de hoofdlijnen beperkt hebben. Dat zo zijnde, laat  de tekst ruimte voor open einden. Vooral de sociale paragraaf werd door diverse partijen aangrepen om hun eigen stokpaartjes te berijden.

De VVD, bij monde van Herman Nijhuis, trok op zijn bekende wijze (weer eens) van leer tegen de uitkeringstrekker die zich nog maar eens in zijn bed omkeert. Dat schoot natuurlijk weer in het verkeerde keelgat van Bertje – alles voor de armen, maar een nieuw duur stadhuis mag wat kosten –  Hümmels. Stork (ALA-AOV) wees nog maar eens op de diverse dossiers waarover geen duidelijkheid bestaat: de bouw van een nieuw stadion, Waterrijk(je), de binnenstadsplannen en wat al niet meer zij. Ja, zelfs de monorail hangt volgens Stork nog boven de (Koren)markt. In figuurlijke zin dan.

Zo mocht iedereen zijn ‘plasje’ even doen en waren allen tevreden.

Deze week gaat de eervolle vermelding naar Ugur Çete die nog eens fijntjes wees op de polarisatie in de Almelose samenwerking terwijl in het akkoord geen woord wordt gerept over minderhedenbeleid, een gemiste kans en iets wat ons in onze analyse ook al was opgevallen. Het college zelf deed aan het debat niet mee dus het valt te bezien wat er met de aanbevelingen van de diverse partijen zal worden gedaan. De tijd zal het leren.

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 1 comment