Dock 19

BREAKING: rapport Ombudsman in poortaffaire funest voor college?

AlmeloAnders heeft uit welingelichte bronnen vernomen dat de Nationale Ombudsman op korte termijn de resultaten van haar onderzoek naar de veelbesproken gemeenteljke beerput en doofpot getiteld ‘de Poortaffaire’ openbaar zal maken. Naar verluidt bevat het rapport -net als destijds het onderzoek door de Rekenkamercommissie naar het Fortezzadrama- weer een aantal schokkende feiten. Onze bron meldt dat er zelfs in zou staan dat de gemeente eigenhandig documenten heeft gecreëerd ná de omstreden deal met de eigenaars en gebruikers van het pand Dock 19 (de familie Hammink) , die volgens velen illegaal een openbare steeg aan de Haven-Noordzijde hebben geconfisqueerd. Zoals bekend bevindt deze steeg zich tussen Dock 19 en het pand van antiekhandelaar Stegehuis, die de hele zaak ook aanhangig heeft gemaakt. Zijn protesten werden echter nimmer gehoord en jaar na jaar categorisch naar de prullenbak verwezen. Indien de gemeente de zaak werkelijk heeft gemanipuleerd werpt dit uiteraard een geheel ander licht op de zaak. Het college zal zich dan voor de zoveelste keer moeten verantwoorden voor ernstige bestuurlijke fouten en misdragingen, die ditmaal niet zonder grote gevolgen zouden mogen blijven.

Later meer.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 7 comments

Update: poort-affaire krijgt een staartje

Het college van B&W is gewaarschuwd. Er is weer rumoer in de poort-affaire. Ter herinnering: De antiekhandelaar Stegehuis aan de Haven Noordzijde heeft een al jaren slepend conflict met zijn buurman Dock 19 (eigendom Theaterhotel). Op een in nevelen gehulde wijze kreeg Dock 19 van de gemeente het eigendom van de gang tussen beide panden in handen. Vroeger was dit een heus straatje dat aan de Almelose infrastructuur is onttrokken. Een maatschappelijk probleem dus.

De gemeente beroept zicht erop dat zij niet anders kon omdat sprake was van verjaring. Stegehuis echter heeft de gemeente verzocht om openheid van zaken te geven over een verklaring die de vorige eigenaar van het pand van Dock 19 heeft afgelegd. Mogelijk werpt dit document een nieuw licht op de zaak. Immers, als blijkt dat de verjaring niet rechtsgeldig is, deugt ook de eigendomsoverdracht aan Dock 19 niet.

De crux is nu dat de gemeente weigert om het document beschikbaar te stellen aan Stegehuis, dit uit privacyoverwegingen. Dit overtuigt echter niet omdat niet duidelijk wordt wiens privacy geschonden zou kunnen worden. Bovendien heeft de genoemde verklaring eind 2008/2009 voor de raadsleden ter inzage gelegen en is deze ook per mail aan hen verstuurd. Tot zover de ‘privacy’ dus.

Met andere woorden: de gemeente wekt de indruk dat er dus iets te verbergen valt. Ongetwijfeld wordt dit vervolgd. Wij roepen (oud)raadsleden op om nog eens in hun mailarchief op zoek te gaan of zij toevallig iets hebben gemist. Klik op de link voor het antwoord van het college van B&W.

2012 01 25 afl 1 bijlage 2

Posted by admin in Blunders en fratsen, Even wat anders, Politiek en Polikliek, 6 comments