Kwetsbare jongeren gehuisvest tegenover coffeeshop

Het is in de media een beetje onderbelicht gebleven, maar komend voorjaar gaat in Almelo onder de naam ‘Kameraad’ een uniek project van start. In dit project, waarin wordt samengewerkt door de Gemeente Almelo, woningstichting Beter Wonen en Humanitas Onder Dak, wordt jongeren tussen de 18 en 25 jaar de mogelijkheid geboden om in een […]