Gemeente Almelo

The Voice of Almelo: duo Gerrit & Johan – De Draaikonten

Er komen ons Almeloërs enorme bezuinigingen tegemoet: de IISPA valt een stuk duurder uit en, net zoals is gebeurd bij ‘Residentie Fortezza’, staan er nog diverse projectontwikkelaars in de rij die hun hand ophouden om te worden uitgekocht vanwege bouwclaims. Om met Gijs Stork van ALA/AOV te spreken: de Gemeente Almelo speelt de komende jaren behoorlijk voor Sinterklaas. De laatste gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdag was in één woord een schertsvertoning. Een uur lang mekkeren en drammen over iets simpels als het vrijgeven van trouwlocaties, maar echt belangrijke zaken werden er met de botte bijl doorgedrukt. Alsof het achter de schermen was afgesproken werd door beide voorzitters, waaronder onze burgermoeder Jon Hermans, kritische vragen van enkele raadsleden ijskoud genegeerd en weggesabeld.

Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad is meegegaan met het plan voor het bouwen van een nieuw stadhuis. Dat is gewoon financieel onverantwoord. Echter het college maalt er niet om en is in de persoon van Gerrit van Woudenbergh een charmeoffensief begonnen. De wethouder heeft, samen met z’n collega Johan Andela een lied ingestudeerd om de harten van de Almeloërs in deze barre wintertijden moet verwarmen. De vraag is of hen dit is gelukt, want het is een draak van een nummer geworden, slecht gezonden, uit de maat, niet-passende muziek maar desondanks niet minder leuk.

 

Wij bieden u het lied natuurlijk als download aan. ‘Stadhuisje hier, stadhuisje daar‘. 1 x linkermuis-toets klikken. Op het volgende scherm rechtermuis , ‘opslaan als’.

Voor iedereen die wil meezingen:

‘Stadhuisje hier, stadhuisje daar’

Stadhuisje hier, stadhuisje daar

Waar? Waar?

Ja daar, ja daar!

’t Geklooi met Van der Looy

Ach Johan, Johan, Johan,

’t is en blijft een mooi gebaar

Voor de Almelose ambtenaar

Jaaaa, het is echt waar, het is echt waar

Bouwen maar, bouwen maar

Voor de Almelose ambtenaar

Wat ’n geklooi met die Van der Looy

Moet ik maar weer slager worden

Ja dan nee, ja dan nee

Maaaar, wij rekenen ons Waterrijk, Waterrijk

Andela, Andela, andere la, andere la

Stadhuisje hier, stadhuisje daar

Waar? Waar?

Ja daar! Ja daar!

’t Geklooi met Van der Looy

Stadhuis hier, stadhuis daar

Maar met Fortezza zijn we lang niet klaar,

Fortezza zijn we lang niet klaar

Andela, andere la, pak dat andere plan uit de andere la

De gemeenteraad die is zo rot, we hebben ze al jarenlang bedot

Stadhuisje hier, stadhuisje daar (5 X)

© Almelo Anders

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Politiek en Polikliek, 2 comments

Gemeenteraad laat zich ringeloren door College

(ingezonden)

“Het college van B&W handelde ondemocratisch in de stadhuiskwestie”

Geachte redactie,

Met stijgende verbazing heb ik de poppenkast die zich de laatste tijd in de gemeenteraad afspeelde bekeken. Op één van de laatste raadsvergaderingen stond de stemming over het nieuwe stadhuis op de voormalige Praxis-locatie op het programma.

Partijen buitelden over elkaar heen. Het was een genante vertoning. En, zoals uw website ook al meldde, ontbrak elke financiële onderbouwing voor dit plan uit de hoge hoed.

Des te onbegrijpelijker is dat desondanks slechts een (kleine) meerderheid voor het plan stemde. Maar het kan natuurlijk zijn dat het stadhuisdossier sommige raadsleden inmiddels danig de keel uithangt.

Absurd is bovendien dat aanstaande dinsdag de raadslieden pas mogen stemmen over de Van der Looy deal. Ter herinnering: Van der Looy krijgt 2,4 miljoen toe voor het mislukte project “Fortezza”.

Zonder deze deal, geen stadhuis. Nu de raad al heeft ingestemd met de komst van een nieuw stadhuis op de locatie, is het stemmen over de Van der Looy deal een onbegrijpelijke farce.

Immers, de Raad is al akkoord met de komst van het stadhuis.

Elk besluit van de raad verdient een volledig open afweging. Hoe kan er sprake zijn van een open afweging van de Van der Looy-deal als al besloten is dat het stadhuis er komt?

De volgorde van de onderwerpen is dus precies verkeerd om. Het had moeten zijn: eerst de Van der Looy deal beoordelen op z’n merites en dan het stadhuis.

Op deze manier is de meest omstreden deal uit de Almelose geschiedenis verworden tot een hamerstuk.

Ik noem dat ondemocratisch!

Hieruit blijkt eens te meer dat onze volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad dus, zich compleet laat ringeloren door het College. Met andere woorden: de raad heeft in Almelo niets in te brengen en kan daarom net zo goed worden opgeheven.

Da’s tegelijk ook een interessante bezuinigingsmaatregel.

Rob van den Hoek

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 13 comments

Analyse: keuze voor sobere nieuwbouw is uiterst wankel

(door Leon Verdraaijt)

Het voormalige Praxis-terrein waar Residentie Fortezza zou verrijzen is in stedenbouwkundig opzicht een uitstekende locatie om een nieuw stadhuis te bouwen. Aan deze toevalligheid valt niets af te dingen; gelegen naast het Twenthe Centrum, tegenover de rechtbank en het belastingkantoor en op een steenworp afstand van het station vult het – letterlijk – een ‘publiek gat’ in.
Wat echter opvalt is dat de uiteindelijke keuze voor de locatie Fortezza ‘met stoom en kokend water’ lijkt te zijn gemaakt. Anders dan bij de alternatieven, te weten  nieuwbouw aan de markt en renovatie, is de ‘sobere’ nieuwbouw niet extern onderzocht op haal- en betaalbaarheid. Dit verbaast omdat CDA-wethouder Van Marle een deugdelijk financieel beleid nastreeft en de VVD, steeds bij monde van de immer licht ontvlambare fractievoorzitter Herman Nijhuis, heeft gehamerd op externe controle door de accountant voordat er grote beslissingen worden genomen. Niets van dit alles bij de sobere nieuwbouwvariant.


De keuze is bovendien ingegeven met het oog op het koste wat kost willen oplossen van ‘het probleem Van der Looy’, de ontwikkelaar van Fortezza en lachende derde, die moest worden uitgekocht anders was het leed niet te overzien, aldus het college. Gek genoeg wil de PvdA de gang van zaken rond Fortezza pas achteraf onderzoeken (!). Een kansloos verhaal: de uitkomsten wegen niet mee in de besluitvorming en de verantwoordelijken kunnen niet aangesproken worden. Een en ander legt ook haarfijn bloot, dat het huidige college verstoken is van ook maar enige kennis. De arme zielen zijn uitermate afhankelijk van ambtenaren, die nog onder Sjoers en consorten dienden waardoor de telkens besproken rampzalige projecten nog steeds ‘leven’ en geld kosten. In feite is er dus weinig veranderd en het verhaal is nog lang niet ten einde. Er komt vast nog meer uit de hoge hoed. Trouwens is niet Van der Looy op het matje geroepen, welnee een hoge ambtenaar –ooit de rechterhand van Sjoers-  is persoonlijk in Weert ontboden om een knieval voor de projectontwikkelaar te maken en hem geld (1.5 miljoen) en goed (de toezegging voor appartementenbouw) aan te bieden. Hoe slaafs kan een gemeentebestuur zijn.
De nieuwe bestemming danwel sloop van het huidige stadhuis blijft een groot vraagteken. Gegadigden (naar verluidt: het Erasmus) zouden in de rij staan, aldus het college. Dat valt nog te bezien gelet op de atypische bouwstijl en de monumentenstatus ervan. Maar ook al zouden er gegadigden zijn, dan is het toch mogelijk om over het huidige stadhuis nu al afspraken te maken? Waarom moet dit dan worden uitgesteld tot 2014 met alle risico’s van dien? Kortom: de keuze voor een sober stadhuis is een boterzacht compromis. PvdA en CDA krijgen hun  gedroomde nieuwe stadhuis, alleen op een andere locatie. De raadslieden is ook nu weer het mes op de keel gezet. De meesten zijn gezwicht onder die druk. Politieke dalers: de wethouders Van Marle, Van Woudenbergh, Schouten en Kuik. Politieke stijgers: Gijs Stork van ALA/AOV (faliekant tegen nieuwbouw) en Israa Abdullatif die een standvastige koers bleef varen, ook al druiste dat in tegen het beleid binnen de eigen fractie. Bij de VVD zitten de eerste scheuren er al in. Wie d’r volgt…

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Column, Kritisch Almelo, 14 comments

Nieuw stadhuis op Fortezza-locatie

Van der Looy met 1.5 miljoen Almelo’s gemeenschapsgeld lekker op vakantie

Grote winnaar van het jarenlang slepende Residentie Fortezza-debacle is uiteindelijk toch projectontwikkelaar Van der Looy. Het College is met Van der Looy overeengekomen dat de gemeente de grond terugkoopt om op deze plaats een nieuw stadhuis te bouwen, zij het in een wat bescheidener vorm. De projectontwikkelaar krijgt hiervoor een zak met geld ter waarde van 1.5 miljoen van de lokale filantropen in het stadhuis mee. Dit betekent dat wanprestaties en het niet nakomen van beloftes (en dan drukken we het nog zeer netjes en voorzichtig uit)  in deze stad met goudgeld wordt beloond. Sterker nog: de projectontwikkelaar krijgt nog een extra cadeautje in de vorm van de toezegging (zeg maar ‘waardebon’) dat hij in het centrum van de stad maar liefst 77 maagdelijke (!) appartementen mag bouwen! Met andere woorden: zoals deze site een half jaar geleden al haarfijn uit de doeken deed: projectontwikkelaars als Van der Looy hebben Almelo in de tang. Tot in lengte van jaren zal Almelo niet verlost zijn van dit soort grootgrutters in onroerend goed. Het stadsbestuur heeft door alle gegoochel van de afgelopen jaren haar huid verkocht en daardoor in de eigen stad geen moer meer te vertellen.

Alles wat Van der Looy in de stad bouwde, bijvoorbeeld de Hagenborg en de Havenpassage, zijn regelrechte miskleunen gebleken: lelijke, lege rotte kiezen in een verder desolate stad. Hetzelfde stond de stad te wachten met het prestigieuze project Residentie Fortezza. Bijna de voltallige gemeenteraad vond het een enorm geweldig plan. Figuren als voormalig wethouder Sjoers en schreeuwlelijk Fred Gerritsen van D66 kwamen destijds zo goed als simultaan klaar bij de onthulling van het presentatiebord op de Fortezza-locatie (google die foto maar eens op via internet). Ze spoten er nog net geen ‘Prettige Feestdagen’ op.

Direct na de gemeenteraadsverkiezingen was het echter zo klaar als een klontje dat er van het hele plan geen sodemieter terecht zou komen. Politici, gewiekst als ze zijn, draaiden om als een blad aan een boom (hoe kan het ook anders) en vervloekten het project ineens. Ondertussen werd het publiek van links naar rechts geslingerd over wel of geen Fortezza, wel of geen nieuw stadhuis en in de rappigheid sneuvelde onder groot, maar niet gehoord protest ook nog een historische beukenboom.  Nee, het volk moet dom gehouden worden en wij zijn de baas.

Nu trekt Van der Looy, die heel geniepig een hypotheek op de Fortezza-grond versierde, uiteindelijk toch nog aan het langste eind. Hij keert Almelo de rug toe en neemt o.a. een flinke zak poen mee: 1.5 miljoen.

Verder: met de komst van een nieuw stadhuis ontstaat er een nieuw probleem. Het oude stadhuis! Zonder zinnige invulling van dit pand valt het nieuw stadhuis altijd duurder uit.

Zó doen we dat in Almelo. Ook ná het tijdperk Anthon Sjoers!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 23 comments

Open brief aan burgemeester Jon Hermans.

Geachte Mevrouw Hermans,

Naar aanleiding van het krantenartikel in de TCT van woensdag 27 oktober 2010 deze brief. In het bewuste artikel wordt gemeld dat u uit hoofde van uw functie gaat ‘toezien op de verkiezingen in  Oekraïne’.

Erg nobel van u om toe te zien op het democratische gehalte van de verkiezingen aldaar. Toch bekruipt mij twijfel over uw inzet aldaar, het komt op mij over als een snoepreisje op staatskosten (onze belastingcenten!).

Waarom deze twijfel?
U slaagt er niet in binnen uw eigen gemeente Almelo te zorgen voor een democratisch verloop van de raadsvergaderingen. Evenmin slaagt u erin uw ambtenaren duidelijk en helder te instrueren dat men geacht wordt raadsleden , wethouders en ondernemenrs tijdig van alle relevante informatie te voorzien zodat men in raads- en collegevergaderingen of commisievergaderingen beslissingen kan nemen op grond van volledige rapportages.

Helaas ontbreekt het u ook aan daadkracht ten opzichte van uw college. De collegeleden zijn er nog altijd niet in geslaagd  de schijn van partijdigheid inzake bepaalde horecagelegenheden van zich af te werpen. Uw instructie in deze kan echter zo simpel en eenvoudig zijn: Geen contacten van collegeleden met ondernemers buiten het gemeentehuis! Dus geen feestjes bij ondernemers (in diens horecagelegenheid) meer, geen partijtjes meer voor ondernemers en collegeleden/raadsleden in een (te duur) betaalde Skybox in het Heracles-stadion enz.

Mijn betoog heeft één conclusie. Zolang U in uw gemeente geen orde op zaken kunt (of wilt) stellen heeft u niets te zoeken in andere gemeentes (binnen- of buitenland) om daar toe te zien op de correcte toepassing van de democratische regels.

Met vriendelijke groet,
Jannink

(ingezonden brief)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Mening, 3 comments

“Almelo kleedt minima uit”

(ingezonden)

Als je een minimumuitkering hebt en je woont in Almelo ben je slecht af. De PvdA wethouder Kuik is op ramkoers om geld uit de zakken van mensen te halen die het al niet zo breed hebben. Als je als PvdA wethouder zo met je kiezers omgaat betekend dit dat je weinig respect voor deze mensen hebt. Alle vergoedingen voor deze mensen staan op de tocht. Minima met kleine kinderen worden door de handelwijze van de gemeente Almelo tot de bedelstaf veroordeeld.

Iedereen weet dat Almelo een dure gemeente is om in te wonen. Het college heeft door de jaren heen met de PvdA in de hoofdrol veel geld uitgegeven aan nutteloze projecten. Het kon niet op en nu het op een artikel 12 lijkt uit te lopen wordt er een greep gedaan in de portemonnee van de minima. Mensen die zich niet kunnen verdedigen en voor de zoveelste keer worden gekort. Toch wil Almelo de binnenstad aanpakken. Wethouder van Woudenbergh wil deze plannen deze week nog toelichten nog een Fortezza debacle? Of heeft het college dit al opgelost. Almelo aan zee met het water aan de lippen en een gemeenteraad die meer van een VVD college weg heeft terwijl toch de PvdA en CDA ook deel uitmaken van dit college of heb ik het mis.

Wethouder Kuik laat controleren hoeveel fraude er gepleegd wordt bij de minima waar om niet in eigen gelederen? Misschien de skybox weg bij Heracles doet de gemeente Oldenzaal bij FC. Twente. Als college bezuinig je toch eerst op je eigen pleziertjes? Geen snoepreisjes meer voor de ambtenaren en wijkwaardebonnen een betere bestemming geven. Almelo’s College schreeuwt: “Juist in deze tijden is het belangrijk dat u ons bij de les houdt door ons van kritische feedback te voorzien.” Bij deze: haal geld waar het te halen is.
 
Henriette

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, 21 comments

EXCLUSIEF: de waarheid over Almelo Nouveau

Gemeenteraad niet op de hoogte van gemaakte afspraken.
In een exclusief tweedelig interview met Almelo Anders vertelt Daniël Spikker, directeur Loostad Vastgoedontwikkeling, de mede-ontwikkelaar van Almelo Nouveau, het echte verhaal.

(door Tony Cassese)

Als de gemeente Almelo zich aan de gemaakte afspraken houdt, dan kan het niet anders dan dat het veelbesproken project Almelo Nouveau gewoon doorgaat. In elk geval komt het binnenkort op de raadsagenda. Het fraai ontworpen bedrijfsverzamelgebouw zou gewoon gebouwd kunnen worden, want het kost de gemeente en de gemeenschap namelijk geen cent. Duidelijk is dat het dan ook beslist geen project van voormalig wethouder Anthon Sjoers is, maar een ‘doodgewoon’ particulier project dat met particulier geld wordt betaald en uitgevoerd. Daarom mag Almelo Nouveau in geen geval in één adem genoemd worden met desastreuze prestigeprojecten als Waterrijk, Fortezza, Leemslagen, Monorail etcetera.

Almelo Anders is er na eigen onderzoek achtergekomen dat Nouveau slachtoffer is van boze tongen en van een stevige, doch kleine antilobby van slechts een paar ondernemers (lees Theaterhotel). Deze hebben niet alleen de Koninklijke Horeca Nederland, maar –nog stuitender- zelfs de Kamer van Koophandel voor hun karretje weten te spannen om hun zaak meer gewicht te geven. De hele affaire rondom het wel of niet doorgaan van Almelo Nouveau zit dan ook geheel anders in elkaar dan het publiek, en de gemeenteraad, tot nu toe werd voorgespiegeld. Zo is de gemeenteraad van Almelo niet op de hoogte van keiharde afspraken, die met de initiatiefnemers zijn gemaakt en vastgelegd. Kortom, de raad is essentiële informatie onthouden hetgeen de besluitvorming onterecht ten nadele van Nouveau liet uitkomen. Eén van de relevante afspraken is  juist dat het project niet ten koste zal gaan van de binnenstad. Ditzelfde argument wordt nu misbruikt om het plan tegen te houden, hoewel alles in duidelijke afspraken is afgedekt.

Afschieten Nouveau druist in tegen gemeentelijke toekomstvisie

Sterker nog, er bestaat een Toekomstvisie Detailhandel Almelo 2008 – 2015 waarin letterlijk het volgende staat beschreven :

Dat is dus duidelijke taal. Gegadigden voor invulling van het verzamelgebouw zijn er bovendien al. Naar aanleiding van een prijsvraag is ook het ontwerp al gekozen en dat ontwerp zou een aardige blikvanger bij de entree van Almelo zijn. Kortom, niets zou Almelo Nouveau in de weg moeten of mogen staan.

Gemeente laat burger in de steek

De bewoners van de omliggende wijken, waaronder Kollenveld en het toekomstige Weggeler, zitten te springen om een winkelcentrum in hun eigen buurt. Wat eveneens onderbelicht is gebleven is het feit dat Nouveau wordt gebouwd door lokale bouwondernemingen en daardoor zal zorgen voor onontbeerlijke werkgelegenheid. Bovendien zullen er banen in het toekomstige bedrijfsverzamelgebouw worden gecreëerd.

Antilobby

Ontwikkelaar Spikker heeft twee onafhankelijke onderzoeken naar de haalbaarheid van een nieuw hotel laten uitvoeren en beide rapporten bevestigden dat het mogelijk is. De vraag aan Spikker hoe het toch mogelijk is dat het project al vijf jaar lang in de pijpleiding zit beantwoordt hij schouderophalend met een veelzeggend stilzwijgen. Zou de concurrentie er dan toch achter zitten? Even speelt er een lach om Spikker’s mond echter houdt hij zich verder op de vlakte. Wij durven wel te stellen dat het Theaterhotel Almelo de concurrentie van nog een hotel bepaald niet ziet zitten. Dit gaf Hammink-Van der Valk een aantal maanden geleden duidelijk aan in een artikel op de website van Dagblad Tubantia waarboven de kop ‘Theaterhotel wil geen concurrentie’ stond. Die kop werd een half uur later weer vliegensvlug verwijderd en veranderd in…’Theaterhotel vreest faillissement’. Een telefoontje van Hammink naar zijn vriendjes bij de krant was blijkbaar genoeg. U wilt bewijs? U krijgt bewijs.. (Lang leve Internet):

Toch gek. Niet?

Het tot minstens 2017 zwaar gesubsidieerde Theaterhotel, dat zich altijd heel armlastig heeft voorgedaan, is faliekant tegen het project, maar ondertussen opent horecatycoon Hammink-Van der Valk het ene na het andere (horeca)bedrijf, sinds kort ook in Borne. Straks bouwt hij een hotel richting Wierden, op een steenworp afstand van de beoogde Almelo Nouveau-locatie. Ondernemen is prima. Iedereen moet het beste gegund zijn, maar oneerlijke concurrentie is heel slecht voor de stad, zeker als dat over de rug van de burger gebeurt. De burgers hebben recht op keuzes.

In Almelo gebeurt al zo weinig. De ontwikkelingen staan compleet stil. Natuurlijk heeft dat te maken met gemeentelijke geldsmijterij van de afgelopen jaren. Nu is er eindelijk een project dat gewoon door kan gaan en zelfs voor de gemeente geld in het laatje brengt, dreigt het alsnog te stranden op de oevers van Waterrijk. Laat het niet gebeuren. Wordt het project afgeschoten, dan is de gemeente niet langer geloofwaardig omdat dit indruist tegen haar eigen nota.

Oproep aan de raadsleden

Almelo Anders roept de gemeenteraadsleden op om de ogen te openen en de taak waarvoor ze zijn gekozen eindelijk eens uit te voeren. Wat je bijvoorbeeld van een door de  wol geverfde nestor van de Almelose raad als Gijs Stork absoluut niet verwacht, is dat hij in de raadsvergadering van 6 juli jongstleden Almelo Nouveau op één hoop gooide met Waterrijk en Leemslagen. Hij zei letterlijk: “Met de projecten Leemslagen en Waterrijk moet worden gestopt. Wij moeten stoppen met plannen voor Almelo Nouveau. Kennelijk wordt daar in het stadhuis nog aan gewerkt”… Hier sloeg Stork de plank, weliswaar als gevolg van onwetendheid, finaal mis. Het kan Stork echter niet helemaal kwalijk worden genomen. De onvolledige informatieverstrekking van het (voormalige) College heeft een heel negatief en troebel beeld van Almelo Nouveau doen ontstaan.

(morgen volgt deel 2 van de video met het interview met Daniel Spikker)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 8 comments

Probleem dienstauto’s gemeente opgelost

 

Nu het College zich helemaal heeft laten inpakken door de gewiekste projectontwikkelaar Van der Looy, die wederom flink incasseert en ook nog noten op de zang heeft, staat ook de dienstauto van het aanstaande College (dat momenteel als een stel kleuters zit te vechten om het pluche) weer ter discussie. De dienstauto is bovendien al jaren te groot, te vervuilend, te duur en te overbodig. Helemaal nu de centen straks op zijn als het allemaal is uitgegeven aan foute projecten. Dag dienstauto. Nu moest worden uitgekeken naar een zo goedkoop mogelijk alternatief dat ook nog eens klimaatneutraal moest zijn.

De oplossing werd gevonden in de vorm van één trapauto per Collegelid. De grootste bak uiteraard voor onze burgemeester Jon Hermans-Vloedbelt, die er met een BMW-bolide vandoor gaat. Op de tweede plaats Theo Schouten met een leuke Mercedes, Mieke Kuik in een kleurrijke Barbie-Wagon en tenslotte de grappige Fiat 500 voor de wethouder, die de komende jaren op de kleintjes moet letten, Jan van Marle. Zo moeten we dat de komende jaren in Almelo!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 4 comments

Marktlieden zijn het na vijf keer verhuizen echt beu

Als het – volgens menigeen – megalomane binnenstadsplan ooit doorgaat, heeft dit desastreuze gevolgen voor de Almelose markt. Dat is wel zeker. Komende maandag hebben de marktkooplieden een gesprek met de gemeente omtrent de binnenstadsplannen, want de markt zal voor lange tijd op een andere plaats worden gehuisvest. En dat is niet voor het eerst. De markt is in de afgelopen decennia maar liefst vijf keer eerder verplaatst. Een rondgang langs diverse marktkooplui levert een interessant beeld op. Zie hiervoor het filmpje hieronder.

 

Sommigen noemen het  geldsmijterij. Anderen zijn allerminst tegen de komst van een nieuw stadhuis maar vrezen voor hun boterham.  Voor een enkeling is het de zoveelste verplaatsing in een lang marktleven. Het is het bekende verhaal van – goedbedoelde – torenhoge ambities die niet of nauwelijks worden gerealiseerd. Op de markt gaan dan ook de wildste verhalen de ronde. Het centrum zou voor 5 jaar, 10 jaar of zelfs 20 jaar op slot gaan.  De marktkooplui hebben allen het gevoel dat zij door de gemeente niet serieus worden genomen. Ter illustratie wijst men wijst subtiel op de enquête over het ontwerp van het stadhuis. Ondanks dat het volk in meerderheid een voorkeur had voor het ene ontwerp, koos het college voor het andere. De marktkooplui klagen over het gebrek aan overleg en begrip vanuit de gemeente. Kleine ondernemers worden straks de dupe van de ambities. Voor een nieuw college de schone taak om in de wirwar van plannen duidelijkheid te scheppen. Daar hebben de marktkooplui recht op.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 2 comments

Oplossen ‘gatenkaas’ uitdaging nieuwe gemeenteraad

Een schone taak is weggelegd voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe College: het oplossen van één van de grootste bronnen van ergernis van menige Almeloër, de lelijke gatenkaas, die de binnenstad momenteel is. De stad lijkt volgens velen wel een Emmenthaler kaas, dus doopten we Almelo voor de gelegenheid maar om. Dat doet de stad momenteel namelijk meer recht. Alvorens miljoenen te steken in de mega-binnenstadsplannen, zouden allereerst maar eens wat centen aan de lelijke gaten gespendeerd moeten worden. Dat levert meer kiezers op dan een Fortezza of een nieuw stadhuis.

Op tientallen plekken in de stad ontbreekt bebouwing, maar dat niet alleen: in sommige gevallen is het ook een enorme bende. De beoogde supermarktlokatie Wissink aan de Bornsestraat is daar een heel goed voorbeeld van.

Een aantal jaren geleden bevond zich pal achter de Grotestraat-Zuid, achter het pand van een voormalige bakkerij, ook een dergelijke ruïne. na een lange periode van gedogen heeft de gemeente de eigenaar van de rotzooi, een zekere Ferry Zonder, gedwongen de boel op de ruimen. Dit schijnt tegenwoordig niet meer te kunnen op de een of andere manier.

Onze speciale verslaggever heeft afgelopen zondag een toeristische toer langs de Almelose gatenkaas gelopen en hij maakte er een leuk filmpje van.

De ware liefhebbers van gaten moeten we overigens teleurstellen, we hebben helaas lang niet alle gaten en desolate plekken vast kunnen leggen. Dat was onbegonnen werk. U moet weten, een verslaggever heeft ook nog een privéleven…

TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 11 comments