gemeenteraad

Op welke partij stemt u bij de gemeenteraadsverkiezingen ?

In ons lieftallige stadje aan de rivier de Loolee is afgelopen week een start gemaakt met de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De Almelose burger heeft daarbij keuze uit maar liefst 16 verschillende partijen en dat is niet mis. Er is zoveel keuze dat het nog moeilijk wordt om tussen de talloze valse verkiezingsbeloftes door te laveren om uiteindelijk bij de partij terecht te komen waarvan u zegt: dát is mijn partij. Echter: niet stemmen is geen optie, want dan valt er na 19 maart niets meer te zeuren en daar zijn we als AlmeloAnders niet blij mee. Wij houden niet van onverschilligheid.  Liever iemand die zeurt dan iemand die niet om je geeft. En velen houden van Almelo.

Met ingang van vandaag is er op deze site een verkiezingspoll te zien waar u alvast uw stem kunt uitbrengen. NB: we letten er op of er niet vals wordt gestemd. Zo worden anonieme stemmen via een proxyserver automatisch verwijderd. Laten we het leuk, duidelijk en vooral eerlijk houden. Ga dus niet vader, moeder, ooms en tantes in andere plaatsen bellen om hun stem uit te brengen. Je kunt het wel doen maar we zeggen niet hoe lang de poll open blijft. Hardlopers zijn doodlopers. Laten we het het lekker bij Almelo houden. Wel zo eerlijk. Dan krijgen we een goed mogelijk beeld hoe de gemeenteraad er na 19 maart uit zou kunnen zien. Succes!

Posted by Redactie in Even wat anders, Kritisch Almelo, Mening, 40 comments
Wanbeleid verdient geen nieuw stadhuis

Wanbeleid verdient geen nieuw stadhuis

                                                                                          (door Tony Cassese)
De zogenaamde lokale ‘volksvertegenwoordiging’ van Almelo, die wij Gemeenteraad noemen, neemt vanavond het besluit om een nieuw stadhuis te bouwen. De oorzaak is dat de gemeenteraad volledig door het veel slimmere college is ingepakt. Dit college heeft misschien wel eens gehoord van dualisme (een aantal jaren geleden landelijk ingevoerd), maar in Almelo heeft dat geen enkele betekenis. De bevolking of de gemeenteraad kan wikken wat ze wil, vanuit de ivoren toren wordt gewoon beschikt. Dit is de Almelo Aanpak en zo gaat het al jaren.

Waarom een nieuw stadhuis? Er bestaan zinnige argumenten voor waarvan de belangrijkste is dat het huidige stadhuis zo goed als uitgewoond is. Tot zover de geldige reden. Waarom geen nieuw stadhuis? Daar is iedere tegenstander het wel over eens: omdat er geen geld is. Zijn er alternatieven? Ja, het huidige stadhuis kan volgens berekeningen met minder geld worden opgeknap,t net zoals dat gedaan is met het politiebureau aan Het Baken en het voormalige belastingkantoor aan de Raveslootsingel. Toch worden door het college allerlei drogredenen uit de kast gehaald om zijn zin toch door te drukken. Aan de haren erbij gesleept worden onder andere: asbest, brandveiligheid, lekkage enz. Dat (lokale) overheden krimpen wordt uiteraard volledig genegeerd.

De realisatie van een nieuw stadhuis is een obsessie geworden van een handjevol bestuurders.

Inmiddels is een loopgravenoorlog ontstaan tussen aan de ene kant de oppositiepartijen en de bevolking (polls wijzen uit dat meer dan tachtig procent van de bevolking tegen een nieuw stadhuis is) en het gemeentebestuur. Het idee voor een nieuw stadhuis wordt niet gedragen door het gros van de Almelose bevolking, want Almelo is straatarm. De stad staat aan de rand van de afgrond als gevolg van jarenlang wanbeleid en mismanagement dat tot op heden nog gewoon wordt doorgezet. De rekening daarvan wordt met een lachend gezicht bij de burger neergelegd. Denk alleen maar aan de absurde OZB-verhoging van 15% in drie jaar. Volgens de burger verdient dit graaiende stadsbestuur geen nieuw stadhuis.

Helaas is in deze stad geen dialoog mogelijk tussen bevolking en stadsbestuur. Daarvan zijn in het recente verleden vele voorbeelden te noemen.Hete sterkste in dat opzicht is wel de kwestie Dolle Pret: toen verantwoordelijk wethouder Andela werd geconfronteerd met de VARA-ombudsman en Henny ter Avest van Dolle Pret zei de wethouder doodleuk “Mevrouw ter Avest en ik zijn uitgepraat”, en dat voor de nationale televisie. Leuk visitekaartje waarmee het stadsbestuur zijn ware gezicht weer eens liet zien. Met het college is dus geen dialoog mogelijk, maar het stelt zich keihard op. Keine Wiederrede!

Tot slot moeten we tot de trieste conclusie komen dat de lokale overheid zich tegen de eigen bevolking heeft gekeerd omdat deze kritisch is over de wijze waarop het gemeenschapsgeld wordt besteed. Door de weerstand tegen een nieuw stadhuis is het een obsessie en persoonlijk prestige geworden, een gevecht van winnen of verliezen. Het college wil absoluut winnen en we weten allemaal wie er altijd aan het langste eind trekt.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 2 comments

Gerwin Kamphuis, het enfant terrible van de gemeenteraad

(door Tony Cassese)

Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) en Jaap Stapel (PvdA) kunnen elkaar sinds vorige week wel schieten. Nu vingen de heren elkaar de vlooien de afgelopen tijd wel vaker af, maar bij de laatste raadsvergadering liepen de zaken volkomen uit de hand. Stapel, die weer eens de voorzittershamer hanteerde, draaide Kamphuis’ microfoon dicht toen deze bezig was zijn standpunten op de hem bekende felle wijze uiteen te zetten. Kamphuis, juist op stoom, goed bij stem en dus goed te verstaan, praatte echter gewoon door. Enkele gemeenteraadsleden, Fred Gerritsen van D66 theatraal voorop, verlieten daarop de raadszaal. Politieke windvaan Herman Nijhuis (VVD) opperde bovendien om Kamphuis uit de raadszaal te laten verwijderen. Om het allemaal nog erger te maken riep oud-wethouder Bert Kuiper via Twitter zelfs op een cordon sanitaire rond Kamphuis in te stellen. Kortom de PvdA-fatwa is over Kamphuis uitgesproken. Wat een ongelofelijke, maar typisch Almelose poppenkast en wat een achterbaksheid.

Kennelijk wordt Kamphuis de coalitie te gevaarlijk. Hij weet inmiddels hoe de hazen lopen in Almelo, maar hij gaat daarin zelf niet mee. Hij neemt nu eenmaal geen blad voor de mond en dat wordt in Almelo absoluut niet op prijs gesteld. Je wordt hier geacht mee te doen met het ophouden van de schone schijn. Een raadslid dient keurig van de tongriem te zijn gesneden en geen taal van de kouwe nuchtere Almelose grond te bezigen. Een raadslid hoort sinds de dood van het vroegere raadslid Joop Schepers – ook al zo’n goedgebekte dissident- in de pas te lopen van de zittende macht. Je kunt je afvragen wat erger is: iemand, die eerlijk, met open vizier en recht voor de raap zegt waar het op staat, of iemand, zoals een Jaap Stapel, zoals een Herman Nijhuis, die op geraffineerde wijze iemand van achteren de politieke hals probeert door te snijden. Zodra het niet de kant van de gevestigde orde opgaat, wordt de redenaar de mond gesnoerd. Ook Harry de Olde van de PVA kan daarover meepraten. Toen hij eens opmerkte dat de hele binnenstad van Almelo door de gemeente is verkloot, snoerde mevrouw de burgemeester hem subiet de mond.

Trouwens, over poppenkast gesproken: de grootste (maar niet grote) acteur is Fred Gerritsen zelf, die met zijn wegloopactie heel goed heeft laten zien dat hij zich klaarblijkelijk lekkerder voelt in het incestueuze politieke nest van de coalitie en niet in dat van de oppositiebanken. Stel je voor, wethouder Gerritsen…, brrrrrr. Er is ook niet zoveel echt aan deze man, die zichzelf het liefst elke week in de krant ziet staan. In de raadszaal is het een soort  derderangs soapacteur, die met veel theatrale armbewegingen en kakkeriaanse stem indruk probeert te maken. Een hoop poeha. Eerder was er geen groter voorstander dan Gerritsen van de ontwikkeling van het Fortezzaplan. We kennen allemaal de foto nog: als heer vermomd stond hij vooraan te applaudisseren bij de onthulling van het grote Fortezzabord op de huidige nieuwe stadhuislocatie aan de Egbert Gorterstraat. En nu? Hel en verdoemenis over dat vermaledijde Fortezza.

Nee, dan toch liever Kamphuis, die alles kritisch volgt, al dan niet met ferm taalgebruik. Samen met een regelmatige bezoeker van de raad is hij zelfs mogelijke fraude met aan het Theaterhotel verstrekte subsidiegelden op het spoor. Hij maakte daarbij foto’s van een zogenaamd (met gemeenschapsgelden betaalde) nieuwe laadlift bij het theater, die er achteraf in het geheel niet is gekomen. Vermoedelijk geldt hetzelfde voor een zogenaamde nieuwe theatervloer en andere zaken. Waar is dat geoormerkte geld gebleven? Maar bij niemand van de complete gemeenteraad, noch het college gaan alarmbellen rinkelen, noch wordt er een onderzoek gestart terwijl ze daartoe wel een inspanningsverplichting hebben. Opmerkelijk!

                                                          Recent door Kamphuis gemaakte foto’s van de ‘nieuwe’, roodverroeste laadlift. 

Ja, Kamphuis is misschien te hard, maar hij brengt blijkbaar wel bepaalde belangen in gevaar en dat motten we niet hebben in Almelo.

Zie ook: www.lkalmelo.nl  en het artikel ‘Subsidiestromen’ elders op deze site.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

Verhoging OZB Almelo onwettig?

Onze speciale verslaggever Vita Redonk toog afgelopen maandagochtend speciaal voor de Almelose burger op pad om zekerheid te krijgen over de al dan niet onwettige verhoging van de OZB in Almelo. Een aanzienlijke stijging van deze belasting is onlangs door de gemeenteraad aangenomen, echter blijkt geen van de heren en dames op de hoogte te zijn van regels en beperkingen ten aanzien van de OZB-heffing. Het toont eens te meer het amateurisme en de volgzaamheid van de zwakke gemeenteraad aan, die klakkeloos alles overneemt wat het regime van B&W haar voorkauwt. De burger, die de waarde van zijn huis de laatste jaren alleen maar heeft zien dalen, begrijpt van de OZB-verhoging dan ook helemaal niets. Hieronder het verslag van Vita Redonk:

Uit overleg hedenmorgen met de Vereniging Eigen Huis bleek nogmaals dat er van rijkswege aan alle gemeentes waaronder Almelo een macronorm is opgelegd van maximaal 3,75% verhoging van de OZB-belasting. Aangezien dit, juridisch helaas (nog) niet afdwingbaar is, is de VEH in overleg met het Ministerie van Financiën om deze norm alsnog bindend en juridisch afdwingbaar te krijgen. Bij nieuwe tariefsverhogingen kan de burger alsdan vernietiging vragen bij de Raad van State. Nu is het zo dat gemeentes, zoals Almelo, dit soort tariefsverhogingen, ondanks waardedalingen sinds 2008 van 8,5% (!) tòch opleggen om de begroting, ten koste van huiseigenaren, alsnog sluitend te krijgen. Dit duidt natuurlijk wèl op een zoveelste bewijs van onbehoorlijk bestuur en oneigenlijke belastingheffing door het College van B & W.

Uiteraard staat het iedereen vrij bezwaar tegen de heffing te maken en daarvoor zijn op internet talloze voorbeeldbrieven te vinden. Via deze link heeft u er alvast een. Klik op het volgende adres: http://verhuizen-online.nl/index.php?q=bezwaarschriftozb

Ook hier kunt u terecht:  www.bezwaarmaker.nl/      www.woz-juristen.nl

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 10 comments

Zogenaamd ‘sober’ stadhuis weer duurder

Na de 2,5 miljoen uitkoopsom voor Van der Looy nu weer 2 miljoen extra strop voor parkeren

(door Gert Verdamme)

Gisteravond, dinsdag 29 maart, stonden twee prominente onderwerpen op de raadsagenda in het Almelose stadhuis. In de eerste plaats het bestemmingsplan Buitengebied. Een plan dat al jaren de ronde doet. Het ontwerp leverde van diverse partijen een berg aan (e)moties en amendementen op wat volgens Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) alleen maar aantoont dat de gemeente hier weer eens broddelwerk heeft geleverd. Toch werd het aangenomen zij het met enkele wijzigingen op ondergeschikte punten. Positief is wel dat niet louter agrarische-  maar ook aanverwante bedrijven zich er mogen vestigen.

Minder gunstig verliep het voor de permanente bewoners van recreatiewoningen (’t Maatveld), die na diverse toezeggingen door de gemeente snakken naar legalisatie. Wethouder Schouten deed de toezegging dat deze bewoning door de huidige bewoners van gemeentewege wordt gedoogd. Dit is natuurlijk een sigaar uit eigen doos omdat dit alleen geldt voor de bewoners zelf, maar niet voor nieuwe eigenaren. En zo modderen we weer verder.

Ook met het zogenaamd ‘sobere’ stadhuis dat, zoals AlmeloAnders maanden geleden al heeft voorspeld, almaar duurder uitpakt terwijl er nog niet één schop in de grond is gezet. Het college kwam met het voorstel om daar nog maar eens 2 miljoen extra tegenaan te gooien, dus bovenop het al forse budget van 56 miljoen, puur en alleen voor het parkeren. Met name de VVD heeft zich hier letterlijk laten wegcijferen. Was er met de keuze voor een nieuw stadhuis in plaats van een goedkopere renovatie de eigen verkiezingsbelofte al verbroken; met het ophogen van het budget met nog eens 2 miljoen heeft de geloofwaardigheid van deze partij vol politieke windvanen een nieuwe deuk opgelopen.

Huub Isendoorn (D66) legde namelijk nog maar eens fijntjes uit dat het zogenaamd ‘sobere stadhuis’ zo langzamerhand net zo duur wordt als het ooit aan de markt geplande nieuwe stadhuis. Volgens wethouder Andela (VVD) was van meet af aan bekend dat er nog een uitgave voor parkeren aankwam. “Daar gaan we weer”, verzuchtte Gijs Stork (ALA AOV). “Het college vraagt de raad om in te stemmen met 2 miljoen extra”. Buitenweg (Groen-Links) omschreef  het als volgt: “Als je een huis bouwt, dan leg je van tevoren een budget vast en bij onverwachte uitgaven ga je op zoek  naar mogelijkheden om op andere posten te besparen”. Dat was wijze taal, geen speld tussen te krijgen echter tegen dovemansoren gericht. Hij vond het maar vreemd dat dit in gemeenteland niet zo werkt. Buitenweg wreef dan ook nog wat meer zout in de ‘wonde van de verdeeldheid’  binnen de gelederen van de VVD door te wijzen op een sterk staaltje ‘windowdressing’  als deze partij bij monde van Bert Heite streeft naar een zo goedkoop mogelijke variant voor parkeren. Het mocht echter niet baten, want alle oppositiepartijen bleven tegen het voorstel om extra geld uit te trekken voor parkeren.

Je kunt je afvragen waarom het college niet van meet af aan een compleet beeld heeft gegeven van het totale kostenplaatje voor de verschillende varianten voor het stadhuis, met alles erop en eraan. Dat het gros van de gemeenteraad (met name de tegenstanders van het stadhuis) hier niet naar hebben geïnformeerd en zich een rad voor ogen hebben laten draaien, is eveneens onbegrijpelijk. Een flater vanjewelste. lndien de kostenpost voor parkeren van meet af aan in de stadhuisdiscussie was ingebracht, dan had de stemming wellicht heel anders uitgepakt.

Een sympathieke motie van de ALA-AOV om “te redden wat er te redden viel” door de kosten voor het parkeren binnen het budget van 56 miljoen te houden, haalde het net niet en  stuitte af op het blok van de coalitiepartijen. Wat er wel kwam? Een zwakke toezegging van wethouder Andela om een aanbestedingsvoorstel te behalen bij de geïnteresseerde architecten. Die weten inmiddels echter nu dat er geld is op te halen voor het parkeren dus dat voordeel is nu gelijk in rook opgegaan.

Kortom: er komen dus half verdiepte parkeerplaatsen in een halfbakken stadhuis voor hetzelfde bedrag als het stadhuis aan de markt. O ja, en over de bestemming voor het huidige stadhuis van architect Oud weten we ook nog niets. Geen kip die erover rept. Wel typsich dat een nieuw stadhuis er in deze raad zo vliegensvlug werd doorgedrukt, maar dat iets simpels als een particulier en kosteloos initiatief zoals AlmeloNouveau uitloopt op een oneindig gevecht. Typisch Almelo. Ohwnee, dat bestaat inmiddels niet meer.

Proficiat college en raad!

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 4 comments

“De wens van de burger”

(ingezonden)
Je kunt de huidige gemeenteraadsleden wel een stel minkukels noemen, feit is dat we ze zelf gekozen hebben. Overigens werp ik het verre van mij om ze zo te benoemen; het zijn net als on allen eerzame burgers die het beste met de stad Almelo voorhebben. Maar dan moeten ze bij hun besluiten niet voorbijgaan aan de wens van de burgers, door wie ze zijn gekozen. Met betrekking tot Almelo Nouveau zijn de leden NIET gekozen door de directie van het Theaterhotel, de MKB, Horeca Nederland of de Woonboulevard maar mede WEL door de bewoners van ondermeer het Kollenveld, Nieuwland  1en2 en de toekomstige bewoners van plan Weggeler.

De VVD bij monde van dhr. Nijhuis verleent lippendienst aan bovengenoemde organisaties door voor te stellen een wijkwinkelcentrum te proppen op de hoek Bornsestraat-Violierstraat. Wanneer hij zelf eens uit het stadhuis komt en gaat observeren hoe onmogelijk deze hoek is, zou hij zo’n voorstel nooit gedaan hebben. Mogelijk heeft hij er op dit moment al spijt van, dat zou hem sieren. Het is en blijft een abominabel slecht en bovendien gevaarlijk punt; volledig ongeschikt!

Daarom appeleer ik op het normale burgerverstand van de gemeenreraadsleden om het groene licht te geven voor de bouw van Almelo Nouveau; een ware aanwinst voor de stad, zonder kosten voor de gemeente. Zo niet dan dreigt de gemeente Almelo wederom een claim, welke wel eens de toegang zou kunnen zijn van Almelo tot een artikel 12 gemeente, met alle ellende van dien. Dat verdient de stad niet en verdienen de burgers niet; het uiteindelijke woord is aan de gemeenteraad!

Henk de Jong, Almelo.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Vanaf de AA-kade, 7 comments

Fred en Huub saboteren Almelose politiek!

Je hebt raadsvergaderingen en raadsvergaderingen. Die in Almelo zijn echter per defitintie spectaculair. Zoals gewoonlijk vanwege hun traagheid, maar vooral ook vaak door de chaotische wijze waarop ze verlopen. Hoe is dat toch mogelijk? AlmeloAnders ging weer eens op onderzoek uit en ontdekte -hoe kan het ook anders- dat de heren op het oppositie-balkon, Huub Isendoorn en Fred Gerritsten –weer eens bezig waren geweest. Een stelletje saboteurs is ‘t, want de vorige raadsvergadering hebben ze heel handig in de soep laten lopen. Dit alles met behulp van een vernuftig radiografisch apparaatje dat de stemming, letterlijk en figuurlijk, op desastreuze wijze beïnvloedde.

Posted by admin in Nieuwtjes, 0 comments

Ambtelijk document bewijst: renovatie stadhuis tóch voordeliger

Rechtstreeks uit het Almelose stadhuis ontving de redactie van AlmeloAnders een erg interessant document. We gaan er normaal gesproken van uit dat de gemeenteraad dit document ook in haar bezit heeft, echter plaatsen we dan vraagtekens bij het besluit van diezelfde raad om nieuwbouw van het stadhuis goed te keuren. Immers, in deze barre tijden zou gekozen moeten worden voor de voordeligste optie. Nieuwbouw is dat in geen geval, zelfs niet als dat ‘sober’ is.

Bovendien, ‘sober’ is natuurlijk een erg rekbaar begrip. Wat is nu sobere nieuwbouw? Zoals bij zoveel bouwprojecten pakt het áltijd duurder uit dan begroot. Tegenvallers, verkeerde berekeningen noem maar op. Maar nee, in Almelo moet dat ambtenarenpaleis er koste wat kost komen, ongeacht de financiële debacles van nu en in de directe toekomst. Het lijkt wel of het stadsbestuur nog steeds niets gelegen is aan de Almelose burger, die toch openheid en transparantie is beloofd. Gijs Stork van ALA/AOV heeft hier een heet hangijzer van gemaakt… en terecht!

Dan nu de analyse van het bijgevoegde document:

Uit het document blijkt dat renovatie (kosten geraamd op 47 miljoen) ruim 5 miljoen voordeliger is dan sobere nieuwbouw (53 miljoen) op de Fortezza-locatie. In de besluitenlijst van 11 november 2010 staat dat het oude plan (stadhuis op de markt) op 60 miljoen is begroot. Het financiële voordeel bij renovatie is maar liefst € 13 miljoen (!) ten opzichte van de zogenaamde sobere nieuwbouw 7 miljoen.

Interessant is dat in het uiteindelijke besluit dat in november jongstleden is genomen het sobere stadhuis ineens € 56,00 miljoen kost en dus al duurder uitpakt dan het bedrag voor nieuwbouw als begroot op het eerdergenoemde document. Tel daar nog de € 1,5 miljoen die Van der Looy per saldo ontvangt en je zit al op € 57,00 miljoen. Dat is nog maar € 3 miljoen verwijderd van de kosten voor het eerste plan dat voorzag in een nieuw stadhuis op de markt…

Kortom:  het is lood om oud ijzer. Er komt gewoon een nieuw stadhuis dat ietsje goedkoper lijkt te zijn dan nieuwbouw op de markt. Het is echter aannemelijker dat het sobere stadhuis net zo duur, zo niet duurder zal uitvallen. Denk aan meerwerk en een post onvoorzien. Om nog maar te zwijgen van de nieuwe risico’s in de laatste Van der Looy-deal, die nu door Stork boven water zijn gebracht doch die de Raad zogenaamd per ongeluk zijn onthouden. Ja ja..

Volksverlakkerij van de bovenste plank.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

Gemeenteraad laat zich ringeloren door College

(ingezonden)

“Het college van B&W handelde ondemocratisch in de stadhuiskwestie”

Geachte redactie,

Met stijgende verbazing heb ik de poppenkast die zich de laatste tijd in de gemeenteraad afspeelde bekeken. Op één van de laatste raadsvergaderingen stond de stemming over het nieuwe stadhuis op de voormalige Praxis-locatie op het programma.

Partijen buitelden over elkaar heen. Het was een genante vertoning. En, zoals uw website ook al meldde, ontbrak elke financiële onderbouwing voor dit plan uit de hoge hoed.

Des te onbegrijpelijker is dat desondanks slechts een (kleine) meerderheid voor het plan stemde. Maar het kan natuurlijk zijn dat het stadhuisdossier sommige raadsleden inmiddels danig de keel uithangt.

Absurd is bovendien dat aanstaande dinsdag de raadslieden pas mogen stemmen over de Van der Looy deal. Ter herinnering: Van der Looy krijgt 2,4 miljoen toe voor het mislukte project “Fortezza”.

Zonder deze deal, geen stadhuis. Nu de raad al heeft ingestemd met de komst van een nieuw stadhuis op de locatie, is het stemmen over de Van der Looy deal een onbegrijpelijke farce.

Immers, de Raad is al akkoord met de komst van het stadhuis.

Elk besluit van de raad verdient een volledig open afweging. Hoe kan er sprake zijn van een open afweging van de Van der Looy-deal als al besloten is dat het stadhuis er komt?

De volgorde van de onderwerpen is dus precies verkeerd om. Het had moeten zijn: eerst de Van der Looy deal beoordelen op z’n merites en dan het stadhuis.

Op deze manier is de meest omstreden deal uit de Almelose geschiedenis verworden tot een hamerstuk.

Ik noem dat ondemocratisch!

Hieruit blijkt eens te meer dat onze volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad dus, zich compleet laat ringeloren door het College. Met andere woorden: de raad heeft in Almelo niets in te brengen en kan daarom net zo goed worden opgeheven.

Da’s tegelijk ook een interessante bezuinigingsmaatregel.

Rob van den Hoek

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 13 comments

Open brief aan burgemeester Jon Hermans.

Geachte Mevrouw Hermans,

Naar aanleiding van het krantenartikel in de TCT van woensdag 27 oktober 2010 deze brief. In het bewuste artikel wordt gemeld dat u uit hoofde van uw functie gaat ‘toezien op de verkiezingen in  Oekraïne’.

Erg nobel van u om toe te zien op het democratische gehalte van de verkiezingen aldaar. Toch bekruipt mij twijfel over uw inzet aldaar, het komt op mij over als een snoepreisje op staatskosten (onze belastingcenten!).

Waarom deze twijfel?
U slaagt er niet in binnen uw eigen gemeente Almelo te zorgen voor een democratisch verloop van de raadsvergaderingen. Evenmin slaagt u erin uw ambtenaren duidelijk en helder te instrueren dat men geacht wordt raadsleden , wethouders en ondernemenrs tijdig van alle relevante informatie te voorzien zodat men in raads- en collegevergaderingen of commisievergaderingen beslissingen kan nemen op grond van volledige rapportages.

Helaas ontbreekt het u ook aan daadkracht ten opzichte van uw college. De collegeleden zijn er nog altijd niet in geslaagd  de schijn van partijdigheid inzake bepaalde horecagelegenheden van zich af te werpen. Uw instructie in deze kan echter zo simpel en eenvoudig zijn: Geen contacten van collegeleden met ondernemers buiten het gemeentehuis! Dus geen feestjes bij ondernemers (in diens horecagelegenheid) meer, geen partijtjes meer voor ondernemers en collegeleden/raadsleden in een (te duur) betaalde Skybox in het Heracles-stadion enz.

Mijn betoog heeft één conclusie. Zolang U in uw gemeente geen orde op zaken kunt (of wilt) stellen heeft u niets te zoeken in andere gemeentes (binnen- of buitenland) om daar toe te zien op de correcte toepassing van de democratische regels.

Met vriendelijke groet,
Jannink

(ingezonden brief)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Mening, 3 comments