Gerwin Kamphuis

Interview met Gerwin Kamphuis, lijsttrekker LKA “Laatste Kans #Almelo “

Interview met Gerwin Kamphuis.  Ooit scheidde Kamphuis zich af van de PVA en probeert de komende verkiezingen op eigen kracht terug te komen in de gemeenteraad.  Kamphuis spreekt over het kiezersbedrog van VVD Almelo en de verspilling van maatschappelijk geld aan zinloze projecten.

Posted by admin in Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 10 comments

Interview met Gerwin Kamphuis (LKA)

In een exclusief interview op AlmeloAnders gaat Gerwin Kamphuis (LKA) in op de recente politieke gebeurtenissen in Almelo. Waarom hij liever zou samenwerken met de VVD, over lekkende ambtenaren, de poortaffaire, de angstcultuur in het gemeentehuis, een nieuw stadion voor Heracles en de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 2 comments

Veiligheid oprit A35 ondergeschikt aan het eigen gelijk

Raadslid Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo is als gediplomeerd deskundige volledig in de smakeloze ‘A35-oprit-zaak’ gedoken en kwam tot de conclusie dat er in feite geen moer wordt gedaan en dat er opnieuw doden kunnen vallen bij de levensgevaarlijke oprit naar de A35. De rest van de politiek haalt onverschillig de schouders op, was haar handen in onschuld en de Rijkswaterstaat zegt ijskoud dat de boel aan de eisen voldoet. Mensenlevens tellen blijkbaar niet en zijn niets waard?

Kamphuis klom opnieuw in de pen:

Vreemde beredeneringen.

Na het gesprek met de gemeente kan geconcludeerd worden dat het RBT (met als aandeelhouders 4 gemeenten), de slootverbreding heeft laten ontwerpen en laten uitvoeren. De gemeente Almelo zelf is enkel betrokken geweest voor het inpassen in een bestemmingsplan. Een ondiepe afwateringssloot van Rijkswaterstaat is dus omgevormd tot een diepe en brede bergingsvijver. Onbewust is hiermee een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Een stukje terug, bovenaan de oprit, is het nog gevaarlijker, raak je daar van de weg, dan kukel je zo 8 meter omlaag de plomp in.

Als reden om geen vangrail te plaatsen wordt door diversen gezegd: ”Een botsing tegen een vangrail kan wel meer schade opleveren dan in het water terechtkomen”. Ten 1e klopt die redenering totaal niet, want geen auto klapt loodrecht op een vangrail en de kans op overleven in ijskoud water is nu eenmaal nihil. Ten 2e is nu eenmaal de regel dat een obstakel binnen 13 meter vanaf buitenkant rijbaan, afgeschermd moet worden. Dat een vangrail dus gevaarlijker kan zijn dan een obstakel is hiermee totaal in tegenspraak. Obstakel: Diepe sloot, brug, portaal, bebouwing, dikke bomen, gevaarlijke watergangen enz. enz.

Lees hier verder.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 1 comment

Scheve schaats gemeente rond onveiligheid oprit A35?

AlmeloAnders vroeg het zich al tijden af: waar blijven de maatregelen om de veiligheid bij de oprit van de A35 in Almelo te vergroten? Zoals bekend verongelukten daar vorig jaar maar liefst 6 personen in één enkel ongeval. Door het ontbreken van een vangrail kwamen twee voertuigen op de kop op het ijs van het naast de weg gelegen water terecht en zakten er vervolgens doorheen. Hierdoor zaten de inzittenden als ratten in de val. Raadslid Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo kaartte het maanden geleden al bij de gemeente aan en kreeg de toezegging van wethouder Anja Timmer dat ze overleg met wegbeheerder Rijkswaterstaat zou plegen. Tot op heden is er echter niets aan de situatie gedaan en zou een dergelijk ongeval zich heel gemakkelijk kunnen herhalen. De (weers)omstandigheden zijn namelijk precies hetzelfde. Is dit nu koppigheid of zijn bepaalde verantwoordelijken bang voor claims? Indien er vangrails worden geplaatst zou dat in feite het toegeven van een ernstige fout betekenen en dan heb je als verantwoordelijke een flinke rechtszaak aan de broek, of in dit geval ‘jurk’. Kamphuis zit er bovenop en kwam tot opmerkelijke conclusies. Overigens lijkt dit deel van de A35 wel een ‘black spot’, want ook aan de overzijde gebeurde enkele jaren geleden een ongeval waarbij maar liefst 5 jongeren omkwamen.

Gerwin Kamphuis schreef het volgende:

16 oktober 2012 heeft LKA de ‘Motie vangrail’ ingediend i.v.m. het ongeval op de A35 waar begin vorig jaar 2 auto’s in de brede sloot terechtkwamen. De motie werd unaniem door de raad aangenomen en wethouder Timmer zou de raad informeren over een eerder gesprek d.d. 15 maart 2012 met Rijkswaterstaat na het ongeval. Eind december kwam er een memo van de wethouder waarin werd medegedeeld dat er van het overleg van 15 maart 2012 met RWS geen notulen zijn gemaakt. Daar dit vreemd op mij overkwam ben ik bij RWS zelf gaan informeren en had binnen 10 minuten de notulen van het overleg van 15 maart per mail binnen. Het mooiste is nog dat dit verslag door de gemeente Almelo zelf is gemaakt en belastend voor de gemeente lijkt.
Na deze bevindingen bij de leiding van de gemeente te hebben neergelegd met de mededeling dat dit verzaken van de wethouder een motie van wantrouwen gaat opleveren, kwam er een paar uur later al een telefoontje van een ambtenaar van de gemeente Almelo: ”Het was allemaal een misverstand, er waren geen notulen gemaakt, wel een besprekingsverslag”. Wat is het verschil zou je denken ?

GerwinKamphuisAlmeloRaadslid Gerwin Kamphuis (LKA)

Door de inhoud van de notulen is de indruk ontstaan dat deze bewust zijn achtergehouden, omdat er belastende informatie voor de gemeente Almelo in lijkt te staan. Er staat namelijk letterlijk dat de gemeente Almelo INTERN zou uitzoeken hoe de realisatie van de slootverbreding (en verdieping) is ontstaan. Dit suggereert dat de gemeente Almelo verantwoordelijk is voor deze brede en diepe sloot waar 2 auto’s in konden belanden. Dus RWS treft geen blaam maar de gemeente Almelo ! LKA is zeer benieuwd naar het rapport van RWS over dit ongeval, dat ondertussen klaar zou zijn.

Zie ook de berichtgeving op collega-site AlmeloNieuws: Almelo mede
schuld aan dodelijk ongeval A35 ?

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 2 comments

Harry de OIde is Almelose politicus van het jaar

Almelo Anders kan terugkijken op een van haar meest succesvolle polls ooit. Wij vroegen u te stemmen op uw favoriete politicus in Almelo in het jaar 2012. U bracht maar liefst 239 unieke stemmen uit. Als een van de weinige nieuwssites kan er bij de polls van AlmeloAnders beslist niet dubbel worden gestemd. Elke stem is dus uniek en eenmalig.

DeOlde-2

Wij feliciteren Harry de Olde (Partij Vrij Almelo) met zijn uitverkiezing van politicus van het jaar 2012 in Almelo. Applaus voor deze man, die het beste voor heeft met burgers en dieren. Het was een afgetekende  overwinning aangezien hij zo goed als 50 % van de stemmen behaalde. Op een zeer verdiende tweede plaats eindigde VVD-dissidente Israa Abdullatif. Dit zal haar een steun in de rug zijn. Een rug die zij overigens als een van de weinigen recht hield toen het erom ging (Fortezza, stadhuis). Kortom een vrouw uit één stuk! Hulde voor Israa.

Voor Gerwin Kamphuis (LKA) zal het toch slikken zijn dat hij én achter De Olde én achter Israa eindigde. Maar een derde plaats is alleszins respectabel. Wij vermoeden dat De Olde eenvoudigweg een grotere achterban weet te mobiliseren. Als De Olde en Kamphuis weer de krachten bundelen zouden de gevestigde partijen worden weggevaagd!  Afgaand op de poll lijken de oudere politici als Stork en Isendoorn de burger toch te weinig aan te spreken. De laatste plaats van Hans Buitenweg is teleurstellend maar hij is wel de enige linkse politicus is die een nominatie haalde. 2013 zal de echte graadmeter worden: het laatste jaar voor de volgende lokale verkiezingen. De politici moeten nu namelijk alles uit de kast halen!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

Gemeente zet strijd tegen eigen bevolking voort

Het regime van burgemeester en wethouders in Almelo zet, na de beschamende raadsvergadering van vorige week, de strijd tegen de eigen bevolking gewoon voort. Amper opgekrabbeld van een zware, eigenlijk fatale, valpartij, haalt het college de plannen voor de vestiging van een supermarkt op de hoek van de Violierstraat / Bornsestraat weer uit de la. Ondanks hevige protesten uit de buurt en een bestemmingsplan waarop heel duidelijk een ‘woonbestemming’ rust (zie eerdere berichtgeving elders op deze site), is het college van zins haar plannen toch door te zetten. Wederom wordt een ‘vreemde’ partij (in dit geval het supermarktconcern Albert Heijn) geen strobreed in de weg gelegd en hebben de omwonenden wederom geen stem. Tot op heden zijn zij nog steeds niet geïnformeerd, laat staan dat zij ook maar enige inspraak in de plannen hebben gehad.

Voor het gemak gaat het college het huidige bestemmingsplan wijzigen van woonbestemming in detailhandelbestemming. Ook de huidige detailhandelsvisie, die er geen misverstand over liet bestaan dat op deze lokatie een supermarkt niet gewenst is, wordt herzien omdat de daarin opgesomde feiten het college slecht uitkwamen. De bevolking trekt weer eens aan het kortste eind.

Ook op de verderop gelegen ‘Wissink-locatie’ is nog steeds geen supermarkt gevestigd, hoewel het pand daarvoor al bijna een jaar klaar is. Hierover stuurde raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) bij herhaling vragen richting college echter werden deze niet of niet-bevredigend beantwoord. Kamphuis klom dus -het wordt een gewoonte in Almelo-  maar weer eens in de pen. Zie zijn brief hieronder:

Geacht college,

Naar aanleiding van vragen van Lijst Kamphuis Almelo over de tegenwerking van Wissink kwam van u als antwoord dat de gemeente helemaal niet tegenwerkt. Maar hetvolgende vraagt LKA zich dan wel nog steeds af: 1. Supermarkten waar Wissink contact mee heeft doen een haalbaarheidsonderzoek bij de gemeente. Allen koppelen naar hem terug dat zijn locatie ongunstig is omdat er elders ontwikkelingen zijn voor een supermarkt (Nouveau en voormalig taxicentrale) en dat zijn locatie moeizaam te bereiken is. Die conclusies trekken ze niet zelf, dat krijgen ze te horen van de gemeente Almelo. Daardoor haken ze allen af, aldus de conclusie van de heer Wissink. 2. Het bestemmingsplan voor zijn grond maakt al tientallen jaren een supermarkt mogelijk. Als er geen sprake is van tegenwerking, kunt u mij dan verklaren waarom er rond 2002 een voorbereidingsbesluit op dat gebied is genomen, dat 5 of 6 keer is verlengd (een voorbereidingsbesluit is om een bestemmingsplan te wijzigen, niemand mag er dan nog iets doen)?
Toen Wissink dat zat was is hij met een advocaat langsgeweest en die maakte korte metten met de voorbereidingsbesluiten van de gemeente, Wissink kreeg toen in 2007 een bouwvergunning (voorbereidingsbesluiten mogen maximaal 2 x worden verlengd). Uiteindelijk was het enige resultaat van die voorbereidingsbesluiten vertraging voor de plannen van Wissink. 3. Verder schrijft u dat het zijn eigen schuld is, omdat hij gewoon volgens die bouwvergunning van 2007 had kunnen beginnen. Hier zakt zijn broek natuurlijk helemaal vanaf, want u bespeelde hem, door hem te vragen het ontwerp iets aan te passen, u heeft toegezegd dat dit maximaal 3 maanden zou duren.
De heer Wissink, nog steeds goed van vertrouwen, is meegegaan in uw wens, maar helaas voor hem werden die 3 maanden 3 jaar. Dat was de druppel voor supermarkt Boni, die zag het toen niet meer zitten. In uw brief geeft u wel een draai aan de termijnen, maar die draai lijkt totaal ongeloofwaardig. Kortom verzoek ik u te verklaren waarom de voorbereidingsbesluiten zijn genomen tijdens zijn plannen voor een supermarkt, terwijl het bestemmingsplan uiteindelijk nooit is gewijzigd. Al met al hebben uw acties voor ruim 10 jaar vertraging gezorgd, het eind is nog niet in zicht.

Met vriendelijke groet, Lijst Kamphuis Almelo Gerwin Kamphuis www.lkalmelo.nl

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, 5 comments

Gerwin Kamphuis, het enfant terrible van de gemeenteraad

(door Tony Cassese)

Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) en Jaap Stapel (PvdA) kunnen elkaar sinds vorige week wel schieten. Nu vingen de heren elkaar de vlooien de afgelopen tijd wel vaker af, maar bij de laatste raadsvergadering liepen de zaken volkomen uit de hand. Stapel, die weer eens de voorzittershamer hanteerde, draaide Kamphuis’ microfoon dicht toen deze bezig was zijn standpunten op de hem bekende felle wijze uiteen te zetten. Kamphuis, juist op stoom, goed bij stem en dus goed te verstaan, praatte echter gewoon door. Enkele gemeenteraadsleden, Fred Gerritsen van D66 theatraal voorop, verlieten daarop de raadszaal. Politieke windvaan Herman Nijhuis (VVD) opperde bovendien om Kamphuis uit de raadszaal te laten verwijderen. Om het allemaal nog erger te maken riep oud-wethouder Bert Kuiper via Twitter zelfs op een cordon sanitaire rond Kamphuis in te stellen. Kortom de PvdA-fatwa is over Kamphuis uitgesproken. Wat een ongelofelijke, maar typisch Almelose poppenkast en wat een achterbaksheid.

Kennelijk wordt Kamphuis de coalitie te gevaarlijk. Hij weet inmiddels hoe de hazen lopen in Almelo, maar hij gaat daarin zelf niet mee. Hij neemt nu eenmaal geen blad voor de mond en dat wordt in Almelo absoluut niet op prijs gesteld. Je wordt hier geacht mee te doen met het ophouden van de schone schijn. Een raadslid dient keurig van de tongriem te zijn gesneden en geen taal van de kouwe nuchtere Almelose grond te bezigen. Een raadslid hoort sinds de dood van het vroegere raadslid Joop Schepers – ook al zo’n goedgebekte dissident- in de pas te lopen van de zittende macht. Je kunt je afvragen wat erger is: iemand, die eerlijk, met open vizier en recht voor de raap zegt waar het op staat, of iemand, zoals een Jaap Stapel, zoals een Herman Nijhuis, die op geraffineerde wijze iemand van achteren de politieke hals probeert door te snijden. Zodra het niet de kant van de gevestigde orde opgaat, wordt de redenaar de mond gesnoerd. Ook Harry de Olde van de PVA kan daarover meepraten. Toen hij eens opmerkte dat de hele binnenstad van Almelo door de gemeente is verkloot, snoerde mevrouw de burgemeester hem subiet de mond.

Trouwens, over poppenkast gesproken: de grootste (maar niet grote) acteur is Fred Gerritsen zelf, die met zijn wegloopactie heel goed heeft laten zien dat hij zich klaarblijkelijk lekkerder voelt in het incestueuze politieke nest van de coalitie en niet in dat van de oppositiebanken. Stel je voor, wethouder Gerritsen…, brrrrrr. Er is ook niet zoveel echt aan deze man, die zichzelf het liefst elke week in de krant ziet staan. In de raadszaal is het een soort  derderangs soapacteur, die met veel theatrale armbewegingen en kakkeriaanse stem indruk probeert te maken. Een hoop poeha. Eerder was er geen groter voorstander dan Gerritsen van de ontwikkeling van het Fortezzaplan. We kennen allemaal de foto nog: als heer vermomd stond hij vooraan te applaudisseren bij de onthulling van het grote Fortezzabord op de huidige nieuwe stadhuislocatie aan de Egbert Gorterstraat. En nu? Hel en verdoemenis over dat vermaledijde Fortezza.

Nee, dan toch liever Kamphuis, die alles kritisch volgt, al dan niet met ferm taalgebruik. Samen met een regelmatige bezoeker van de raad is hij zelfs mogelijke fraude met aan het Theaterhotel verstrekte subsidiegelden op het spoor. Hij maakte daarbij foto’s van een zogenaamd (met gemeenschapsgelden betaalde) nieuwe laadlift bij het theater, die er achteraf in het geheel niet is gekomen. Vermoedelijk geldt hetzelfde voor een zogenaamde nieuwe theatervloer en andere zaken. Waar is dat geoormerkte geld gebleven? Maar bij niemand van de complete gemeenteraad, noch het college gaan alarmbellen rinkelen, noch wordt er een onderzoek gestart terwijl ze daartoe wel een inspanningsverplichting hebben. Opmerkelijk!

                                                          Recent door Kamphuis gemaakte foto’s van de ‘nieuwe’, roodverroeste laadlift. 

Ja, Kamphuis is misschien te hard, maar hij brengt blijkbaar wel bepaalde belangen in gevaar en dat motten we niet hebben in Almelo.

Zie ook: www.lkalmelo.nl  en het artikel ‘Subsidiestromen’ elders op deze site.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

LKA stelt vragen over verplaatsen hamburgertent

Gerwin Kamphuis van LKA heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke kosten van een verplaatsing/verwijdering van de hamburgerzaak op het Centrumplein. Dit in verband met de binnenstadsplannen. De zaak staat op een cruciale plek, die een goede ontwikkeling van het nieuwe stadshart letterlijk lelijk in de weg staat. De zaak zal moeten worden uitgekocht. Kamphuis heeft hier in mei dit jaar al vragen over gesteld. Hieronder de brief van LKA:

6 mei heb ik u gevraagd om een kopie van het contract met MacDonalds in het centrum. Dit ivm de binnenstadsplannen en de kosten om de Mac daar weg te krijgen. Helaas kon u geen contract laten zien omdat de Mac van een particulier huurt (uw brief 2011-19016). Ik begrijp hieruit dat ik de vraag anders moet stellen: Het binnenstadsplan ligt klaar, de Mac moet daar weg, u bent zeker in onderhandeling met de genoemde particulier of eigenaar van dat pand, graag ontvang ik van u een schatting van de kosten om dat pand daar weg te krijgen. Kunt u dat momenteel niet, dan later in een kostenoverzicht van het binnenstadsplan graag de exacte kosten hiervoor, inclusief een overeenkomst hierover met de huidige eigenaar inclusief bedrag. Reden van ons verzoek: Wij hebben vernomen dat het contract met de Mac nog een zeer lange looptijd heeft, waardoor het verwijderen van dat pand de gemeente een boel geld gaat kosten.

Lijst Kamphuis Almelo

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 0 comments

Stuitend!

Normaliter is AlmeloAnders er niet voor om te reageren op artikelen, die andere media zoals kranten publiceren. Echter in het geval van de ‘Tien brutale vragen aan…’ van de Twentsche Courant Tubantia is het ditmaal toch nodig om hierop te reageren. Deze krant heeft deze erg originele rubriek in het leven geroepen en de afgelopen maanden zijn diverse lokale prominenten de revue gepasseerd. De vragen waren in meer of mindere mate brutaal te noemen, echter niet zo erg dat ze als ongepast geklassificeerd konden worden.

Anders is dat bij de ‘Tien brutale vragen aan Gerwin Kamphuis’ van een van de kleinste fracties in de Almelose Gemeenteraad. Zoals bekend moet Kamphuis maandag voorkomen bij de Almelose rechtbank, daarover is al veel geschreven. Echter de vragen, die de journalist in deze aflevering stelt zijn ronduit stuitend en gaan volledig voorbij aan -mijns inziens- het doel en de essentie van de rubriek ‘Tien brutale vragen aan…’. Het lijkt erop dat het de bedoeling is om Kamphuis zoveel mogelijk in diskrediet te brengen alvorens hij maandag naar de ‘slachtbank’ wordt geleid. Niet eerder waren de vragen zo tendentieus als nu, alsof ze door politieke opponenten werden ingegeven.

In Almelo mag blijkbaar nooit een partij boven het maaiveld uitsteken en mag de stad het alleen maar doen met de aloude club van CDA, PvdA en VVD, partijen die het gemeenschapsgeld met bakken tegelijk door de plee trekken. Het dagblad laat zich er klaarblijkelijk gewillig voor lenen om dit volk in het zadel te houden. Wat voor (persoonlijke) belangen zouden hier nu eigenlijk spelen? Maar het allermooiste komt nog: UPDATE De foto bij het artikel van TC Tubantia is afkomstig van AlmeloAnders en is aan Tubantia verstrekt door Kamphuis zelf. De krant nam aan dat het een eigen foto was. Dat nieuwsmedia foto’s met elkaar uitwisselen is prima, ook voor AlmeloAnders uitdrukkelijk geen probleem. EINDE UPDATE In mijn tijd als verslaggever voor het lokale sufferdje echter waren, na het afbeelden van een krantenknipsel (met nota bene bronvermelding) uit de TC Tubantia, de rapen gaar en stond de toenmalige opperchef Albert Holterman op z’n achterste poten. Is de krant nu voor de burger of voor de overheid? Is de krant nog wel te vertrouwen? Ik laat het antwoord op die vraag voorlopig maar even open, maar ik ben wel een beetje misselijk. Ook door het feit dat een zekere wethouder potentiële adverteerders adviseert om zich toch vooral maar niet te associëren met AlmeloAnders. AlmeloAnders haalt blijkbaar teveel feiten boven water, die ze liever onder het vloerkleed willen houden. Overigens kan ik die wethouder (waarvan we de naam voorlopig nog niet prijsgeven) melden dat AlmeloAnders zich uitstekend zélf kan bedruipen en adverteerders niet per se nodig heeft. Het is ons die paar tientjes per jaar wel waard om de Almelose burger van de waarheid op de hoogte te houden.

Tony Cassese.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Kritisch Almelo, 3 comments

Kamphuis (LKA) doneert 40 euro aan Voedselbank

 
Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo geeft 40 euro aan de Voedselbank, dit om de grote schranspartij na afloop van de ‘Russische bezuinigingsroulette’, ook wel Voorjaarsnotavergadering genoemd, een beetje te verantwoorden. Kamphuis schrijft:
 
Beste mensen,
 
Velen hebben afgezegd voor het diner na de voorjaarsnota, omdat ze het niet passend vinden ivm de te nemen bezuinigingen. Anderzijds hebben afzeggers wel gestemd voor grote en dure projecten van de gemeente Almelo en lijkt het afzeggen van een diner voor een paar tientjes op een beetje tegenstrijdig. Het afzeggen van reserveringen kost echter ook geld. Nu afzeggen vinden wij jammer, want die paar tientjes per persoon doen er niet meer toe. De raad moet voor een paar tientjes afzeggen, terwijl het college grof geld uitgeeft. LKA vindt het wel van belang dat raadsleden elkaar ook eens informeel kunnen spreken, al is dat tijdens een buffet of diner, we hadden dus ook graag iedereen aanwezig gezien. 

LKA wil wel een gebaar maken en zal morgen 40 euro (voor 2 personen) overmaken naar de voedselbank en roept alle raadsleden die wel naar het diner gaan op dit ook te doen. Het rekeningnummer van de Voedselbank is 14.89.76.697

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Nieuwtjes, 1 comment