Harry de Olde

Harry de OIde is Almelose politicus van het jaar

Almelo Anders kan terugkijken op een van haar meest succesvolle polls ooit. Wij vroegen u te stemmen op uw favoriete politicus in Almelo in het jaar 2012. U bracht maar liefst 239 unieke stemmen uit. Als een van de weinige nieuwssites kan er bij de polls van AlmeloAnders beslist niet dubbel worden gestemd. Elke stem is dus uniek en eenmalig.

DeOlde-2

Wij feliciteren Harry de Olde (Partij Vrij Almelo) met zijn uitverkiezing van politicus van het jaar 2012 in Almelo. Applaus voor deze man, die het beste voor heeft met burgers en dieren. Het was een afgetekende  overwinning aangezien hij zo goed als 50 % van de stemmen behaalde. Op een zeer verdiende tweede plaats eindigde VVD-dissidente Israa Abdullatif. Dit zal haar een steun in de rug zijn. Een rug die zij overigens als een van de weinigen recht hield toen het erom ging (Fortezza, stadhuis). Kortom een vrouw uit één stuk! Hulde voor Israa.

Voor Gerwin Kamphuis (LKA) zal het toch slikken zijn dat hij én achter De Olde én achter Israa eindigde. Maar een derde plaats is alleszins respectabel. Wij vermoeden dat De Olde eenvoudigweg een grotere achterban weet te mobiliseren. Als De Olde en Kamphuis weer de krachten bundelen zouden de gevestigde partijen worden weggevaagd!  Afgaand op de poll lijken de oudere politici als Stork en Isendoorn de burger toch te weinig aan te spreken. De laatste plaats van Hans Buitenweg is teleurstellend maar hij is wel de enige linkse politicus is die een nominatie haalde. 2013 zal de echte graadmeter worden: het laatste jaar voor de volgende lokale verkiezingen. De politici moeten nu namelijk alles uit de kast halen!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

BREAKING – Provincie: ‘Het ziet er zeer slecht uit voor Almelo’

 Volgens Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo (PVA) neemt de Provincie Overijssel Almelo momenteel streng onder de loep. Naar verluidt ziet het er volgens de provincie ‘zeer slecht uit voor Almelo’. Dit kan niets anders betekenen dat de stad zich daadwerkelijk aan de vooravond van de Artikel 12-status bevindt. Er is niets wat dat nog kan tegenhouden. De Olde heeft hierover contact gehad met het provinciebestuur en de gesprekken waren voor De Olde voldoende aanleiding om niet akkoord te gaan met de begroting zoals die nu voorligt. In een brief aan het college schrijft De Olde het volgende: 

De Partij Vrij Almelo zal tegen de begroting zoals die er nu ligt stemmen omdat wij niet mede verantwoordelijk willen zijn voor een a.s. artikel 12 status. Almelo heeft een begroting van 284 miljoen hetgeen neerkomt bij 72.673 inwoners op 3907 euro per inwoner, per jaar. Dit is fors vergeleken met andere gemeenten zoals Urk, Nieuwegein en Bunschoten die slechts 1970 euro, 2600 euro en respectievelijk 2300 euro per jaar per inwoner uitgeven in 2012.

 Het college wil het Bestuurlijk Partnerschap via een strategische samenwerking met de Provincie Overijssel aanhalen. Volgens de Partij Vrij Almelo zijn dit loze woorden. Dit klemt des te meer vanwege de enorme hoeveelheid ongebruikte liggende gemeenschapsgelden (1,2 miljard) bij de Provincie waar de Partij Vrij Almelo steeds op doelde en daar diverse keren vragen over heeft gesteld en die steeds weer afgedaan werden als niet belangrijk. ondanks die enorme uitgaven van de gemeente Almelo blijft men in Almelo desaltemin ontevreden met een gemiddeld (onvoldoende) rapportcijfer van 5,5 tot 5,7 over de kwaliteit van het gemeentebestuur. uit onderzoek blijkt dat Almelo zeer slecht scoort: op plaats 335 van de 418 gemeenten in Overijssel.

De Partij Vrij Almelo heeft door deze slechte berichtgeving contact gezocht met de Provincie Overijssel, als toezichthouder van de gemeente Almelo. Wij  zouden het college graag willen verzoeken om financieel mee te werken en goedkeuring te willen geven aan een zogeheten ‘second opinion’ van Ernst & Young, een landelijk streng opererend register-accountant met veel financiële ervaring op het gebied van lokale overheden. ondanks de enorme hoeveelheid uitgaven per jaar per persoon blijven de inwoners van Almelo dikke onvoldoendes geven hetgeen er op duidt dat er continu verkeerde keuzes worden gemaakt en het College kennelijk nog steeds geen ‘feeling’ heeft met de wensen van de mensen !

Harry de Olde, Partij Vrij Almelo

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 19 comments

De ‘Motie van Treurnis’

Staande voor de spreekwoordelijke treurwilg leggen Gerwin Kamphuis (LKA) en Harry de Olde (PVA) het hoe en waarom van hun Motie van Treurnis uit. Iets met  Dolle Pret / Aylin, dwangsommen en een grote samenzwering. U leest, hoort en ziet het zoals altijd eerst op AlmeloAnders
Posted by Redactie in AlmeloAnders, Politiek en Polikliek, 6 comments

De Olde (PVA) past zich alsnog aan

Er is veel te doen over het ruwe taalgebruik van diverse raadsleden in de Almelose gemeenteraad. De welbespraakte VVD-er Jemy Pauwels vindt dat de sommige raaskallende raadsleden wel een cursus “spreken in het openbaar” mogen volgen. Nee, de praat van de straat moet plaatsmaken voor politiek jargon. Harry de Olde voelde zich aangesproken en geeft het goede voorbeeld zoals blijkt uit het onderstaande filmpje waarin eerst ‘hoe het was’ en daarna ‘hoe het nu is’ wordt getoond.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Politiek en Polikliek, 17 comments

Harry de Olde lanceert de dierenpolitie

(door Leon Verdraaijt)

In de informatieve raadsvergadering van afgelopen dinsdag pleitte Harry de Olde van de PVA voor de invoering van een dierenpolitie. Op initiatief van Harry kregen de raadsleden een lezing voorgeschoteld van Henk ten Napel, de voorzitter van de Stichting Zinloos geweld tegen dieren. Volgens hem is het slecht gesteld met het welzijn van de dieren. Ten Napel betoogde dat dierenbeulen ook tot geweldsdelicten tegen mensen in staat zijn.

De raadslieden reageerden lauwtjes op het betoog. Vragen als: hoe zit het met de bevoegdheden van de dierenpolitie?  Wat zijn de kosten? Kunnen bestaande toezichthouders de taken van de dierenpolitie niet uitvoeren?, bleken toch lastig te beantwoorden.

Ronduit tegenstrijdig in het betoog van Ten Napel was dat hij zich kritisch uitliet over de huidige praktijk die eruit bestaat dat de eigenaar opdraait voor de kosten van het – al dan niet terechte – vervoer en opslag van de door de landelijke dienst in beslag genomen dieren terwijl hij ditzelfde argument gebruikte om te betogen dat de gemeente bij de aanstelling van controleurs hieraan mooi zelf geld kan verdienen.

Bekijk het exclusieve interview met De Olde hieronder.

Verder was er nog goed nieuws te melden. De trendmonitor voor Almelo laat zien dat de werkeloosheid in Almelo daalt en dat de huizenprijzen langzaam uit het dal klimmen. De vooruitzichten zijn goed. Verder werd bekend dat er een onderzoek komt naar de woningbehoefte in Almelo. Niet gek gelet op de inmiddels volledig uitgeklede Marsroute. Slechts een zeer beperkt aantal woningen zal worden gebouwd.

Daarna volgde een wat tam debat over het coalitieakkoord. Het document is natuurlijk een compromisstuk waarin de coalitiepartijen zich tot de hoofdlijnen beperkt hebben. Dat zo zijnde, laat  de tekst ruimte voor open einden. Vooral de sociale paragraaf werd door diverse partijen aangrepen om hun eigen stokpaartjes te berijden.

De VVD, bij monde van Herman Nijhuis, trok op zijn bekende wijze (weer eens) van leer tegen de uitkeringstrekker die zich nog maar eens in zijn bed omkeert. Dat schoot natuurlijk weer in het verkeerde keelgat van Bertje – alles voor de armen, maar een nieuw duur stadhuis mag wat kosten –  Hümmels. Stork (ALA-AOV) wees nog maar eens op de diverse dossiers waarover geen duidelijkheid bestaat: de bouw van een nieuw stadion, Waterrijk(je), de binnenstadsplannen en wat al niet meer zij. Ja, zelfs de monorail hangt volgens Stork nog boven de (Koren)markt. In figuurlijke zin dan.

Zo mocht iedereen zijn ‘plasje’ even doen en waren allen tevreden.

Deze week gaat de eervolle vermelding naar Ugur Çete die nog eens fijntjes wees op de polarisatie in de Almelose samenwerking terwijl in het akkoord geen woord wordt gerept over minderhedenbeleid, een gemiste kans en iets wat ons in onze analyse ook al was opgevallen. Het college zelf deed aan het debat niet mee dus het valt te bezien wat er met de aanbevelingen van de diverse partijen zal worden gedaan. De tijd zal het leren.

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 1 comment

Ex-PVA’er Kamphuis haalt uit naar chef-redacteur Tubantia

De kersverse Almelose politicus Gerwin Kamphuis, die onlangs uit de Partij Vrij Almelo werd gezet, heeft behoorlijk de dampen in door publicaties in het lokale dagblad TCTubantia. Chef-redacteur Leo van Raaij, die er een handje van heeft om iedereen die de gevestigde orde in gevaar brengt, met z’n scherpe pen neer te sabelen, krijgt er flink van langs. Volgens sommigen staat Van Raaij erom bekend de spreekbuis van het Almelose College te zijn. Gerwin Kamphuis heeft er in elk geval tabak van en slaat Van Raaij in een ingezonden brief in niet mis te verstane woorden links en rechts om de oren. Lees hieronder:

Dag Leo,

Vandaag las ik in je slinkse krant dat je al voor de verkiezingen dacht dat ik iets ergs in mijn jeugd heb meegemaakt. Van een slinkse pisnicht als jij kan ik zoiets blijkbaar verwachten. Net als je citaten in je achterlijke dagbladje dat ik door de politie van huis ben gehaald ivm mijn rijgedrag. Ook schrijf je steeds dat ik wethouder Sjoers wel op zijn gezicht had willen slaan.

Je weet gewoon totaal niet waar je het over hebt. Dat over Sjoers was humor, hij lacht er zelf om, mijn verzekeringsmij heeft mij door aangetoonde bewijzen vrijgesproken wat betreft mijn rijgedrag. Mijn moeder weet niets over traumatische ervaringen uit mijn jeugd. Tjonge, wie probeer jij nu te naaien en voor wie ?

Tja, maandag diverse artikelen in jouw krantje, waar Harry de Olde een mes in mijn rug steekt. Oke, dat kan ik wel hebben, uiteraard vind ik het niet aardig, maar door opgelopen frustraties snap ik waarom Harry zo doet. Maar wat ik van jou in mijn rug kan verwachten, daar krijg ik pas echt de kriebels van, brrrr ;-).

Groet, Gerwin Kamphuis

UPDATE:  de redactie heeft Ugur Çete van de gelijknamige partij gevraagd naar de geruchten dat Kamphuis zich bij hen wil aansluiten. Çete reageerde hier lacherig op, maar meldde wél dat “…indien Kamphuis het programma van Çete onderschrijft hij van harte welkom is”….

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments