Heracles

Uitbreiding stadion Heracles #Almelo niet besluitrijp

 

(ingezonden)

Uitbreiding stadion Heracles niet besluitrijp

HeraclesHeracles vraagt van de gemeente een lening van € 10 miljoen voor de uitbreiding van het stadion. Binnenkort besluit de gemeenteraad hierover.  Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet roepen veel partijen om het hardst dat zij voor gaan stemmen.

Nu het nieuwbouwplan van tafel is,  moet alles opnieuw worden bekeken.  Daarbij moet ook gekeken worden naar de amateursclubs in de omgeving die het onderhoud lang hebben uitgesteld. Daarover wordt in de nieuwe buisinesscase van Heracles niets gemeld.

Toch wil Heracles 10 miljoen van de gemeente lenen.

Heeft Heracles het nieuwe plan al aan een normale bank voorgelegd? Waarom moet de gemeente ook voor dit uitbreidingsplan voor bank spelen?  € 10 miljoen was het bedrag dat nodig was voor nieuwbouw. Dat kan niet meer kloppen.

De businesscase die Heracles naar de raad heeft gestuurd overtuigt niet. Daarin staat letterlijk:

Publiek

Lezen wij het goed en denkt Heracles werkelijk dat door het verhogen van de capaciteit meer publiek wordt getrokken? En zijn de prognosecijfers niet te rooskleurig? Al langere tijd zien wij tribunes en skyboxen die bij lange niet worden gevuld.

Een besluit over de lening is dus veel te voorbarig. Maar of de Almelose politici het ook zo (willen) zien?

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 14 comments

Tweede ring op bestaande stadion Heracles zo goed als zeker

 
TweedeRingHeracles-2
 
Een nieuw stadion voor Heracles is nu wel heel ver weg. Uit Heracles-kringen vernemen wij namelijk dat men aan het eind van het seizoen de lange voorzijde gaat verbouwen om meer Businessunits te realiseren. De capaciteit qua toeschouwers moet dan circa 12.000 worden door de voorkant deels te slopen en groter/hoger te maken. Naar verluidt schijnen hier al tekeningen van te zijn.
 
Het kan dus niet anders dan dat het rapport Ecorys over de detailhandel in een nieuw te bouwen stadion een uitkomst heeft, die desastreus is voor de binnenstad. Reden waarom Heracles momenteel probeert om bij de provincie wat geld los te peuteren. De provincie houdt echter vooralsnog de hand op de knip, ook wat betreft de ‘blokkade’ van 8,9 miljoen euro die bestemd is voor de binnenstad. Waarschijnlijk is ook Heracles tot het besef gekomen dat 30.000 m2 nieuwe detailhandel en het vrijgeven van detailhandel van de Woonboulevard iets teveel is van het goede.
 
Ook schijnt dat voorzitter Jan Smit een nieuw stadion laat varen. Momenteel wil hij daar nog niet voor uitkomen. Wat dit alles betekent voor de vier betrokken amateurclubs is onduidelijk. In ieder geval zal dit alles tot uitstel leiden. Kortom, onzekere tijden voor de vier clubs die al jaren het onderhoud hebben verwaarloosd in afwachting van herschikking en nieuwbouw.
Posted by Redactie in Even wat anders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 2 comments

Crisissfeer rond nieuw stadion Heracles

Tweede ring op stadion Heracles?

Het is al lang heel stil rond de bouw van een nieuw stadion voor Heracles. De club staat op een teleurstellende 14e plaats en de tribunes worden volgens sommige berichten bij lange na niet gevuld. Op internet wordt dan ook druk gespeculeerd of het plan voor een nieuw stadion überhaupt wel door kan gaan. Het onafhankelijk raadslid Israa Abdullatif meldt op Twitter dat er afgelopen vrijdag crisisberaad heeft plaatsgevonden tussen het college en Heracles. Men wilde geen enkele mededeling doen. Deze stilte is dan ook weinig bemoedigend. Volgens Israa gaan er nu diverse scenario’s over tafel en geeft men elkaar over en weer de schuld.

Israa

 

Israa voorspelt voor dit moment dat er helemaal geen nieuw stadion komt, maar (slechts) een tweede ring op het huidige stadion zoals velen in het verleden al voorstelden. Misschien is dit wel de realiteit die iedereen onder ogen moet zien. Meer zit er voorlopig niet in. Zowel het college als Heracles moeten  wat dat betreft de burger duidelijkheid geven of het stadion er nu wel of niet komt. Het ziet er naar uit dat naast het nieuwe en het oude stadhuis en de op zijn gat liggende binnenstad, het stadion weer een heet hangijzer wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar zullen de draaikontpartijen weer hun slag proberen te slaan of een draai maken.

UPDATE 22/10/2013 

In een reactie op de berichtgeving benadrukt Heracles dat alles koek en ei is met de gemeente (tuurlijk), maar dat men geen mededelingen wil doen over de inhoud van het rapport waarin de effecten van grootschalige detailhandel in een nieuw te bouwen stadion voor de rest van de stad zijn beschreven. Die inhoud kan nooit positief zijn anders werd het rapport wel met iedereen gedeeld, dus komt het nu neer op ‘achterkamertjespolitiek’ ten koste van de ongeruste supporter. Heracles gaat nu in gesprek met de Provincie, die ook nog de nodige relevante bezwaren tegen nieuwbouw heeft.

schets

 

Posted by admin in Blunders en fratsen, Politiek en Polikliek, 12 comments

VVD grote verliezer Heraclesdebat

Gisteren heeft de gemeenteraad van Almelo beslist dat in het nieuw te bouwen stadion van Heracles detailhandel wordt toegestaan.

Alleen het CDA liet zich niet vermurwen en hield vast aan het standpunt dat de stad een integrale detailhandelsvisie nodig heeft. Dat is ook wat de lokale VVD steeds heeft verkondigd, maar deze partij heeft definitief haar ziel en de binnenstad verkocht aan Jan Smit en consorten.

Toen het om Almelo Nouveau ging , vond de VVD bij monde van wethouder van Woudenbergh, dat eerst een detailhandelvisie gemaakt moest worden. Want dergelijke ontwikkelingen in de periferie zouden de binnenstadondernemers wel eens kunnen schaden. Echter als het om Heracles gaat, spelen dergelijke argumenten kennelijk geen rol meer en heeft de VVD het definitief failliet van de binnenstad op haar geweten.

Almelo-100dpi

Hoe slap men hier opereerde blijkt uit het feit dat de VVD binnenskamers eigenlijk tegen de stadionplannen is, maar men zich had voorgenomen om met de meerderheid mee te stemmen. Die meerderheid creëerde men zelf door samen met D66 en PvdA via een amendement detailhandel in het nieuwe stadion mogelijk te maken.

Een merkwaardige actie omdat de VVD bij de Heracles-achterban totaal heeft afgedaan en electoraal gewin niet te verwachten is.

Of het stadion er daadwerkelijk komt, valt overigens nog te bezien gelet op de randvoorwaarden. Smit kennende komt hij ongetwijfeld nog een keer langs de raad met een aanvullend eisenpakket. Want wie A zegt, moet ook B zeggen.

Het toont maar weer eens aan dat de gemeenteraadsleden geen enkele visie en al helemaal geen hart voor de binnenstadondernemers hebben. De enige uitzondering overigens, is VVD-lid Israa Abdullatif, die voor de zoveelste keer heeft bewezen dat ze een rechte rug heeft en niet meeging met de rest van haar fractie.

NASCHRIFT: naar aanleiding van een opmerking via Twitter van VVD-raadslid Jemy Pauwels nog een aanvullende opmerking t.a.v. de nieuwe detailhandelsvisie. De nieuwe detailhandelsvisie was er niet gekomen als bewoners van Violierstraat en Bornsestraat niet in opstand waren gekomen tegen het plan om een Albert Heijn te vestigen op de hoek van de Violierstraat – Bornsestraat. Op die locatie lag en ligt nog steeds een woonbestemming, hetgeen ook zwart op wit werd aangetoond door de bewoners. Er bestond al een detailhandelsvisie en daar mankeerde niets aan, totdat dit een bedreiging werd voor het één-tweetje tussen VVD en Albert Heijn. Toen was de bestaande detailhandelsvisie opeens ‘verouderd’ en werd alles in het werk gesteld om een nieuwe detailhandelsvisie te creëren ten gunste van de Appie-plannen. Dat daarbij de plannen van Heracles danig in gevaar kwamen, werd even vergeten.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 14 comments

Nieuwste stunt: stadion Heracles in centrum Almelo?

Terwijl de gemeenteraad pas heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet en met het bestemmingsplan stadhuis Fortezzaterrein, werkt Heracles nog steeds aan eigen alternatieve plannen voor het stadion. Er wordt in het onderstaande bericht gesproken over diverse varianten waarnaar onderzoek wordt gedaan. Hierin valt één bijzonder opmerkelijk plan op en wel een plan voor een stadion… let op, hier komt ie: … IN DE BINNENSTAD! Dit wordt werkelijk als serieus beschouwd. Ook ontwikkelaar Urban Interest, die de halve binnenstad in handen en het college in z’n binnenzak heeft werkt aan een stadionplan. Urban Interest heeft hiervan al schetsen laten maken. Het Laatste idee is om het stadhuis in het stadion onder te brengen en van het Fortezzaterrein een parkeergarage te maken! Maar dit roept meteen grote vragen op. Als dit echt serieuze plannen zijn, waarom dan nog geld naar de eerste fase binnenstadsplan? Waarom wordt het stadhuis er dan al doorgedrukt? Wie bedondert er nu wie? Dit illustreert iets wat wij allang wisten: de gemeenteraad heeft überhaupt niets meer in de melk te brokkelen. Het is een groot schimmenspel. Wat zijn nu de plannen? Welke status hebben deze? En vooral: wat kost dit allemaal wel niet? Al dat geld dat inmiddels al is gegaan naar plannen maken en onderhandelen… wat voor zinnigs had daar mee gedaan kunnen worden, waar de stad echt iets aan heeft? Klik hieronder op het emailbericht om het duidelijker te kunnen lezen.
HeraclesNaschrift redactie: is het al 1 april? Nee toch? Wie ook maar een beetje over gezond verstand beschikt, die zal op de klompjes aan kunnen voelen dat het plan voor een voetbalstadion in het centrum niet alleen belachelijk, maar ook nog eens volledig geschift is. Stelt u zich voor: horden dronken voetbalfanaten die plunderend en slopend door de binnenstad trekken. Heei… wacht ff. Zou dat dan de beoogde binnenstadsvernieling kunnen zijn?  Voetbalclub en stadsbestuur moeten eens ophouden met die geldverslindende zeepbellen en zeperds. Nieuw stadhuis? Nieuw stadion? We moeten het nog zien.

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 20 comments

Nieuw stadion voor Heracles

De voorzitter van Heracles Dhr. Jan Smit wenst niet “aan een dood paard te trekken”, daar waar het betreft de aarzeling van de Gemeente Almelo om in te stemmen met de subsidie voor de bouw van een nieuw Heracles stadion. Maar zo heet zal de soep toch niet opgediend worden. Wat mij wel verbaast is dat Heracles zich voorneemt om ook een hotel in het nieuwe stadion op te nemen. Juist nu de gemeente heeft toegestaan dat het private project Almelo Nouveau van start mag gaan, inclusief een hotel. Daartegen liep de gehele middenstand onder leiding van de uitbater van het Theaterhotel (welke zelf een hotel nabij Almelo-Wierden bouwt) te hoop, omdat dit nooit rendabel zou kunnen zijn en het ‘zijn’ Theaterhotel zou benadelen.

Uiteindelijk hebben zij zich moeten schikken in de goedkeuring van de (nogmaals benadrukt) bouw van Almelo Nouveau INCLUSIEF een integraal deel, namelijk een hotel. Frappant is, dat nu Heracles zich voorneemt om een nieuw stadion inclusief hotel te gaan bouwen, er geen enkele MKB bobo, inclusief Dhr. Hammink geen enkel bezwaar heeft geuit. Dat is op zijn minst: VREEMD! Wel een volledig privaat hotel trachten te blokkeren, maar een met gemeentesubsidie te bouwen hotel zonder commentaar te laten.

UIteraard hoop ik dat de gemeente Almelo de voorwaarden van Heracles zal accepteren en dat het tot de bouw van een volwaardig stadion voor Heracles zal komen. Deze club heeft zich voldoende bewezen in de eredivisie om zo’n uitbreiding/nieuwbouw van zo’n stadion waard te zijn. Ik hoop dan ook dat de voorzitter van Heracles met zijn laatste uitspraken de gemeente Almelo ‘op scherp’ heeft gezet. Mogelijk zou Jan Smit een gebaar kunnen maken door de toevoeging van een hotel te willen schrappen bij de bouw van een nieuw stadion. Mede ook om zijn toekomstige buurman ‘Almelo Nouveau’ een haalbare kans te geven met het in dit complex geplande hotel.

Henk de Jong, Almelo

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, 5 comments

Nieuw stadion Heracles nog geen gelopen race

(door onze politiek verslaggever Gert Verdamme)

Even stond het stadhuisplein vol met Heraclesfans. Zij hadden gehoor gegeven aan de oproep om de informatieve raadsvergadering te bekijken op een videoscherm. Iedereen was opgetrommeld, tot de spelers aan toe die als zittend decor dienden. Joost mag weten waarom de oproep tot mobilisatie was gedaan. Vanavond stond er totaal niets op het spel. Het besluit over een nieuw stadion wordt pas komende maart genomen.

Het begin was veelbelovend met een rondje bestuursleden van de club en/of het stadion die het belang van een nieuwbouw bepleitten. Snel daarna verzandde de vergadering echter in bedenkelijke verkiezingsretoriek. Jan Brand (CDA) beet het spits af door in plaats van het stellen van een ‘vraag’ wat neerkwam op  een minutenlang monoloog waar niemand wat van begreep. Samengevat: “het CDA is voor ….maar….”. Op het stadhuisplein waren toen nog enkele tientallen diehardfans over. Buiten begon het te regenen. Buitenweg (Groen Links) zette vraagtekens bij de financiële bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd voor nieuwbouw of uitbreiding. Gerritsen (D66)  vroeg zich af hoe het verder moet met de amateurclubs. Krijgen die een plaats in een eventueel nieuw stadion?

Jan Veenstra (CU) vond het geen goed idee om voorzieningen voor ouderen in een nieuw stadion onder te brengen. Demente ouderen zouden niets liever willen dan hun oude dag  slijten bij de club, aldus het bestuur. Veenstra is welkom, aldus een toeschouwer. Hilariteit alom. Veenstra vatte dit goed op, maar gênant was het in ieder geval wel. Jemy Pauwels kreeg de handen op elkaar door tot driemaal toe (zeer subtiel..NOT) het standpunt van de VVD nog maar eens te ventileren. Zijn partij is  voorstander van een lening aan Heracles voor de bouw van een nieuw stadion. Over de zekerheden wordt nog getwist.

De slimste opmerking kwam van Marike van Doorn (ALA-AOV), zelfverklaard tegenstander van een nieuw stadion, die informeerde naar de plannen met het huidige stadion in het geval van nieuwbouw. Wij zien het al voor ons: Almelo, stad met niet alleen twee stadhuizen maar ook twee stadions. De Heraclesfans werden vriendelijk bedankt voor hun aanwezigheid en vocale inbreng. Het is geen gelopen race, zoveel is duidelijk.

UPDATE: ook gewezen wethouder Bert Kuiper had een mening welke hij via Twitter de wijde wereld inslingerde. Collega-website HNDB (Happen Naar De Baas) plaatste deze Tweet van Kuiper waarop een storm van reacties uit Heraclesgelederen loskwam. Dit had een HLEGBV (De Honden Lusten Er Geen Brood Van) tot gevolg. Klik maar eens op de volgende link: http://hndb.nl/index.php?itemid=2638#c

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 2 comments

Nieuwe geldschieter heeft straks grootse plannen met ‘oude’ stadion

Jan Smit introduceert zijn nieuwe geldschieter. Deze heeft een nieuw plan voor het stadion van Heracles!

In voetballand gonst van de geruchten dat voorzitter Jan Smit van Heracles Almelo en de landelijke koning van volksvermaak Hennie van der Most wederom samen zaken gaan doen. Nam Smit kortgeleden het zwembadcomplex ‘De Smelt’ in Assen van Van der Most over, nu lijkt het erop dat Van der Most het oude Heracles-stadion in handen krijgt.

Naar verluidt heeft Van der Most er, op de zijn bekende manier, grootse plannen mee. Hij ziet in het amper tien jaar oude stadion een gat in de markt en hij lanceert dan ook een uniek concept. In bijgaand filmpje vertelt Hennie dat hij er een ‘kippentent’ van wil maken, zo’n Piri-Piri-ding waarbij de gasten onbeperkt kip kunnen vreten. Dat het een restaurant zal kunnen worden is niet zo bijzonder, echter de formule wel.

Van der Most: ‘Ik heb een naam hoog te houden voor wat betreft unieke uitgaansconcepten. Dat is het publiek nu eenmaal van mij gewend. Neem nou Kalkar in Duitsland dat ik omtoverde tot Wasser Wunderland, maar ook Preston Palace is nog steeds razend populair en heeft landelijke aantrekkingskracht. Mijn plan met het oude stadion is niet minder uniek. Ik maak er een biologisch dynamisch verantwoorde kippentent voor vrije uitloopgasten van. Dit betekent als eerste dat ik dat verrekte neppe kunstgras eruit ga slopen. Daarna zaai ik er weer gewoon gras in en dan kunnen de kippen erin. Ik schat zo’n viefduuzend. Tijdens openingstijden van het restaurant kunnen de gasten dan vrij rondscharrelen en onbeperkt hun eigen kippen vangen en ermee naar de zelfbedieningskeuken gaan. Nou, da’s toch uniek toch?”

Posted by Redactie in Even wat anders, Gemeente Almelo, Nieuwtjes, 2 comments