Hermans

Hoezo cultuuromslag?

(analyse door Leon Verdraaijt)

Het nieuwe (politieke) jaar is weer begonnen. In haar terugblik op 2010 veel stichtelijke woorden van burgemeester Jon Hermans over de cultuuromslag die zij in Almelo tot stand wil brengen. In een onafgebroken reeks prachtige positieve woorden schetste de burgemeester dat er een groot aantal gunstige voortekenen zijn. Welke gunstige voortekenen dat zijn is menigeen echter een raadsel. Het is zelfs andersom. Eind november vorig jaar bleek weer eens hoe de politieke verhoudingen in Almelo zijn: het college bepaalt en de raad volgt. Neem als voorbeeld de overeenkomst met projectontwikkelaar Van der Looy over de overdracht van het Fortezzaterrein waarin – aldus raadsnestor Stork – allerlei risico’s door de gemeente worden overgenomen. Deze essentiële brief werd – geheel ‘toevallig’ – te laat ter kennis van de gemeenteraad gebracht, namelijk pas na de begrotingsbehandeling. De raad wist van toeten noch blazen. Zo gaat dat dus in Almelo nog steeds.

Vervolgens begint het ‘zwartepieten’ en meldt spreekbuis en verlengstuk van het college – TC Tubantia –  dat de verantwoordelijk wethouder de brief wel op tijd naar de raadsgriffie heeft gestuurd, daarmee suggererend dat de raadsgriffie een fout heeft gemaakt. Sterker nog: de raadsgriffie kreeg het ijskoud op de kop en daarmee was de kous af. Het werd geslikt voor zoete koek, terwijl de gevolgen eigenlijk erg groot zijn. In werkelijkheid is namelijk het eigen secretariaat van B en W ervoor verantwoordelijk dat documenten op het RIS (raadsinformatiesysteem) worden geplaatst zodat de raadsleden hiervan tijdig kennis kunnen nemen. De griffie van de raad had hier niets mee te maken en heeft dus geen fout gemaakt. Hier is dus sprake van uiterst  tendentieuze berichtgeving. Zo houdt het niet kritische Tubantia het college uit de wind zoals zij het de laatste jaren altijd heeft gedaan. (Lees hiervoor op www.geleraaf.nl ook de ingezonden brieven op de Klaagmuur eens red.) Het college bepaalt zelf wat zij de raad wenst voor te schotelen.

Een en ander levert een aantal vragen op. Waarom kan het college van B en W nog steeds niet de hand in eigen boezem steken? Waarom geeft het college nog steeds voer aan de gedachte dat zaken onder de pet worden gehouden? Als het college daadwerkelijk zuiver te werk wil gaan, waarom is dan de Fortezza-deal (inclusief de overeenkomst met Van der Looy) niet opnieuw in stemming gebracht? Kun je het burgers kwalijk nemen dat zij geen vertrouwen meer in de politiek hebben? Burgemeester Jon Hermans mag dan nog zo graag een cultuuromslag willen, een deel van het college en de toplaag van het ambtenarenapparaat zal dan echt moeten afvloeien. Zo niet, dan verandert er hier helemaal niets en blijft de uitspraak ‘Zo doen we dat in Almelo’ z’n negatieve lading houden. Dat geldt nu ook al voor de nieuwste ambtenarenkreet ‘De Almelo Aanpak’.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments