IISPA

Almelo kampioen in bouwen op drijfzand

Drijfzand-IISPA-92dpi

Nu het volgende financiële debacle genaamd IISPA (Internationaal Indoor Sportcentrum Almelo) zich aandient is Almelo genomineerd voor de felbegeerde ‘Hoe bouwen we op drijfzand’-bokaal, een prijs die het Almelose stadsbestuur dubbel en dwars heeft verdiend. Op bijgaande foto zien we het sportcomplex langzaam wegzakken, tezamen met leden van het voortdurend miskleunende en op verkeerde zaken bezuinigende college van B&W. Waar andere bestuurders direct de laan uit worden gestuurd is het college in Almelo op de een of andere manier niet weg te krijgen en overleeft het elke keer opnieuw zelfs de grootste fout. En omdat ze er telkens zo gemakkelijk mee wegkomen is de volgende fout een overtreffende trap van de vorige. Dit is de Almelo Aanpak, voortgevloeid uit een aaneenschakeling van ‘leermomenten’.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 14 comments

IISPA verandert in Griekse tragedie

(van links naar rechts: Georgie Doemedeboellos, Janni Marlios, Johanni Anderelalos, Theoniki Schoutos, Jony Hermaniki en Mikenasi Kieknwattetwot.)

Na Fortezza- drama is het college van B&W  in Almelo beland in het IISPA-drama.Het evaluatierapport naar van de sporthal is ontluisterend. De sporthal moest er hoe dan ook komen. koste wat kost. Nu het gebouw er staat, wordt de ellende pas echt duidelijk. Het budget is met 10 miljoen Euro overschreden, terwijl het oorspronkelijke bedrag ‘slechts’ 8 miljoen was. Hoe is dit mogelijk vraagt menige Almeloër zich af. Maar dan hebben we natuurlijk wel een fantastische locatie waar grote internationale sporttoernooien kunnen plaatsvinden. Toch? Mis! Gisteren bevestigde verantwoordelijk wethouder Van Marle tijdens de radioprogramma Rumoer nog maar eens dat de hal helemaal niet geschikt is voor (alle) internationale sportevenementen. Die mededeling staat echter haaks op de (mis)informatie die door het Sportbedrijf Almelo (onderdeel van de gemeente) wordt gegeven namelijk dat de hal voldoet aan ALLE internationale eisen.

Daarom heet het ook INTERNATIONAAL Indoor Sportcentrum Almelo (IISPA). Dat is dus gewoon niet waar! Verder is de begroting niet op orde , staan de bedrijfsruimtes leeg en wordt de hal door organisatoren gemeden. De collegepartijen roepen nu om het hardst dat er lessen moeten worden getrokken uit deze ellende. In het radioprogramma zei Hans Brouwers “Al die leermomenten, het lijkt hier wel een leerwerkplaats voor politici”. En gelijk heeft hij. Wij houden de verkiezingspoll -hier rechts op de pagina- nog even open. Breng uw stem uit. In de tussentijd is er de komende avonden een speciaal en gratis toegankelijk optreden bij IISPA van het illustere gezelschap dat op bovenstaande foto te zien is.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 6 comments

Kritische VVD vragen over IISPA

Net als vele andere projecten in Almelo rust er ook geen zegen op de bouw de IISPA. Het naar verluidt grootste indoorsportcomplex van Twente is opnieuw vertraagd. Was er eerst een probleem met de draagkracht van de staalconstructie, nu zijn de vloeren niet afdoende brandwerend. Heeft de afdeling bouwtoezicht van de gemeente liggen slapen? Ook valt het project duurder uit en is er nog geen m2 commerciële ruimte verhuurd. De bouwer haastte zich te melden dat de kosten kunnen worden opgevangen. Hoe dan ook, de perikelen rond het complex zijn aanleiding voor een aantal kritische vragen uit het VVD kamp. Saillant detail is natuurlijk dat mogelijk één van de VVD wethouders de vragen over dit stukje Sjoers erfenis mag beantwoorden. Zo werkt dat in de politiek. Hieronder de vragen van VVD raadslid Jemy Pauwels voor het vragenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag.

1. Hoeveel grootschalige sportevenementen zijn door de vertraging geannuleerd?

2. Hoeveel inkomsten zijn misgelopen door het annuleren van die sportevenementen?

3. Verwacht de wethouder eventuele schadeclaims door het annuleren van sportevenementen?

4. Is er inmiddels contact geweest met de aannemer en de constructeur inzake het verhalen van de gemiste inkomsten door het wegvallen van evenementen?

Zo  ja, zijn er daartoe voldoende juridische gronden?

5. Welke acties zijn uitgezet om de commerciële ruimtes van de IISPA te verhuren en heeft dat geleid tot concreet geïnteresseerde huurders?

6. Zijn er naast de toepassing van extra brandwerende vloeren nog meer bouwtechnische zaken te verwachten die mogelijk kunnen leiden tot verdere verhoging van de bouwkosten?

7. Kan de wethouder een overzicht van de meerkosten weerleggen en toelichten?

8. Kan de wethouder aangeven met hoeveel procent de uiteindelijke verhuurprijs van de sportaccommodatie van de IISPA zal zijn gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke verhuurprijs?

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 0 comments