Jan Hammink

LAS Toverlijst begint scheuren te vertonen: Gerrit Stam eruit

De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft raadslid Gerrit Stam dinsdagavond uit de fractie gezet. Oorzaak is een vertrouwensbreuk door een verschil van mening. Welk verschil precies is niet bekent. Wel is duidelijk dat Stam zijn zetel in de gemeenteraad niet zomaar opgeeft en mogelijk als zelfstandige partij verder gaat, ondanks het feit dat de overige fractieleden hem verzochten zijn zetel op te geven. Zij stuurden hem onderstaand briefje:
Brief LAS

Met het vertrek is een eerste scheur ontstaan in het aanvankelijk met veel enthousiasme ontvangen samenraapsel van verschillende kleinere partijen, waarvan de BBA (Burger Belangen Almelo) nu de grootste is. Het worden nog roerige tijden de komende vier jaar. Dat wordt smullen voor AlmeloAnders.

ToverLijst-2a

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Politiek en Polikliek, 4 comments

Herman Nijhuis (VVD Almelo) wederom de fout in

In de laatste Almelose gemeenteraadsvergadering van 1 oktober jongstleden voltrok zich een opvallend incident. VVD-brulboei en professionele huilebalk Herman Nijhuis riep op enig moment dat er teveel mensen in Almelo worden opgenomen die een verblijfstatus hebben, met een mooi woord de zogenaamde statushouders. Het zou volgens hem ‘dweilen met de kraan open’ zijn. Dit schoot het zelfstandig raadslid Israa Abdullatif in het verkeerde keelgat. Zelf afkomstig uit Irak, vond ze deze woordkeuze ongepast wanneer het gaat om mensen.

Nijhuis-VVD-ezel-2

Nijhuis nam dit weer uiterst persoonlijk op (zoals we van hem gewend zijn, de jankerd) en verweet Abdullatif een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal.  Deze hooghartige en persoonlijke aanval werd door een groot deel van de andere partijen gelijk afgestraft. Abdullatif kreeg in de eerste plaats bijval van Jan Hammink die zei “met stomheid te zijn geslagen” wat betreft de uitlating van Nijhuis richting het raadslid. Ook Veenstra (ChristenUnie) en Cornelissen (SP) en Buitenweg (Groen Links)  lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit. Een dergelijke op de persoon gedane aanval is ‘not done’, vonden de heren. Nijhuis was vervolgens te laf om een normaal excuus richting Abdullatif aan te bieden, hooguit “betreurde” hij “de uitspraken die je in de raad beter niet kunt doen”. Kennelijk vindt Nijhuis dat je dergelijke dingen buiten de raad wél kunt roepen. Het toont maar weer eens aan hoe een coalitiepartij wordt gerund en geleid door een stelletje uit de klei getrokken als heren vermomde betweters, die niet gespeend zijn van enig fatsoen, laat staan tact.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

Jan Hammink wethouder!

Hij zit alleen bij de verkeerde partij

(door Leon Verdraaijt)

Komend vanaf een onverkiesbare positie op de PvdA lijst, waar hij door de partijtop ongegeneerd is neergezet, is Jan Hammink na een groot mediaoffensief met  maar liefst 650 stemmen alsnog in de raad geparachuteerd. De Partij van de Arbeid en dan met name strebers als Bert Kozijn, heeft er een handje van om oudgedienden, die in de samenleving enorm worden gewaardeerd, op een smerige manier af te serveren. Hiervan zijn voorbeelden genoeg (Jan van Gorkum) te noemen. Jan Hammink echter liet zich dat niet gebeuren. Hij heeft meer stemmen dan welke kandidaat (niet-lijsttrekker) dan ook. Meer ook dan de lijsttrekkers Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) en Ugur Çete (lijst Çete).  Jan Hammink heeft na lijsttrekker Mieke Kuik ook in eigen kring de meeste stemmen vergaard. Meer dan beoogd PvdA wethouder Theo Schouten, die op 460 bleef steken.

Jan is dus mateloos populair onder- en geniet veel vertrouwen van het Almelose volk en dat is een teken aan de wand. Kiezers in Almelo zijn de oude politiek beu maar weten individuele kwaliteit te waarderen. Als Hammink niet zoveel stemmen had vergaard, dan had dit de PvdA zeker 1 of meer zetels minder opgeleverd en was de afstraffing nog groter geweest. Dan was de VVD veruit de grootste partij geworden. Kuiks arrogante bewering dat de PvdA qua stemmenaantal nog steeds de grootste partij in Almelo is, is louter toe te schrijven aan Hammink.  Mocht de PvdA in een nieuw college mogen aanschuiven, iets wat niet vanzelfsprekend is, dan is Jan Hammink de eerst aangewezene om wethouder te worden. Dat doet recht aan de verkiezingsuitslag. Dus wij zeggen: Hammink voor wethouder!!!

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 7 comments