Collegebesluit AH Violierstraat / Bornsestraat: gemeenteraad in het kruis getast

 

Jan Veenstra van de ChristenUnie heeft grote moeite met het principebesluit van het college van B&W om de vestiging van een AH supermarkt op de hoek Violierstraat-Bornsestraat toe te staan. Het toont weer eens aan hoe de rollen in Almelo verdeeld zijn. Niet de gemeenteraad maar het college bepaalt. Het besluit is bovendien in […]

Bonusmateriaal: de excuses van Jan Veenstra

Op veler verzoek bieden wij u nog wat politiekincorrect bonusmateriaal aan. Veel plezier!