Jon Hermans-Vloedbelt

Geheime brief naar provincie uitgelekt

AlmeloAnders heeft beslag weten te leggen op de brief, die is opgesteld tijdens het veelbesproken senioren-crisisberaad van afgelopen week. Niet alleen de brief, maar zelfs de agenda waren expliciet geheim. Geen van de betrokkenen mocht erover spreken, laat staan de informatie doorspelen naar de pers. Gelukkig heeft AlmeloAnders wél toegang tot bepaalde informatiebronnen, die voor anderen gesloten blijven. Dit uiteraard met behulp van infiltranten, eerlijke ambtenaren en overige louche rancuneuze types en klokkenluiders. Hieronder ziet u de brief die naar Gedeputeerde Staten is gestuurd. Deze laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

20121213 Agenda seniorenoverleg 13 december 2012

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Iron Jonnie

 

 

Ik ben Iron Jonnie, ook IJzeren Jon zo u wilt
Des ijzeren karakters ben ik de schrik van Almelo
Want mijn wil is wet
Zie de dwangsommen des Dolle Pret’s
En de strijders des kooigevechts
In mijn eentje en met harde hand hou ik alles tegen
Na mijn eigen kooigevecht in Delfzijl
Handhaafde ik niet alleen ferm in Ouderkerk
Idem dito Ridderkerk en nu van Almelo maak ik werk
Want mijn wil is wet
Voorwaar ik zeg u: raad u wikt, maar Iron Jonnie beschikt
Aan tegenspraak heb ik een broertje dood
Duld dat van geen De Olde noch een andere oppositionist
Ik euh interrumpeer, euh kap af, euh beëindig dat het een lieve lust is
Als het niet gaat zoals ik wil
Valt des monds snoeren u ten deel
Zelfs landlopers- of jongelingen op een hangplek
Dwing ik met mijn rakkers tot subiet vertrek
Want mijn wil is wet
Ik ben Iron Jonnie, ook IJzeren Jon zo u wilt

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 6 comments

Hoezo cultuuromslag?

(analyse door Leon Verdraaijt)

Het nieuwe (politieke) jaar is weer begonnen. In haar terugblik op 2010 veel stichtelijke woorden van burgemeester Jon Hermans over de cultuuromslag die zij in Almelo tot stand wil brengen. In een onafgebroken reeks prachtige positieve woorden schetste de burgemeester dat er een groot aantal gunstige voortekenen zijn. Welke gunstige voortekenen dat zijn is menigeen echter een raadsel. Het is zelfs andersom. Eind november vorig jaar bleek weer eens hoe de politieke verhoudingen in Almelo zijn: het college bepaalt en de raad volgt. Neem als voorbeeld de overeenkomst met projectontwikkelaar Van der Looy over de overdracht van het Fortezzaterrein waarin – aldus raadsnestor Stork – allerlei risico’s door de gemeente worden overgenomen. Deze essentiële brief werd – geheel ‘toevallig’ – te laat ter kennis van de gemeenteraad gebracht, namelijk pas na de begrotingsbehandeling. De raad wist van toeten noch blazen. Zo gaat dat dus in Almelo nog steeds.

Vervolgens begint het ‘zwartepieten’ en meldt spreekbuis en verlengstuk van het college – TC Tubantia –  dat de verantwoordelijk wethouder de brief wel op tijd naar de raadsgriffie heeft gestuurd, daarmee suggererend dat de raadsgriffie een fout heeft gemaakt. Sterker nog: de raadsgriffie kreeg het ijskoud op de kop en daarmee was de kous af. Het werd geslikt voor zoete koek, terwijl de gevolgen eigenlijk erg groot zijn. In werkelijkheid is namelijk het eigen secretariaat van B en W ervoor verantwoordelijk dat documenten op het RIS (raadsinformatiesysteem) worden geplaatst zodat de raadsleden hiervan tijdig kennis kunnen nemen. De griffie van de raad had hier niets mee te maken en heeft dus geen fout gemaakt. Hier is dus sprake van uiterst  tendentieuze berichtgeving. Zo houdt het niet kritische Tubantia het college uit de wind zoals zij het de laatste jaren altijd heeft gedaan. (Lees hiervoor op www.geleraaf.nl ook de ingezonden brieven op de Klaagmuur eens red.) Het college bepaalt zelf wat zij de raad wenst voor te schotelen.

Een en ander levert een aantal vragen op. Waarom kan het college van B en W nog steeds niet de hand in eigen boezem steken? Waarom geeft het college nog steeds voer aan de gedachte dat zaken onder de pet worden gehouden? Als het college daadwerkelijk zuiver te werk wil gaan, waarom is dan de Fortezza-deal (inclusief de overeenkomst met Van der Looy) niet opnieuw in stemming gebracht? Kun je het burgers kwalijk nemen dat zij geen vertrouwen meer in de politiek hebben? Burgemeester Jon Hermans mag dan nog zo graag een cultuuromslag willen, een deel van het college en de toplaag van het ambtenarenapparaat zal dan echt moeten afvloeien. Zo niet, dan verandert er hier helemaal niets en blijft de uitspraak ‘Zo doen we dat in Almelo’ z’n negatieve lading houden. Dat geldt nu ook al voor de nieuwste ambtenarenkreet ‘De Almelo Aanpak’.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments