Kamphuis

LKA: valsheid in geschrifte bij Poortaffaire

Ingezonden:

Ik kreeg zojuist stukken van een juridische woordenwisseling onder ogen, waaruit blijkt dat er wel degelijk valsheid in geschrifte heeft plaatsgevonden inzake de Poortaffaire. Diverse belangrijke documenten tonen aan dat we in Almelo wel 4 burgemeesters hebben en 5 gemeentesecretarissen. Dat wordt afgedaan als mandaten of ”in opdracht”, maar jurisprudentie wijst uit dat dit niet kan en mag.

De overtredingen van het wetboek van Strafrecht door bestuurders en ambtenaren lijkt hiermee aangetoond.

http://www.lkalmelo.nl

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 1 comment

LKA stelt vragen over verplaatsen hamburgertent

Gerwin Kamphuis van LKA heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke kosten van een verplaatsing/verwijdering van de hamburgerzaak op het Centrumplein. Dit in verband met de binnenstadsplannen. De zaak staat op een cruciale plek, die een goede ontwikkeling van het nieuwe stadshart letterlijk lelijk in de weg staat. De zaak zal moeten worden uitgekocht. Kamphuis heeft hier in mei dit jaar al vragen over gesteld. Hieronder de brief van LKA:

6 mei heb ik u gevraagd om een kopie van het contract met MacDonalds in het centrum. Dit ivm de binnenstadsplannen en de kosten om de Mac daar weg te krijgen. Helaas kon u geen contract laten zien omdat de Mac van een particulier huurt (uw brief 2011-19016). Ik begrijp hieruit dat ik de vraag anders moet stellen: Het binnenstadsplan ligt klaar, de Mac moet daar weg, u bent zeker in onderhandeling met de genoemde particulier of eigenaar van dat pand, graag ontvang ik van u een schatting van de kosten om dat pand daar weg te krijgen. Kunt u dat momenteel niet, dan later in een kostenoverzicht van het binnenstadsplan graag de exacte kosten hiervoor, inclusief een overeenkomst hierover met de huidige eigenaar inclusief bedrag. Reden van ons verzoek: Wij hebben vernomen dat het contract met de Mac nog een zeer lange looptijd heeft, waardoor het verwijderen van dat pand de gemeente een boel geld gaat kosten.

Lijst Kamphuis Almelo

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 0 comments

Stuitend!

Normaliter is AlmeloAnders er niet voor om te reageren op artikelen, die andere media zoals kranten publiceren. Echter in het geval van de ‘Tien brutale vragen aan…’ van de Twentsche Courant Tubantia is het ditmaal toch nodig om hierop te reageren. Deze krant heeft deze erg originele rubriek in het leven geroepen en de afgelopen maanden zijn diverse lokale prominenten de revue gepasseerd. De vragen waren in meer of mindere mate brutaal te noemen, echter niet zo erg dat ze als ongepast geklassificeerd konden worden.

Anders is dat bij de ‘Tien brutale vragen aan Gerwin Kamphuis’ van een van de kleinste fracties in de Almelose Gemeenteraad. Zoals bekend moet Kamphuis maandag voorkomen bij de Almelose rechtbank, daarover is al veel geschreven. Echter de vragen, die de journalist in deze aflevering stelt zijn ronduit stuitend en gaan volledig voorbij aan -mijns inziens- het doel en de essentie van de rubriek ‘Tien brutale vragen aan…’. Het lijkt erop dat het de bedoeling is om Kamphuis zoveel mogelijk in diskrediet te brengen alvorens hij maandag naar de ‘slachtbank’ wordt geleid. Niet eerder waren de vragen zo tendentieus als nu, alsof ze door politieke opponenten werden ingegeven.

In Almelo mag blijkbaar nooit een partij boven het maaiveld uitsteken en mag de stad het alleen maar doen met de aloude club van CDA, PvdA en VVD, partijen die het gemeenschapsgeld met bakken tegelijk door de plee trekken. Het dagblad laat zich er klaarblijkelijk gewillig voor lenen om dit volk in het zadel te houden. Wat voor (persoonlijke) belangen zouden hier nu eigenlijk spelen? Maar het allermooiste komt nog: UPDATE De foto bij het artikel van TC Tubantia is afkomstig van AlmeloAnders en is aan Tubantia verstrekt door Kamphuis zelf. De krant nam aan dat het een eigen foto was. Dat nieuwsmedia foto’s met elkaar uitwisselen is prima, ook voor AlmeloAnders uitdrukkelijk geen probleem. EINDE UPDATE In mijn tijd als verslaggever voor het lokale sufferdje echter waren, na het afbeelden van een krantenknipsel (met nota bene bronvermelding) uit de TC Tubantia, de rapen gaar en stond de toenmalige opperchef Albert Holterman op z’n achterste poten. Is de krant nu voor de burger of voor de overheid? Is de krant nog wel te vertrouwen? Ik laat het antwoord op die vraag voorlopig maar even open, maar ik ben wel een beetje misselijk. Ook door het feit dat een zekere wethouder potentiële adverteerders adviseert om zich toch vooral maar niet te associëren met AlmeloAnders. AlmeloAnders haalt blijkbaar teveel feiten boven water, die ze liever onder het vloerkleed willen houden. Overigens kan ik die wethouder (waarvan we de naam voorlopig nog niet prijsgeven) melden dat AlmeloAnders zich uitstekend zélf kan bedruipen en adverteerders niet per se nodig heeft. Het is ons die paar tientjes per jaar wel waard om de Almelose burger van de waarheid op de hoogte te houden.

Tony Cassese.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Kritisch Almelo, 3 comments

Lijst Kamphuis: college tornt aan vrijheid van meningsuiting

Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo (LKA) is verontwaardigd over de wijze waarop leden van de coalitie hem de mond proberen te snoeren. De goede naam en eer van Almelo schijnt in het geding te zijn en het college wil echter de schone schijn ophouden dat in deze stad helemaal niets aan de hand is. Gewoon doorlopen mensen. Nog steeds vergeet het college dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan in de stad  is. Wat nog veel erger is: de gemeenteraad weet dat zelf ook niet of… wil het gewoonweg niet weten. Kamphuis laat zich op geen enkele wijze betuttelen, intimideren of de mond snoeren en schreef een brief op hoge poten als reactie. Hieronder de inhoud van die brief:

Geachte voorzitter,

 Afgelopen zaterdag kreeg ik van u telefonisch het verzoek geen reacties meer te plaatsen op Tubantia, om zaken niet aan te wakkeren. In dit geval ging het om een reactie over de zogenaamde Aylintapes. In een reactie heb ik opgemerkt dat als er al geknipt en geplakt zou zijn, dit dan te horen zou zijn in de frequentie van het achtergrondgeluid. Ik weet niet wat ik hiermee aanwakker, weet enkel dat mijn reactie u een uitweg bood, want als nu gewoon wordt vastgesteld dat de achtergrondfrequentie hetzelfde is, is er toch niet geknipt en geplakt ? Ik snap niet dat hier geen gebruik van is gemaakt. Boos reageren op uitlatingen van Veenstra en dit soort verzoekjes om oppositiepartijen hun vrijheid van meningsuiting te ontnemen, wakkeren de zaak juist aan. Voor beide acties heb ik geen begrip.

 Het onderzoek naar de Aylintapes, uitgevoerd door 1 persoon van de coalitie, en de conclusie hiervan, zal uiteraard door de kiezers weer worden gezien als een schijnvertoning. LKA vindt het een onderzoek waardoor de geloofwaardigheid van de gemeenteraad, dus ook de geloofwaardigheid van LKA, weer eens op het spel wordt gezet. Uw verzoek geen reacties te plaatsen werd gebracht in het kader van de zogenaamde collegialiteit, maar ik zie de verschillende partijen in de raad nu eenmaal niet als collega’s. Ik heb meegedaan met de verkiezingen omdat ik de politiek in  Almelo al jaren verkeerd vind gaan. Met name partijen als CDA en PvdA en uit die richting komt nu het verzoek om geen reacties meer te plaatsen op Tubantia, juist door hen zal ik me nooit laten beinvloeden.

 In de raad is het ook vaak hetzelfde liedje, de voorzitters, de Presidiumleden (Met name personen uit de ”oude kliek”, zoals dat in de volksmond wordt genoemd) snoeren telkens mensen (met name van de oppositie) de mond of laten ze niet uitpraten. Ook maken ze de agenda’s zo vol, dat er te weinig tijd is om belangrijke zaken te bespreken. Als kritische raadsleden dan ook nog eens het verzoek krijgen om te zwijgen in de media, wordt het laatste stukje democratie eruit geperst.

 Als nieuwe oppositiepartij is het voor LKA van belang om in de media en eigen website standpunten en meningen te uiten. 1 ding weet ik zeker, de burgers van Almelo begrijpen en waarderen mijn woorden wel. Uiteraard zal ik dit blijven doen binnen de grenzen van het redelijke. Ik voer mijn politiek zoals ik wil en kan en ik veroordeel alle mondsnoeracties van de oude bestuurscultuur van CDA en PvdA. 

 Hoogachtend,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis 

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments

Kamphuis beticht VVD van draaikonterij

Kamphuis opent de aanval op de VVD. Nu de VVD wethouders ook de door Jan Veenstra gelanceerde uitgeklede variant van een nieuw stadhuis onderzoekt, vraagt raadslid Kamphuis zich af wat er overblijft van de verkiezingsbelofte van de VVD dat er geen stadhuis op de Markt komt.

Geachte VVD-fractie,

Vanavond gaf u duidelijk toe dat met nieuwbouw of verbouw in 2011 moet worden begonnen.Ik heb u duidelijk gemaakt dat er zelfs voor de parkeerkelder onder de nieuwbouw nog geeneensconcrete plannen bestaan, zelfs risico’s zijn niet geinventariseerd. Dus ook de kosten zijn niet duidelijk.Uit door LKA gestelde vragen en antwoorden aan en van wethouder Andele blijkt ook dat er dus totaal geen kans isdat er in 2011 en stadhuis op een nieuwe parkeerkelder kan worden gebouwd. Sowieso is hiervooreen grondwateronttrekkingsvergunning nodig en zoiets duurt al 9 maanden. En dan nog de vraag hoeveel tijdwel niet nodig is om uit te zoeken hoe deze kelder moet worden gebouwd en wat de risico’s zijn voor omliggendehistorische gebouwen, waarvan er al genoeg zijn afgebroken in Almelo. Nu blijkt dat nieuwbouw in 2011 totaal niet mogelijk is, verzoek ik u eens een echt standpunt in te nemen,dus kiezen voor renovatie en nieuwbouw schrappen, dus geen pappen en nathouden met uw overigecollege collega’s a.u.b. Weg met al die ambiteuze plannen van Sjoers en Kuiper, weg met een monorail, wantals dat zo gaat als met Almelo Verdiept, niet lang genoeg en niet diep genoeg, wat een monster, wat een gedrocht,Almelo op de kaart, maar dan doormidden gesneden, en zal het hooguit een soort van Efteling-attractie worden. Dat had u vanavond al kunnen doen door het amandement van D66 te steunen, wat u heeft nagelaten. VVD denkaan onze kiezers, want die willen duidelijkheid. Wat een ge-emmer over goedkopere nieuwbouw obv goedkoperematerialen. Dus kennelijk wilt u zoals ALA-AOV aangaf 3e rangs materialen inzetten, of in de begroting van dehuidige nieuwbouw is verspild aan veel te dure materialen. Waarom neemt de VVD geen echt standpunt in, is de VVD bang voor een collegeval, omdat de VVDkennelijk CU (schijnbaar al gefuseerd met CDA), CDA en PvdA niet echt durft te bestrijden, bent u bang dat uwwethoudersfuncties dan op het spel komen te staan ? Zijn Jan Klaassen en Katrien bang hun plek inde poppenkast te verliezen ? De resterende geloofwaardigheid naar kiezers en burgers staat op het spel. Als de VVD doortastend is, zet ze een streep door de nieuwbouwplannen, zonder rekening te houden methaar posities in het college (inclusief burgermeester) ! Rekening houden met de rest van de raad en dewens van de inwoners, dat is nog eens lef. Alle plannen voorlopig (4 tot 8 jaar volgens LKA) in de ijskast zetten om bakken geld tebesparen is er bij het college niet bij, bij de rest van de raad trouwens ook niet, waarom niet ? Nee, ze laten zich wijsmaken dat het tochtteveel in het stadhuis, ambtenaren hebben het koud  ! Gek hoor als alle tussenwanden zijn verwijderd, er kamers ontstaan van 50 meterlang en 5 meter breed met overal de ramen en deuren open. En dan nog, gaat u dan gewoon in een fabriek aan de slag, daar moet je hardwerken, daar krijg je het wel warm.Hoe is het toch mogelijk dat nieuwe ARBO-regels voor tientallen miljoenen kosten voor de burger met zich meebrengen.Lijkt wel of heel Nederland de weg kwijt is. We staan overal in de file, maar de betutteling en geldverspilling gaanin een HSL-vaart verder. LKA vindt het te triest voor woorden dat door het gedraai van de VVD er geen besluitvorming mogelijk is endat u 7 weken op vakantie gaat terwijl de hardwerkende Almeloers geen duidelijk krijgen. Maar kennelijk is de plaatselijkeVVD een afspiegeling van de landelijke VVD. Nee, inplaats van daadkracht te tonen en Verhagen bij de onderhandelingen met de PVVte slepen, gaat Rutte van de VVD met de PvdA theedrinken. Tja, VVD Almelo, ik verzoek jullie toch de koppen VOOR de vakantie nog eens bij elkaar te steken en een knoop door te hakken voor duidelijkheid in het belang van ons allemaal. Zoals LKA al veel eerder aangaf dat het plan voor sobere nieuwbouw van CU, een strohalm was voor PvdA en CDA om gezichtsverlies te voorkomen,zo kopieerde Isendoorn van D66 dit vanavond met de opmerking dat het plan van CU een uitstel is van het rouwproces voor PvdA en CDA t.a.v. de plannen voor nieuwbouwvan het stadhuis. Heer Kozijn van PvdA reageerde vervolgens dat er pas sprake kan zijn van een rouwproces als er slachtoffers zijn gevallen,geen reactie van D66 hierop.Nou, heer Kozijn, PvdA, er zijn zelfs 8 slachtoffers, want PvdA en CDA zijn van 21 zetels naar 13 (nog teveel) gegaan, dus pak de zakdoekjes eindelijk eens.De VVD lijkt even mee te gaan in de plannen van CU, maar kennelijk is dat om hoge spanningen binnen het college hierover te verlagen.Tja, de spanning gaat even lager, maar het amperage gaat omhoog, dus de klap is straks even groot. VVD, breek het college, zet PvdA en CDA in de oppositie en zoek andere partijen voor een nieuw college.VVD  7 D66 3 SP 3ALA-AOV/Trots/PVA(4 handen op 1 buik)  4Nog 1 erbij 1Totaal  18    😉 Dat is nog eens een revolutie, eindelijk verbetering voor de burger. Standpunt LKA blijft dus: Absoluut geen Nieuwbouw en eventuele renovatie over 4 tot 8 jaar of langer, ons voorlopig niet te latendwingen door ARBO-betutteling en hiermee vele miljoenen te besparen. Wat wil de ARBO doen dan, het stadhuis sluiten en alle ambtenaren thuiszitten ende burgers in de kou laten staan ? Komop zeg, zo’n vaart zal het niet lopen, Almelo heeft ook last van de crisis.

MvG

Gerwin KamphuisLijst Kamphuis Almelo

Posted by admin in Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 0 comments

Problemen bij PVA door een-tweetje met Tubantia

Er komt steeds meer duidelijkheid omtrent de recent ontstane problemen bij de Partij Vrij Almelo van Harry de Olde, die raadslid Gerwen Kamphuis uit de partij zette. Tot op heden is er amper een reden voor gegeven en was de zaak in nevelen gehuld en gehouden. Kamphuis echter, doet nu een boekje open op deze site. Kamphuis meldt:

“Zonder onderling overleg laat de lijsttrekker vertrouwelijke collegestukken lekken naar Tubantia. Uiteraard door iemand anders laten doen om zelf later de onschuld uit te kunnen hangen. Ook net doen of ie van niks wist over een kritische brief door mij gemaild aan het college over de situatie Kolenbrander Bornerbroek. Als het college laat weten niet gediend te zijn van dergelijke kritiek, gebruikt hij het tegen je en gebruikt het zelfs als excuus mij de PVA uit te zetten. Maar daar zit meer achter, maar eerlijkheid om hier dan voor uit te komen ? Nee, die is er niet, hij steekt nog een mes in je rug door tegen Tubantia te suggereren dat ik mogelijk iets ergs heb meegemaakt in mijn jeugd (Nou, heb het gevraagd, maar mijn moeder weet van niks). Nog meer stiekemigheid: Na het lekken van die stukken bel ik de voorzitter heer Snijder hierover. Heer Snijder geeft enkel de mededeling dat ie geen voorzitter meer is en druk is met andere dingen.
Vervolgens wordt op een gemene achterbakse manier het werken van de raadsvolger onmogelijk gemaakt zodat deze maar vrijwillig opstapt. Na nog meer kritiek op zijn achterlijke beleid wordt ik dan uit de PVA gegooid. En wat blijkt: Heer Snijder is dan toch ineens weer voorzitter. Had heer Snijder er geen zin meer in nadat ie niet is gekozen en/of had meneer Snijder een probleem met mij ? Wat was het probleem, had dat te maken met de opmerking van lijsttrekker dat de AIVD mij in de gaten hield i.v.m. de zogenaamde bedreiging van een wethouder ? Wat een kortzichtige opmerking. Wat het probleem ook was, had het me gewoon op de man af gezegd.

Kritiek kan deze lijsttrekker niet hebben, dat is te moeilijk, dan ga je over de zijlijn en heb je geen inbreng meer, het liefst wil hij dat mensen hem aanbidden, die hij zijn ikbenzogeweldigverhalen kan vertellen.”

PVA = Partij Veer Achterin

Gerwin Kamphuis.

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 3 comments

Het ijzeren gordijn

Een blik in de raadszaal van het Almelose stadhuis afgelopen week, tijdens een informatieve raadsvergadering. De sfeer tussen de gebrouilleerde heren De Olde (links) van PVA en Kamphuis (voormalig PVA nu Lijst Kamphuis) is om te snijden. Daarom werd het aloude ijzeren gordijn maar weer eens van stal gehaald. Een politieke partij is net een huwelijk.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 11 comments

Ex-PVA’er Kamphuis haalt uit naar chef-redacteur Tubantia

De kersverse Almelose politicus Gerwin Kamphuis, die onlangs uit de Partij Vrij Almelo werd gezet, heeft behoorlijk de dampen in door publicaties in het lokale dagblad TCTubantia. Chef-redacteur Leo van Raaij, die er een handje van heeft om iedereen die de gevestigde orde in gevaar brengt, met z’n scherpe pen neer te sabelen, krijgt er flink van langs. Volgens sommigen staat Van Raaij erom bekend de spreekbuis van het Almelose College te zijn. Gerwin Kamphuis heeft er in elk geval tabak van en slaat Van Raaij in een ingezonden brief in niet mis te verstane woorden links en rechts om de oren. Lees hieronder:

Dag Leo,

Vandaag las ik in je slinkse krant dat je al voor de verkiezingen dacht dat ik iets ergs in mijn jeugd heb meegemaakt. Van een slinkse pisnicht als jij kan ik zoiets blijkbaar verwachten. Net als je citaten in je achterlijke dagbladje dat ik door de politie van huis ben gehaald ivm mijn rijgedrag. Ook schrijf je steeds dat ik wethouder Sjoers wel op zijn gezicht had willen slaan.

Je weet gewoon totaal niet waar je het over hebt. Dat over Sjoers was humor, hij lacht er zelf om, mijn verzekeringsmij heeft mij door aangetoonde bewijzen vrijgesproken wat betreft mijn rijgedrag. Mijn moeder weet niets over traumatische ervaringen uit mijn jeugd. Tjonge, wie probeer jij nu te naaien en voor wie ?

Tja, maandag diverse artikelen in jouw krantje, waar Harry de Olde een mes in mijn rug steekt. Oke, dat kan ik wel hebben, uiteraard vind ik het niet aardig, maar door opgelopen frustraties snap ik waarom Harry zo doet. Maar wat ik van jou in mijn rug kan verwachten, daar krijg ik pas echt de kriebels van, brrrr ;-).

Groet, Gerwin Kamphuis

UPDATE:  de redactie heeft Ugur Çete van de gelijknamige partij gevraagd naar de geruchten dat Kamphuis zich bij hen wil aansluiten. Çete reageerde hier lacherig op, maar meldde wél dat “…indien Kamphuis het programma van Çete onderschrijft hij van harte welkom is”….

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments