Breaking: gemeente daagt Van der Looy voor de rechter!

Uit handen van een man in regenjas ontvingen wij de integrale tekst van de brief van B&W aan de raadsleden over een procedure tegen Van der Looy. Wederom komt Van der Looy zijn afspraken niet na. Nu wordt de rechter ingeschakeld.

Raadsbrief ter informatie

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer Behandeld […]