Kuiper

Laatste der Mohikanen

En weer is de Almelose politiek een zwaargewicht armer. Nadat eerder al de grote vernieuwer Sjoers met vervroegd pensioen ging, is het nu de beurt aan wethouder Bert Kuiper om de lokale politiek vaarwel te zeggen. Een laatste der Mohikanen vertrekt deze maand.

Beroemd geworden om zijn gevleugelde woorden “Ach, ik laat het maar zo”, raakte Kuiper vooral de laatste jaren geliefd bij zowel de Stichting Daisybel, de Stichting Indigo, een aantal oud-PvdA-coryfeeën als de vroegere bewoners van camping De Pooksbelten. Die zien hem als cultureel visionair. Anderen roemen hem vanwege z’n honderd procent aandacht voor z’n mobieltje en het twitteren tijdens belangrijke raadsvergaderingen. Z’n naam is daardoor al genoemd in de Tweede Kamer, dus wellicht ligt er toch nog een landelijke politieke carrière voor hem in het verschiet. Kuiper heeft veel voor de stad Almelo betekend, alleen kunnen we er momenteel even niet opkomen.

Bert Kuiper ging er prat op een ongekende lettervreter te zijn, helemaal als het rijk geïllustreerd is. Voornamelijk op zijn eigen website gaf hij voor erg belezen te zijn en liet hij geen kans benut om dat aan de wereld kenbaar te maken. Binnenkort kan de geletterde Almelose Neerlandicus zich volledig aan deze literatuurhobby (zie foto) overgeven.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 5 comments

Monorail Sjoers krijgt mogelijk concurrentie van trambaan nieuwe burgemeester

De nieuwe burgemeester van Almelo was in haar vorige functie als burgemeester van Ridderkerk een fanatiek pleitbezorger van de aanleg van een trambaan in die stad. Dit om de verkeersdoorstroming in haar gemeente te bevorderen. Welnu, het is niet denkbeeldig dat de monorail van Anthon Sjoers het zal afleggen tegen de trambaan van Hermans-Vloedbeld, want Almelo zou zomaar eens een tram kunnen krijgen.

 Trambaan-1b

De trambaan zou heel goed hetzelfde traject kunnen volgen als die van de beoogde monorail van Sjoers: tussen het centrum en het Windmolenbroek. Een en ander zou gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, zij het dat hier en daar wat wegen en onderdoorgangen dienen te worden aangepast. Zo zal ter hoogte van het viaduct in de Wierdesestraat het fietspad aan de linkerzijde komen te vervallen om plaats te maken voor tramrails. Dit betekent dat het fietspad aan de andere zijde tweerichtingsverkeer wordt.

De scheidende wethouder Anthon Sjoers zou nadat zijn pensionering en wachtgeldregeling is ingegaan wellicht hobby-conducteur kunnen worden.

Conducteur-Sjoers Meer hierover binnenkort op deze website.

TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, 3 comments