masterplan

Aflevering “Van God Los”, een gemiste kans.

(redactie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BNN- dramaserie “Van God Los” is geïnspireerd op waargebeurde misdaden. Zondag was het de beurt aan het gijzelingsdrama in Almelo. De toon werd gelijk gezet. De arme Turkse caféhouder  Ömer Altin (lees: Ahmet O.) wordt door de een boze wethouder Renkum (lees: Sjoers) tegengewerkt. Renkum slaat de caféhouder met dwangsommen om de oren vanwege een illegale verbouwing van de zaak en laat oogluikend toe dat er marktkramen voor het café worden geplaatst. Verzoeken om gesprekken worden stelselmatig door de boze wethouder van de hand gewezen. Ondertussen kijkt Renkum verlekkerd naar een maquette van het nieuwe binnenstadsplan waarin de zaak van Altin geen plaats heeft. Gevolg: het slachtoffer van het systeem draait door. De man steekt het café en zijn auto in de brand en stapt het gemeentehuis in om  bij Renkum verhaal te halen. Als deze nergens is te vinden is, gijzelt de caféhouder een andere wethouder en enkele medewerkers. De man eist een gesprek met Renkum. We worden getrakteerd op vele close-ups van het vertwijfelde gezicht van de caféhouder, een woede-uitbarsting en een gegijzelde die probeert de man te overmeesteren. De gegijzelde wethouder zegt niets en lijkt zich achter zijn medewerkers te verschuilen. De aflevering daalt tot een bedenkelijk niveau wanneer de agente die leiding geeft aan het arrestatieteam wethouder Renkum op zijn gedrag aanspreekt. De boodschap ligt er duimendik bovenop: Renkum heeft de gijzeling over zichzelf afgeroepen. Aan het slot wordt de caféhouder met een geplaatst schot uitgeschakeld. Een zielig hoopje mens wordt afgevoerd, nagekeken door een vertwijfelde Renkum. De aflevering bood eenvoudig voorspelbaar drama zonder enige diepgang. Een gemiste kans nu de relatie gijzelaar en gegijzelde weldegelijk interessante televisie had kunnen opleveren. Een dialoog tussen twee schijnbaar gescheiden werelden, die van de gemeente en de gewone man, had tot de mogelijkheden behoord. Oud wethouder (en de destijds gegijzelde ) Bert Kuiper laat in een reactie op Twitter weten dat  afgezien de aanwezigheid van wapens en het contact met de politie, de aflevering niets met de werkelijkheid te maken had. Schrijfster Mirjam Pool ( “Alle dagen Schuld”) werkt aan een boek over de gijzeling dat dit jaar nog moet verschijnen.

 

Posted by admin in Column, Kritisch Almelo, Mening, Nieuwtjes, 4 comments

Nieuwe bouwplannen Anthon Sjoers

 

Amper afscheid genomen van de lokale politiek, maakt oud-wethouder Anthon Sjoers geestdriftig alweer nieuwe bouwplannen. Hij heeft wederom een Masterplannetje bedacht. Ditmaal doet hij dat gelukkig thuis op zolder met het populaire Lego en da’s veel veiliger en goedkoper. Het startpakket hiervoor ontving hij bij z’n afscheid van het vroegere GroenLinks-raadslid Marinus Trommel. Na een dag knutselen had hij al een hele stad, Utopia-2, gecreëerd. Terwijl alle steden om ons heen grote bouwplannen vanwege de crisis afblazen, worden ze in Almelo koste wat kost gewoon doorgedrukt. Mogen we de berichten geloven dan gaat Utopia-1 in juli van start.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 2 comments

Marktlieden zijn het na vijf keer verhuizen echt beu

Als het – volgens menigeen – megalomane binnenstadsplan ooit doorgaat, heeft dit desastreuze gevolgen voor de Almelose markt. Dat is wel zeker. Komende maandag hebben de marktkooplieden een gesprek met de gemeente omtrent de binnenstadsplannen, want de markt zal voor lange tijd op een andere plaats worden gehuisvest. En dat is niet voor het eerst. De markt is in de afgelopen decennia maar liefst vijf keer eerder verplaatst. Een rondgang langs diverse marktkooplui levert een interessant beeld op. Zie hiervoor het filmpje hieronder.

 

Sommigen noemen het  geldsmijterij. Anderen zijn allerminst tegen de komst van een nieuw stadhuis maar vrezen voor hun boterham.  Voor een enkeling is het de zoveelste verplaatsing in een lang marktleven. Het is het bekende verhaal van – goedbedoelde – torenhoge ambities die niet of nauwelijks worden gerealiseerd. Op de markt gaan dan ook de wildste verhalen de ronde. Het centrum zou voor 5 jaar, 10 jaar of zelfs 20 jaar op slot gaan.  De marktkooplui hebben allen het gevoel dat zij door de gemeente niet serieus worden genomen. Ter illustratie wijst men wijst subtiel op de enquête over het ontwerp van het stadhuis. Ondanks dat het volk in meerderheid een voorkeur had voor het ene ontwerp, koos het college voor het andere. De marktkooplui klagen over het gebrek aan overleg en begrip vanuit de gemeente. Kleine ondernemers worden straks de dupe van de ambities. Voor een nieuw college de schone taak om in de wirwar van plannen duidelijkheid te scheppen. Daar hebben de marktkooplui recht op.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 2 comments