Mening

Aflevering “Van God Los”, een gemiste kans.

(redactie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BNN- dramaserie “Van God Los” is geïnspireerd op waargebeurde misdaden. Zondag was het de beurt aan het gijzelingsdrama in Almelo. De toon werd gelijk gezet. De arme Turkse caféhouder  Ömer Altin (lees: Ahmet O.) wordt door de een boze wethouder Renkum (lees: Sjoers) tegengewerkt. Renkum slaat de caféhouder met dwangsommen om de oren vanwege een illegale verbouwing van de zaak en laat oogluikend toe dat er marktkramen voor het café worden geplaatst. Verzoeken om gesprekken worden stelselmatig door de boze wethouder van de hand gewezen. Ondertussen kijkt Renkum verlekkerd naar een maquette van het nieuwe binnenstadsplan waarin de zaak van Altin geen plaats heeft. Gevolg: het slachtoffer van het systeem draait door. De man steekt het café en zijn auto in de brand en stapt het gemeentehuis in om  bij Renkum verhaal te halen. Als deze nergens is te vinden is, gijzelt de caféhouder een andere wethouder en enkele medewerkers. De man eist een gesprek met Renkum. We worden getrakteerd op vele close-ups van het vertwijfelde gezicht van de caféhouder, een woede-uitbarsting en een gegijzelde die probeert de man te overmeesteren. De gegijzelde wethouder zegt niets en lijkt zich achter zijn medewerkers te verschuilen. De aflevering daalt tot een bedenkelijk niveau wanneer de agente die leiding geeft aan het arrestatieteam wethouder Renkum op zijn gedrag aanspreekt. De boodschap ligt er duimendik bovenop: Renkum heeft de gijzeling over zichzelf afgeroepen. Aan het slot wordt de caféhouder met een geplaatst schot uitgeschakeld. Een zielig hoopje mens wordt afgevoerd, nagekeken door een vertwijfelde Renkum. De aflevering bood eenvoudig voorspelbaar drama zonder enige diepgang. Een gemiste kans nu de relatie gijzelaar en gegijzelde weldegelijk interessante televisie had kunnen opleveren. Een dialoog tussen twee schijnbaar gescheiden werelden, die van de gemeente en de gewone man, had tot de mogelijkheden behoord. Oud wethouder (en de destijds gegijzelde ) Bert Kuiper laat in een reactie op Twitter weten dat  afgezien de aanwezigheid van wapens en het contact met de politie, de aflevering niets met de werkelijkheid te maken had. Schrijfster Mirjam Pool ( “Alle dagen Schuld”) werkt aan een boek over de gijzeling dat dit jaar nog moet verschijnen.

 

Posted by admin in Column, Kritisch Almelo, Mening, Nieuwtjes, 4 comments

Twents op Twentse scholen?

(ingezonden)

De laatste tijd gaan er stemmen op om de Twentse streektaal als (keuze)vak op Twentse scholen in te voeren. Een goede ontwikkeling? Dat zou je denken.. De grotere aandacht voor de streektaal vergroot de binding van Twentse jongeren met de streek. De regiosoap ‘Van Jonge Leu en Oale Groond’ is niet voor niets een succes. Anderzijds is het onder een groot aantal jongeren niet heel goed gesteld met de schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal. De Internetsite “Hyves” staat vol met krabbels van scholieren die de wereld willen laten weten dat zijn “geslaagt zijn”, ja inderdaad met een ‘t’ in plaats van een ‘d’. Kortom: laten we zorgen dat de Nederlandse taal weer op de (school)agenda wordt gezet.

Als Westerling die naar het Oosten kwam, kreeg ik van verschillende kanten de waarschuwing dat het hier lastig integreren zou zijn vanwege dat rare taaltje. Als iemand ‘ja ja’ tegen je zegt, wordt eigenlijk ‘nee nee’ bedoeld. Mijn ervaring is gelukkig een andere. Twentenaren zijn mensen die openstaan voor anderen. Het echte platte Twents is niet aan mij besteed maar de gemiddelde Twentse tongval is goed te volgen. Bij de Friese taal is dat toch anders. Voor buitenstaanders is Fries niet of nauwelijks te verstaan en ik ken mensen die zich in Friesland hebben gevestigd maar daar toch buitengesloten voelen of toch minder snel aansluiting vinden. Die kant moeten we in Twente niet opgaan. Dus voorlopig maar geen Twents onderwijs op Twentse scholen.

Diederik Briedé
advocaat in Almelo

Posted by Redactie in Column, Mening, 8 comments