Poortaffaire

Interview met Gerwin Kamphuis (LKA)

In een exclusief interview op AlmeloAnders gaat Gerwin Kamphuis (LKA) in op de recente politieke gebeurtenissen in Almelo. Waarom hij liever zou samenwerken met de VVD, over lekkende ambtenaren, de poortaffaire, de angstcultuur in het gemeentehuis, een nieuw stadion voor Heracles en de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 2 comments

LKA: valsheid in geschrifte bij Poortaffaire

Ingezonden:

Ik kreeg zojuist stukken van een juridische woordenwisseling onder ogen, waaruit blijkt dat er wel degelijk valsheid in geschrifte heeft plaatsgevonden inzake de Poortaffaire. Diverse belangrijke documenten tonen aan dat we in Almelo wel 4 burgemeesters hebben en 5 gemeentesecretarissen. Dat wordt afgedaan als mandaten of ”in opdracht”, maar jurisprudentie wijst uit dat dit niet kan en mag.

De overtredingen van het wetboek van Strafrecht door bestuurders en ambtenaren lijkt hiermee aangetoond.

http://www.lkalmelo.nl

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 4 comments

Almelose ambtelijke klokkenluiders druppelen binnen

Dat er iets totaal niet in de haak is qua (werk)sfeer in Pyongyang aan het Stadhuisplein 1 moge duidelijk zijn nu een tweede ambtelijke klokkenluider van zich doet spreken. Eén van de raadsleden heeft vorige week een anoniem briefje in zijn postvak gevonden waarin wordt gesproken over de ‘Poortaffaire’. De schrijver/schrijfster, zonder twijfel een ambtenaar, bevestigt wat al door diverse partijen werd beweerd: de klokkenluidende ambtenaar is vanwege zijn weerstand tegen onrecht en het opkomen voor de burger (Stegehuis red.) zijn baan kwijtgeraakt. Leest u zelf hieronder het briefje dat wij in handen kregen.

Anonieme tip 004Overigens is het originele briefje nog een stuk langer, want er wordt nog een ernstige zaak besproken. Indien de feiten die in dat tweede stuk worden genoemd kloppen -dit wordt momenteel nog nader onderzocht- zullen wij het volledige briefje publiceren en komt er nog veel meer stront aan de knikker.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Kritisch Almelo, 3 comments

BREAKING. Rechtstreeks uit het achterkamertje:

College gaat poortonderzoek torpederen

Nadat eerder bekend werd dat een klokkenluidende ambtenaar per direct op non-actief werd gesteld is ons nu ter ore gekomen dat de Almelose coalitiepartijen hebben besloten dat er GEEN onderzoek naar de veelbesproken ‘Poortaffaire’ komt. Met andere woorden: het college zal er vierkant voor gaan liggen. Een en ander is afgelopen week keihard in één van de vele achterkamertjes van het fraaie Almelose stadhuis van de hand van architect Oud bekokstoofd. Klaarblijkelijk ligt de zaak nog vele malen gevoeliger dan werd gedacht.

Poortaffaire-Almelo

De openheid en transparantie waarmee het Almelose college dweept bestaat niet. Dat weet inmiddels iedereen. Echter, het aan alle kanten dichtgetimmerde coalitieblok begint hier en daar pijnlijke gaatjes te vertonen en uit die gaatjes lekt soms zeer interessante informatie. Zo ook bovenstaande informatie. Wij zijn blij met zulke lekken en garanderen dan ook absolute anonimiteit. In tegenstelling tot andere media, speelt AlmeloAnders nimmer of nooit informatie door naar het regime aan het Stadhuisplein!

Hoe de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA het gaan aanpakken is niet bekend, maar het lijkt erop dat er al besloten is voordat de gemeenteraad in kennis is gesteld. Die zou bovendien nog steeds moeten beslissen over de aanpak van een poortonderzoek, dat door de Rekenkamercommissie zou worden uitgevoerd. Ondertussen echter wordt het diepe gat al gegraven, het vloerkleed opgetild en de deksels van beerput en doofpot opgezocht, want dat onderzoek mag en zal er niet komen. Dit is de Almelose versie van democratie. Een betere benaming voor deze enge DDR-achtige bewegingen is echter ‘Demagogie’ of wellicht zelfs ‘Dictocratie’. De race is overduidelijk al gelopen, ondanks vele inspanningen van onder anderen raadslid G. Kamphuis van LKA. Op de vraag wat in vredesnaam het werkelijke motief voor het afserveren van het onderzoek is, kan het antwoord kort en krachtig zijn: de angst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 7 comments

BREAKING: klokkenluidende ambtenaar in Poortaffaire op non-actief

HNDB meldt dat de klokkenluidende ambtenaar in de poortaffaire door de gemeente op non-actief is gesteld. Ter herinnering: de poortaffaire gaat over de gang tussen het huis van antiekhandelaar Stegehuis aan Haven Noordzijde 21a en het pand van Kroeskop waarin Dock19 (eigendom van de zeer welgestelde Almelose koninklijke familie Van der Valk-Hammink) is gevestigd. Kroeskop sloot de gang af en eigende zich deze onrechtmatig toe. De gemeente keek toe en deed niets! De Overijsselse ombudsman deed op verzoek van Stegehuis onderzoek naar de afsluiting van de gang en de bewuste ambtenaar liet zich ontvallen dat Stegehuis er door de gemeente bij is gelapt. Op aandringen van LKA (Kamphuis) besloot de gemeenteraad onlangs tot een rekenkameronderzoek om de onderste steen boven te krijgen. Het heeft er nu alle schijn van dat de gemeente nog voordat de rekenkamercommissie aan het werk gaat, de ambtenaar het zwijgen wil opleggen. Overigens is het opeens ook niet meer zeker of dat hele rekenkameronderzoek er nog wel komt, vernamen wij van Lijst Kamphuis.

Poortaffaire-Almelo

Er wordt geopperd dat het een ‘ander soort’ onderzoek gaat worden. Het laat zich raden wat voor onderzoek en wat de uitkomsten zullen zijn. Maar eerst wordt de tactiek van de boel even op de lange termijn schuiven toegepast, zoals in deze transparante en goudeerlijke gemeente wel vaker gebeurt. Dwarsliggers worden bovendien uitgeschakeld (zie de affaire met de ontslagen archivaris). Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet, want hoe dan ook: barbertje zal uiteindelijk moeten hangen, al zal dat het vertrek van kopstukken betekenen. Genoeg is genoeg!

 

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 7 comments

Traineren Poortaffaire tot kunst verheven

Door alle commotie en volksfeesten rondom het kiezen voor een nieuw stadhuis zouden we bijna voorbijgaan aan één van de andere hete Almelose hangijzers namelijk de Poortaffaire. Ook hierover valt weer nieuws te melden hoewel… het nieuws is eigenlijk ‘oud’ nieuws. De zaken gaan namelijk nog steeds zoals ze tot nu toe zijn gegaan: met veel tegenwerking van de gemeente, met veel vertraging. Het traineren is in Almelo tot kunst verheven. Ze stellen er straks, als het nieuwe stadhuis er staat, zelfs een speciale wethouder voor aan: de Wethouder van Trainagezaken. Om de Poortaffaire niet helemaal uit ieders geheugen te wissen, hieronder een verslag van terriër-raadslid Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo:

“Korte voorgeschiedenis: Na een zeer ongrondig en amateuristisch onderzoek door B&W naar de Poortenaffaire (er lijkt op illegale wijze en met valse verklaringen, door gemeenteambtenaren en wethouders gemeentegrond te zijn weggegeven aan de buurman van Antiekhandel Stegehuis, Dock 19), dient LKA een motie in voor een vervolgonderzoek door derden, waarna deze zaak door de raad wordt doorverwezen naar de Overijsselse Ombudsman. Partijdig lijkt de Ombudsman wel, want tijdens de hoorzitting probeerde de Ombudsman telkens de klokkenluidende ambtenaar te temperen (Ambtenaar zegt: Stegehuis is er door de gemeente met de notaris voorop ingeluisd, van verjaring kan geen sprake zijn, na kritiek over de zaak kreeg ik ander werk), bovendien concludeert de Ombudsman dat Antiekhandel Stegehuis niet onder druk is gezet door de gemeente (Hierbij zijn brieven van de advocaat van Stegehuis die het onder druk zetten aantonen, ”achtergehouden”).

B&W ziet de zaak hiermee als afgedaan, maar door druk van LKA gaat de raad hiermee niet zomaar akkoord. Ongeveer 2 maand geleden kreeg LKA de mededeling dat de zaak weer in de raad zou komen en dat raadsleden dan gerichte vragen aan het college zouden kunnen stellen, op 27 november 2012. De gemeente Almelo bakt echter zelf iets in elkaar voor die avond: Stegehuis, Dock 19 en de gemeente moeten komen opdraven en moeten een aantal vragen beantwoorden op die avond in de strekking van: ”Wat ziet u als oplossing in deze zaak”? ”Wie ziet u hierin als uw partner”? enzenz. De echte kritische vragen van LKA wil het college voorlopig nog niet beantwoorden. Hierdoor worden de mogelijk illegale feiten aan de kant geschoven om mogelijke illegale handelingen van de gemeente in der minne te schikken.

Stegehuis geeft aan geen zin te hebben de zaak onder het vloerkleed te vegen en blijkt de eigenaar van het pand Dock 19 (alweer) geen zin te hebben om over deze zaak te spreken. Op 21 november krijgt LKA dan een telefoontje van de agendacommissie van de gemeenteraad met de mededeling dat het niet doorgaat op 27 november omdat de eigenaar van Dock 19, Kroeskop niet wil komen. Dat schopt de geplande agenda in de war, dus het wordt (weer) naar achteren geschoven. Een soort tactiek van verschroeide aarde wordt hier kennelijk toegepast.

In ieder geval spreekt het in het voordeel van Stegehuis dat Kroeskop nimmer bereid is om over de zaak te spreken. Eigenlijk wel te verwachten, want de gemeente heeft de mogelijk illegale handelingen verricht of toegestaan in het voordeel van Kroeskop. De vraag blijft waarom de gemeente in deze hele zaak Kroeskop heeft geserveerd en Stegehuis heeft afgeserveerd. Wordt vervolgd!”

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 3 comments

BREAKING: gemeente Almelo handelde onzorgvuldig in Poortaffaire

 

Update:

GEMEENTE HANDELDE BIJ DE POORT-AFFAIRE ONZORGVULDIG, NIET TRANSPARANT EN WEKTE SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID

Zie hieronder het volledige rapport van de Overijsselse Ombudsman.

Poortaffaire Rapport Ombudsman

Op collega-website De Geleraaf lezen wij het volgende bericht over de geruchtmakende Poortaffaire. Voor de zoveelste keer komt het gemeentebestuur van Almelo, inclusief de gemeenteraad, er niet best af: gerommel, geritsel, geregel. Kortom zoals het schering en inslag is bij de gemeente Almelo waarvan het hoofd, burgemeester Jon Hermans-Vloedbelt, ‘transparantie’ en ‘De Almelo Aanpak’ zo hoog in het vaandel heeft staan. Die woorden blijken in deze stad dus totaal geen betekenis te hebben. Er wordt hier nog altijd een oorlog gevoerd tegen de burger. Zoals eerder gemeld: dit moet grote gevolgen hebben. Hieronder het bericht op www.geleraaf.nl

Ambtenaar Klokkenluider in Poortaffaire Almelo

Tijdens een hoorzitting op het gemeentehuis d.d. 25 juni 2012, met de ombudsman over de Poortenaffaire in Almelo, met vele aanwezigen (ombudsman, benadeelde, ambtenaren), heeft een ambtenaar flink de klok geluid in het voordeel van benadeelde Stegehuis Antiekhandel aan de Haven Noordzijde (Geen toegang meer tot eigen voordeur omdat gemeentelijke weg illegaal is afgesloten). De reden is dat de gemeente Almelo, met de notaris voorop, Stegehuis Antiekhandel, er willens en wetens in heeft geluisd.

-Volgens de ambtenaar speelden B&W, ambtenaren, notarissen en ondernemers onder één hoedje tegen benadeelde.

-Volgens de ambtenaar is de ‘’verjaring’’ van gemeentegrond inzake de Poortaffaire, vanaf 2005 tot heden volledig verzonnen in het voordeel van de buurman van benadeelde en diens huurder (Gemeentegrond wordt als opslagplek gebruikt).

-Volgens de ambtenaar kan van verjaring geen sprake zijn in de Poortaffaire, waarmee hij werkzaam was. Toen het verjaringspel begon kreeg de ambtenaar volgens eigen zeggen andere taken van de gemeente Almelo.

Een conclusie van deze feiten en verklaringen is dat de poortvergunning op basis van valse verklaringen is afgegeven en moet worden ingetrokken, dat grond van de gemeente op illegale wijze is overgedragen en dat moet worden teruggedraaid. De ambtenaar verklaart dat het hem bevreemd dat de gemeente Almelo niets heeft gedaan met zijn eerdere verklaringen in een gesprek met de gemeentesecretaris inzake de Poortaffaire en heeft dat ook per mail bevestigd. Een kopie van die mail zou aan de ombudsman beschikbaar worden gesteld. Het vorige en huidige B&W wist al jaren dat er iets niet klopte maar deden niets. Ook een groot deel van de gemeenteraad wist ervan en deed niets, op enkelingen na die telkens tegen een muur opliepen. Nadat LKA, Lijst Kamphuis Almelo deze zaak via de raad weer aan het rollen kreeg, zijn vele stappen vooruit gemaakt en hoop ik, Stegehuis, dat er eindelijk eens een oplossing komt in deze zaak.

Zie ook: http://lkalmelo.nl/2012/09/leidt-poortenaffaire-tot-een-explosie/
Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 12 comments

BREAKING: rapport Ombudsman in poortaffaire funest voor college?

AlmeloAnders heeft uit welingelichte bronnen vernomen dat de Nationale Ombudsman op korte termijn de resultaten van haar onderzoek naar de veelbesproken gemeenteljke beerput en doofpot getiteld ‘de Poortaffaire’ openbaar zal maken. Naar verluidt bevat het rapport -net als destijds het onderzoek door de Rekenkamercommissie naar het Fortezzadrama- weer een aantal schokkende feiten. Onze bron meldt dat er zelfs in zou staan dat de gemeente eigenhandig documenten heeft gecreëerd ná de omstreden deal met de eigenaars en gebruikers van het pand Dock 19 (de familie Hammink) , die volgens velen illegaal een openbare steeg aan de Haven-Noordzijde hebben geconfisqueerd. Zoals bekend bevindt deze steeg zich tussen Dock 19 en het pand van antiekhandelaar Stegehuis, die de hele zaak ook aanhangig heeft gemaakt. Zijn protesten werden echter nimmer gehoord en jaar na jaar categorisch naar de prullenbak verwezen. Indien de gemeente de zaak werkelijk heeft gemanipuleerd werpt dit uiteraard een geheel ander licht op de zaak. Het college zal zich dan voor de zoveelste keer moeten verantwoorden voor ernstige bestuurlijke fouten en misdragingen, die ditmaal niet zonder grote gevolgen zouden mogen blijven.

Later meer.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 7 comments