Prosyn

Almelo Nouveau van de baan door faillissement Prosyn

In dagblad Twentsche Courant Tubantia staat vandaag te lezen dat het veel bekritiseerde project Almelo Nouveau, dat in het gebied Weggeler naast de Nijreessingel zou verrijzen niet doorgaat. Gesteld kan worden dat het niet doorgaan alles te maken heeft met de tegenwerking van de gemeente en dat met name de VVD Almelo (wethouder Van Woudenbergh lacht ongetwijfeld in z’n vuistje) alles in het werk stelde om het project te torpederen dan wel te traineren om de eigen vriendjes te beschermen.

3183 091224 boekje [A3].pdf

Keer op keer moesten de plannen worden aangepast en telkens moest de firma Prosyn tekst en uitleg aan de gemeenteraad komen geven en de oorspronkelijke plannen gedwongen  aanpassen. Hierbij haalden de raadsleden, in het geheel niet gehinderd door ook maar ENIGE kennis van zaken,  de gekste argumenten aan en uiteindelijk bleek het hele plan door al die aanpassingen dusdanig verzwakt dat de uitvoering op losse schroeven kwam te staan. Dit is des te wrang aangezien momenteel op de locatie tegenover het Nouveau-perceel een nieuw onderkomen van Trivium Meulenbelt verrijst en de groep ouderen die daar wordt gehuisvest zou heel erg gebaat zijn bij een verzamelgebouw als Almelo Nouveau. Helaas spelen er in de Almelose politiek áltijd verstrengelde belangen!

In de krant van vandaag (zaterdag) geeft directeur John Nijhuis van ontwikkelaar Prosyn aan dat Almelo Nouveau nog steeds gebouwd gaat worden, maar dat hij ‘strontziek’ van de Gemeente Almelo wordt. Helaas is Prosyn door de feiten ingehaald en lezen we, na even te hebben gegoogled, dat de ontwikkelaar failliet is. Als projectontwikkelaar, die zulke enorme tegenwerking van de gemeente heeft ondervonden zou ik me alvast voorbereiden op het samenstellen van een flinke schadeclaim. Die heeft de gemeente dubbel en dwars verdiend.

Prosyn

 NASCHRIFT REDACTIE:  Aangezien curator Van Wijk nog geen verslagen over het faillissement van Prosyn beschikbaar heeft gesteld is het ook (nog) niet bekend uit hoeveel en welke onderdelen de holding Prosyn bestaat. Het kan dus evengoed zijn dat het project Almelo Nouveau binnen een onderdeel van de holding valt dat mogelijk NIET bij het faillissement betrokken is. Kortgezegd: de kansen zijn mogelijk nog niet verkeken. TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 2 comments

Twee apen uit de Almelose mouw

de dubbele agenda van het college van B&W

(door Tony Cassese)

Of het nu door de bezuinigingsperikelen komt of juist door langdurige discussies omtrent Almelo Nouveau, Dolle Pret, Heracles Almelo, of het nieuwe stadhuis; het huidige gemeentebestuur lukt het telkens weer om in opspraak te raken. En da’s geen fabeltje, want juist vorige week kwamen ineens twee Almelose apen uit de mouw waar de honden geen brood van lusten.

In één dag werd ineens duidelijk dat de vriendjespolitiek, willekeur en het meten met twintig maten in Almelo nog steeds hoogtij vieren. Het is nu duidelijk waarom het Almelose old boys network (VVD-top, MKB, Theaterhotel, KvK en enkele Woonboulevard-bobo’s) onlangs te hoop liep tegen de komst van Almelo Nouveau. Het is al jaren duidelijk dat in dat project onder andere een hotel wordt opgenomen, maar nu moet er ineens ook een hotel bij het nieuw te bouwen Heracles-stadion verrijzen. Meest opvallend is dat het college de komst van zo’n hotel toejuicht. Toen het echter om het hotel bij Almelo Nouveau ging was volgens het college de hotelmarkt in deze stad verzadigd. Bezoekers zouden toch vooral richting het centrum moeten worden gestuurd (lees: naar het Theaterhotel). Het lijkt erop dat het college achter de rug van de gemeenteraad om er een dubbele agenda op nahoudt. Almelo Anders voorspelde dat lang geleden al. De raad krijgt maar mondjesmaat informatie verstrekt.

Terwijl ontwikkelaar Prosyn van Almelo Nouveau staat te popelen om in het Weggelergebied aan de slag te gaan, past de gemeente Almelo haar befaamde vertragingstactiek toe. Sinds de gemeenteraad groen licht voor Almelo Nouveau heeft gegeven, is er namelijk geen enkel initiatief genomen om de zaak daadwerkelijk op de rails te zetten en werk te maken van de bestemmingswijziging. Zelfs niet na herhaaldelijk aandringen van de projectontwikkelaar. Zo blijkt uit een recente brief van Prosyn waarin de gemeente wordt beticht van onrechtmatig handelen. Reden voor LKA en D66, welke laatste de grootste oppositiepartij vormt, om over deze gang van zaken vragen aan het college te stellen. Maar de smoezen zullen al wel bedacht zijn. Er kan nu niet anders geconcludeerd worden dan dat Almelo Nouveau doelbewust wordt gesaboteerd en tegengewerkt. Eerst door het plan tot op het bot uit te kleden en nu weer door de zaak te traineren en ineens met dat hotel op de proppen te komen. Dit is aap nummer één.

Aap nummer twee is Harold Asbroek, de lokale uitbater van de McDonald’s vestigingen (waarvan 1 in het centrum en 1 op de Woonboulevard) en voorzitter van de winkeliersvereniging van de Woonboulevard en van de centrumondernemers. Over dubbele petten gesproken! Asbroek was zelfverklaard tegenstander van de komst van Nouveau omdat dit ten koste van de winkeliers in het centrum zou gaan. Toen de gemeente bekend maakte te blijven opteren voor woonwinkels op de woonboulevard, zette Asbroek z’n andere pet op en verklaarde hij dat verruiming van het winkelaanbod wel mogelijk is en dat dit niet ten koste van het centrum hoeft te gaan. Daarmee is de geloofwaardigheid van Asbroek tot het nulpunt gedaald. Zo worden de winkeliers in het centrum de speelbal van de persoonlijke belangen van enkele (grotere) ondernemers en hun politieke vriendjes. Is dit het verschil maken? Nee, dit is de veelgeprezen Almelo Aanpak. Zó doen we dat nog steeds in Almelo!

Voor de brief van Prosyn klik: Br.College B&W d.d. 15-06-2011

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Dit doen wij voor Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 6 comments

Grote meerderheid raad kiest voor Almelo Nouveau

Hulde aan diverse raadsleden!

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad koos gisteravond voor de komst van Almelo Nouveau. Boven verwachting steeg een aantal raadsleden boven zichzelf uit. Niet in de minste plaats Jan Brand (CDA), die met de andere CDA-raadsleden bij het Meulenbelt waren geweest en –geschrokken van de situatie ter plaatse- de mensen daar een goed onderkomen bij Nouveau gunnen. De grootste tegenstanders hadden dit voorbeeld eens moeten nemen, maar ze waren waarschijnlijk te druk met het smeden van tegenplannen.

Nota bene Jan Hammink hield namens de PvdA een pleidooi voor de vrije markt. Cété illustreerde zijn worsteling met Nouveau mooi door te zeggen dat zijn moeder in het centrum woont maar zijn zus in Zuid. In tegenstelling tot z’n moeder ziet z’n zus Nouveau graag komen. Cété koos voor de toekomst en daarmee eveneens voor zijn medemens in het Meulenbelt.

Fred Gerritsen (D66) verklaarde zich voor Nouveau en daagde wethouder Gerrit van Woudenbergh uit om te reageren. Van Woudenbergh, van wie algemeen bekend is dat hij een groot tegenstander van Nouveau is, verbeet zich knarsetandend en liet het woord over aan wethouder Van Marle. Die kwam met een overtuigend verhaal dat erop neer kwam dat de mensen in Almelo de vrije keuze moeten hebben in waar ze willen gaan winkelen. En zo is het maar net.

Dit verhaal bleek echter totaal niet besteed aan de vastgeroeste garde van de VVD in de personen van Herman Nijhuis, Israa Abdullatif, Hetty Rettensberger en Luc Simmering. Samen met de raadslieden van de SP stemden ze zonder deugdelijke motivering tegen Nouveau en hobbelden ze hand-in-hand braaf achter de door MKB-voorman Wim van der Elst aangevoerde antilobby aan.

Nijhuis verklaarde dat hij Nouveau zelf nooit zou hebben verzonnen. Dat geloven wij graag. Wij op onze beurt, zouden Herman Nijhuis nooit hebben verzonnen. De man hebben wij nog nooit op een goed idee weten te betrappen. De jongere VVD- garde bestaande uit Jemy Pauwels, Arjen Maathuis en Bert Heite daarentegen gebruikte het gezonde verstand en stemde voor (ze lieten zich niet van de wijs brengen door het old boys-network). Hulde.

Bert Hümmels’ idee van vorige week, om Almelo Nouveau middels een tunnel te verbinden met de overkant (Kollenveld), blijkt in de raad te hebben postgevat… Dat krijgt ongetwijfeld een vervolg. Harry de Olde (PVA) liet zien dat ook hij over een warm hart voor z’n medemens beschikt. De koppeling met Trivium Meulenbelt telde voor hem zeer zwaar mee in zijn overwegingen en hij stemde voor, ondanks het feit dat het ontwerp niet zijn voorkeur heeft. Het siert hem dat hij zich daardoor niet liet leiden. Nee, dan raadslid Akse van de SP. Die liet zich uitsluitend en alleen maar leiden door angstgevoelens. Hij had het over “de doodsteek voor de winkeliers aan de Bornsestraat”, terwijl die doodsteek eerder de parkeer- en verkeerssituatie aldaar is, dan iets anders.  De SP is dus faliekant tegen. Dat zou je nooit verwachten van een partij die ‘sociaal’ zo hoog in het vaandel heeft staan. Een snotrotte tomaat richting de kiezer. Natuurlijk vergeten we Lijst Kamphuis niet. Consistent als hij is, stemde hij ook voor Nouveau.

Het opmerkelijkst van alles: van het Almelose old boys network resteert momenteel niet veel meer dan een paar old boys, die door hun manier van achterwaarts denken het contact met de samenleving geheel lijken te hebben verloren. Het vergaren van veel en steeds meer geld voor de eigen parochie en vriendjes schijnt voor hen vele malen belangrijker te zijn dan het welzijn van onze oudere medemens. Driewerf boe!

Met het kiezen voor Almelo Nouveau lijkt de stad inderdaad een nieuwe weg te zijn ingeslagen. Een Andere weg, zoals Almelo Anders het graag ziet.

Tot slot: het absurde en ondoordachte idee voor een winkelcentrum op de hoek Violierstraat-Bornsestraat moet van tafel! Ook hulde aan Hans Buitenweg (Groen Links) die een lans brak voor de bewoners ter plaatse die niet beter weten dan dat er woningbouw komt. Een goede overheid houdt woord, zoals één van de omwonenden onlangs scherp opmerkte.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Mening, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 7 comments

Enerverend informatief circus over Almelo Nouveau

Tijdens de informatieve raadsvergadering van dinsdag 15 maart stond Almelo Nouveau prominent op de agenda. Hans Blaak van ontwikkelaar Prosyn schetste op rustige toon aan de hand van een heldere presentatie de voordelen van het project Nouveau. Eindelijk komt er iets van de grond in Almelo. Zoals de naam al zegt, iets nieuws. “Nomen est omen”, sprak Blaak, hetgeen betekent: “De naam is een voorteken”. Nouveau is volgens Prosyn dan ook het begin van een nieuw tijdperk voor Almelo. Echter door de tegenstanders werden alle zeilen bijgezet en de meest absurde argumenten aangehaald om het project geaborteerd te krijgen. Over het waarom en de achtergrond daarvan is geen duidelijk beeld te verkrijgen.

Almelo Nouveau combineert een hotel en /of zorgappartementen voor ouderen met medische en leisure-activiteiten. Directeur Peter Weda wil er met zijn Trivium Meulenbelt en Casa Cura bij wijze van spreken morgen al zijn intrek nemen. Er is namelijk grote vraag naar zorgappartementen, die hij in Nouveau wil onderbrengen. Daarbij levert het voor de gemeente Almelo geld en werkgelegenheid op. O ja, er komt ook een buurtwinkelcentrum om de boel een beetje betaalbaar te houden, een essentieel onderdeel van het hele plan. Goed voor de toekomstige bewoners van de wijk Weggeler, Kollenveld en Nieuwland 1 en 2 . Iedereen blij toch?

O nee, de protectionistisch ingestelde binnenstadsondernemers (Theaterhotel?) en de op de Woonboulevard ‘wegkwijnende’ bedrijven (de gemeente heeft zelf diverse ondernemers geweerd) waren not amused. Er dient zich een levensgroot probleem aan! Volgens het doemscenario van MKB-voorzitter, woordvoerder van het Theaterhotel en VVD’er Wim van der Elst zouden hele volksstammen van ondernemers uit het centrum wegtrekken om voortaan hun boodschappen bij Almelo Nouveau te doen. De angst regeert dus. Niet erg liberaal allemaal. Op welke feiten Van der Elst zich met zijn overigens prachtige radiostem baseert blijft overigens een raadsel. Vervolgens duwde hij diverse tegenstanders van het plan letterlijk het ‘podium’ op om hun zegje te doen. Hij is zijn roeping als dompteur bij een circus werkelijk misgelopen, zo fraai was alles van tevoren gearrangeerd.

Raadsvoorzitter Jaap Stapel liet zich door het gejammer van (nota bene) VVD-fractievoorzitter Herman Nijhuis , die vond dat tegensprekers te weinig tijd kregen (liever had hij uitsluitend tegenstanders aan het woord gelaten), niet van de wijs brengen en hield het stelletje elkaar napratende papegaaien kort. Door diverse raadsleden werd bij Blaak nog geïnformeerd naar de schadeclaim, die de gemeente mogelijk boven het hoofd hangt als Nouveau niet doorgaat. Volgens Blaak is Prosyn namelijk al jaren met de gemeente in gesprek en zijn er verwachtingen gewekt. Wethouder Van Marle beweerde bij hoog en laag dat door de gemeente steeds het voorbehoud is gemaakt dat uiteindelijk de gemeenteraad beslist. Hij kon echter alleen verwijzen naar een enkele brief uit 2009 waarin dit met zoveel woorden zou staan. En zo bevestigde Van Marle juist het verhaal van Blaak. FAIL!

Het beste idee van de avond kwam van Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) die voorstelde om de Van Rechteren Limpurgsingel ter hoogte van het Kollenveld te ondertunnelen, iets wat eigenlijk al jaren geleden had moeten gebeuren. Echter dit zou eerder een zaak van de gemeente moeten zijn en niet van de ontwikkelaar. Kortom al met al een eerder chaotisch dan informatief gebeuren. Wordt vervolgd.

Lees ook de reacties of voeg er zelf een toe door rechtsonder op ‘comments’ te klikken.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Mening, Politiek en Polikliek, 12 comments

Miljoenenclaim voor gemeente bij afschieten Almelo Nouveau

Van Daniel Spikker, projectontwikkelaar bij Prosyn, ontving Almelo Anders een exclusief document omtrent het plan Almelo Nouveau. Dit document bevat alle relevante details van het project waar het college om onduidelijke en uiterst mistige wijze tegen is. Er zijn tussen de ontwikkelaar en de gemeente duidelijke afspraken gemaakt. Geen Almelo Nouveau? Dan kan Almelo schadeclaims tot 10.000.000 euro’s tegemoet zien. Ondanks de vele, jarenlange ervaringen van de gemeente met rechtszaken tegen burgers en ondernemers, biedt dan zelfs de inzet van de beste advocaat geen soelaas meer.

De gemeente gaat volledig in tegen heldere conclusies van diverse onafhankelijke onderzoeken, die juist alleen maar voordelen van het plan laten zien. Onduidelijk is wat de werkelijke reden is van de weerstand tegen Nouveau. Het argument dat het vastzit op het al dan niet vestigen van een supermarkt of winkelcentrum is regelrecht stupide te noemen.

In de stukken is te lezen dat het complete project op alle mogelijke manieren is onderzocht en financieel is afgedekt. Wat ook duidelijk wordt is dat het een enorme werkgelegenheid voor de stad met zich meebrengt. Alle argumenten van tegenstemmers, als zou Nouveau ten koste gaan van ontwikkelingen en of ondernemers in de binnenstad, kunnen bovendien rechtstreeks naar het rijk der fabelen worden verwezen. Overigens blijkt uit de stukken tevens dat MKB-voorman Van der Elst een uiterst dubieuze rol in de kwestie speelt. Deze lijkt buiten de gemeenteraad om achter de schermen overleg met het college te hebben gepleegd over Nouveau. En was het niet deze Van der Elst -overigens heel dikke maatjes en woordvoerder van het Theaterhotel- die de antilobby tegen Nouveau aanvoerde? Hoezo belangenverstrengeling en vriendjespolitiek? Niets aan de hand mensen, gewoon doorlopen.

Er is sprake van tegenwerking van de vrije markt, zo is te lezen in het document. Dat uitgerekend de lokale VVD bij monde van fractievoorzitter Herman Nijhuis zich in het radioprogramma Rumoer en Tubantia mordicus tegen Nouveau keerde, is opvallend te noemen. Ondanks z’n kleurspoeling is aan Nijhuis te merken dat de VVD Almelo overduidelijk aan het vergrijzen is en dat het beter is het  dat de oude grijze duivengarde het stokje overdraagt aan de jongere, vooruitstrevende VVD-garde die Almelo wél een stap verder wil ontwikkelen.

Volgens het document is de bouw van de nieuwe wijk ‘t Weggeler zonder Almelo Nouveau niet mogelijk. Ook een zorginstelling voor ouderen in ’t Weggeler , onderdeel van ‘Het Meulenbelt’; zal geen doorgang kunnen vinden. Dit terwijl ouderenzorg in de nabijheid van een woonwijk met daarbij een hoog voorzieningenniveau, erg gewenst is. Daarnaast willen bewoners van de nieuwe wijk en huidige omliggende wijken Nouveau. Ze zijn de DDR-mentaliteit en betutteling door de lokale overheid, die ze wel even gaat vertellen waar ze boodschappen mogen doen, helemaal zat. Een legitieme en geloofwaardige reden om Nouveau tegen te houden is er bovendien niet.

Des te stuitender is het te moeten constateren dat de lokale bestuurders de bevolking wederom een rad voor ogen probeert te draaien en belangrijke informatie over Almelo Nouveau achterhoudt. Transparantie is dus nog altijd ver te zoeken in ons stadje langs het riviertje de Loolee. Sommigen denken nu dan ook dat er meer achter zit, een dubbele agenda, vriendjes- en achterkamertjespolitiek. Mocht Nouveau niet doorgaan, dan zal de rekening hoe dan ook op het bordje van de belastingbetalende burger worden gelegd. Want de gemeente kan dan rekenen op een forse strop van € 10.000.000,00. Zie het onderstaande overzicht van de ontwikkelaar Spikker.

Klik hier: stukken Almelo NOUVEAU

Dat het tijd wordt dat de arrogante houding van het college eens aan de kaak wordt gesteld voordat ze zich helemaal God voelen blijkt wel uit het volgende artikel. De boel begint steeds meer op een ‘polikliek’ steekspel te lijken en achterkamertjespolitiek lijkt inmiddels tot kunst verheven in deze stad aan de democratische afgrond. “U doet uw best maar. U krijgt toch geen raadsmeerderheid voor Almelo Nouveau”, blijkt wethouder Van Woudenberg volgens het artikel al in een vroeg stadium te hebben gezegd. Klikt u maar:

http://lkalmelo.nl/2011/03/subsidie-theaterhotel/

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Politiek en Polikliek, Vanaf de AA-kade, 25 comments

EXCLUSIEF: de waarheid over Almelo Nouveau

Gemeenteraad niet op de hoogte van gemaakte afspraken.
In een exclusief tweedelig interview met Almelo Anders vertelt Daniël Spikker, directeur Loostad Vastgoedontwikkeling, de mede-ontwikkelaar van Almelo Nouveau, het echte verhaal.

(door Tony Cassese)

Als de gemeente Almelo zich aan de gemaakte afspraken houdt, dan kan het niet anders dan dat het veelbesproken project Almelo Nouveau gewoon doorgaat. In elk geval komt het binnenkort op de raadsagenda. Het fraai ontworpen bedrijfsverzamelgebouw zou gewoon gebouwd kunnen worden, want het kost de gemeente en de gemeenschap namelijk geen cent. Duidelijk is dat het dan ook beslist geen project van voormalig wethouder Anthon Sjoers is, maar een ‘doodgewoon’ particulier project dat met particulier geld wordt betaald en uitgevoerd. Daarom mag Almelo Nouveau in geen geval in één adem genoemd worden met desastreuze prestigeprojecten als Waterrijk, Fortezza, Leemslagen, Monorail etcetera.

Almelo Anders is er na eigen onderzoek achtergekomen dat Nouveau slachtoffer is van boze tongen en van een stevige, doch kleine antilobby van slechts een paar ondernemers (lees Theaterhotel). Deze hebben niet alleen de Koninklijke Horeca Nederland, maar –nog stuitender- zelfs de Kamer van Koophandel voor hun karretje weten te spannen om hun zaak meer gewicht te geven. De hele affaire rondom het wel of niet doorgaan van Almelo Nouveau zit dan ook geheel anders in elkaar dan het publiek, en de gemeenteraad, tot nu toe werd voorgespiegeld. Zo is de gemeenteraad van Almelo niet op de hoogte van keiharde afspraken, die met de initiatiefnemers zijn gemaakt en vastgelegd. Kortom, de raad is essentiële informatie onthouden hetgeen de besluitvorming onterecht ten nadele van Nouveau liet uitkomen. Eén van de relevante afspraken is  juist dat het project niet ten koste zal gaan van de binnenstad. Ditzelfde argument wordt nu misbruikt om het plan tegen te houden, hoewel alles in duidelijke afspraken is afgedekt.

Afschieten Nouveau druist in tegen gemeentelijke toekomstvisie

Sterker nog, er bestaat een Toekomstvisie Detailhandel Almelo 2008 – 2015 waarin letterlijk het volgende staat beschreven :

Dat is dus duidelijke taal. Gegadigden voor invulling van het verzamelgebouw zijn er bovendien al. Naar aanleiding van een prijsvraag is ook het ontwerp al gekozen en dat ontwerp zou een aardige blikvanger bij de entree van Almelo zijn. Kortom, niets zou Almelo Nouveau in de weg moeten of mogen staan.

Gemeente laat burger in de steek

De bewoners van de omliggende wijken, waaronder Kollenveld en het toekomstige Weggeler, zitten te springen om een winkelcentrum in hun eigen buurt. Wat eveneens onderbelicht is gebleven is het feit dat Nouveau wordt gebouwd door lokale bouwondernemingen en daardoor zal zorgen voor onontbeerlijke werkgelegenheid. Bovendien zullen er banen in het toekomstige bedrijfsverzamelgebouw worden gecreëerd.

Antilobby

Ontwikkelaar Spikker heeft twee onafhankelijke onderzoeken naar de haalbaarheid van een nieuw hotel laten uitvoeren en beide rapporten bevestigden dat het mogelijk is. De vraag aan Spikker hoe het toch mogelijk is dat het project al vijf jaar lang in de pijpleiding zit beantwoordt hij schouderophalend met een veelzeggend stilzwijgen. Zou de concurrentie er dan toch achter zitten? Even speelt er een lach om Spikker’s mond echter houdt hij zich verder op de vlakte. Wij durven wel te stellen dat het Theaterhotel Almelo de concurrentie van nog een hotel bepaald niet ziet zitten. Dit gaf Hammink-Van der Valk een aantal maanden geleden duidelijk aan in een artikel op de website van Dagblad Tubantia waarboven de kop ‘Theaterhotel wil geen concurrentie’ stond. Die kop werd een half uur later weer vliegensvlug verwijderd en veranderd in…’Theaterhotel vreest faillissement’. Een telefoontje van Hammink naar zijn vriendjes bij de krant was blijkbaar genoeg. U wilt bewijs? U krijgt bewijs.. (Lang leve Internet):

Toch gek. Niet?

Het tot minstens 2017 zwaar gesubsidieerde Theaterhotel, dat zich altijd heel armlastig heeft voorgedaan, is faliekant tegen het project, maar ondertussen opent horecatycoon Hammink-Van der Valk het ene na het andere (horeca)bedrijf, sinds kort ook in Borne. Straks bouwt hij een hotel richting Wierden, op een steenworp afstand van de beoogde Almelo Nouveau-locatie. Ondernemen is prima. Iedereen moet het beste gegund zijn, maar oneerlijke concurrentie is heel slecht voor de stad, zeker als dat over de rug van de burger gebeurt. De burgers hebben recht op keuzes.

In Almelo gebeurt al zo weinig. De ontwikkelingen staan compleet stil. Natuurlijk heeft dat te maken met gemeentelijke geldsmijterij van de afgelopen jaren. Nu is er eindelijk een project dat gewoon door kan gaan en zelfs voor de gemeente geld in het laatje brengt, dreigt het alsnog te stranden op de oevers van Waterrijk. Laat het niet gebeuren. Wordt het project afgeschoten, dan is de gemeente niet langer geloofwaardig omdat dit indruist tegen haar eigen nota.

Oproep aan de raadsleden

Almelo Anders roept de gemeenteraadsleden op om de ogen te openen en de taak waarvoor ze zijn gekozen eindelijk eens uit te voeren. Wat je bijvoorbeeld van een door de  wol geverfde nestor van de Almelose raad als Gijs Stork absoluut niet verwacht, is dat hij in de raadsvergadering van 6 juli jongstleden Almelo Nouveau op één hoop gooide met Waterrijk en Leemslagen. Hij zei letterlijk: “Met de projecten Leemslagen en Waterrijk moet worden gestopt. Wij moeten stoppen met plannen voor Almelo Nouveau. Kennelijk wordt daar in het stadhuis nog aan gewerkt”… Hier sloeg Stork de plank, weliswaar als gevolg van onwetendheid, finaal mis. Het kan Stork echter niet helemaal kwalijk worden genomen. De onvolledige informatieverstrekking van het (voormalige) College heeft een heel negatief en troebel beeld van Almelo Nouveau doen ontstaan.

(morgen volgt deel 2 van de video met het interview met Daniel Spikker)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 8 comments