PVA

BREAKING – Provincie: ‘Het ziet er zeer slecht uit voor Almelo’

 Volgens Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo (PVA) neemt de Provincie Overijssel Almelo momenteel streng onder de loep. Naar verluidt ziet het er volgens de provincie ‘zeer slecht uit voor Almelo’. Dit kan niets anders betekenen dat de stad zich daadwerkelijk aan de vooravond van de Artikel 12-status bevindt. Er is niets wat dat nog kan tegenhouden. De Olde heeft hierover contact gehad met het provinciebestuur en de gesprekken waren voor De Olde voldoende aanleiding om niet akkoord te gaan met de begroting zoals die nu voorligt. In een brief aan het college schrijft De Olde het volgende: 

De Partij Vrij Almelo zal tegen de begroting zoals die er nu ligt stemmen omdat wij niet mede verantwoordelijk willen zijn voor een a.s. artikel 12 status. Almelo heeft een begroting van 284 miljoen hetgeen neerkomt bij 72.673 inwoners op 3907 euro per inwoner, per jaar. Dit is fors vergeleken met andere gemeenten zoals Urk, Nieuwegein en Bunschoten die slechts 1970 euro, 2600 euro en respectievelijk 2300 euro per jaar per inwoner uitgeven in 2012.

 Het college wil het Bestuurlijk Partnerschap via een strategische samenwerking met de Provincie Overijssel aanhalen. Volgens de Partij Vrij Almelo zijn dit loze woorden. Dit klemt des te meer vanwege de enorme hoeveelheid ongebruikte liggende gemeenschapsgelden (1,2 miljard) bij de Provincie waar de Partij Vrij Almelo steeds op doelde en daar diverse keren vragen over heeft gesteld en die steeds weer afgedaan werden als niet belangrijk. ondanks die enorme uitgaven van de gemeente Almelo blijft men in Almelo desaltemin ontevreden met een gemiddeld (onvoldoende) rapportcijfer van 5,5 tot 5,7 over de kwaliteit van het gemeentebestuur. uit onderzoek blijkt dat Almelo zeer slecht scoort: op plaats 335 van de 418 gemeenten in Overijssel.

De Partij Vrij Almelo heeft door deze slechte berichtgeving contact gezocht met de Provincie Overijssel, als toezichthouder van de gemeente Almelo. Wij  zouden het college graag willen verzoeken om financieel mee te werken en goedkeuring te willen geven aan een zogeheten ‘second opinion’ van Ernst & Young, een landelijk streng opererend register-accountant met veel financiële ervaring op het gebied van lokale overheden. ondanks de enorme hoeveelheid uitgaven per jaar per persoon blijven de inwoners van Almelo dikke onvoldoendes geven hetgeen er op duidt dat er continu verkeerde keuzes worden gemaakt en het College kennelijk nog steeds geen ‘feeling’ heeft met de wensen van de mensen !

Harry de Olde, Partij Vrij Almelo

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 19 comments

De ‘Motie van Treurnis’

Staande voor de spreekwoordelijke treurwilg leggen Gerwin Kamphuis (LKA) en Harry de Olde (PVA) het hoe en waarom van hun Motie van Treurnis uit. Iets met  Dolle Pret / Aylin, dwangsommen en een grote samenzwering. U leest, hoort en ziet het zoals altijd eerst op AlmeloAnders
Posted by Redactie in AlmeloAnders, Politiek en Polikliek, 6 comments

De Olde (PVA) past zich alsnog aan

Er is veel te doen over het ruwe taalgebruik van diverse raadsleden in de Almelose gemeenteraad. De welbespraakte VVD-er Jemy Pauwels vindt dat de sommige raaskallende raadsleden wel een cursus “spreken in het openbaar” mogen volgen. Nee, de praat van de straat moet plaatsmaken voor politiek jargon. Harry de Olde voelde zich aangesproken en geeft het goede voorbeeld zoals blijkt uit het onderstaande filmpje waarin eerst ‘hoe het was’ en daarna ‘hoe het nu is’ wordt getoond.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Politiek en Polikliek, 17 comments

Harry de Olde lanceert de dierenpolitie

(door Leon Verdraaijt)

In de informatieve raadsvergadering van afgelopen dinsdag pleitte Harry de Olde van de PVA voor de invoering van een dierenpolitie. Op initiatief van Harry kregen de raadsleden een lezing voorgeschoteld van Henk ten Napel, de voorzitter van de Stichting Zinloos geweld tegen dieren. Volgens hem is het slecht gesteld met het welzijn van de dieren. Ten Napel betoogde dat dierenbeulen ook tot geweldsdelicten tegen mensen in staat zijn.

De raadslieden reageerden lauwtjes op het betoog. Vragen als: hoe zit het met de bevoegdheden van de dierenpolitie?  Wat zijn de kosten? Kunnen bestaande toezichthouders de taken van de dierenpolitie niet uitvoeren?, bleken toch lastig te beantwoorden.

Ronduit tegenstrijdig in het betoog van Ten Napel was dat hij zich kritisch uitliet over de huidige praktijk die eruit bestaat dat de eigenaar opdraait voor de kosten van het – al dan niet terechte – vervoer en opslag van de door de landelijke dienst in beslag genomen dieren terwijl hij ditzelfde argument gebruikte om te betogen dat de gemeente bij de aanstelling van controleurs hieraan mooi zelf geld kan verdienen.

Bekijk het exclusieve interview met De Olde hieronder.

Verder was er nog goed nieuws te melden. De trendmonitor voor Almelo laat zien dat de werkeloosheid in Almelo daalt en dat de huizenprijzen langzaam uit het dal klimmen. De vooruitzichten zijn goed. Verder werd bekend dat er een onderzoek komt naar de woningbehoefte in Almelo. Niet gek gelet op de inmiddels volledig uitgeklede Marsroute. Slechts een zeer beperkt aantal woningen zal worden gebouwd.

Daarna volgde een wat tam debat over het coalitieakkoord. Het document is natuurlijk een compromisstuk waarin de coalitiepartijen zich tot de hoofdlijnen beperkt hebben. Dat zo zijnde, laat  de tekst ruimte voor open einden. Vooral de sociale paragraaf werd door diverse partijen aangrepen om hun eigen stokpaartjes te berijden.

De VVD, bij monde van Herman Nijhuis, trok op zijn bekende wijze (weer eens) van leer tegen de uitkeringstrekker die zich nog maar eens in zijn bed omkeert. Dat schoot natuurlijk weer in het verkeerde keelgat van Bertje – alles voor de armen, maar een nieuw duur stadhuis mag wat kosten –  Hümmels. Stork (ALA-AOV) wees nog maar eens op de diverse dossiers waarover geen duidelijkheid bestaat: de bouw van een nieuw stadion, Waterrijk(je), de binnenstadsplannen en wat al niet meer zij. Ja, zelfs de monorail hangt volgens Stork nog boven de (Koren)markt. In figuurlijke zin dan.

Zo mocht iedereen zijn ‘plasje’ even doen en waren allen tevreden.

Deze week gaat de eervolle vermelding naar Ugur Çete die nog eens fijntjes wees op de polarisatie in de Almelose samenwerking terwijl in het akkoord geen woord wordt gerept over minderhedenbeleid, een gemiste kans en iets wat ons in onze analyse ook al was opgevallen. Het college zelf deed aan het debat niet mee dus het valt te bezien wat er met de aanbevelingen van de diverse partijen zal worden gedaan. De tijd zal het leren.

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 1 comment

Problemen bij PVA door een-tweetje met Tubantia

Er komt steeds meer duidelijkheid omtrent de recent ontstane problemen bij de Partij Vrij Almelo van Harry de Olde, die raadslid Gerwen Kamphuis uit de partij zette. Tot op heden is er amper een reden voor gegeven en was de zaak in nevelen gehuld en gehouden. Kamphuis echter, doet nu een boekje open op deze site. Kamphuis meldt:

“Zonder onderling overleg laat de lijsttrekker vertrouwelijke collegestukken lekken naar Tubantia. Uiteraard door iemand anders laten doen om zelf later de onschuld uit te kunnen hangen. Ook net doen of ie van niks wist over een kritische brief door mij gemaild aan het college over de situatie Kolenbrander Bornerbroek. Als het college laat weten niet gediend te zijn van dergelijke kritiek, gebruikt hij het tegen je en gebruikt het zelfs als excuus mij de PVA uit te zetten. Maar daar zit meer achter, maar eerlijkheid om hier dan voor uit te komen ? Nee, die is er niet, hij steekt nog een mes in je rug door tegen Tubantia te suggereren dat ik mogelijk iets ergs heb meegemaakt in mijn jeugd (Nou, heb het gevraagd, maar mijn moeder weet van niks). Nog meer stiekemigheid: Na het lekken van die stukken bel ik de voorzitter heer Snijder hierover. Heer Snijder geeft enkel de mededeling dat ie geen voorzitter meer is en druk is met andere dingen.
Vervolgens wordt op een gemene achterbakse manier het werken van de raadsvolger onmogelijk gemaakt zodat deze maar vrijwillig opstapt. Na nog meer kritiek op zijn achterlijke beleid wordt ik dan uit de PVA gegooid. En wat blijkt: Heer Snijder is dan toch ineens weer voorzitter. Had heer Snijder er geen zin meer in nadat ie niet is gekozen en/of had meneer Snijder een probleem met mij ? Wat was het probleem, had dat te maken met de opmerking van lijsttrekker dat de AIVD mij in de gaten hield i.v.m. de zogenaamde bedreiging van een wethouder ? Wat een kortzichtige opmerking. Wat het probleem ook was, had het me gewoon op de man af gezegd.

Kritiek kan deze lijsttrekker niet hebben, dat is te moeilijk, dan ga je over de zijlijn en heb je geen inbreng meer, het liefst wil hij dat mensen hem aanbidden, die hij zijn ikbenzogeweldigverhalen kan vertellen.”

PVA = Partij Veer Achterin

Gerwin Kamphuis.

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 3 comments

Het ijzeren gordijn

Een blik in de raadszaal van het Almelose stadhuis afgelopen week, tijdens een informatieve raadsvergadering. De sfeer tussen de gebrouilleerde heren De Olde (links) van PVA en Kamphuis (voormalig PVA nu Lijst Kamphuis) is om te snijden. Daarom werd het aloude ijzeren gordijn maar weer eens van stal gehaald. Een politieke partij is net een huwelijk.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 11 comments

Ex-PVA’er Kamphuis haalt uit naar chef-redacteur Tubantia

De kersverse Almelose politicus Gerwin Kamphuis, die onlangs uit de Partij Vrij Almelo werd gezet, heeft behoorlijk de dampen in door publicaties in het lokale dagblad TCTubantia. Chef-redacteur Leo van Raaij, die er een handje van heeft om iedereen die de gevestigde orde in gevaar brengt, met z’n scherpe pen neer te sabelen, krijgt er flink van langs. Volgens sommigen staat Van Raaij erom bekend de spreekbuis van het Almelose College te zijn. Gerwin Kamphuis heeft er in elk geval tabak van en slaat Van Raaij in een ingezonden brief in niet mis te verstane woorden links en rechts om de oren. Lees hieronder:

Dag Leo,

Vandaag las ik in je slinkse krant dat je al voor de verkiezingen dacht dat ik iets ergs in mijn jeugd heb meegemaakt. Van een slinkse pisnicht als jij kan ik zoiets blijkbaar verwachten. Net als je citaten in je achterlijke dagbladje dat ik door de politie van huis ben gehaald ivm mijn rijgedrag. Ook schrijf je steeds dat ik wethouder Sjoers wel op zijn gezicht had willen slaan.

Je weet gewoon totaal niet waar je het over hebt. Dat over Sjoers was humor, hij lacht er zelf om, mijn verzekeringsmij heeft mij door aangetoonde bewijzen vrijgesproken wat betreft mijn rijgedrag. Mijn moeder weet niets over traumatische ervaringen uit mijn jeugd. Tjonge, wie probeer jij nu te naaien en voor wie ?

Tja, maandag diverse artikelen in jouw krantje, waar Harry de Olde een mes in mijn rug steekt. Oke, dat kan ik wel hebben, uiteraard vind ik het niet aardig, maar door opgelopen frustraties snap ik waarom Harry zo doet. Maar wat ik van jou in mijn rug kan verwachten, daar krijg ik pas echt de kriebels van, brrrr ;-).

Groet, Gerwin Kamphuis

UPDATE:  de redactie heeft Ugur Çete van de gelijknamige partij gevraagd naar de geruchten dat Kamphuis zich bij hen wil aansluiten. Çete reageerde hier lacherig op, maar meldde wél dat “…indien Kamphuis het programma van Çete onderschrijft hij van harte welkom is”….

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

Ontluikende liefde tussen Stork en De Olde?

Bij de een van de vorige raadsvergaderingen legde één van toeschouwers op de publieke tribune een uniek moment vast: de ontluikende liefde tussen Gijs Stork (ALA-AOV) en Harry de Olde (PVA). Stork liet namelijk in het geniep een notitie bij De Olde bezorgen en wat daarop stond legde de fotograaf loepzuiver vast: “Donderdag 29/4, 20.00 uur, fractiekamer ALA-AOV. Bedrijven beiden nu al achterkamertjespolitiek?


Benieuwd wat de heren allemaal besproken hebben. Binnenkort dan toch maar een paar microfoontjes ter grootte van een knopspeld in de fractiekamers verstoppen? Wij zijn niet nieuwsgierig hoor, maar we willen wel graag alles weten.

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 10 comments