rechtszaak

Van der Looy stuurt aan op faillissement

De laatste ontwikkelingen rondom ’s lands sluwste projectontwikkelaar, Van der Looy, beloven niet veel goeds voor Almelo. Duidelijk is in elk geval dat Van der Looy op ramkoers met de gemeente Almelo ligt. Zijn poging om aan de tafel van de notaris nog meer geld los te weken lijkt gedoemd te mislukken. Een rechtszaak lijkt nu onvermijdelijk, maar levert mogelijk niets op.

Want wat als de speciaal voor Fortezza door Van der Looy in het leven geroepen Ontwikkelingsmaatschappij Almelo, de juridische eigenaar van de Fortezza grond,  door de rechter wordt veroordeeld om op straffe van forse boetes de grond terug te leveren? Dan zal Van der Looy naar alle waarschijnlijkheid nog steeds niets doen. In plaats daarvan zal hij het faillissement van de ontwikkelingsmaatschappij (kunnen) aanvragen. Die is namelijk toch al ten dode opgeschreven nu de Fortezza-klus niet doorgaat. Een lege huls dus. Voor Van der Looy is de ontwikkelingsmaatschappij Almelo één van zijn vele B.V.’s. Het zal hem persoonlijk dan ook niet raken. Schuldeisers genoeg: de gemeente (leges, boetes), de aannemer Van Wijnen (misgelopen opdracht, dus inkomstenderving) de bank van wie hij geld heeft geleend met de Fortezza grond als onderpand.

In een faillissement wordt de grond door de curator aan de hoogste bieder verkocht. De gemeente mag meebieden. Daarbij zullen de stadhuisplannen bovendien ook meteen gaan wankelen. Geen nieuw stadhuis dus? Een niet ondenkbaar scenario. Wij wachten de gebeurtenissen met belangstelling af.

Update: www.geleraaf.nl meldt dat de kogel door de kerk is en dat de grond alsnog wordt of is teruggeleverd. De vraag is alleen of de gemeente nog is ingegaan op de eisen van Van der Looy en er alsnog met geld is geschoven. Sowieso is het interessant om een overzicht te hebben van wat dit hele akkefietje de gemeente nu eigenlijk heeft gekost. Dit bedrag zou je dan bij de uiteindelijke bouwkosten van een nieuw stadhuis moeten optellen. Wel zo eerlijk.

* Van der Looy toen alles nog goed ging, tijdens de ceremoniële eerste halve steenlegging voor het project Residentie Fortezza.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 6 comments

Almelo heeft straks twee stadhuizen: 1 duur, 1 leeg !

Geloofwaardigheid politiek Almelo naar nulpunt                                                                                                                              
                                                                                                                 (door Leon Verdraaijt)
Nog geen jaar na de verkiezingen heeft de lokale politiek, maar vooral de VVD, elke geloofwaardigheid verloren. Speerpunt in de verkiezingen was een betaalbaar stadhuis. Van die verkiezingsbelofte is niets meer over. De VVD-wethouders Van Woudenbergh en Andela staarden zich blind op een nieuw stadhuis op de Fortezza-locatie en zijn inmiddels in het spreekwoordelijke moeras beland. Let wel: het idee voor een stadhuis op de Fortezza-locatie is niet slecht. Integendeel. Deze plek is uitermate geschikt vanwege de strategische, bereikbare ligging. Wat de doorsnee Almeloër wél tegen de borst stuit is de wijze waarop dit alles is gegaan, namelijk geheel in lijn met oude niet-integere bestuurscultuur: halsoverkop, over één nacht ijs en zonder volledig informeren van raad en publiek werd het nieuwe stadhuis op de nieuwe plek erdoor gedrukt onder het mom van het slaan van twee vliegen in één klap. 

In jubelstemming werd de deal met Van der Looy gelanceerd. De gemeente moest een veer laten maar kreeg de locatie weer in handen, zo was de overtuiging. We weten inmiddels wel beter. De Fortezza-deal draait op een genante rechtszaak uit. Tot die tijd is een nieuw, door de politiek heel sluw en verneukeratief  ‘sober’ genoemd stadhuis verder weg dan ooit.  Maar ook al weet de gemeente haar conflict met Van der Looy op te lossen of wint zij de rechtszaak, dan nog is er voor de lokale politiek en dan vooral de VVD geen redden meer aan. De burger zal hier bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen snoeihard mee afrekenen. 

AlmeloAnders voorspelde maanden geleden al dat het stadhuis op de Fortezza-locatie net zo duur, zo niet duurder zal uitpakken dan een nieuw stadhuis op de markt. Wat blijkt nu? Omgeslagen per hoofd van de bevolking behoort het nieuwe stadhuis op de Fortezza-locatie zelfs tot de duurste van het land. Heel ‘betaalbaar’ dus. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten die zich meer en meer zullen opstapelen. Allereerst hebben we het dan over de afkoop van projectontwikkelaar Van der Looy – en mogelijk ook zijn onderaannemer Van Wijnen – over  het afkopen van het architectenbureau dat verantwoordelijk was voor het ontwerp van het stadhuis op de markt, over de dure parkeerplaatsen die worden gerealiseerd, over de dure flexplekken en wat dies meer zij. De afkoopsommen voor een hele rits nog wachtende projectontwikkelaars hebben we nog maar even niet opgesomd. Ook vermeldenswaard is dat de voormalige stadsontwikkelaar Rein Geurtsen voor al diens werk (waar dus zo goed als niets meer van zal worden gerealiseerd) met een bedrag van 1 miljoen euro naar huis is gegaan. Voor de stad dus eigenlijk weggegooid geld. Conclusie: de enigen, die beter worden aan alle Almelose ellende zijn projectontwikkelaars en externe bureaus die het gemeenschapsgeld met bakken tegelijk de stad uitslepen. Moeten we nog beginnen over alle nutteloze rechtszaken, eveneens met gemeenschapsgeld betaald?

Bovendien is de bestemming van het huidige stadhuis een groot vraagteken. Hierover zwijgt het college in alle toonaarden. Kortom: er tekent zich een griezelig doemscenario voor het college af: Almelo is straks de enige stad met twee stadhuizen, een bestaand monumentale en een knetterdure volgestouwd met dure ambtenaren. Alleen Israa Abdullatif, die mordicus tegen het nieuwe stadhuis stemde, heeft het begrepen. Bloemen voor die vrouw. De overige VVD-leden hebben een ommezwaai gemaakt. Niet langer gaat het hen om een ‘betaalbaar’ of sober stadhuis, maar om een ‘duurzaam’ stadhuis. Tja, zo kennen wij er nog een paar en zo lusten we er nog wel drie. De soap is nog lang niet ten einde en zoals we eerder voorspelden: van Van der Looy is Almelo ook nog lang niet verlost. Wordt vervolgd.

UPDATE: en deze versie van het verhaal slingert de gemeentewoordvoerder via de landelijke pers de wereld in: http://www.telegraaf.nl/binnenland/8849606/__Almelo_compenseert_architecten__.html?sn=binnenland,buitenland

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 22 comments

NIEUWBOUW (SOBERE) STADHUIS OP LOSSE SCHROEVEN ?

De beslagen die de onderaannemer van Van der Looij,  de firma Van Wijnen uit Eibergen, heeft gelegd op het Fortezza-terrein blokkeren de teruglevering van grond  aan de gemeente. In de brief van 28 oktober 2010 van Van der Looij aan de gemeente waarin de afspraken zijn vastgelegd (weet u nog wel: de bewuste brief die ‘per ongeluk’  te laat ter kennisgeving aan de raad is gestuurd) staat letterlijk dat de gemeente (!) zich moet inspannen om de beslaglegginsprocedure van Van Wijnen stop te zetten.

Kortom: het risico dat dit niet tijdig gebeurt ligt volledig bij de gemeente. Het door de wol geverfde raadslid Stork (ALA AOV) wees hier al op. De vraag is of de andere raadsleden dit ook beseffen. Men moet er niet gek van opkijken als de gemeente weldra ook Van Wijnen moet gaan afkopen. Hoeveel duurder zal het sobere stadhuis dan uitpakken? Is sobere nieuwbouw dan nog wel aan de orde? Almelo Anders berekende al eerder dat het lood om oud ijzer is. Sobere nieuwbouw is net zo duur – zo niet duurder – dan nieuwbouw op de markt. Renovatie is en blijft miljoenen voordeliger. Ook dringt de vraag zich op of Van der Looij en Van Wijnen niet onder een hoedje spelen om elk de gemeente (lees de belastingbetalende burger!) een flinke financiële poot uit te draaien.. Ongetwijfeld doen zij niet voor het eerst zaken met elkaar.

Saillant detail: op de een of andere manier gelooft Van der Looy nog steeds in Residentie Fortezza, hoewel… dit sprookje van de gebroeders Grimm vertelt de projectontwikkelaar uitsluitend nog op haar website, waar deze de bezoekers nog steeds vol trots dit majestueuze project in Almelo presenteert. Klik maar eens op deze link: http://www.lpm.nl/nl_talig/frame_proj.html

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, 5 comments