Van der Looy stuurt aan op faillissement

De laatste ontwikkelingen rondom ‘s lands sluwste projectontwikkelaar, Van der Looy, beloven niet veel goeds voor Almelo. Duidelijk is in elk geval dat Van der Looy op ramkoers met de gemeente Almelo ligt. Zijn poging om aan de tafel van de notaris nog meer geld los te weken lijkt gedoemd te mislukken. Een rechtszaak lijkt nu onvermijdelijk, maar levert […]

Almelo heeft straks twee stadhuizen: 1 duur, 1 leeg !

Geloofwaardigheid politiek Almelo naar nulpunt                                                                                                                                                                                                                                                (door Leon Verdraaijt) Nog geen jaar na de verkiezingen heeft de lokale politiek, maar vooral de VVD, elke geloofwaardigheid verloren. Speerpunt in de verkiezingen was een betaalbaar stadhuis. Van die verkiezingsbelofte is niets meer over. De VVD-wethouders Van Woudenbergh en Andela staarden zich blind op een nieuw stadhuis op […]

NIEUWBOUW (SOBERE) STADHUIS OP LOSSE SCHROEVEN ?

De beslagen die de onderaannemer van Van der Looij,  de firma Van Wijnen uit Eibergen, heeft gelegd op het Fortezza-terrein blokkeren de teruglevering van grond  aan de gemeente. In de brief van 28 oktober 2010 van Van der Looij aan de gemeente waarin de afspraken zijn vastgelegd (weet u nog wel: de bewuste brief die ‘per […]