Residentie Fortezza

Excuses college rond Fortezza-schandaal onvoldoende

Het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie bevestigt wat velen al wisten.  Fortezza was een onzinproject dat helemaal niet in Almelo past. Blind van ambitie heeft de gemeente (lees: Sjoers en zijn gevolg) de Praxisgrond aan Van der Looy verkwanseld. Nieuw is dat vaststaat dat aan de ontwikkelingsovereenkomst met Van der Looy helemaal geen besluit van het college ten grondslag lag. Men deed gewoon maar wat.

De gewiekste Van der Looy (rechts op bovenstaande foto) dicteerde het contract. Het college nam niet de moeite dit contract op waterdichtheid te controleren. De gemeenteraad werd nergens over geïnformeerd. In zoverre valt het de gemeenteraad niet helemaal te aan te rekenen dat er niet werd gecontroleerd. Deze werd volledig in het duister  gehouden.

In het rapport is overigens onderbelicht gebleven hoe de gemeente heeft geacteerd nadat duidelijk werd dat Van der Looy de boel had geflest. Hij kreeg nota bene nog geld toe en ook nog eens de concessie voor de bouw van nog eens 77 appartementen in onze armzalige stad. Opmerkelijk is dat de gemeente de uitkomsten van het rapport nu bagatelliseert door te wijzen op de ‘vertrouwensband’ met de ontwikkelaar en er mee weg probeert te komen door te zeggen dat ze van fouten leren en daarom een verbetertraject instellen. En we hebben in het zeer recente verleden al zoveel excuses van het college gehoord en even zovele verbetervoorstellen. We hoeven alleen maar de naam ‘Dolle Pret’ te noemen en we zien dat er in wezen niets is veranderd. En dat zal ook nu weer hetzelfde zijn. Het huidige college had inderdaad last van de lijken in de kast van het vorige college, maar ze hebben er net zo hard nog een paar bij in gestopt. En wij gaan daardoor allemaal meer belasting betalen. Hoera!

Dan maar even een nuchter Almelo’s leermoment: onmiddellijk afscheid nemen van Van der Looy. Wanbestuurders ter verantwoording roepen en stadspenning laten inleveren. En wethouders moeten eieren voor hun geld kiezen en afscheid nemen van het pluche. Doei, ajuus, toedeledokie, aufwiedersehen. Zo gaat dat in het bedrijfsleven nu eenmaal ook.

Optelsom van een trouwe bezoeker van de gemeenteraad:

De in artikel 3 van de Koopovereenkomst van 8-12-2004 overeengekomen rente van 5,1% over de koopprijs € 12.600.000,00 bedraagt € 642.600,00 p/jaar.

Reken met 5 jaar.

Optelsommetje:
Niet betaalde rente over 5 jaar: 3.213.000,00
Vergoeding wegens niet doorgaan: – 2.500.000,00
Niet betaalde leges – 1.000.000,00

Totaal € 6.713.000,00

Los van alle andere blunders (onder vrienden van deze wethouder) moeten deze extra kosten door de burgers in onze stad worden opgebracht!!!!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 12 comments

Transparantie en openheid?

En Fortezza sleept zich voort: gemeentelijke vertragingstactiek saboteert belangrijk onderzoek

UPDATE:  Van der Looy heeft nog steeds de 1,1 miljoen aan bouwleges niet betaald. Ondertussen werkt Van der Looy aan een nieuw luchtkasteel in Amsterdam dat veel weg heeft van Fortezza. Amsterdam is gewaarschuwd.

Transparantie

De gemeente Almelo streeft naar eigen zeggen meer transparantie en openheid na dan in het verleden. Is dat werkelijk zo? AlmeloAnders heeft het een jaar geleden al voorspeld: het Fortezza-debâcle blijft Almelo achtervolgen en van Van der Looy komt de stad nooit meer af. De gemeente werkt daar zelf hard aan mee, nu ze het onderzoek van de Rekenkamercommissie Almelo (RCA) frustreert. De gemeente wil niet of niet genoeg openheid van zaken geven omtrent de financiële handel en wandel van het mislukte beerputproject ‘Residentie Fortezza’.

Een hele ploeg bestuurders heeft zich blijkbaar bovenop de deksel van een beerput genesteld en wil er niet af. En reken maar dat het zwaargewichten zijn. Er schijnt wellicht dus nog veel meer te verbergen te zijn dat het daglicht niet kan verdragen.

In de rekenkamercommissie, die eind vorig jaar in het leven werd geroepen, hebben overigens ook verschillende raadsleden zitting. Uit betrouwbare bron heeft AlmeloAnders vernomen dat zelfs binnen deze commissie rommelt. Zo zou CDA-raadslid Irene ten Seldam niet zo grondig te werk willen gaan als andere commissieleden. Met andere woorden, het onderzoek wordt binnen de commissie ook nog eens gefrustreerd. Dus toch weer een beetje hetzelfde als de slager die z’n eigen vlees keurt. En ja, als het om de waarheid gaat weet Almelo inmiddels wel waar gewezen slagers toe in staat zijn.

Openheid

 

De nieuwe credo’s van de gemeente ‘De Almelo Aanpak’ en ‘Het verschil maken’ krijgen nu wel een heel andere betekenis dunkt ons. De transparantie en openheid lijkt bovendien ver te zoeken. Volgens ons bedoelt de gemeente daar geheel iets anders mee (zie foto’s). Zodra uitkomsten van onderzoeken niet ‘gewenst’ zijn, wordt het dossier gewoon gesloten. Dat gebeurde onder meer in de zaak Stegehuis contra Gemeente Almelo en ook als raadsleden kritische vragen stellen over de tonnen subsidies aan het Theaterhotel, wordt dit met dezelfde vertragingstactiek behandeld.

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 3 comments

Analyse: keuze voor sobere nieuwbouw is uiterst wankel

(door Leon Verdraaijt)

Het voormalige Praxis-terrein waar Residentie Fortezza zou verrijzen is in stedenbouwkundig opzicht een uitstekende locatie om een nieuw stadhuis te bouwen. Aan deze toevalligheid valt niets af te dingen; gelegen naast het Twenthe Centrum, tegenover de rechtbank en het belastingkantoor en op een steenworp afstand van het station vult het – letterlijk – een ‘publiek gat’ in.
Wat echter opvalt is dat de uiteindelijke keuze voor de locatie Fortezza ‘met stoom en kokend water’ lijkt te zijn gemaakt. Anders dan bij de alternatieven, te weten  nieuwbouw aan de markt en renovatie, is de ‘sobere’ nieuwbouw niet extern onderzocht op haal- en betaalbaarheid. Dit verbaast omdat CDA-wethouder Van Marle een deugdelijk financieel beleid nastreeft en de VVD, steeds bij monde van de immer licht ontvlambare fractievoorzitter Herman Nijhuis, heeft gehamerd op externe controle door de accountant voordat er grote beslissingen worden genomen. Niets van dit alles bij de sobere nieuwbouwvariant.


De keuze is bovendien ingegeven met het oog op het koste wat kost willen oplossen van ‘het probleem Van der Looy’, de ontwikkelaar van Fortezza en lachende derde, die moest worden uitgekocht anders was het leed niet te overzien, aldus het college. Gek genoeg wil de PvdA de gang van zaken rond Fortezza pas achteraf onderzoeken (!). Een kansloos verhaal: de uitkomsten wegen niet mee in de besluitvorming en de verantwoordelijken kunnen niet aangesproken worden. Een en ander legt ook haarfijn bloot, dat het huidige college verstoken is van ook maar enige kennis. De arme zielen zijn uitermate afhankelijk van ambtenaren, die nog onder Sjoers en consorten dienden waardoor de telkens besproken rampzalige projecten nog steeds ‘leven’ en geld kosten. In feite is er dus weinig veranderd en het verhaal is nog lang niet ten einde. Er komt vast nog meer uit de hoge hoed. Trouwens is niet Van der Looy op het matje geroepen, welnee een hoge ambtenaar –ooit de rechterhand van Sjoers-  is persoonlijk in Weert ontboden om een knieval voor de projectontwikkelaar te maken en hem geld (1.5 miljoen) en goed (de toezegging voor appartementenbouw) aan te bieden. Hoe slaafs kan een gemeentebestuur zijn.
De nieuwe bestemming danwel sloop van het huidige stadhuis blijft een groot vraagteken. Gegadigden (naar verluidt: het Erasmus) zouden in de rij staan, aldus het college. Dat valt nog te bezien gelet op de atypische bouwstijl en de monumentenstatus ervan. Maar ook al zouden er gegadigden zijn, dan is het toch mogelijk om over het huidige stadhuis nu al afspraken te maken? Waarom moet dit dan worden uitgesteld tot 2014 met alle risico’s van dien? Kortom: de keuze voor een sober stadhuis is een boterzacht compromis. PvdA en CDA krijgen hun  gedroomde nieuwe stadhuis, alleen op een andere locatie. De raadslieden is ook nu weer het mes op de keel gezet. De meesten zijn gezwicht onder die druk. Politieke dalers: de wethouders Van Marle, Van Woudenbergh, Schouten en Kuik. Politieke stijgers: Gijs Stork van ALA/AOV (faliekant tegen nieuwbouw) en Israa Abdullatif die een standvastige koers bleef varen, ook al druiste dat in tegen het beleid binnen de eigen fractie. Bij de VVD zitten de eerste scheuren er al in. Wie d’r volgt…

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Column, Kritisch Almelo, 14 comments

Nieuw stadhuis op Fortezza-locatie

Van der Looy met 1.5 miljoen Almelo’s gemeenschapsgeld lekker op vakantie

Grote winnaar van het jarenlang slepende Residentie Fortezza-debacle is uiteindelijk toch projectontwikkelaar Van der Looy. Het College is met Van der Looy overeengekomen dat de gemeente de grond terugkoopt om op deze plaats een nieuw stadhuis te bouwen, zij het in een wat bescheidener vorm. De projectontwikkelaar krijgt hiervoor een zak met geld ter waarde van 1.5 miljoen van de lokale filantropen in het stadhuis mee. Dit betekent dat wanprestaties en het niet nakomen van beloftes (en dan drukken we het nog zeer netjes en voorzichtig uit)  in deze stad met goudgeld wordt beloond. Sterker nog: de projectontwikkelaar krijgt nog een extra cadeautje in de vorm van de toezegging (zeg maar ‘waardebon’) dat hij in het centrum van de stad maar liefst 77 maagdelijke (!) appartementen mag bouwen! Met andere woorden: zoals deze site een half jaar geleden al haarfijn uit de doeken deed: projectontwikkelaars als Van der Looy hebben Almelo in de tang. Tot in lengte van jaren zal Almelo niet verlost zijn van dit soort grootgrutters in onroerend goed. Het stadsbestuur heeft door alle gegoochel van de afgelopen jaren haar huid verkocht en daardoor in de eigen stad geen moer meer te vertellen.

Alles wat Van der Looy in de stad bouwde, bijvoorbeeld de Hagenborg en de Havenpassage, zijn regelrechte miskleunen gebleken: lelijke, lege rotte kiezen in een verder desolate stad. Hetzelfde stond de stad te wachten met het prestigieuze project Residentie Fortezza. Bijna de voltallige gemeenteraad vond het een enorm geweldig plan. Figuren als voormalig wethouder Sjoers en schreeuwlelijk Fred Gerritsen van D66 kwamen destijds zo goed als simultaan klaar bij de onthulling van het presentatiebord op de Fortezza-locatie (google die foto maar eens op via internet). Ze spoten er nog net geen ‘Prettige Feestdagen’ op.

Direct na de gemeenteraadsverkiezingen was het echter zo klaar als een klontje dat er van het hele plan geen sodemieter terecht zou komen. Politici, gewiekst als ze zijn, draaiden om als een blad aan een boom (hoe kan het ook anders) en vervloekten het project ineens. Ondertussen werd het publiek van links naar rechts geslingerd over wel of geen Fortezza, wel of geen nieuw stadhuis en in de rappigheid sneuvelde onder groot, maar niet gehoord protest ook nog een historische beukenboom.  Nee, het volk moet dom gehouden worden en wij zijn de baas.

Nu trekt Van der Looy, die heel geniepig een hypotheek op de Fortezza-grond versierde, uiteindelijk toch nog aan het langste eind. Hij keert Almelo de rug toe en neemt o.a. een flinke zak poen mee: 1.5 miljoen.

Verder: met de komst van een nieuw stadhuis ontstaat er een nieuw probleem. Het oude stadhuis! Zonder zinnige invulling van dit pand valt het nieuw stadhuis altijd duurder uit.

Zó doen we dat in Almelo. Ook ná het tijdperk Anthon Sjoers!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 23 comments

Bouw Fortezza van start

Van der Looy legt persoonlijk eerste halve steen

Nadat afgelopen week al wat ongewenste begroeiing was weggesnoeid is eergisteren de eerste schop voor het prestigieuze en veelbesproken project ‘Residentie Fortezza’ de grond in gegaan. Van der Looy kon niet langer wachten en in plaats van 1 juli als startdatum aan te houden, is nu ie al begonnen.

Exclusief voor Almeloanders toog niemand minder dan Robert van der Looy vanuit Weert naar Almelo om het startsein te geven voor de bouw van zijn gekoesterde Residentie Fortezza. Het is dan ook een uniek project, want waar ter wereld heeft iemand het gepresteerd om rijk te worden van iets wat (nog) niet bestaat? In Almelo kan dat, want… Zo doen we dat in Almelo! Zo gaan we met enthousiaste ondernemers om, want we werken graag samen met bouwondernemers, die aantoonbaar verstand van bouwfraude hebben. De enige uitzondering hierop is natuurlijk de hardwerkende Henny ter Avest van Dolle Pret, want die treiteren we net zolang tot ze er bij neer valt om ons eigen falen te verdonkeremanen.

Van der Looy legde woensdag een halve steen omdat de twee torens nu eenmaal ook vijf etages lager uitvallen. Maar de bescheiden ceremonie had nog meer symboliek: het kleine rode schepje staat in de eerste plaats voor Robert’s lotsverbondenheid met zijn PvdA- en CDA-vrienden, die hem de afgelopen jaren geen strobreed in de weg hebben gelegd. Doch tijden veranderen. De Almelose maat doet weer zijn intrede. Vandaar geen grote schop maar een klein schepje.

Van der Looy poseerde gewillig en langdurig voor onze camera. Het resultaat ziet u hier. Ter meerdere glorie van Van der Looy, aan wie Almeloërs zoveel te danken hebben (o.a. de gezellig lege Havenpassage en Hagenborgh) maakten wij ook nog het onderstaande promotiefilmpje. Gezien zijn voortvarendheid en praktijkkennis omtrent vastgoedfraudes, stellen wij voor om Van der Looy ook maar gelijk het nieuwe stadhuis te laten bouwen. Op de locatie Almelo Nouveau (Bornsestraat) zagen wij laatst nog een leuk stukje braakliggende grond. Dat daar niets gebeurt hebben we ook te danken aan het ‘intelligente’ voormalige College en nog slimmere gemeenteraad.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 7 comments

Boek brengt Van der Looy in verband met grootscheepse vastgoedfraude

Mogen we de beloftes van het College geloven, dan zal per 1 juli de eerste schop de grond in gaan voor het spraakmakende project ‘Residentie Fortezza’ van projectontwikkelaar Van der Looy. Inmiddels heeft dit non-project de gemeenschap al miljoenen gekost en misschien is het verhaal nog niet ten einde.  In november 2009 namelijk publiceerden twee journalisten van het Financieel Dagblad na grondig onderzoek het boek ‘De Vastgoedfraude’, een ontluisterend, maar ook fascinerend (geschreven) relaas over personen die zich ten koste van pensioengerechtigden persoonlijk hebben verrijkt. Centrale spil in het verhaal is projectontwikkelaar Jan van Vlijmen, die met bevriende relaties bij verschillende vastgoedpartijen een ingenieuze miljoenenzwendel op touw zette.

Begin 2006 weet Jan van Vlijmen zijn vriendje Will Frencken, de toenmalige directeur van het Philips Pensioenfonds, te bewegen om een pakket van 1500 Philips-woningen ver onder de marktwaarde te verkopen aan de, eveneens met Jan bevriende, makelaar Michiel Floris. Deze verkoopt het pakket binnen luttele minuten tegen marktwaarde door aan de Fortis Bank. De grote winst die wordt geboekt komt via nepfacturen van bevriende relaties weer terecht bij Van Vlijmen, Frencken en Floris. En laat nu één van die bevriende relaties projectontwikkelaar Van der Looy uit Weert zijn.

Van der Looy heeft, aldus de auteurs van het boek, willens en wetens als doorgeefluik gefungeerd voor geld dat uiteindelijk voor Frencken bestemd was. Zie het bijgaande citaat, te vinden op pagina  280 van het boek.

Alsof hun neus bloedt, doet het het Almelose College nog steeds zaken met deze dubieuze projectontwikkelaar, die zich klaarblijkelijk  graag leent voor het wegsluizen van Philips-pensioengelden naar vriendjes, ongetwijfeld in ruil voor leuke extraatjes, want zeg nou zelf: voor wat, hoort wat.  Volgens critici zou het nieuwe college de banden met Van der Looy na 1 juli 2010  zo snel mogelijk moeten doorsnijden, want wie weet wat er nog meer boven water komt. Dan kan eindelijk het hoofdpijndossier Fortezza worden afgesloten, want tot dusver zit Almelo voor enkele miljoenen in het schip dat Van der Looy heet.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 4 comments

Als Van der Looy zegt: “Spring!”, vraagt Almelo: “Hoe hoog?”

(door Leon Verdraaijt)

In een ontluisterende brief aan de nieuwe raadsleden informeert het demissionaire College (maar feitelijk de burgemeester) de raadslieden over het voorgenomen besluit 63 parkeerplaatsen van projectontwikkelaar Van der Looy te kopen, dit als voortvloeisel uit de afspraken die met hem zijn gemaakt over de bouw van Fortezza. Van der Looy wordt op ongekende wijze in de watten gelegd. Om rampzalig gezichtsverlies te voorkomen rennen de collegeleden stuk voor stuk gedienstig met kruiwagens vol gemeenschapsgeld richting de in het Limburgse Weert gevestigde projectontwikkelaar. Die strijkt vervolgens het ene na het andere miljoen op en hij heeft al zoveel geld met de lap grond binnengeharkt.

Het college verwijst in de brief uitdrukkelijk naar de contractuele verplichtingen die de gemeente op zich heeft genomen. V.d. Looy heeft de gemeente gevraagd om die afspraken na te komen en de subsidie aan hem uit te keren. O ja, over met het betalen van leges is V.d. Looy het ook niet eens dus daar kan de gemeenschap vermoedelijk naar fluiten. Dat laten we maar even zo. Want ‘zo doen we dat in Almelo’. Een schande!

Anthon Sjoers feliciteert Robert van der Looy met
het binnenharken van de Almelose miljoenen.

Met geen woord wordt in de brief gerept over de volstrekt gebruikelijke op Van der Looy rustende verplichting om de door hem gekochte grond ook daadwerkelijk te betalen! Parkeerplaatsen prima, maar wij stellen voor dat de gemeente deze verrekent met het aankoopbedrag van de grond. Ineens blijkt dat er voldoende appartementen zijn verkocht om met de bouw te kunnen beginnen. Heel toevallig valt dit samen met het loskomen van de provinciale subsidie. Het kan niet anders dan dat Van der Looy iedereen voor de gek heeft gehouden. Afgelopen januari  zei hij nog: “Ik wil niet onder stoelen of banken steken dat de economische problemen ons parten spelen. We zitten in een lastig parket. Maar wij niet alleen, het is wereldwijd.” Nu, een paar maanden later de subsidie loskomt bestaat het wereldwijde probleem kennelijk ineens niet meer. Halleluja!

Verontrustend is de opmerking in de brief dat het volgens het college noodzakelijk is om dit project er door te drukken, ondanks de nieuwe realiteit na de verkiezingen. Want anders is het project voor de ontwikkelaar niet meer rendabel te krijgen, zo staat letterlijk in de brief.

Uiterlijk voor 1 juli moet een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden. Kortom: de gemeente stelt zich in dienst van Van der Looy. Iets wat wij al van meet af aan riepen wordt nu ook door het college bevestigd: het financiële leed voor de stad is niet te overzien als het project niet doorgaat, zo schrijft het college: een schadeclaim van Van der Looy, afboeken van de grond, een andere invulling van het terrein. Voordat dat laatste is opvallend. De projectontwikkelaar mag dus doen met de grond wat hem goeddunkt. Hier zakt ons de broek werkelijk van af. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Hoe is het mogelijk dat de gemeente zich zo in de nesten heeft kunnen werken? Het College heeft de vooruitziende blik van een eendagsvlieg. Onze conclusie is dat het gemeentehuis vol prutsers zat en blijft zitten.

Lees hier en hier de ontluisterende brieven van het College omtrent het doordrukken van de toekomstige leegstand.

En ook de volgende link is mateloos interessant te noemen. Klik er maar eens op: http://www.jeejar.nl/Gemeenten/Almelo.htm

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 23 comments

Ja Fortezza, nee Fortezza

Nu de provincie in de persoon van Gedeputeerde Rietkerk voor bijna een miljoen over de brug komt, hebben we maar eens waarzegster Madam ZsaZsa geraadpleegd om erachter te komen wat die ervan vindt. Is het Ja Fortezza of Nee Fortezza. Na een urenlange seance kreeg ze beelden door van niet één, maar zelfs twee torens. Hiep hiep, hoera voor Sjoers en z’n trouwe, drie koppen tellende Masterplan-gang. Ook kon Madam ZsaZsa zien dat Van der Looy het hypotheekgeld daadwerkelijk al in de twee torens heeft gestoken. “Ja, iek zie twee torens!!! Iek zie ze doidelijk. Twee kleurige torens”, aldus de waarzegster.

Op de foto zien we links Gedeputeerde Rietkerk, Anthon Sjoers, Menno Knip, de rechter- en linkerhand van Sjoers, de heer Haarhuis, op de achtergrond Henk Slettenhaar en uiterst rechts, op de voorgrond, Van der Looy. De waarzegster heeft gelijk, er is inderdaad sprake van twee torens… twee torens van geld.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 8 comments

“Nog even wachten op Fortezza”

 

Almelo anno 2048 – Praxislocatie 

Het galmt menigeen nog in zijn of haar oren na: tijdens het politiek café in ’t Hookhoes vorige week meldden zowel wethouder Mieke Kuik als haar collega Van Marle dat Residentie Fortezza er komt, maar dat we nog “even moeten wachten” en gewoon “nog even geduld” moeten hebben. En het project zou al lang en breed feestelijk geopend moeten zijn geweest, daar was zelfs een tijdlijn voor uitgezet.

Even vooruitspoelen naar de toekomst: de feestgangers en genodigden, die sinds 2004 telkens naar het voormalige Praxisterrein trokken zitten er nog steeds, de spreekstalmeester ook. Zonder consumptie, dus ’t is een beetje een opgedroogde boel.  Het handjevol bejaarden dat zich voor een appartement had ingeschreven is nog bejaarder geworden en ze weten inmiddels al niet meer op welke verdieping hun stulpje zou moeten komen. Ach ja… of het er nog toe doet.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 6 comments