Twents op Twentse scholen?

(ingezonden)

De laatste tijd gaan er stemmen op om de Twentse streektaal als (keuze)vak op Twentse scholen in te voeren. Een goede ontwikkeling? Dat zou je denken.. De grotere aandacht voor de streektaal vergroot de binding van Twentse jongeren met de streek. De regiosoap ‘Van Jonge Leu en Oale Groond’ is niet voor […]