Stadhuis

Breaking: nieuw stadhuis #Almelo toch weer duurder (UPDATE 1)

UPDATE 1

In reactie laat wethouder Johan Andela weten dat het budget voor ICT buiten de begroting is gehouden (!) Weer een sterk staaltje volksverlakkerij. Bekijk de onderstaande besluitenlijst. ICT behoort gewoon gewoon in het budget. Kunt u een stadhuis voorstellen zonder kabels, computers, internet e.d. ? Dat wordt dan wel heel sober voor de aldaar werkende ambtenaren.

(oorspronkelijk bericht:)

In de strijd om het nieuwe stadhuis heeft de coalitie alles uit de kast gehaald om de gemeenteraad te overtuigen van de noodzaak ervan, zelfs toen bleek dat de rekensommen niets meer waren dan creatieve goocheltrucs met cijfers, die van geen kant klopten. Renovatie van het oude stadhuis was gewoon de voordeligste optie. Ook het huren of kopen van zo goed als splinternieuwe, leegstaande kantoortorens in het stationsgebied was een goede optie. 

De door VVD-wethouder Andela (u weet wel, die wethouder van de andere la) te vuur en  te zwaard bevochten belofte uit 2011 tegenover Tubantia dat het budget van het nieuwe stadhuis met geen euro zou worden overschreden, is nu al gebroken. Nu blijkt dat het budget voor het stadhuis al met 70.000 euro (voor ICT-zaken) wordt overschreden. Dit staat al vermeld in het verslag van het seniorenoverleg van 26 november 2013.

duurder

Besluitenlijst

Vanzelfsprekend wilden de collegepartijen CDA, VVD en PvdA dit, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet aan de grote klok hangen.

Dan denkt u misschien: ach dat valt allemaal wel mee. Dit  is echter nog maar het begin. Dit soort projecten kost altijd meer dan wordt begroot.

Maar nu komt het ..

In het verslag van 26 februari 2013  lezen we ook dat  de overschrijding in jan/feb dit jaar opnieuw zou worden geagendeerd in het seniorenoverleg maar hiervan valt niets terug te vinden in agenda’s of verslagen. Met andere woorden, de collegepartijen hebben gedacht de overschrijding maar geen thema te laten zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en gooien dit mooi in de doofpot (of de andere la van Andela).

Als Andela zijn positie aan de belofte koppelt, is het niet anders dan logisch dat hij zijn conclusies trekt. Want van draaikont-politici, foute, gekunstelde rekensommen en valse (verkiezings-)beloftes heeft de Almelose burger inmiddels de buik meer dan vol !

Afbeelding: “een sober stadhuis”

Sober-stadhuis-Almelo6

 

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Mening, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 4 comments

Nieuw stadhuis op besmette Fortezza-grond

 (door Klaas Vaker)

Gisteren stemde de gemeenteraad van Almelo in met de bouw van een nieuw stadhuis op het voormalige Praxisterrein. Wij polsten de mening onder de burgers en de uitkomst spreek boekdelen. Zie hiernaast. Rond de 80 % van de deelnemers aan de poll op deze site is tegen de komst van een nieuw stadhuis. Men houdt de burger dus niet voor de gek.

De burger weet heel goed en vergeet niet dat het de gemeente zelf was die het terrein verkwanselde aan projectontwikkelaar Van der Looy die daar het prestigieuze bouwproject Fortezza nooit van de grond kreeg. Jarenlang liet de gemeente de zaak op zijn beloop. Dat was natuurlijk een erfenis van het oude college maar het huidige heeft het probleem van Van der Looy tot haar eigen probleem en zelfs nog groter gemaakt.

Waarom?

Men wilde op de locatie  (letterlijk) koste  wat het kost een nieuw stadhuis bouwen. Van der Looy kon achterover leunen. Om hun plannetje te verwezenlijken gingen de wethouders met hangende pootjes naar Van der Looy of hij niet genegen was om de grond weer terug aan de gemeente te leveren. Met een groots gebaar werden de wethouders door Van der Looy ongetwijfeld getrakteerd op een rijkelijk buffet. We kennen allemaal de uitkomst: Van der Looy kreeg nog 2,2 miljoen toegestopt een toezegging om 77 appartementen (Fortezza-mini?) te mogen bouwen. De gemeente kon fluiten naar de bouwleges die door Van der Looy nooit voor het Fortezza-project zijn betaald. De rechtszaak daarover loopt nog steeds.

 In 2015 heeft het Almelose stadsbestuur een fraai nieuw stadhuis, maar ook een desolate binnenstad en geen rooie cent meer om haar reet te krabben.

Deze schandalige misser moest natuurlijk snel uit de boeken. Dan maar een nieuw stadhuis op de besmette Fortezza-grond bouwen. Eerst kwam de lokale VVD met nog wat alternatieven: renovatie en de bouw laten uitbesteden en het nieuwe stadhuis huren. Allemaal schijnbewegingen zo bleek later. Nooit werden de opties objectief uitgerekend en vergeleken. Met wat willekeurige getallen op een rij reken je elk voorstel naar je eigen voorkeur toe. Zo wordt renovatie altijd duurder.

Nu zou nieuwbouw de goedkoopste optie zijn. Wanneer men de gemiste voordelen van Fortezza en de kostbare nasleep bij de bouwkosten optelt is nieuwbouw altijd duurder. Terwijl het oude nog bestaat, kwam het gisteren dan tot een stemming over het nieuwe. De VVD, de partij die graag orde op zaken stelt, ging zonder slag of stoot akkoord. Behalve dan het raadslid Israa Abdullatif. De enige met een rechte rug. Slaapt u rustig verder wethouders. De dag van politieke afrekening komt snel naderbij.

 

Posted by admin in Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 9 comments

Nieuw stadhuis nu al op instorten

(ingezonden)

 “Het verbaasde me indertijd al hogelijk dat de VVD, die tijdens haar verkiezingscampagne in 2010 zo nadrukkelijk TEGEN een nieuw gemeentehuis was, deze tegenstand, prompt ná de verkiezingen afruilde voor het goedbetaalde wethouderspluche. Het verbaast mij nu nog veel meer dat dezelfde VVD nu kennelijk inziet dat het met de Begroting 2012 en de, inmiddels 4e (!) discussie over de financiën (‘Boardletter van huisaccountant Deloitte’) binnen 8 maanden (!) helemaal fout gaat met Almelo en nu schoorvoetend toe geeft dat renovatie van het oude gemeentehuis helemaal zo gek nog niet was. Een renovatie van het oude gemeentehuis van enige tonnen of desnoods een paar miljoen is natuurlijk veel goedkoper dan nog eens 58 miljoen euro schuld bijplussen voor een 2e gemeentehuis. Dat zal iedere weldenkende Almeloër met mij eens moeten zijn.

Bovendien stond volgens het CBS, Almelo in 2011 qua uitgaven per inwoner, landelijks reeds op een zeer blamerende 14e plaats en provinciaal zelfs op de 1e plaats ! Maar goed, “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald” zal ik maar vergevend concluderen over deze wispelturige VVD-ers. Niet alleen de VVD, maar ook de PvdA bij monde van Luc Schuur twijfelt inmiddels publiekelijk over het grootschalige, dus dure karakter van het nieuwe gemeentehuis door te vergoeilijken dat dan ook maar andere marktpartijen gehuisvest moeten worden in de kennelijk veel te grote, dus kostbare nieuwbouw. Alles overwegende is het ‘welles-nietes spelletje’ m.i. nog lang niet over binnen College en Gemeenteraad……”

Vita Redonk

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 2 comments

Breaking: Belastingdienst vertrekt uit Almelo

 

Update: naar aanleiding van de eerste berichtgeving op AlmeloAnders (gevolgd door Tubantia) stelt Lijst Kamphuis vragen aan het college van B&W. Zie www.geleraaf.nl

 

AlmeloAnders is ter ore gekomen dat de Belastingdienst op termijn uit Almelo vertrekt. De dienst is sinds enige jaren gevestigd in het torenhoge gebouw aan de Stationsstraat (in de buurt van de Javatoren), waar eveneens al een onderdeel van de gemeente Almelo in is gevestigd. Na het vertrek van Sensata betekent dit een nieuw klap voor de lokale werkgelegenheid.  Het is tot op heden niet bekend of en hoeveel banen er door het vertrek van de belastingdienst op de tocht staan.

Wat we wel weten is dat er straks heel veel ruimte vrijkomt in een heel groot en hoog kantoorgebouw. Een zo goed als nieuw en uitstekend geoutilleerd gebouw dat prima dienst zou kunnen doen als stadhuis. Dan kan de gemeente zich de kosten van een nieuw stadhuis besparen!

Rijst nu dus de cruciale vraag: waren het College van B&W Almelo en de gemeenteraad op de hoogte van het geplande vertrek van de belastingdienst en het daarmee gepaard gaande vrijkomen van dat enorme gebouw? Zo ja, op welk tijdstip waren ze hier dan van op de hoogte? Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het gebouw van de belastingdienst te gaan gebruiken? Is onderzocht welke kosten hiermee kunnen worden bespaard? Was de hele discussie en besluitvorming over het bouwen van een nieuw stadhuis misschien zelfs overbodig?

Wellicht dat een doortastend en kritisch raadslid buiten het geijkte vriendenkliekje hierover eens wat vragen kan stellen aan het lokale kabinet van onvermogen. Het is nog niet te laat. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

 

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 8 comments

Nieuw stadhuis (weer) op losse schroeven?

AlmeloAnders houdt niet van flauwe 1aprilgrappen. AlmeloAnders brengt u altijd het serieuze nieuws, heet van de naald. Nu ook weer. De gemeente heeft de firma Haitjema ingeschakeld om op het Fortezza-terrein proefboringen te doe om erachter te komen of het kostbare stadhuis straks met warmte uit de aarde kan worden verwarmd. Het gaat om boringen tot 180 meter. Bij één van deze proefboringen van deze stuitte de gemeente bij toeval op een omvangrijk olieveld dat zich uitstrekt tot onder Waterrijk. De olie spoot omhoog en besmeurde wethouder Andela die er met z’n neus bovenop stond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stadhuis zal nu moeten wijken voor de winning van de olie door O.M.A, “OlieMaatschappij Almelo”. Bij de exploitatie doet de gemeente alleen zaken met betrouwbare partners zoals Van der Looy Projectontwikkeling uit Weert, het Theaterhotel, MKB Almelo en dergelijken. Daarmee lijken de financiële problemen van de gemeente definitief tot het verleden te behoren. Speciaal voor de gelegenheid heeft de gemeente een nieuw bord opgericht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslaggever Gert Verdamme begaf zich naar het Fortezzaterrein en vroeg een toelichting van wethouder Andela.

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Politiek en Polikliek, 1 comment

Zogenaamd ‘sober’ stadhuis weer duurder

Na de 2,5 miljoen uitkoopsom voor Van der Looy nu weer 2 miljoen extra strop voor parkeren

(door Gert Verdamme)

Gisteravond, dinsdag 29 maart, stonden twee prominente onderwerpen op de raadsagenda in het Almelose stadhuis. In de eerste plaats het bestemmingsplan Buitengebied. Een plan dat al jaren de ronde doet. Het ontwerp leverde van diverse partijen een berg aan (e)moties en amendementen op wat volgens Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) alleen maar aantoont dat de gemeente hier weer eens broddelwerk heeft geleverd. Toch werd het aangenomen zij het met enkele wijzigingen op ondergeschikte punten. Positief is wel dat niet louter agrarische-  maar ook aanverwante bedrijven zich er mogen vestigen.

Minder gunstig verliep het voor de permanente bewoners van recreatiewoningen (’t Maatveld), die na diverse toezeggingen door de gemeente snakken naar legalisatie. Wethouder Schouten deed de toezegging dat deze bewoning door de huidige bewoners van gemeentewege wordt gedoogd. Dit is natuurlijk een sigaar uit eigen doos omdat dit alleen geldt voor de bewoners zelf, maar niet voor nieuwe eigenaren. En zo modderen we weer verder.

Ook met het zogenaamd ‘sobere’ stadhuis dat, zoals AlmeloAnders maanden geleden al heeft voorspeld, almaar duurder uitpakt terwijl er nog niet één schop in de grond is gezet. Het college kwam met het voorstel om daar nog maar eens 2 miljoen extra tegenaan te gooien, dus bovenop het al forse budget van 56 miljoen, puur en alleen voor het parkeren. Met name de VVD heeft zich hier letterlijk laten wegcijferen. Was er met de keuze voor een nieuw stadhuis in plaats van een goedkopere renovatie de eigen verkiezingsbelofte al verbroken; met het ophogen van het budget met nog eens 2 miljoen heeft de geloofwaardigheid van deze partij vol politieke windvanen een nieuwe deuk opgelopen.

Huub Isendoorn (D66) legde namelijk nog maar eens fijntjes uit dat het zogenaamd ‘sobere stadhuis’ zo langzamerhand net zo duur wordt als het ooit aan de markt geplande nieuwe stadhuis. Volgens wethouder Andela (VVD) was van meet af aan bekend dat er nog een uitgave voor parkeren aankwam. “Daar gaan we weer”, verzuchtte Gijs Stork (ALA AOV). “Het college vraagt de raad om in te stemmen met 2 miljoen extra”. Buitenweg (Groen-Links) omschreef  het als volgt: “Als je een huis bouwt, dan leg je van tevoren een budget vast en bij onverwachte uitgaven ga je op zoek  naar mogelijkheden om op andere posten te besparen”. Dat was wijze taal, geen speld tussen te krijgen echter tegen dovemansoren gericht. Hij vond het maar vreemd dat dit in gemeenteland niet zo werkt. Buitenweg wreef dan ook nog wat meer zout in de ‘wonde van de verdeeldheid’  binnen de gelederen van de VVD door te wijzen op een sterk staaltje ‘windowdressing’  als deze partij bij monde van Bert Heite streeft naar een zo goedkoop mogelijke variant voor parkeren. Het mocht echter niet baten, want alle oppositiepartijen bleven tegen het voorstel om extra geld uit te trekken voor parkeren.

Je kunt je afvragen waarom het college niet van meet af aan een compleet beeld heeft gegeven van het totale kostenplaatje voor de verschillende varianten voor het stadhuis, met alles erop en eraan. Dat het gros van de gemeenteraad (met name de tegenstanders van het stadhuis) hier niet naar hebben geïnformeerd en zich een rad voor ogen hebben laten draaien, is eveneens onbegrijpelijk. Een flater vanjewelste. lndien de kostenpost voor parkeren van meet af aan in de stadhuisdiscussie was ingebracht, dan had de stemming wellicht heel anders uitgepakt.

Een sympathieke motie van de ALA-AOV om “te redden wat er te redden viel” door de kosten voor het parkeren binnen het budget van 56 miljoen te houden, haalde het net niet en  stuitte af op het blok van de coalitiepartijen. Wat er wel kwam? Een zwakke toezegging van wethouder Andela om een aanbestedingsvoorstel te behalen bij de geïnteresseerde architecten. Die weten inmiddels echter nu dat er geld is op te halen voor het parkeren dus dat voordeel is nu gelijk in rook opgegaan.

Kortom: er komen dus half verdiepte parkeerplaatsen in een halfbakken stadhuis voor hetzelfde bedrag als het stadhuis aan de markt. O ja, en over de bestemming voor het huidige stadhuis van architect Oud weten we ook nog niets. Geen kip die erover rept. Wel typsich dat een nieuw stadhuis er in deze raad zo vliegensvlug werd doorgedrukt, maar dat iets simpels als een particulier en kosteloos initiatief zoals AlmeloNouveau uitloopt op een oneindig gevecht. Typisch Almelo. Ohwnee, dat bestaat inmiddels niet meer.

Proficiat college en raad!

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 4 comments

Almelo heeft straks twee stadhuizen: 1 duur, 1 leeg !

Geloofwaardigheid politiek Almelo naar nulpunt                                                                                                                              
                                                                                                                 (door Leon Verdraaijt)
Nog geen jaar na de verkiezingen heeft de lokale politiek, maar vooral de VVD, elke geloofwaardigheid verloren. Speerpunt in de verkiezingen was een betaalbaar stadhuis. Van die verkiezingsbelofte is niets meer over. De VVD-wethouders Van Woudenbergh en Andela staarden zich blind op een nieuw stadhuis op de Fortezza-locatie en zijn inmiddels in het spreekwoordelijke moeras beland. Let wel: het idee voor een stadhuis op de Fortezza-locatie is niet slecht. Integendeel. Deze plek is uitermate geschikt vanwege de strategische, bereikbare ligging. Wat de doorsnee Almeloër wél tegen de borst stuit is de wijze waarop dit alles is gegaan, namelijk geheel in lijn met oude niet-integere bestuurscultuur: halsoverkop, over één nacht ijs en zonder volledig informeren van raad en publiek werd het nieuwe stadhuis op de nieuwe plek erdoor gedrukt onder het mom van het slaan van twee vliegen in één klap. 

In jubelstemming werd de deal met Van der Looy gelanceerd. De gemeente moest een veer laten maar kreeg de locatie weer in handen, zo was de overtuiging. We weten inmiddels wel beter. De Fortezza-deal draait op een genante rechtszaak uit. Tot die tijd is een nieuw, door de politiek heel sluw en verneukeratief  ‘sober’ genoemd stadhuis verder weg dan ooit.  Maar ook al weet de gemeente haar conflict met Van der Looy op te lossen of wint zij de rechtszaak, dan nog is er voor de lokale politiek en dan vooral de VVD geen redden meer aan. De burger zal hier bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen snoeihard mee afrekenen. 

AlmeloAnders voorspelde maanden geleden al dat het stadhuis op de Fortezza-locatie net zo duur, zo niet duurder zal uitpakken dan een nieuw stadhuis op de markt. Wat blijkt nu? Omgeslagen per hoofd van de bevolking behoort het nieuwe stadhuis op de Fortezza-locatie zelfs tot de duurste van het land. Heel ‘betaalbaar’ dus. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten die zich meer en meer zullen opstapelen. Allereerst hebben we het dan over de afkoop van projectontwikkelaar Van der Looy – en mogelijk ook zijn onderaannemer Van Wijnen – over  het afkopen van het architectenbureau dat verantwoordelijk was voor het ontwerp van het stadhuis op de markt, over de dure parkeerplaatsen die worden gerealiseerd, over de dure flexplekken en wat dies meer zij. De afkoopsommen voor een hele rits nog wachtende projectontwikkelaars hebben we nog maar even niet opgesomd. Ook vermeldenswaard is dat de voormalige stadsontwikkelaar Rein Geurtsen voor al diens werk (waar dus zo goed als niets meer van zal worden gerealiseerd) met een bedrag van 1 miljoen euro naar huis is gegaan. Voor de stad dus eigenlijk weggegooid geld. Conclusie: de enigen, die beter worden aan alle Almelose ellende zijn projectontwikkelaars en externe bureaus die het gemeenschapsgeld met bakken tegelijk de stad uitslepen. Moeten we nog beginnen over alle nutteloze rechtszaken, eveneens met gemeenschapsgeld betaald?

Bovendien is de bestemming van het huidige stadhuis een groot vraagteken. Hierover zwijgt het college in alle toonaarden. Kortom: er tekent zich een griezelig doemscenario voor het college af: Almelo is straks de enige stad met twee stadhuizen, een bestaand monumentale en een knetterdure volgestouwd met dure ambtenaren. Alleen Israa Abdullatif, die mordicus tegen het nieuwe stadhuis stemde, heeft het begrepen. Bloemen voor die vrouw. De overige VVD-leden hebben een ommezwaai gemaakt. Niet langer gaat het hen om een ‘betaalbaar’ of sober stadhuis, maar om een ‘duurzaam’ stadhuis. Tja, zo kennen wij er nog een paar en zo lusten we er nog wel drie. De soap is nog lang niet ten einde en zoals we eerder voorspelden: van Van der Looy is Almelo ook nog lang niet verlost. Wordt vervolgd.

UPDATE: en deze versie van het verhaal slingert de gemeentewoordvoerder via de landelijke pers de wereld in: http://www.telegraaf.nl/binnenland/8849606/__Almelo_compenseert_architecten__.html?sn=binnenland,buitenland

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 22 comments

Ambtelijk document bewijst: renovatie stadhuis tóch voordeliger

Rechtstreeks uit het Almelose stadhuis ontving de redactie van AlmeloAnders een erg interessant document. We gaan er normaal gesproken van uit dat de gemeenteraad dit document ook in haar bezit heeft, echter plaatsen we dan vraagtekens bij het besluit van diezelfde raad om nieuwbouw van het stadhuis goed te keuren. Immers, in deze barre tijden zou gekozen moeten worden voor de voordeligste optie. Nieuwbouw is dat in geen geval, zelfs niet als dat ‘sober’ is.

Bovendien, ‘sober’ is natuurlijk een erg rekbaar begrip. Wat is nu sobere nieuwbouw? Zoals bij zoveel bouwprojecten pakt het áltijd duurder uit dan begroot. Tegenvallers, verkeerde berekeningen noem maar op. Maar nee, in Almelo moet dat ambtenarenpaleis er koste wat kost komen, ongeacht de financiële debacles van nu en in de directe toekomst. Het lijkt wel of het stadsbestuur nog steeds niets gelegen is aan de Almelose burger, die toch openheid en transparantie is beloofd. Gijs Stork van ALA/AOV heeft hier een heet hangijzer van gemaakt… en terecht!

Dan nu de analyse van het bijgevoegde document:

Uit het document blijkt dat renovatie (kosten geraamd op 47 miljoen) ruim 5 miljoen voordeliger is dan sobere nieuwbouw (53 miljoen) op de Fortezza-locatie. In de besluitenlijst van 11 november 2010 staat dat het oude plan (stadhuis op de markt) op 60 miljoen is begroot. Het financiële voordeel bij renovatie is maar liefst € 13 miljoen (!) ten opzichte van de zogenaamde sobere nieuwbouw 7 miljoen.

Interessant is dat in het uiteindelijke besluit dat in november jongstleden is genomen het sobere stadhuis ineens € 56,00 miljoen kost en dus al duurder uitpakt dan het bedrag voor nieuwbouw als begroot op het eerdergenoemde document. Tel daar nog de € 1,5 miljoen die Van der Looy per saldo ontvangt en je zit al op € 57,00 miljoen. Dat is nog maar € 3 miljoen verwijderd van de kosten voor het eerste plan dat voorzag in een nieuw stadhuis op de markt…

Kortom:  het is lood om oud ijzer. Er komt gewoon een nieuw stadhuis dat ietsje goedkoper lijkt te zijn dan nieuwbouw op de markt. Het is echter aannemelijker dat het sobere stadhuis net zo duur, zo niet duurder zal uitvallen. Denk aan meerwerk en een post onvoorzien. Om nog maar te zwijgen van de nieuwe risico’s in de laatste Van der Looy-deal, die nu door Stork boven water zijn gebracht doch die de Raad zogenaamd per ongeluk zijn onthouden. Ja ja..

Volksverlakkerij van de bovenste plank.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

The Voice of Almelo: duo Gerrit & Johan – De Draaikonten

Er komen ons Almeloërs enorme bezuinigingen tegemoet: de IISPA valt een stuk duurder uit en, net zoals is gebeurd bij ‘Residentie Fortezza’, staan er nog diverse projectontwikkelaars in de rij die hun hand ophouden om te worden uitgekocht vanwege bouwclaims. Om met Gijs Stork van ALA/AOV te spreken: de Gemeente Almelo speelt de komende jaren behoorlijk voor Sinterklaas. De laatste gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdag was in één woord een schertsvertoning. Een uur lang mekkeren en drammen over iets simpels als het vrijgeven van trouwlocaties, maar echt belangrijke zaken werden er met de botte bijl doorgedrukt. Alsof het achter de schermen was afgesproken werd door beide voorzitters, waaronder onze burgermoeder Jon Hermans, kritische vragen van enkele raadsleden ijskoud genegeerd en weggesabeld.

Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad is meegegaan met het plan voor het bouwen van een nieuw stadhuis. Dat is gewoon financieel onverantwoord. Echter het college maalt er niet om en is in de persoon van Gerrit van Woudenbergh een charmeoffensief begonnen. De wethouder heeft, samen met z’n collega Johan Andela een lied ingestudeerd om de harten van de Almeloërs in deze barre wintertijden moet verwarmen. De vraag is of hen dit is gelukt, want het is een draak van een nummer geworden, slecht gezonden, uit de maat, niet-passende muziek maar desondanks niet minder leuk.

 

Wij bieden u het lied natuurlijk als download aan. ‘Stadhuisje hier, stadhuisje daar‘. 1 x linkermuis-toets klikken. Op het volgende scherm rechtermuis , ‘opslaan als’.

Voor iedereen die wil meezingen:

‘Stadhuisje hier, stadhuisje daar’

Stadhuisje hier, stadhuisje daar

Waar? Waar?

Ja daar, ja daar!

’t Geklooi met Van der Looy

Ach Johan, Johan, Johan,

’t is en blijft een mooi gebaar

Voor de Almelose ambtenaar

Jaaaa, het is echt waar, het is echt waar

Bouwen maar, bouwen maar

Voor de Almelose ambtenaar

Wat ’n geklooi met die Van der Looy

Moet ik maar weer slager worden

Ja dan nee, ja dan nee

Maaaar, wij rekenen ons Waterrijk, Waterrijk

Andela, Andela, andere la, andere la

Stadhuisje hier, stadhuisje daar

Waar? Waar?

Ja daar! Ja daar!

’t Geklooi met Van der Looy

Stadhuis hier, stadhuis daar

Maar met Fortezza zijn we lang niet klaar,

Fortezza zijn we lang niet klaar

Andela, andere la, pak dat andere plan uit de andere la

De gemeenteraad die is zo rot, we hebben ze al jarenlang bedot

Stadhuisje hier, stadhuisje daar (5 X)

© Almelo Anders

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Politiek en Polikliek, 2 comments

Almelose soap wordt carnavalskraker

De verwikkelingen, perikelen, interne ruzies, intriges en frustraties binnen het Almelose College omtrent stadhuis, Fortezza, Waterrijk etcetera, hebben tot nu toe één positief resultaat gehad. Het lokale duo ‘De Draaikonten’ brengt een cd uit, die ongetwijfeld de Almelose carnavalskraker 2010 zal worden. ‘De Beetwottel’ -de lang geleden helaas ter ziele gegane Almelose carnavalsvereniging- kan weer nieuw leven worden ingeblazen. Hier alvast de hoes van de CD met daarop nummers als ‘Stadhuis hier, stadhuis daar’ en ‘Reken (je) Water (rijk), waarmee het duo ongetwijfeld hoog zal scoren in de provinciale Artikel 12 Top 10.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Nieuwtjes, 4 comments