stasi

Interventieteam is er klaar voor

 

Zoals een inzender op deze site al schreef is het inzetten van een interventieteam in De Riet erg stigmatiserend. Er wordt wellicht voetstoots vanuit gegaan dat de Rietbewoners tot een lagere klasse behoren, voortdurend onder verborgen problemen leven en daardoor gecontroleerd en bijgestuurd moeten worden. De DDR is er niks bij.  Ook zo typisch dat een wijk als deze vol ligt met verkeersdrempels terwijl die in de ‘duurdere’ wijken nauwelijks te vinden zijn. Hoe lager de status, hoe meer en hoe hoger de drempels. Overigens wordt door de bedenker/bedenkster van het interventieteam volledig voorbij gegaan aan het privacy-beginsel. De verantwoordelijke wethouder denkt bijvoorbeeld dat mensen, die helaas op een uitkering zijn aangewezen, alle rechten -ook die van privacy- zijn verloren. Hier slaat ze de plank uiteraard falikant mis. Wat een woord ook: ‘interventieteam’, vrij vertaald een ‘bemoeiteam’. Het zal als een boemerang bij de PvdA terugkomen. Overigens zit bij de brief, die de bewoners van De Riet hebben ontvangen het venijn in de staart. In de laatste zin staat dat indien de mensen niet thuis zijn, het interventieteam terugkomt.  Het is goed voorstelbaar dat mensen zich geïntimideerd voelen door zo’n gemeentelijke opstelling. Dit is dus wederom een onderdeel van de veelgeprezen Almelo Aanpak van burgemeester Jon Hermans-Vloedbelt.  

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, 1 comment

Sovjetpraktijken in Almelo

 

(Ingezonden )

sovjetpraktijken in Almelo?

Wethouder Kuik heeft altijd de mond vol van het sociale inbreng van haar Pvda in het huidige college.  Mensen met een sociale achtergrond moet je helpen, aldus Kuik. De praktijk is anders. In een brief van de gemeente aan de bewoners van De Riet wordt de komst van zogenaamde ‘interventieteams’ aangekondigd. Onderzoek dus naar fraude. In plaats van mensen te helpen moeten zij betrapt worden.  Mooi woord ook: interventieteams. Agressief! Er moet ingegrepen worden in Almelo en het liefst bij mensen thuis. Wel zo fijn. Het interventieteam komt naar u toe deze zomer!  De wethouder gaat er van uit dat de bewoners van De Riet onbetrouwbare lui zijn die allemaal frauderen en dat er hard tegen moet worden opgetreden. Volgens Kuik zouden bewoners verplicht zijn mee te werken aan een overval van politie, belastingdienst en sociale recherche maar later moest Kuik deze woorden weer inslikken. Het is en blijft een domme actie. Het toont voor de zoveelste keer aan dat onze stad wordt bestuurd door incompetente  nitwits. Het is zeer stigmatiserend voor de bewoners van De Riet en getuigt van absolute willekeur. Oostbloktijden lijken in Almelo te herleven.

Update: Jan Veenstra van de ChristenUnie stelt voor het vragenuur van morgen de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Van wie is het initiatief van de interventieteams uitgegaan en wie is eindverantwoordelijk?
2. Berust de inzet op een collegebesluit?
3. Waarom is de raad niet vooraf geïnformeerd?
4. Waarom is gekozen voor een aanpak waarbij opsporing en hulpverlening zijn gecombineerd?
5. Wat is de wettelijke basis onder de inzet van de interventieteams ten behoeve van
hulpverlening?
6. Waarom is er naar alle inwoners van de Riet een brief gestuurd?
7. Welke conclusies trekt het college uit alle reacties, zowel van de inwoners uit de Riet als van
anderen?
8. Is het college bereid om de inzet van interventieteams te heroverwegen en daarbij de raad
te betrekken? Zo nee, waarom niet?


Posted by admin in Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 8 comments